Spring til hovedindhold

Erklæring om persondatabeskyttelse

Ikrafttrædelsesdato: 20. februar 2024
Klik her for at se den tidligere version af vores privatlivserklæring.
Klik her for at se den tidligere version af vores Zendesk-eventpolitik.

Hej! Zendesk er en service-first CRM-virksomhed, der udvikler software, der er designet til at forbedre kunderelationer. Vi har udarbejdet denne privatlivserklæring ("erklæring") for at forklare dig, hvordan vi indsamler, bruger, videregiver og opbevarer personoplysninger.

Denne erklæring gælder kun, når Zendesk er den dataansvarlige for personoplysninger (eksempel: Besøgende på Zendesks websteds personoplysninger og forretnings-til-forretning-kontaktoplysninger). Zendesk er en databehandler, ikke en dataansvarlig, af personoplysninger, som vi behandler på vegne af vores abonnenter, når de bruger Zendesk-produkter og -tjenester. For klarhedens skyld betyder dette, at denne erklæring ikke gælder for Zendesks produkter og tjenester. Hvis du har spørgsmål til, hvordan en Zendesk-abonnent brug dine personoplysninger, bedes du kontakte dem direkte. Vi er ikke ansvarlige for vores abonnenters databeskyttelses- eller datasikkerhedspraksisser. Denne erklæring gælder heller ikke for personoplysninger om nuværende og tidligere Zendesk-medarbejdere, jobkandidater eller kontrahenter og agenter, der handler i lignende roller.

Indholdsfortegnelse:

 1. Indledning
 2. Personoplysninger, som vi indsamler og videregiver
 3. Sådan behandler vi personoplysninger
 4. Kilder til personoplysninger
 5. Cookies og andre sporingsteknologier
 6. Sikkerhed og opbevaring
 7. Beskyttelse af børns personlige oplysninger
 8. Eksterne links
 9. Kontaktoplysninger
 10. Supplerende vilkår for indbyggere i Californien
 11. Supplerende oplysninger til EØS, Schweiz og Storbritannien.
 12. Supplerende oplysninger for andre regioner
 13. Engelsk versionskontrol
 14. Zendesk, Inc. Tilknyttede selskaber

1. Indledning

Denne erklæring gælder for Zendesk, Inc. og dets relevante tilknyttede selskaber, der er anført i afsnit 14 ("Zendesk", "os", "vi" eller "vores"). Betegnelser, som vi bruger, men som ikke er defineret i erklæringen (såsom websted, tjenester, abonnent, agent, agentkontaktoplysninger, osv.), har den betydning, der er angivet i vores Aftale om hovedydelser. Hvis du befinder dig i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"), Schweiz eller Storbritannien ("Storbritannien"), henvises der til afsnit 11 i denne erklæring for yderligere oplysninger om, hvilke(n) specifik(ke) enhed(er), der fungerer som dataansvarlig(e) for dine personoplysninger.

Hvornår gælder denne meddelelse? Denne erklæring gælder kun for personoplysninger, som Zendesk behandler som en dataansvarlig (dvs. hvor Zendesk kontrollerer, hvordan og hvorfor dine personoplysninger behandles). Dette omfatter, når du:

 • besøger eller interagerer med Zendesk.com-webstedet, Zendesk-mobilapplikationerne, Zendesk Marketplace, Zendesk Developer Portal, vores brandede sociale mediesider og andre websteder, som vi driver (samlet benævnt vores “Digitale ejendomme”)
 • tilmelder dig eller deltage i vores webinarer, begivenheder, programmer, markedsføring og salgsfremmende aktiviteter

 • interagerer personligt med os, f.eks. når du besøger vores kontorer

 • forhører dig om eller deltager i kommercielle transaktioner med os.

Ændringer: Vi kan opdaterer denne erklæring fra tid til anden. Vend jævnligt tilbage for opdateringer. Hvis du ikke accepterer eventuelle ændringer, som vi foretager, skal du stoppe med at interagere med os. Når det er påkrævet i henhold til gældende lovgivning, vil vi underrette dig om eventuelle ændringer til denne erklæring ved at offentliggøre en opdatering på vores websted eller på en anden passende måde.

2. Personoplysninger, som vi indsamler og videregiver

Nedenstående tabel beskriver, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig, og hvem vi videregiver personoplysninger til. Personer fra Californien: Denne tabel omfatter de parter, som vi videregiver personoplysninger til et forretningsmæssigt eller kommercielt formål, som defineret i lovgivningen i Californien.

Kategorier af indsamlede personoplysningerVideregivelse af personoplysninger

Identifikatorer, såsom dit navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer og enhedsidentifikatorer (f.eks. annonceringsidentifikatorer og IP-adresse).

