โครงการ Zendesk Luminaries

ไขความกระจ่างด้านประสบการณ์ลูกค้า

โครงการ Zendesk Luminaries เป็นโครงการสำหรับเหล่าผู้นำด้านประสบการณ์ลูกค้าที่โดดเด่น เราจะนำคุณเข้าสู่เครือข่าย ขยายเรื่องราวที่คุณประสบ มิตรภาพที่บรรจบ ย่อมพบความกระจ่างแจ้งแห่งอุตสาหกรรม

Luminaries customer

"การเข้าถึงชุมชนออนไลน์แห่ง Zendesk Luminaries ทำให้เราสามารถเปรียบเทียบและแบ่งปันความคิด แผนการ และผลลัพธ์ต่างๆ กันภายในชุมชนแห่งนักคิดนักทำที่คอยมอบแรงสนุบสนุนให้ มันคือตัวเชื่อมสำคัญไปสู่ทรัพยากรอันล้ำค่าที่เกื้อหนุนให้เรามีขีดความสามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้"

Brent Pliskow Director, Product Support ของ Box

ชุมชนที่ปราดเปรื่องที่สุด

ที่ Zendesk เราต้องการพบกับที่สุดของยอดฝึมือ คือคนที่มุมานะในการเปลี่ยนการสนับสนุนลูกค้าจากฮีโร่ไร้นามให้กลายเป็นหัวใจของธุรกิจตน ในฐานะ Luminary คุณจะมีโอกาสได้แบ่งปันเรื่องราวต่างๆ (ทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดี) แสดงความเชี่ยวชาญให้ปรากฎ และสร้างเครือข่ายกับ Luminaries อื่นๆ จากทั่วโลก

ให้มือดีได้สำแดง

เปล่งแสงให้สว่างจ้า

โครงการ Luminaries จะนำงานชั้นเยี่ยมมาเปิดเผย เราจะเชิญคุณร่วมแบ่งปันภูมิปัญญา ประสบการณ์ลูกค้า แนวทางปฏิบัติ และบทเรียนต่างๆ ที่ได้จากการใช้ Zendesk เรื่องราวของคุณจะช่วยมอบแนวทางให้อุตสาหกรรม และคุณจะได้เรียนรู้จากผู้อื่นที่ทำสิ่งเดียวกัน

Luminaries customer speaking on stage at Zendesk Showcase
Luminaries customer Luminaries customer

สรรสร้างเครือข่ายของคุณ

ผ่านการแนะนำของเรา

คอนเน็กชันที่ดีทำให้โลกหมุนไปได้ ชุมชน Luminaries ของเรามอบโอกาสให้คุณได้พบผู้นำคนอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกับคุณ คุณอาจได้ช่วยเสนอแนะ รับความคิดใหม่ๆ และอาจได้โอกาสเปิดประตูบานใหม่ๆ เข้าร่วมกับกลุ่มผู้ใช้ การพบปะ หรือกิจกรรมทำความรู้จักอื่นใดก็ได้ที่อยู่ใกล้คุณ

เชื่อมต่อตรงสู่ Zendesk

พร้อมบริการคุณแล้ว

ไม่ต้องคิดใหม่ทำใหม่ Zendesk อยู่ตรงนี้เพื่อช่วยให้คุณเป็นธุรกิจที่ดีที่สุดอย่างเต็มภูมิ เราจะนำคุณเข้าสู่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เปี่ยมวิสัยทัศน์เชิงลึก และให้คุณเข้าถึงโปรแกรมเบต้า และกลุ่มเฉพาะทางต่างๆ คุณจะพบว่ามีเพื่อนช่วยคิดจะทำธุรกิจได้ดีกว่า

Zendesk Luminaries support session
“Zendesk Luminaries ช่วยได้เราได้พบกับลูกค้าอื่นๆ ที่คล้ายกับเรา ได้พูดคุยกัน ได้เรียนรู้ว่าพวกเขามีวิธีทำเรื่องอื่นๆ อย่างไร และยังได้เรียนแนวทางปฏิบัติที่ชุมชนนี้ใช้ได้ผลดีที่สุด แล้วเราก็ได้นำกลับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับเราได้ด้วย"

Chris Wilson

Director, Customer Experience ของ WPEngine