เริ่มการสนทนา

Talk กับลูกค้าโดยตรงพร้อมมอบโซลูชันส่วนบุคคลให้กับปัญหาเฉพาะตัวที่ซับซ้อน

ภาพ: โลโก้ Zendesk Talk

หาแผนที่เหมาะกับคุณ

Lite

Team

Professional

Enterprise

Partner Edition

การตั้งราคา Zendesk Talk
เงื่อนไขการสมัครใช้บริการรายปี (ต่อเจ้าหน้าที่ ต่อเดือน) $0 - จ่ายตามการใช้งานเท่านั้น $19 - ขายการใช้งานแยกต่างหาก $49 - ขายการใช้งานแยกต่างหาก $89 - ขายการใช้งานแยกต่างหาก ติดต่อเรา
เงื่อนไขการสมัครใช้บริการรายเดือน (ต่อเจ้าหน้าที่ ต่อเดือน) $0 - จ่ายตามการใช้งานเท่านั้น $25 - ขายการใช้งานแยกต่างหาก $59 - ขายการใช้งานแยกต่างหาก $110 - ขายการใช้งานแยกต่างหาก ติดต่อเรา
หมายเลขโทรฟรีและหมายเลขท้องถิ่น* ขายแยกต่างหาก
จำกัดหนึ่งหมายเลข
ขายแยกต่างหาก ขายแยกต่างหาก ขายแยกต่างหาก การเข้าถึงการทำงานร่วมกันที่มีตั้งแต่แรกเริ่ม กับผู้ให้บริการโทรศัพท์กว่า 90 รายและ ชุดเครื่องมือ CTI คุณสมบัติเฉพาะต่างๆ จะต่างกันไปตามพาร์ทเนอร์
นาทีโทรเข้าและโทรออก ขายแยกต่างหาก ขายแยกต่างหาก ขายแยกต่างหาก ขายแยกต่างหาก
ข้อความอักษร ไม่มี ขายแยกต่างหาก ขายแยกต่างหาก ขายแยกต่างหาก
ข้อความเสียง
การจัดการการโทร
รับสายในเบราว์เซอร์ คุณสมบัติเฉพาะต่างๆ จะต่างกันไปตามพาร์ทเนอร์
โอนไปยังโทรศัพท์
ปิดเสียง
ถือสายรอ
การโทรเชื่อมโอนสาย
การประชุมทางโทรศัพท์
Caller ID ขาออก
การบล็อกสายโทรเข้า
การจัดการคิว
คำทักทายที่บันทึกไว้ล่วงหน้าและกำหนดเอง คุณสมบัติเฉพาะต่างๆ จะต่างกันไปตามพาร์ทเนอร์
ขนาดคิวและเวลาการรอ
โทรหาเราจาก Web Widget
การร้องขอ Callback จาก Web Widget
เวลาทำการ**
หมายเลขที่ให้ลำดับความสำคัญเป็นพิเศษ
โทรกลับจากคิว
จำกัดเวลายื่นการโทร
เพิ่มเวลาในการรอคิว
ความมีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่
caller ID ขาเข้า คุณสมบัติเฉพาะต่างๆ จะต่างกันไปตามพาร์ทเนอร์
การสร้างใบสั่งงานอัตโนมัติ
คลืกเพื่อโทรจากใบสั่งงาน
จำกัดเวลาสรุปการโทร
ข้อความสำหรับการสนับสนุนด้วย SMS
SMS ขาเข้าและขาออก คุณสมบัติเฉพาะต่างๆ จะต่างกันไปตามพาร์ทเนอร์
การแจ้งเตือนทาง SMS*
อัตราข้อมูลข้อความอักษร * * *
ทริกเกอร์สำหรับการแจ้งเตือนข้อความอัตโนมัติ
การกำหนดเส้นทางขั้นสูง
มัลติแบรนด์*** คุณสมบัติเฉพาะต่างๆ จะต่างกันไปตามพาร์ทเนอร์
การกำหนดเส้นทางแบบกลุ่ม*
IVR (ระบบตอบโทรศัพท์อัตโนมัติ)*
โอนสายและการกำหนดเส้นทางหลังชั่วโมงให้บริการ*
การตรวจสอบและการรายงาน
การบันทึกการโทร คุณสมบัติเฉพาะต่างๆ จะต่างกันไปตามพาร์ทเนอร์
การทำทรานสคริปต์ข้อความเสียง
รายงานประวัติการโทร
สิทธิ์การบันทึกการโทร
การควบคุมการบันทึกของเจ้าหน้าที่
ระดับคิวแบบเรียลไทม์
แดชบอร์ดเรียลไทม์
แดชบอร์ดกิจกรรมเจ้าหน้าที่
การควบคุมความพร้อมให้บริการของเจ้าหน้าที่
ใบสั่งงานสำหรับการโทรที่ถูกทอดทิ้ง
ตรวจสอบการโทร (ฟังและแทรกสาย)
การรายงานของ Explore Lite*
ความน่าเชื่อถือและบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน Twilio คุณสมบัติเฉพาะต่างๆ จะต่างกันไปตามพาร์ทเนอร์
Failover
การแจ้งเตือนคุณภาพการโทร
Failover ตามสั่ง
การวิเคราะห์รายเดือน
ผู้ให้บริการโทรคมนาคมมี 99.95% ของ SLA ช่วงเวลาในการให้บริการ

* พร้อมให้บริการในรูปแบบ Add-on

$$ การใช้งานประกอบด้วยหมายเลขโทรศัพท์ สรุปการสนทนา และตัวเลือกพิเศษการทำทรานสคริปต์ข้อความเสียง

*ลูกค้าที่ใช้แผน Starter และ Essential ของ Zendesk Support ถูกจำกัดไว้ที่หนึ่งหมายเลขโทรศัพท์ ลูกค้าที่ใช้แผน Essential ของ Zendesk Support ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงการกำหนดเส้นทางกลุ่ม, IVR หรือทริกเกอร์สำหรับการแจ้งเตือนด้วยข้อความอัตโนมัติ คุณสมบัติอื่นๆ ที่เลือกใช้ได้ขึ้นอยู่กับประเภทแผน Zendesk Support

** จำเป็นต้องมีแผนระดับ Support Professional ขึ้นไป

*** จำเป็นต้องมีแผนระดับ Support Enterprise ขึ้นไป