การมีส่วนร่วมในเชิงรุกคืออนาคตของการสนับสนุน

เมื่อพูดถึงการสนับสนุน ก็มีอยู่สองชุดความคิดด้วยกัน: เชิงรับ และเชิงรุก

บริษัทของคุณมีปัญหา

คุณได้รับสินค้าคืนมากเกินไป เพราะรองเท้าของคุณขนาดไม่พอดี... คุณจะทำอย่างไร?

การสนับสนุนเชิงรับ

ลูกค้าของคุณเพิ่มรองเท้าในรถเข็น

ลูกค้าของคุณสั่งซื้อผิดขนาด

รองเท้าของลูกค้าไม่พอดี และลูกค้าต้องคืนสินค้าที่สั่งซื้อ

การสนับสนุนเชิงรุก

ลูกค้าของคุณเพิ่มรองเท้าในรถเข็น

ลูกค้าของคุณได้รับข้อความเชิงรุก แจ้งให้พวกเขาทราบวิธีสั่งขนาดที่เหมาะสม

ลูกค้าของคุณได้รับรองเท้าใหม่ และใส่ออกไปดินเนอร์

ทั้งหมดคือเส้นทางการซื้อของลูกค้า

อนาคตของประสบการณ์สำหรับลูกค้าคือทีมสนับสนุนที่มอบอำนาจให้บริการเชิงรุกในทุกช่องทาง