การเก็บรวบรวม

เรื่องราวล่าสุด

5 biggest gaps in customer service for small businesses บทความ

5 biggest gaps in customer service for small businesses

The stakes are high for small businesses. Companies like Amazon and Uber have set the standard…

เกณฑ์มาตรฐานของ Zendesk: คู่มือวิธีการแนวโน้มของประสบการณ์สำหรับลูกค้า บทความ

เกณฑ์มาตรฐานของ Zendesk: คู่มือวิธีการแนวโน้มของประสบการณ์สำหรับลูกค้า

Your customers are comparing you to the best customer experience they’ve ever had—every time. It’s a…

เกณฑ์มาตรฐานของ Zendesk: แนวโน้มของประสบการณ์สำหรับลูกค้า 2019 บทความ

เกณฑ์มาตรฐานของ Zendesk: แนวโน้มของประสบการณ์สำหรับลูกค้า 2019

Get your personalized Customer Support Performance Report Card here. Your customers are comparing you to the…

คู่มือแนะนำการสนับสนุนแบบ Omnichannel บทความ

คู่มือแนะนำการสนับสนุนแบบ Omnichannel

An omnichannel approach is unparalleled in terms of operational metrics and meeting customer expectations. But the…

Zendesk Benchmark: ผู้เชี่ยวชาญระบบดิจิตอลที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วสามารถคิดค้นและปรับขนาดได้อย่างไร บทความ

Zendesk Benchmark: ผู้เชี่ยวชาญระบบดิจิตอลที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วสามารถคิดค้นและปรับขนาดได้อย่างไร

Enterprise companies that have already adopted digital technology face a unique set of opportunities and challenges.…

Zendesk Benchmark: บริษัทที่ประสบความสำเร็จชนะด้วยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้อย่างไร บทความ

Zendesk Benchmark: บริษัทที่ประสบความสำเร็จชนะด้วยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้อย่างไร

When customers speak with companies, they want to do so with the same digital channels they…

How MoviePass radically changed the movie theater customer experience บทความ

How MoviePass radically changed the movie theater customer experience

Repeat Customer podcast, episode 2 Movie theaters have been struggling against a tide of new digital…

กรณีตัวอย่าง ROI สำหรับการสนับสนุนแบบ Omnichannel บทความ

กรณีตัวอย่าง ROI สำหรับการสนับสนุนแบบ Omnichannel

Offering support across multiple channels is becoming more popular than ever as companies seek new ways…