 • Tilknyttede selskaber og datterselskaber i Zendesk Group, som omfatter moderselskaber og ultimative holdingselskaber, tilknyttede selskaber, datterselskaber, forretningsenheder og andre selskaber, som vi erhverver i fremtiden, efter at de er blevet en del af Zendesk Group

 • Tjenesteudbydere, såsom sikkerheds- og platformsleverandører

 • Med tredjeparter, der er nødvendige for at gennemføre en transaktion, såsom kreditkortbehandlere

 • Forretningspartnere, som vi samarbejder med om at markedsføre eller sælge vores produkter og tjenester i fællesskab, såsom kanalpartnere

 • Med tredjeparter efter din anvisning, såsom eventsponsorer

 • Professionelle rådgivere, såsom advokater, revisorer og revisorer

 • Enheder, der er involveret i en virksomhedstransaktion, herunder om vi sælger, erhverver eller fusionerer alle eller nogle af vores aktiver

 • Virksomheder, der driver cookies og sporingsteknologier, beskrevet i afsnit 5, såsom markedsførings- og annonceringspartnere
 • Til hvilken du har givet dit samtykke til videregivelsen

Kommercielle oplysninger, herunder præferencer, såsom købshistorik eller tendenser og transaktionsoplysninger, såsom bankoplysninger.

 • Tilknyttede selskaber og datterselskaber i Zendesk Group, som omfatter moderselskaber og ultimative holdingselskaber, tilknyttede selskaber, datterselskaber, forretningsenheder og andre selskaber, som vi erhverver i fremtiden, efter at de er blevet en del af Zendesk Group

 • Tjenesteudbydere, såsom sikkerheds- og platformsleverandører

 • Med tredjeparter, der er nødvendige for at gennemføre en transaktion, såsom kreditkortbehandlere

 • Professionelle rådgivere, såsom advokater, revisorer og revisorer

 • Enheder, der er involveret i en virksomhedstransaktion, herunder om vi sælger, erhverver eller fusionerer alle eller nogle af vores aktiver

 • Til hvilken du har givet dit samtykke til videregivelsen

Oplysninger om internet- eller anden elektronisk netværksaktivitet og enhedsoplysninger, såsom din browsinghistorik, søgehistorik, enhedsoplysninger og andre oplysninger (hvad enten passiv browsing eller aktivt engagement) vedrørende dine interaktioner med os og brug af vores produkter, tjenester, e-mails og andre digitale ejendomme.

 • Tilknyttede selskaber og datterselskaber i Zendesk Group, som omfatter moderselskaber og ultimative holdingselskaber, tilknyttede selskaber, datterselskaber, forretningsenheder og andre selskaber, som vi erhverver i fremtiden, efter at de er blevet en del af Zendesk Group

 • Tjenesteudbydere, såsom sikkerheds- og platformsleverandører

 • Virksomheder, der driver cookies og sporingsteknologier, beskrevet i afsnit 5, såsom markedsførings- og annonceringspartnere
 • Enheder, der er involveret i en virksomhedstransaktion, herunder om vi sælger, erhverver eller fusionerer alle eller nogle af vores aktiver

Geoplaceringsoplysninger, såsom omtrentlig placering baseret på din IP-adresse, mobilenhedsplacering, eller oplysninger, som du tilvejebringer for os (såsom by og stat, som du tilvejebringer gennem en webformular). Du kan muligvis kontrollere indsamlingen af disse data gennem indstillingerne på din enhed.

 • Tilknyttede selskaber og datterselskaber i Zendesk Group, som omfatter moderselskaber og ultimative holdingselskaber, tilknyttede selskaber, datterselskaber, forretningsenheder og andre selskaber, som vi erhverver i fremtiden, efter at de er blevet en del af Zendesk Group

 • Tjenesteudbydere, såsom sikkerheds- og platformsleverandører.

 • Enheder, der er involveret i en virksomhedstransaktion, herunder om vi sælger, erhverver eller fusionerer alle eller nogle af vores aktiver.

 • Virksomheder, der driver cookies og sporingsteknologier, beskrevet i afsnit 5, såsom markedsførings- og annonceringspartnere

Lyd-, elektroniske, visuelle og andre sensoriske oplysninger, såsom CCTV-optagelser af vores lokaler (f.eks. hvis du besøger vores kontorer), optagelser af dine interaktioner med vores salgs- eller støtteteams (f.eks. til kvalitetssikrings- eller træningsformål, i overensstemmelse med gældende love), eller chat- eller meddelelseslogfiler for kundesupport.

 • Tilknyttede selskaber og datterselskaber i Zendesk Group, som omfatter moderselskaber og ultimative holdingselskaber, tilknyttede selskaber, datterselskaber, forretningsenheder og andre selskaber, som vi erhverver i fremtiden, efter at de er blevet en del af Zendesk Group

 • Tjenesteudbydere, såsom sikkerheds- og platformsleverandører.

 • Enheder, der er involveret i en virksomhedstransaktion, herunder om vi sælger, erhverver eller fusionerer alle eller nogle af vores aktiver

Konklusioner som defineret af lovgivningen i Californien, såsom markedsføring, som du sandsynligvis vil reagere positivt på.

 • Tilknyttede selskaber og datterselskaber i Zendesk Group, som omfatter moderselskaber og ultimative holdingselskaber, tilknyttede selskaber, datterselskaber, forretningsenheder og andre selskaber, som vi erhverver i fremtiden, efter at de er blevet en del af Zendesk Group

 • Tjenesteudbydere, såsom sikkerheds- og platformsleverandører

 • Enheder, der er involveret i en virksomhedstransaktion, herunder om vi sælger, erhverver eller fusionerer alle eller nogle af vores aktiver

Følsomme personoplysninger, såsom bevis på vaccination eller race og etnicitet (valgfrit) (hvor tilladt ved gældende lov).

 • Tilknyttede selskaber og datterselskaber i Zendesk Group, som omfatter moderselskaber og ultimative holdingselskaber, tilknyttede selskaber, datterselskaber, forretningsenheder og andre selskaber, som vi erhverver i fremtiden, efter at de er blevet en del af Zendesk Group

 • Tjenesteudbydere, såsom sikkerheds- og platformsleverandører

 • Enheder, der er involveret i en virksomhedstransaktion, herunder om vi sælger, erhverver eller fusionerer alle eller nogle af vores aktiver

 • Til hvilken du har givet dit samtykke til videregivelsen

Ud over ovenstående videregivelser kan vi dele dine personoplysninger for at svare på lovlige anmodninger fra retshåndhævende myndigheder eller andre offentlige myndigheder, herunder for at opfylde nationale sikkerhedskrav, i overensstemmelse med vores politik for anmodning om oplysninger fra myndigheder. Vi kan også afidentificere, anonymisere eller aggregere personoplysninger til brug eller deling med tredjeparter til ethvert formål, hvor det er tilladt ved lov.

3. Sådan behandler vi personoplysninger

Vi kan behandle dine personoplysninger til nedenstående formål:

Formål med behandlingLovmæssigt grundlag

For at levere vores produkter, tjenester og digitale ejendomme til dig, herunder behandling og opfyldelse af transaktioner, give dig mulighed for at få adgang til de digitale ejendomme og vores tjenester, drive, vedligeholde og forbedre vores digitale ejendomme og tjenester, kommunikere med dig, såsom ved at fuldføre dine supportanmodninger eller levere sikkerhedsopdateringer, og diagnosticere, reparere, og spore tjenester og kvalitetsproblemer.

Legitime interesser, kontrakt, juridiske forpligtelser

Til vores egne forretningsformål, herunder opretholdelse af interne forretningsoptegnelser og udførelse af intern rapportering, opkrævning af betalinger og udførelse af regnskabsmæssige og lignende forretningsfunktioner, revision og administration af projekter relateret til vores tjenester, udførelse af IT-sikkerhedsstyring og IT-relaterede opgaver, såsom administration af vores teknologier og netværk, evaluere og forbedre vores forretning, Tjenester, og digitale ejendomme, og udføre forskning og udvikling af nye produkter og tjenester, og behandle dine undersøgelses- og spørgeskemasvar.

Legitime interesser, juridiske forpligtelser

Af juridiske, sikkerhedsmæssige eller sikkerhedsmæssige årsager, herunder for at overholde lovkrav, etablere, udøve eller forsvare mod retskrav, beskytte sikkerheden og integriteten af vores ejendom og rettighederne tilhørende dem, der interagerer med os eller andre, undersøge eventuelt indhold eller adfærdsovertrædelser samt opdage, forebygge og reagere på sikkerhedshændelser eller andre ondsindede, svigagtige, svigagtige eller ulovlige aktiviteter.

Disse sikkerhedsmæssige formål kan også indebære indsamling og behandling af særlige kategorier af personoplysninger (dvs. sundhedsoplysninger), til kontorbesøg og begivenheder, hvor det er nødvendigt for den offentlige sundhed eller som påkrævet ved gældende lov.

Legitime interesser; juridiske forpligtelser; offentlig interesse

Til markedsføring af vores produkter og tjenester eller dem tilhørende tredjeparter, såsom vores forretningspartnere, herunder for at anmode om eller offentliggøre anbefalinger eller feedback om vores produkter og tjenester, sende dig markedsførings- og salgsfremmende meddelelser eller produktanbefalinger (via e-mail, telefon eller andre online- og offline-kanaler) om vores tjenester eller dem tilhørende tredjeparter, formidle din deltagelse i en konkurrence eller begivenhed, vurdere annonceindtryk eller deltage i konteksttilpasning.

Du kan fravælge markedsføringsmeddelelser her eller ved at klikke på linket "afmeld" nederst i vores markedsføringsmeddelelser. Du kan også administrere dine e-mailpræferencer her. Bemærk, at nogle af vores markedsføringsmaterialer og -oplysninger kan bruge sporingsteknologier og analyseværktøjer til at hjælpe os med at forstå dine præferencer. For yderligere oplysninger, se venligst afsnit 5 nedenfor og vores cookie-erklæring.

Samtykke (hvor påkrævet ved lov), legitime interesser

For at opfylde en henvisningsanmodning, når du bruger vores henvisningstjeneste til at fortælle en ven om vores tjenester, herunder ved at bruge navn, e-mailadresse, titel og virksomhedsnavn, som du giver os, for at kontakte den person, som du henviser.

Du må kun give andres personoplysninger, hvis du har deres samtykke til at gøre det.

Samtykke (hvor påkrævet ved lov), legitime interesser

Mangfoldighed, lighed og inklusion, såsom at promovere mangfoldighed, lighed og inklusionsinitiativer og repræsentation inden for vores forretning (hvor tilladt ved gældende lov).

Samtykke (hvor påkrævet ved lov), legitime interesser

Virksomhedstransaktioner, såsom salg, fusioner, opkøb, omstruktureringer, konkurs og andre virksomhedsbegivenheder.

Legitime interesser, juridiske forpligtelser

Når du frivilligt har indvilliget i at få dine personoplysninger behandlet.

Samtykke

Zendesk vil respektere den registreredes rettigheder i det omfang, det kræves ved lov. Du kan have ret til at få adgang til, rette, opdatere og i nogle tilfælde anmode om sletning af dine personoplysninger (med forbehold for undtagelser). Du kan indsende en anmodning her.

Zendesk bruger et begrænset antal tredjepartstjenesteudbydere til at hjælpe os med at behandle oplysninger til visse formål. Disse tredjepartsudbydere hjælper med at understøtte visse funktioner på webstedet, udføre databaseovervågning og andre tekniske aktiviteter, hjælpe med transmission af data og levere datalagringstjenester. Disse tredjeparter kan behandle eller gemme personoplysninger, mens de leverer deres tjenester. Zendesk har indgået kontrakter med disse tredjeparter, der begrænser deres adgang, brug og videregivelse af personoplysninger i overensstemmelse med vores forpligtelser i henhold til EU-USA DPF, den britiske udvidelse af EU-USA DPF, og den schweizisk-amerikanske DPF, herunder bestemmelserne om videreoverførsel, og Zendesk forbliver erstatningsansvarlig, hvis Zendesk ikke opfylder disse forpligtelser, og vi er ansvarlige for den hændelse, der giver anledning til skade.

4. Kilder til personoplysninger

 • Oplysninger, som du tilvejebringer direkte for os, herunder når du registrerer dig og kommunikerer med os direkte gennem vores digitale ejendomme, besøger vores kontorer eller deltager i vores begivenheder, markedsføring og opsøgende aktiviteter.
 • Oplysninger indsamlet fra din arbejdsgiver, kolleger eller venner, herunder oplysninger om repræsentanter eller andre medarbejdere hos vores nuværende, tidligere og potentielle kunder, leverandører, investorer og forretningspartnere. Vi kan også modtage dine oplysninger fra en ven som en del af en henvisning til vores tjenester.
 • Oplysninger, der indsamles automatisk, herunder tekniske oplysninger om dine interaktioner med vores digitale ejendomme (såsom IP-adresse, browsingpræferencer og købshistorik). Flere oplysninger er tilgængelige i afsnit 5 nedenfor og i vores cookie-erklæring.
 • Oplysninger fra offentlige kilder, herunder oplysninger fra offentlige registre og oplysninger, som du deler i offentlige fora, såsom sociale medier.
 • Oplysninger fra andre tredjeparter, herunder oplysninger fra tredjepartstjeneste- og indholdsudbydere, enheder, som vi samarbejder med om at sælge eller markedsføre produkter og tjenester, og sociale medienetværk (herunder widgets relateret til sådanne netværk, såsom knappen "Facebook Like").

Vi kan kombinere oplysninger, som vi modtager fra de forskellige kilder beskrevet i denne erklæring, herunder tredjepartskilder og offentlige kilder, og bruge eller videregive dem til de formål, der er angivet ovenfor.

5. Cookies og andre sporingsteknologier

Vi bruger cookies og andre sporingsteknologier og tilbyder dig muligheden for at administrere disse indstillinger som beskrevet i vores cookie-erklæring. Nogle sporingsteknologier gør det muligt for os at spore din enhedsaktivitet over tid og på tværs af enheder og websteder. Mens nogle browsere har indarbejdet Do Not Track- eller DNT-præferencer, respekterer vi ikke sådanne signaler fra webbrowsere på nuværende tidspunkt.

6. Sikkerhed og opbevaring

Vi opretholder passende sikkerhedsprocedurer og tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at beskytte dine personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig tilintetgørelse, tab, videregivelse, ændring eller brug.

Dine personoplysninger vil generelt blive opbevaret så længe, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil vi indsamlede personoplysningerne. Når du og/eller din virksomhed har opsagt det kontraktmæssige forhold med os eller på anden måde opsagt dit forhold med os, vi kan opbevare dine personoplysninger i vores systemer og optegnelser for at sikre tilstrækkelig opfyldelse af overlevelsesbestemmelser i ophævede kontrakter eller til andre legitime forretningsformål, for at bevise vores forretningspraksisser og kontraktmæssige forpligtelser, for at give dig oplysninger om vores produkter og tjenester, eller for at overholde gældende juridiske, skat, eller regnskabsmæssige krav. Når vi ikke har et løbende legitimt forretningsbehov for at behandle dine personoplysninger, vil vi enten slette, anonymisere eller aggregere dem, eller hvis dette ikke er muligt (f.eks. fordi dine personoplysninger er blevet opbevaret i backup-arkiver), så vil vi opbevare dine personoplysninger på sikker vis og isolere dem fra eventuel yderligere behandling, indtil sletning er mulig. Hvis du ønsker at vide mere om opbevaringsperioder, der gælder for dine særlige forhold, bedes du kontakte os ved hjælp af oplysningerne i afsnit 9 nedenfor.

7. Beskyttelse af børns personlige oplysninger

Vores websteder og tjenester er ikke rettet mod børn under 16 år, og vi indsamler ikke forsætligt personoplysninger direkte fra børn online. Hvis du er forælder eller værge til et mindreårigt barn og mener, at barnet har videregivet personoplysninger online til os, bedes du kontakte os ved hjælp af oplysningerne i afsnit 9 nedenfor.

Når du interagerer med os, kan du støde på links til eksterne websteder eller andre onlinetjenester, herunder dem, der er indlejret i tredjepartsannoncer. Vi kontrollerer ikke og er ikke ansvarlige for fortroligheds- og dataindsamlingspolitikker for sådanne tredjepartswebsteder og -tjenester. Du bør rådføre dig med sådanne tredjeparter og deres respektive persondatabeskyttelseserklæringer for flere oplysninger, eller hvis du har eventuelle spørgsmål om deres praksisser.

9. Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende denne erklæring eller om Zendesk-koncernens privatlivspraksisser, bedes du kontakte os via e-mail på euprivacy@zendesk.com eller privacy@zendesk.com, eller på:
Zendesk, Inc.
Attn: Privacy Team
989 Market Street
San Francisco, CA 94103, USA

I overensstemmelse med EU-USA DPF, den britiske udvidelse af EU-USA DPF, og den schweizisk-amerikanske DPF, forpligter vi os til at henvise uløste klager vedrørende vores håndtering af personoplysninger, der er modtaget i henhold til EU-USA DPF, den britiske udvidelse af EU-USA DPF, og den schweizisk-amerikanske DPF til TRUSTe, en udbyder af alternativ tvistbilæggelse beliggende i USA. Hvis du ikke modtager en rettidig bekræftelse fra os på din klage vedrørende DPF-principperne, eller hvis vi ikke har behandlet din klage vedrørende DPF-principperne på tilfredsstillende vis, bedes du besøge her for at få flere oplysninger eller for at indgive en klage. Tjenesterne fra TRUSTe leveres uden omkostninger for dig.

10. Supplerende vilkår for indbyggere i Californien

I henhold til California Consumer Privacy Act (“CCPA”) gælder dette afsnit 10 for visse personoplysninger, der indsamles om enkeltpersoner i Californien, hvor Zendesk kontrollerer, hvordan og hvorfor personoplysningerne behandles (som CCPA kalder en “virksomhed”) og supplerer resten af vores erklæring ovenfor. Dette afsnit 10 gælder ikke for nuværende eller tidligere medarbejdere, ansøgere, kontrahenter eller agenter.

a. Yderligere oplysninger om databehandling:
Nedenstående tabel viser de kategorier af personoplysninger, som vi har solgt, delt eller videregivet til tredjeparter, som defineret i Californiens lov om databeskyttelsesrettigheder. Til henvisning tilvejebringer tabellen i afsnit 2 kategorierne af indsamlede personoplysninger og vores videregivelse af personoplysninger.

Kategorier af personoplysninger, som vi indsamlerOplysninger om Californiens lov om persondatabeskyttelse (California Privacy Rights Act): Kategorier af tredjeparter til hvilke personoplysninger er "solgt eller delt"

Identifikatorer, såsom dit navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer og enhedsidentifikatorer (f.eks. annonceringsidentifikatorer og IP-adresse).

 • Virksomheder, der driver cookies og sporingsteknologier, beskrevet i afsnit 5, såsom markedsførings- og annonceringspartnere.
 • Forretningspartnere, som vi samarbejder med for i fællesskab at markedsføre eller sælge vores produkter og tjenester, såsom kanalpartnere.

Kommercielle oplysninger, herunder præferencer, såsom købshistorik eller tendenser og transaktionsoplysninger, såsom bankoplysninger.

 • Ikke relevant

Oplysninger om internet- eller anden elektronisk netværksaktivitet og enhedsoplysninger, såsom din browsinghistorik, søgehistorik, enhedsoplysninger og andre oplysninger (hvad enten passiv browsing eller aktivt engagement) vedrørende dine interaktioner med os og brug af vores produkter, tjenester, e-mails og andre digitale ejendomme.

 • Virksomheder, der driver cookies og sporingsteknologier, beskrevet i afsnit 5, såsom markedsførings- og annonceringspartnere.

Geoplaceringsoplysninger, såsom omtrentlig placering baseret på din IP-adresse, mobilenhedsplacering, eller oplysninger, som du tilvejebringer for os (såsom by og stat, som du tilvejebringer gennem en webformular). Du kan muligvis kontrollere indsamlingen af disse data gennem indstillingerne på din enhed.

 • Virksomheder, der driver cookies og sporingsteknologier, beskrevet i afsnit 5, såsom markedsførings- og annonceringspartnere.

Lyd-, elektroniske, visuelle og andre sensoriske oplysninger, såsom CCTV-optagelser af vores lokaler (f.eks. hvis du besøger vores kontorer), optagelser af dine interaktioner med vores salgs- eller støtteteams (f.eks. til kvalitetssikrings- eller træningsformål, i overensstemmelse med gældende love), eller chat- eller meddelelseslogfiler for kundesupport.

 • Ikke relevant

Konklusioner som defineret af lovgivningen i Californien, såsom markedsføring, som du sandsynligvis vil reagere positivt på.

 • Ikke relevant

Følsomme personoplysninger, såsom bevis på vaccination eller race og etnicitet (valgfrit) (hvor tilladt ved gældende lov).

 • Ikke relevant

Selvom vi ikke har "solgt" eller "delt" personoplysninger for penge i de sidste 12 måneder, deltager vi i rutinemæssige praksisser med vores digitale ejendomme, der involverer tredjeparter, der kan betragtes som "salg" eller "deling" som defineret i lovgivningen i Californien. Vi sælger eller deler ikke bevidst personoplysninger om mindreårige under 16 år. Vi indsamler eller behandler ikke "følsomme personoplysninger", som defineret i lovgivningen i Californien, for at udlede karakteristika om dig. Zendesk bruger kun følsomme personoplysninger i overensstemmelse med undtagelserne til retten til at begrænse følsomme personoplysninger.

Økonomiske incitamenter: Vi kan tilbyde en fordel eller et tilbud til gengæld for, at du tilvejebringer personoplysninger, såsom en rabat eller kupon til enkeltpersoner, der besvarer en undersøgelse. Som en del af disse undersøgelser kan vi indsamle personoplysninger, såsom dit navn, kontaktoplysninger, præferencer, erfaringer, overbevisninger, meninger og andre svar på undersøgelsesspørgsmålene. Deltagelse i spørgeundersøgelser er underlagt de gældende vilkår og betingelser for spørgeundersøgelsen, som vil beskrive eventuelle økonomiske incitamenter forbundet med spørgeundersøgelsen, og hvordan man deltager. Værdien af dine data er værdien af det tilbud, du får vist. Vi har beregnet en sådan værdi ved at bruge udgiften relateret til fordelen. Du kan til enhver tid trække dig ud af ethvert økonomisk incitament ved at sende os en e-mail på privacy@zendesk.com. Hvis vi tilbyder en anden type økonomisk incitament, vil vi dele de væsentlige vilkår for hvert tilbud med dig, når vi beder dig om at deltage.

b. Dine databeskyttelsesrettigheder:
Underlagt juridiske begrænsninger kan visse indbyggere i Californien have nedenstående rettigheder.

 • Ret til at vide. Du har ret til at anmode om oplysninger om de kategorier af personoplysninger, som vi har indsamlet om dig, kategorierne af kilder, hvorfra vi indsamlede personoplysningerne, formålene med indsamlingen af personoplysningerne, kategorierne af tredjeparter, til hvem vi har videregivet dine personoplysninger, og det formål, hvortil vi videregav dine personoplysninger ("Kategorirapport"). Du kan også anmode om oplysninger om de specifikke personoplysninger, som vi har indsamlet om dig ("rapport om specifikke enheder").
 • Ret til at slette. Du har ret til at anmode om, at vi sletter personoplysninger, som vi har indsamlet fra dig.
 • Ret til at rette. Du har ret til at anmode om, at vi retter unøjagtige personoplysninger, som vi opbevarer om dig.
 • Ret til at fravælge salg eller deling. Vi sælger ikke personoplysninger til tredjeparter til gengæld for penge. Som vi forklarer i afsnit 5, deler vi dog oplysninger med annonceringspartnere og giver annonceringspartnere mulighed for at indsamle oplysninger fra vores digitale ejendomme. Denne udveksling kan betragtes som et "salg" eller "deling" i henhold til californisk lovgivning, og du har ret til at fravælge dette "salg" eller "deling" af personoplysninger.

Indbyggere i Californien kan anmode om at udøve retten til at vide, retten til at slette og retten til at rette ved at bruge vores webformular eller ved at sende en e-mail til os på privacy@zendesk.com. Vi diskriminerer ikke mod dig, på nogen måde forbudt ved gældende lov, for at udøve disse rettigheder.

