พูดคุยในราคาถูก

Zendesk Talk สนับสนุนบริษัททุกขนาดได้ด้วยแผนการสมัครใช้บริการที่ยืดหยุ่นบวกกับราคาค่าการใช้งานที่สามารถกำหนดเองได้
Image: Zendesk Talk Product Logo

Lite

Team

Professional

Enterprise

Partner Edition

การกำหนดราคา Zendesk Talk สามารถใช้งานชุดเครื่องมือ CTI หรือแอพ Partner ได้ คุณสมบัติเฉพาะต่างๆ จะต่างกันไปตามพาร์ทเนอร์
เรียกเก็บค่าบริการรายปี (ต่อเจ้าหน้าที่ต่อเดือน) $0 - จ่ายตามการใช้งานเท่านั้น $19 - ขายการใช้งานแยกต่างหาก $49 - ขายการใช้งานแยกต่างหาก $89 - ขายการใช้งานแยกต่างหาก $9 - ไม่รวมราคาของโซลูชันของบริษัทโทรศัพท์พาร์ทเนอร์
เรียกเก็บค่าบริการรายเดือน (ต่อเจ้าหน้าที่ต่อเดือน) $0 - จ่ายตามการใช้งานเท่านั้น $25 - ขายการใช้งานแยกต่างหาก $59 - ขายการใช้งานแยกต่างหาก $110 - ขายการใช้งานแยกต่างหาก $14 - ไม่รวมราคาของโซลูชันของบริษัทโทรศัพท์พาร์ทเนอร์
หมายเลขโทรฟรีและหมายเลขท้องถิ่น* ขายแยกต่างหาก
จำกัดหนึ่งหมายเลข
ขายแยกต่างหาก ขายแยกต่างหาก ขายแยกต่างหาก
นาทีโทรเข้าและโทรออก ขายแยกต่างหาก ขายแยกต่างหาก ขายแยกต่างหาก ขายแยกต่างหาก
ข้อความอักษร ไม่มี ขายแยกต่างหาก ขายแยกต่างหาก ขายแยกต่างหาก
ข้อความเสียง
การจัดการการโทร
รับสายในเบราว์เซอร์
โอนไปยังโทรศัพท์
ปิดเสียง
ถือสายรอ
การโทรเชื่อมโอนสาย
การประชุมทางโทรศัพท์
Caller ID ขาออก
การบล็อกสายโทรเข้า
การจัดการคิว
คำทักทายที่บันทึกไว้ล่วงหน้าและกำหนดเอง
ขนาดคิวและเวลาการรอ
โทรหาเราจาก Web Widget
การร้องขอ Callback จาก Web Widget
เวลาทำการ**
หมายเลขที่ให้ลำดับความสำคัญเป็นพิเศษ
โทรกลับจากคิว
จำกัดเวลายื่นการโทร
เพิ่มเวลาในการรอคิว
ความมีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่
caller ID ขาเข้า
การสร้างใบสั่งงานอัตโนมัติ
คลืกเพื่อโทรจากใบสั่งงาน
จำกัดเวลาสรุปการโทร
ข้อความสำหรับการสนับสนุนด้วย SMS
SMS ขาเข้าและขาออก
การแจ้งเตือนทาง SMS*
อัตราข้อมูลข้อความอักษร $ $ $
ทริกเกอร์สำหรับการแจ้งเตือนข้อความอัตโนมัติ
การกำหนดเส้นทางขั้นสูง
มัลติแบรนด์***
การกำหนดเส้นทางแบบกลุ่ม*
IVR (ระบบตอบโทรศัพท์อัตโนมัติ)*
โอนสายและการกำหนดเส้นทางหลังชั่วโมงให้บริการ*
การตรวจสอบและการรายงาน
การบันทึกการโทร
การทำทรานสคริปต์ข้อความเสียง
รายงานประวัติการโทร
ระดับคิวแบบเรียลไทม์
แดชบอร์ดเรียลไทม์
แดชบอร์ดกิจกรรมเจ้าหน้าที่
การควบคุมความพร้อมให้บริการของเจ้าหน้าที่
ใบสั่งงานสำหรับการโทรที่ถูกทอดทิ้ง
ตรวจสอบการโทร (ฟังและแทรกสาย)
การรายงานของ Explore Lite*
ความน่าเชื่อถือและบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน Twilio
Failover
Failover ตามสั่ง
การวิเคราะห์รายเดือน
การใช้งาน Talk 99.95% SLA

$ พร้อมให้บริการในรูปแบบ Add-on

$$ การใช้งานประกอบด้วยหมายเลขโทรศัพท์ สรุปการสนทนา และตัวเลือกพิเศษการทำทรานสคริปต์ข้อความเสียง

*ลูกค้าที่ใช้แผน Starter และ Essential ของ Zendesk Support ถูกจำกัดไว้ที่หนึ่งหมายเลขโทรศัพท์ ลูกค้าที่ใช้แผน Essential ของ Zendesk Support ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงการกำหนดเส้นทางกลุ่ม, IVR หรือทริกเกอร์สำหรับการแจ้งเตือนด้วยข้อความอัตโนมัติ คุณสมบัติอื่นๆ ที่เลือกใช้ได้ขึ้นอยู่กับประเภทแผน Zendesk Support

** จำเป็นต้องมีแผนระดับ Support Professional ขึ้นไป

*** จำเป็นต้องมีแผนระดับ Support Enterprise ขึ้นไป