ปรับปรุงประสบการณ์สำหรับลูกค้า

When you focus on customer experience, you can boost the health of your business. Happier customers means a better bottom line.

บทความ

เร็วกว่า ดีกว่าและแข็งแกร่งกว่า—การใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาดสามารถสร้างความแตกต่างใน CX ได้อย่างไร

องค์กร CX ชั้นนำจะยึดมั่นในการให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบที่ชาญฉลาดเพื่อสนับสนุนกระบวนการที่มีความคล่องตัว

เรื่องราวล่าสุด

3 reasons conversational commerce fails (& how to make it work) บทความ

3 reasons conversational commerce fails (& how to make it work)

Have you been thinking about conversational commerce all wrong? Here are the top mistakes companies make, and how to avoid them.

Choosing customer service software for your startup บทความ

Choosing customer service software for your startup

Nearly half of startup leaders we surveyed for the Startups CX Benchmark Report 2020 said they…

Scary useful apps บทความ

Scary useful apps

Here are the newest integrations from Zendesk to help your agents provide great customer experiences—and to…

Verimatrix uses Zendesk Support to optimize their customer service operations Whitepaper

Verimatrix uses Zendesk Support to optimize their customer service operations

Verimatrix switched to Zendesk and scored big Frustrated with their legacy support solution, which took months…

Top 5 reasons Salesforce customers are switching to Zendesk Guide

Top 5 reasons Salesforce customers are switching to Zendesk

An increasing number of organizations using Salesforce for support are switching to Zendesk in order to…

The ultimate guide to customer service chatbots บทความ

The ultimate guide to customer service chatbots

Chatbots are most successful when customer service leaders use them to empower agents. Learn how to foster agent-bot partnerships

8 Questions CX leaders must answer before creating a customer experience map บทความ

8 Questions CX leaders must answer before creating a customer experience map

This planning guide will help you create a CX map that gives your team the insights they need to deliver excellent customer experiences.

A support team’s guide to WhatsApp Business app and API บทความ

A support team’s guide to WhatsApp Business app and API

Is your support team missing out by not using WhatsApp? Here's how the WhatsApp Business app and API can bolster your customer service.