Sådan udøver du fuldt ud retten til at fravælge salg eller deling: For fuldt ud at udøve retten til at fravælge salg eller deling med hensyn til ethvert "salg" eller "deling" af oplysninger skal du udføre begge følgende trin:

 1. Indsende en anmodning om fravalg af salg eller deling ved hjælp af vores webformular
 2. Deaktivere brugen af annonceringscookies og andre sporingsteknologier ved at klikke på linket "Sælg eller del ikke mine personoplysninger" i vores websteds sidefod. Du skal gennemføre dette trin på hvert af vores websteder fra hver browser og på hver enhed, som du bruger. Disse trin er nødvendige, så vi kan placere en førstepartscookie, der signalerer, at du har fravalgt på hver browser og hver enhed, du bruger.

Hvis du blokerer cookies, vil vi ikke være i stand til at overholde din ret til at fravælge anmodninger om salg eller deling af enhedsoplysninger, som vi automatisk indsamler og videregiver til tredjeparter online ved hjælp af cookies, pixels og andre sporingsteknologier. Hvis du rydder cookies i din browser, skal du følge trin 2 igen. I det omfang, det kræves af lovgivningen i Californien, vil vi respektere fravalgssignaler for "Sælg ikke eller del dem", der sendes i et format, der er almindeligt anvendt og anerkendt af virksomheder på browserniveau, såsom et HTTP-headerfelt eller JavaScript-objekt.

Bekræftelse: For at behandle Californiens databeskyttelsesanmodninger skal vi indhente oplysninger for at finde dig i vores optegnelser eller bekræfte din identitet, afhængigt af arten af anmodningen. I de fleste tilfælde vil vi anmode om oplysninger om dig, som kan omfatte dit navn, din e-mailadresse eller andre oplysninger. Hvis du indsender en "Rapport over specifikke genstande", kan vi også anmode om en underskrevet erklæring under strafansvar, at du er den, du siger, du er. Vi kan anmode om alternative oplysninger under visse omstændigheder og/eller bruge tredjeparter til at hjælpe med at bekræfte din identitet.

Godkendte agenter: Autoriserede agenter kan udøve databeskyttelsesrettigheder i Californien på vegne af enkeltpersoner i Californien, men vi forbeholder os ret til at bekræfte enkeltpersonens identitet direkte som beskrevet ovenfor. Autoriserede agenter skal kontakte os ved at indsende en anmodning via vores webformular og angive, at de indsender anmodningen som en agent. Vi kan kræve, at agenten udviser autoritet til at handle på dine vegne ved at give underskrevet tilladelse fra dig. Vi kan også kræve, at du bekræfter din egen identitet direkte hos os, eller at du direkte bekræfter hos os, at du har givet den autoriserede agent tilladelse til at indsende anmodningen.

Tidspunkt: Vi behandler anmodninger om fravalg af salg eller deling inden for femten hverdage fra den dato, hvor vi modtog anmodningen. Vi vil svare på anmodninger om at slette og modtage anmodninger inden for femogfyrre dage, medmindre vi har brug for mere tid, i hvilket tilfælde vi vil underrette dig, og det kan tage op til halvfems dage at svare på din anmodning.

11. Supplerende oplysninger til EØS, Schweiz og Storbritannien.

Følgende vilkår supplerer erklæringen med hensyn til vores behandling af personoplysninger om EØS (dvs. EU-medlemslande, Island, Liechtenstein og Norge), Schweiz og Storbritannien. I tilfælde af eventuel konflikt eller uoverensstemmelse mellem de andre dele af erklæringen og vilkårene i dette afsnit 11, skal afsnit 11 have forrang og have forrang med hensyn til behandlingen af EØS, Schweiz og Storbritannien. Personoplysninger, i det omfang det er relevant.

Dataansvarlig: Den Zendesk-enhed, som du har et primært forhold til (såsom den enhed, der har indgået tjenestekontrakten med dig, den enhed, der har forsynet dig med markedsføringsmaterialer og salgsfremmende meddelelser, eller den primære enhed i den region, hvor du tilgår vores websted), er den dataansvarlige inden for rammerne af denne erklæring. I de fleste tilfælde vil dette være Zendesk, Inc., medmindre vi specifikt informerer dig om andet.

a. Retsgrundlag for behandling:
Se venligst afsnit 3 for det retsgrundlag, hvorpå vi påberåber os indsamlingen, behandlingen og brugen af personoplysninger.

b. Dine databeskyttelsesrettigheder:
I henhold til gældende databeskyttelseslove kan du udøve visse rettigheder vedrørende dine personoplysninger:

