Zendesk + Discord

การรายงานปัญหาเมื่อกำลังเล่นเกมหรือสตรีมอยู่อาจทำให้เสียจังหวะและน่าหงุดหงิด เราจึงได้ร่วมมือกับ Discord เพื่อแก้ไขเรื่องนี้ การผสานระบบแบบสำเร็จรูปช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ช่วยเหลือและบริการได้โดยตรงจากเซิร์ฟเวอร์ Discord อย่างไม่มีสะดุด

ช่วยเหลือและบริการอย่างราบรื่น เฉพาะตัว

หลังจากการติดตั้งที่ง่ายดาย ผู้ดูแลระบบของคุณสามารถกำหนดค่าบอท Zendesk เพื่อสร้างประสบการณ์การช่วยเหลือและบริการที่เฉพาะตัว ผู้ใช้จึงสามารถรับความช่วยเหลือโดยใช้คำสั่งสแลชได้ใน Discord ผู้ใช้สามารถส่งข้อความส่วนตัว (DM) ถึงทีมช่วยเหลือและบริการของคุณ ตอบอัปเดตต่างๆ และติดตามความคืบหน้าการขอความช่วยเหลือได้โดยไม่ต้องออกจาก Discord

Discord chat with Zendesk Support Bot Discord chat with Zendesk Support Bot
Zendesk agent workspace used with Discord chat

มอบข้อมูลแวดล้อมที่เหมาะสมให้เอเจนต์ของคุณ

ด้วยการผสานระบบกับ Discord เอเจนต์สามารถตอบกลับและรับบริบทที่จำเป็นสำหรับแก้ปัญหาต่างๆ ได้จาก Agent Workspace โดยตรงใช้ประโยชน์จากฟอร์มภายในการสนทนา Discord เพื่อรวบรวมข้อมูลสำคัญตั้งแต่ต้น ช่วยให้ทีมของได้คุณดูแลตามที่ผู้ใช้ต้องการในแบบเฉพาะตัวได้ทันที

แก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยการบริการตนเอง

ช่วยผู้ใช้ของคุณให้ช่วยเหลือตนเองด้วยตัวเลือกการบริการตนเองสำหรับบอท Zendeskกำหนดค่าบอท Zendesk Bot ให้ตอบกลับด้วย FAQ หรือบทความจากศูนย์ความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องที่สุดหากผู้ใช้ต้องการพูดกับเอเจนต์ บอทจะเริ่มตั้งชุดคำถามง่ายๆ เพื่อช่วยคัดกรองและนำทิกเก็ตไปให้เอเจนต์ที่เหมาะสม

Discord chat with Zendesk Support Bot self-service options Discord chat with Zendesk Support Bot self-service options