Spring til hovedindhold

Aftale om hovedydelser

Vi har opdateret Zendesks aftale om hovedydelser (tidligere kaldet hovedabonnementsaftalen). Hvis du er en ny abonnent, træder denne aftale om hovedydelser i kraft den 4. december 2023. Hvis du er en eksisterende abonnent, giver vi dig forudgående meddelelse om disse ændringer, som træder i kraft den 4. januar 2024. Klik her for at se den forrige version af Zendesks aftale om hovedydelser. Klik her for at få en PDF-version af denne aftale om hovedydelser. Hvis du erhverver et abonnement på en tjeneste, der drives af Zendesk, fra en ikke-relateret tredjepart, der har tilladelse til at sælge sådanne abonnementer i henhold til en separat aftale med Zendesk, er vilkårene i denne aftale om hovedydelser ugyldige, og de vilkår og betingelser, der gælder for din adgang til og brug af tjenesten, kan findes her.

DENNE AFTALE ER EN BINDENDE KONTRAKT OG REGULERER BRUGEN AF OG ADGANGEN TIL TJENESTERNE AF DIG, AGENTER OG SLUTBRUGERE, UANSET OM I FORBINDELSE MED ET BETALT ABONNEMENT ELLER EN GRATIS PRØVEPERIODE PÅ TJENESTERNE.

Ved at acceptere denne aftale, enten ved at få adgang til eller bruge en tjeneste eller ved at give en agent eller slutbruger tilladelse til at få adgang til eller bruge en tjeneste, accepterer abonnenten at være bundet af denne aftale fra datoen for en sådan adgang eller brug af tjenesten ("ikrafttrædelsesdatoen"). Hvis du indgår denne aftale på vegne af en virksomhed, organisation eller anden juridisk enhed (en “enhed”), accepterer du denne aftale for den pågældende enhed og erklærer over for Zendesk, at du har bemyndigelse til at binde en sådan enhed og dens tilknyttede selskaber til denne aftale, og i så fald henviser betegnelserne “abonnent”, “du” eller “din” heri til en sådan enhed og dens tilknyttede selskaber. Hvis du ikke har en sådan bemyndigelse, eller hvis du ikke accepterer denne aftale, skal du ikke bruge eller autorisere eventuel brug af tjenesterne. Abonnenten og Zendesk benævnes hver især som en “part” og samlet som “parterne” i forbindelse med denne aftale.

Formålet med denne aftale er at fastlægge de vilkår og betingelser, hvorunder abonnenten kan købe Zendesk-tjenester og professionelle tjenester som beskrevet i en tjenesteordre, en arbejdsbeskrivelse eller andet dokument, som abonnenten har underskrevet eller accepteret.

I tilfælde af eventuel uregelmæssighed eller uoverensstemmelse mellem vilkårene i aftalen om hovedydelser og vilkårene i eventuel tjenesteordre eller arbejdsbeskrivelse, har vilkårene i tjenesteordren eller arbejdsbeskrivelsen forrang. Ikke-engelske oversættelser af denne aftale tilvejebringes kun af hensyn til bekvemmelighed. I tilfælde af eventuel tvetydighed eller uoverensstemmelse mellem oversættelser, har den engelske version forang.

Indholdsfortegnelse:

Generelle vilkår og betingelser:

 1. Adgang til tjenesterne
 2. Brug af tjenesterne
 3. Aftaleperiode, annullering og opsigelse
 4. Fakturering, ændring af abonnement og betalinger
 5. Fortrolige oplysninger
 6. Underdatabehandlere og sikkerhed af tjenesteoplysninger
 7. Midlertidig suspension
 8. Ikke-Zendesk-tjenester
 9. Gratis prøveperioder
 10. Intellektuelle ejendomsrettigheder
 11. Erklæringer, garantier og ansvarsfraskrivelser
 12. Skadesløsholdelse
 13. Ansvarsbegrænsning
 14. Overdragelse, hele aftalen og ændring
 15. Vilkårenes uafhængighed
 16. Overholdelse af eksportlove og brugsbegrænsninger
 17. Parternes forhold
 18. Meddelelser
 19. Gældende lov
 20. Den amerikanske forbundsregerings bestemmelser om særligt anvendelsesformål
 21. Etisk adfærd og overholdelse
 22. Fortsat gyldighed af bestemmelser (efter aftalens ophør)
 23. Definitioner

Generelle vilkår og betingelser