การจัดการการบริการลูกค้า

The secret sauce to any great customer service and support organization is the team that makes it all possible. Check out our lessons, tips, and philosophies to help you engage and equip your agents so they can have better customer conversations.

Whitepaper

รายงาน: แชมเปี้ยน (Champions) ด้าน CS ในอเมริกาเหนือ

Zendesk partnered with ESG Research to build a framework around CX maturity. Learn how leaders in the United States and Canada are driving CX success.

เรื่องราวล่าสุด

A tactical guide to preventing and surviving a social media crisis บทความ

A tactical guide to preventing and surviving a social media crisis

Despite being one of Chicago’s most acclaimed eateries, the gourmet restaurant Alinea was accused of tastelessness…

How gamification is leveling up customer service บทความ

How gamification is leveling up customer service

Exponential growth in customer expectations, an increasingly competitive consumer market, the global influx of customer complaints…

11 support tools every customer service team should have บทความ

11 support tools every customer service team should have

Customer experience management is about providing consistent service. Here's our expert advice on how to do that.

An enterprise guide to personalized service บทความ

An enterprise guide to personalized service

Enterprise companies often get a bad rap when it comes to personalized service. It’s on you to change the narrative.

The ultimate guide to customer segmentation for support teams บทความ

The ultimate guide to customer segmentation for support teams

If you’re not using customer segmentation for support, you're missing out. Here's how to put segmentation to work for your support team.

Why experience data is key to better customer service บทความ

Why experience data is key to better customer service

Today, quality customer service is more important than ever. One in three customers are abandoning brands…

Report: CX Champions of Europe Whitepaper

Report: CX Champions of Europe

Zendesk partnered with ESG Research to build a framework around CX maturity. Learn how the CX Champions of Europe are driving CX success.

รายงาน: แชมเปี้ยน (Champions) ด้าน CX ในเอเชียแปซิฟิก Whitepaper

รายงาน: แชมเปี้ยน (Champions) ด้าน CX ในเอเชียแปซิฟิก

Zendesk ได้จับมือกับ ESG Research เพื่อร่วมกันสร้างกรอบการทำงานให้เกิดความเจริญเติบโตในด้าน CX เรียนรู้วิธีผลักดันให้เกิดความสำเร็จด้าน CX ของแชมเปี้ยน (Champions) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก