บทความ

From support analytics to customer analytics: data is your competitive advantage

Published January 11, 2018
Last modified January 11, 2018

Did you know that companies who leverage customer analytics can outperform their peers by up to 85% in business growth*? In today’s hyper-competitive world, it’s more important than ever to measure, analyze, and optimize every aspect of the customer experience your support team provides customers.

Join the Zendesk Product Marketing team as they discuss ways to get the most out of Zendesk Insights so your team can:

  • Keep a closer eye on key operational metrics such as first reply time or one-touch tickets
  • Dig deeper into the drivers of a high (or low) satisfaction score
  • Best track bugs, feature requests, or other custom metrics that are important to your business

After this 30 minute webinar, you’ll leave with more knowledge about Zendesk Insights, new ways to analyze your customer data, and how analytics can help you optimize your customer experience.

รับชมเลย!

*McKinsey, March 2017

ขอขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน! ตรวจสอบกล่องจดหมายของคุณสำหรับอีเมลยืนยันพร้อมลิงค์สู่การสัมมนาผ่านเว็บ หรือคลิกที่นี่เพื่อรับชม