คุณเป็น ผู้เชี่ยวชาญ CX หรือเปล่า

วัดความก้าวหน้าของคุณกับเกณฑ์มาตรฐาน

เปรียบเทียบกับบริษัทในระดับเดียวกัน 3,250 แห่งว่าคุณมอบความเป็นเลิศด้านบริการในระดับใด ไม่ว่าอยู่ในจุดใด เราพร้อมช่วยคุณขยายศักยภาพการช่วยเหลือและบริการให้เต็มที่

คำถาม 1 คุณให้คะแนนเมตริกการบริการขององค์กรและดัชนีวัดผลการทำงาน (KPI) ของคุณเท่าใด

รู้หรือไม่

87% ของบริษัทในระดับเดียวกับคุณกำลังให้ความสำคัญกับการเข้าถึงลูกค้าในเชิงสนทนามากขึ้น

วันนี้คุณอยู่ตรงนี้

ผู้เชี่ยวชาญ

(คุณลักษณะทั้ง 7 ประการ)

ขอสรรเสริญผู้เชี่ยวชาญ คุณได้ทุ่มเทพยายามมามากจนอยู่ในกลุ่ม CX ที่เป็นเลิศ จากการสำรวจของ ESG องค์กรของคุณอยู่ในกลุ่มชั้นนำ 12% ของทีมบริการลูกค้าทั้งหมด จำนวนที่อยู่ในระดับผู้เชี่ยวชาญ (องค์กรที่มีคุณลักษณะทั้ง 7 ประการ) ได้เพิ่มขึ้น 50% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

คุณลักษณะความแข็งแกร่งด้าน CX

องค์กรของคุณมี x จาก 7คุณลักษณะความแข็งแกร่ง CX

 • ทีมบริการของคุณมีเครื่องมือที่เหมาะสม
 • ทีมบริการของคุณมีการฝึกอบรมที่เหมาะสม
 • ทีมบริการของคุณมีปริมาณงานที่เหมาะสม
 • องค์กรของคุณใช้ฟีดแบ็กลูกค้าเพื่อพัฒนา
 • องค์กรของคุณวิเคราะห์ฟีดแบ็กลูกค้าอย่างรวดเร็ว
 • องค์กรของคุณตระหนักในเมตริกการบริการ
 • เมตริกการบริการของคุณทันสมัย

เทรนด์ตลาดการช่วยเหลือและบริการลูกค้า 

การลงทุนในการบริการลูกค้ากำลังเพิ่มสูงขึ้น

 • จากทั่วโลก พบว่าสัดส่วนของตลาดที่อยู่ในสถานะผู้เชี่ยวชาญได้เพิ่มขึ้น 50%
 • จากทั่วโลก 56% ขององค์กรในกลุ่มสำรวจได้เร่งการริเริ่มด้าน CX ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา โดยมีเพียง 4% ที่ชะลอไว้ก่อน
 • เอเจนต์ของลูกค้า Zendesk มีความพึงพอใจเกือบสองเท่าเมื่อเทียบกับเอเจนต์ที่ใช้โซลูชันอื่นๆ

เทรนด์ตลาดการช่วยเหลือและบริการลูกค้า 

การลงทุนในการบริการลูกค้ากำลังเพิ่มสูงขึ้น

 • จากทั่วโลก พบว่าสัดส่วนของตลาดที่อยู่ในสถานะผู้เชี่ยวชาญได้เพิ่มขึ้น 50%
 • จากทั่วโลก 56% ขององค์กรในกลุ่มสำรวจได้เร่งการริเริ่มด้าน CX ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา โดยมีเพียง 4% ที่ชะลอไว้ก่อน
 • เอเจนต์ของลูกค้า Zendesk มีความพึงพอใจเกือบสองเท่าเมื่อเทียบกับเอเจนต์ที่ใช้โซลูชันอื่นๆ
ประโยชน์ของความแข็งแกร่ง CX

ประโยชน์ของการเป็นผู้เชี่ยวชาญ CX

การวิจัยของ ESG สะท้อนว่าผู้เชี่ยวชาญมีผลงานดีกว่าองค์กรอื่นๆ เช่นเดียวกับองค์กรของคุณ:

1%

ระยะเวลาตอบกลับครั้งแรกโดยเฉลี่ยเร็วขึ้น

2%

ระยะเวลาทั้งหมดในการแก้ปัญหาเร็วขึ้น

3%

ปริมาณงานที่เอเจนต์ทำสำเร็จสูงกว่า

2.3 เท่า

มีแนวโน้มที่จะบอกว่าทีมบริการคือศูนย์กำไร

12.8 เท่า

มีแนวโน้มที่จะบรรลุเกินเป้าหมายด้านความพึงพอใจ

6.1 เท่า

มีแนวโน้มที่การใช้จ่ายของลูกค้าจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในปีที่ผ่านมา

1%

ระยะเวลาตอบกลับครั้งแรกโดยเฉลี่ยเร็วขึ้น

2%

ระยะเวลาทั้งหมดในการแก้ปัญหาเร็วขึ้น

3%

ปริมาณงานที่เอเจนต์ทำสำเร็จสูงกว่า

2.3 เท่า

มีแนวโน้มที่จะบอกว่าทีมบริการคือศูนย์กำไร

12.8 เท่า

มีแนวโน้มที่จะบรรลุเกินเป้าหมายด้านความพึงพอใจ

6.1 เท่า

มีแนวโน้มที่ ROI จะประสบความสำเร็จในระดับสูงจากการลงทุนใน CX

อย่าให้ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

มุ่งสู่ศักยภาพที่สูงสุดของคุณ