Spring til hovedindhold

Aftale om forhandlerabonnementstjenester

Dette dokument er en oversættelse af den engelske version til reference. I tilfælde af eventuel uoverensstemmelse mellem den engelske version og dette dokument, er det bestemmelserne i den engelske version, der er gældende og har forrang.

Vi har opdateret de vilkår, der gælder for Zendesk-forhandleres kunder, og som vi benævner "Aftalen om abonnementstjenester". Hvis du er en ny abonnent, træder denne aftale om abonnementstjenester i kraft pr. den 4. december 2023. Hvis du er en eksisterende abonnent, giver vi dig forudgående meddelelse om disse ændringer, som træder i kraft pr. den 4. januar 2024. For den tidligere version af vores aftale om abonnementstjenester, bedes du klikke her.

AFTALE OM ABONNEMENTSTJENESTER
GÆLDER FOR KUNDER HOS ZENDESK-FORHANDLERE

Du ("Abonnent", "Du", "Din" eller beslægtede udtryk) erhverver et abonnement på en tjeneste (som defineret nedenfor), der drives af Zendesk, fra en uafhængig tredjepart, der er autoriseret til at sælge sådanne abonnementer ("Forhandler") i henhold til en separat aftale med Zendesk ("Forhandleraftale"). Ud over eventuelle vilkår og betingelser i forbindelse med din brug af tjenesten i henhold til en aftale mellem dig og forhandleren indeholder denne aftale de vilkår og betingelser, der gælder for din adgang til og brug af tjenesten. Zendesk er en udtrykkelig begunstiget af denne aftale, og ved at erhverve et abonnement på tjenesten anerkender og accepterer du udtrykkeligt, at Zendesk har ret til at håndhæve denne aftale over for dig, og at denne aftale udgør hele aftalen og erstatter alle tidligere aftaler mellem dig og Zendesk med hensyn til dit abonnement på tjenesten eller din adgang til eller brug af tjenesten i henhold til denne aftale og din aftale mellem dig og forhandleren.

Ved at acceptere denne aftale, enten ved at få adgang til eller bruge en tjeneste eller ved at give en agent eller slutbruger tilladelse til at få adgang til eller bruge en tjeneste, accepterer abonnenten at være bundet af denne aftale fra datoen for en sådan adgang eller brug af tjenesten ("ikrafttrædelsesdatoen"). Hvis du indgår denne aftale på vegne af en virksomhed, organisation eller anden juridisk enhed (en “enhed”), accepterer du denne aftale for den pågældende enhed og erklærer over for Zendesk, at du har bemyndigelse til at binde en sådan enhed og dens tilknyttede selskaber til denne aftale, og i så fald henviser betegnelserne “abonnent”, “du” eller “din” heri til en sådan enhed og dens tilknyttede selskaber. Hvis du ikke har en sådan bemyndigelse, eller hvis du ikke accepterer denne aftale, skal du ikke bruge eller autorisere eventuel brug af tjenesterne. Abonnenten og Zendesk benævnes hver især som en “part” og samlet som “parterne” i forbindelse med denne aftale.

Indholdsfortegnelse:

Generelle vilkår og betingelser:

 1. Adgang til tjenesterne
 2. Brug af tjenesterne
 3. Annullering og opsigelse
 4. Fortrolige oplysninger
 5. Underdatabehandlere og sikkerhed af tjenesteoplysninger
 6. Midlertidig suspension
 7. Ikke-Zendesk-tjenester
 8. Gratis prøveperioder
 9. Intellektuelle ejendomsrettigheder
 10. Erklæringer, garantier og ansvarsfraskrivelser
 11. Skadesløsholdelse
 12. Ansvarsbegrænsning
 13. Overdragelse, hele aftalen og ændring
 14. Vilkårenes uafhængighed
 15. Eksportoverholdelse og -restriktioner
 16. Parternes forhold
 17. Meddelelser
 18. Gældende lov
 19. Den amerikanske forbundsregerings bestemmelser om særligt anvendelsesformål
 20. Etisk adfærd og overholdelse
 21. Fortsat gyldighed af bestemmelser (efter aftalens ophør)
 22. Definitioner

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER