ก้าวให้ล้ำกว่า

Zendesk Connect จัดการการสื่อสารกับลูกค้าเชิงรุกในทุกๆ ช่องทาง เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีกว่าให้กับลูกค้าจำนวนมากๆ ได้

คุณจะส่งข้อความไปหาผู้ใช้กี่รายในแต่ละเดือน

ผู้ใช้ที่รับข้อความรายเดือน ราย หากคุณส่งข้อความไป... พวกเขาก็จะมา หากจะนำหน้าก็ต้องออกแรงก้าวกระโดด *กำหมัดอย่างมั่นใจ* เพิ่มพลังใหม่ให้ผู้ชำนาญการส่งข้อความ ติดต่อเราเพื่อทราบราคา
/เดือน*

/เดือน*

ต้องส่งข้อความจำนวนมากงั้นหรือ ติดต่อเราเพื่อทราบราคา

*ราคาที่แสดงจะเรียกเก็บรายปี
* ราคาของ Zendesk Connect ไม่รวมราคาค่าส่งข้อความทางอีเมลหรือ SMS

โครงสร้างราคา

วิธีคิดของเรา

ผู้ใช้ทั้งหมด

ไม่มีค่าใช้จ่ายต่อผู้ใช้

ผู้เข้าใช้งานรายเดือน

ไม่มีค่าใช้จ่ายต่อผู้เข้าใช้

ผู้ใช้ที่ได้รับข้อความรายเดือน

จ่ายเพียงจำนวนผู้ใช้ที่คุณส่งข้อความถึง

รับข้อความ

ผู้ใช้ที่ได้รับข้อความ คือใครก็ตามที่ได้รับข้อความ Connect คิดค่าใช้จ่ายโดยอิงจากจำนวนผู้ใช้ที่คุณส่งข้อความถึงภายในหนึ่งเดือน—เราเรียกว่า ผู้ใช้ที่ได้รับข้อความรายเดือน (MMU)

ยิ่งมากยิ่งดีกว่า

ส่งข้อความไปยัง MMU มากเท่าที่คุณต้องการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม