การวิจัยและการรายงาน

เรื่องราวล่าสุด

Forrester’s 2017 Customer Service Trends Whitepaper

Forrester’s 2017 Customer Service Trends

Exceptional customer experiences have become the norm—these days customers expect seamless, helpful, and deeply personal service.…

Gartner’s The State of Customer Experience Innovation 2016: Customer Analytics Gets Critical บทความ

Gartner’s The State of Customer Experience Innovation 2016: Customer Analytics Gets Critical

There’s no denying it, businesses that want to prioritize customer experience will need to make big…

Nucleus Research: Zendesk yields high ROI for Trustpilot บทความ

Nucleus Research: Zendesk yields high ROI for Trustpilot

Founded in 2007, Trustpilot is an international provider of user-generated reviews of online businesses with customers…

Forrester’s Top 10 Customer Service Trends for 2016 บทความ

Forrester’s Top 10 Customer Service Trends for 2016

In this January 2016 report from Forrester Research, Inc., analyst Kate Leggett states, “In the age…

Industry Trends Webinar: The Future of Customer Service บทความ

Industry Trends Webinar: The Future of Customer Service

We believe that a look at the top ten customer service trends released by Forrester Research…

รายงานประจำปี 2015 ของ Gartner Magic Quadrant สำหรับ CRM Customer Engagement Center บทความ

รายงานประจำปี 2015 ของ Gartner Magic Quadrant สำหรับ CRM Customer Engagement Center

Note: The 2015 Gartner report referenced below is no longer available for complimentary download. But good…

Forrester’s Trends 2015: The Future Of Customer Service บทความ

Forrester’s Trends 2015: The Future Of Customer Service

In this March 2015 report from Forrester Research, Inc., analyst Kate Leggett states, “In the age…

The New Face of Customer Service Whitepaper

The New Face of Customer Service

Successful customer service is no longer about “handling” customer complaints and questions. Instead, it requires building…