Whitepaper

Guide to Customizing and Integrating Your Zendesk

Two things you should not compromise on are the ability to customize and integrate your customer support system into how your business works. This whitepaper describes how Zendesk can be customized and quickly integrated to match the needs of a wide range of businesses. Download to read more.

กรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วนเพื่ออ่านเอกสารที่สมบูรณ์ของคุณ:

โปรดป้อนชื่อของคุณ
โปรดป้อนนามสกุลของคุณ
โปรดป้อนที่อยู่อีเมลที่ใช้งานได้
โปรดป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้งานได้
โปรดป้อนชื่อบริษัทของคุณ
โปรดเลือกระดับงานของคุณ
โปรดเลือกแผนกของคุณ
โปรดเลือกวงการอุตสาหกรรมของคุณ
โปรดเลือกจำนวนพนักงาน
โปรดเลือกประเทศของคุณ
โปรดส่งอีเมลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Zendesk ถึงฉันเป็นครั้งคราว (คุณสามารถยกเลิกการบอกรับได้ทุกเมื่อ)
โปรดเลือกตัวเลือกหนึ่ง

Click here to download the whitepaper.

ขออภัย! มีบางสิ่งผิดพลาด!

กรุณาโหลดหน้าเว็บและลองอีกครั้งหรือส่งอีเมลถึงเราโดยตรงได้เช่นกันที่ support@zendesk.com

เรากำลังส่งคำร้องขอของคุณ... กรุณารอสักครู่