การแนะนำผลิตภัณฑ์แบบโต้ตอบ - Zendesk สำหรับเอเจนต์

ในการแนะนำนี้ เราจะมาดูกันว่า Zendesk ช่วยเหลือเอเจนต์ได้อย่างไร:

  • รับคำขอความช่วยเหลือและบริการที่ลูกค้าส่งมา
  • ส่งข้อความที่ร่างไว้ล่วงหน้า
  • จัดระเบียบการสนทนาต่างๆ
เริ่มต้นใช้งาน
Product screen: Agent workspace