 • Ret til adgang. Du har ret til at få bekræftelse fra os, om vi behandler dine personoplysninger og relaterede oplysninger, samt ret til at få en kopi af dine personoplysninger, der behandles.
 • Ret til dataportabilitet. Du kan modtage dine personoplysninger, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du kan have ret til at overføre dem til andre dataansvarlige uden hindring. Denne ret gælder kun, hvis behandlingen er baseret på dit samtykke eller en kontrakt, og behandlingen udføres automatisk.
 • Ret til berigtigelse. Du har ret til at anmode om berigtigelse af unøjagtige personoplysninger og til at få ufuldstændige oplysninger udfyldt.
 • Ret til indsigelse. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger i visse tilfælde.
 • Ret til at begrænse behandling. Du kan anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personoplysninger i visse tilfælde.
 • Ret til sletning. Du kan anmode om, at vi sletter dine personoplysninger i visse tilfælde.
 • Ret til at indgive en klage. Du har ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed. I overensstemmelse med EU-USA DPF, den britiske udvidelse af EU-USA DPF og den schweizisk-amerikanske DPF, forpligter vi os til at samarbejde med og overholde rådgivningen fra det panel, der er oprettet af EU's databeskyttelsesmyndigheder (DPA'er), UK Information Commissioner's Office (ICO) og Gibraltar Regulatory Authority (GRA), og Swiss Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC) med hensyn til uløste klager vedrørende vores håndtering af personoplysninger, der modtages i henhold til EU-USA DPF, den britiske udvidelse af EU-USA DPF, og den schweizisk-amerikanske DPF.
 • Ret til at afvise eller tilbagetrække samtykke. Hvis vi beder om dit samtykke til at behandle dine personoplysninger, kan du nægte at give det. Hvis du har givet dit samtykke, kan du til enhver tid trække det tilbage uden negative konsekvenser. Lovligheden af enhver behandling af dine personoplysninger, der fandt sted før tilbagetrækningen af dit samtykke, vil ikke blive påvirket.
 • Ret til ikke at blive genstand for automatiseret beslutningstagning. De typer af automatiseret beslutningstagning, der henvises til i artikel 22, stk. 1, og (4) i EU's og Storbritanniens generelle forordning om databeskyttelse ("GDPR"), finder ikke sted i forbindelse med dine personoplysninger. Skulle denne ændring ske, vil vi informere dig om, hvorfor og hvordan en sådan beslutning blev truffet, betydningen af den og de mulige konsekvenser af den. Du vil også have ret til menneskelig indgriben, til at udtrykke dit synspunkt og til at bestride beslutningen.

Du kan udøve disse rettigheder ved at kontakte os ved hjælp af oplysningerne i afsnit 9 ovenfor. Bemærk venligst, at vi kan afvise at handle på anmodninger om at udøve databeskyttelsesrettigheder i visse tilfælde, såsom hvor tilvejebringelse af adgang kan krænke en anden persons databeskyttelsesrettigheder eller påvirke vores juridiske forpligtelser.

c. Internationale overførsler af personoplysninger:
På grund af den globale karakter af vores aktiviteter kan nogle af modtagerne nævnt i afsnit 2 i erklæringen være beliggende i lande uden for EØS, Schweiz eller Storbritannien, som ikke yder et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse som defineret i databeskyttelseslove i EØS, Schweiz og Storbritannien. Overførsler inden for Zendesk-koncernen eller til tredjeparter beliggende i sådanne tredjelande finder sted ved hjælp af en gyldig dataoverførselsmekanisme, såsom EU-standardkontraktbestemmelserne og/eller Storbritannien. Tillæg til sådanne bestemmelser, godkendte bindende selskabsregler, godkendte adfærdskodekser og certificeringsmekanismer på grundlag af tilladte lovbestemte fravigelser eller eventuel anden gyldig dataoverførselsmekanisme udstedt eller godkendt af myndigheder i EØS, Schweiz eller Storbritannien. Flere oplysninger om (herunder en kopi af) vores bindende selskabsregler er tilgængelige her, og dokumentation for godkendelse af vores bindende selskabsregler er tilgængelig på Det Europæiske Databeskyttelsesråds websted her. Visse tredjelande er officielt blevet anerkendt af myndigheder i EØS, Schweiz eller Storbritannien som ydende et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, og der er ikke behov for yderligere sikkerhedsforanstaltninger. Du bedes kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne i afsnit 9 ovenfor, hvis du ønsker at modtage yderligere oplysninger om, hvordan vi overfører personoplysninger, eller, hvor det er muligt, en kopi af den relevante dataoverførselsmekanisme.

Zendesk, Inc, FutureSimple Inc og Smooch Technologies US Inc overholder EU-USA Data Privacy Framework (lovgivningsrammeværk for databeskyttelse/privatlivets fred) (EU-USA DPF), den britiske udvidelse af EU-USA DPF, og den schweizisk-amerikanske Data Privacy Framework (lovgivningsrammeværk for databeskyttelse/privatlivets fred) (schweizisk-amerikansk DPF), som fastsat af det amerikanske Handelsministerium. Zendesk, Inc. FutureSimple Inc. og Smooch Technologies US Inc. har certificeret over for det amerikanske Handelsministerium, at de overholder EU-USA -principperne i lovgivningsrammeværket for databeskyttelse/privatlivets fred (EU-USA DPF-principperne) med hensyn til behandling af personoplysninger modtaget fra Den Europæiske Union i henhold til EU-USA DPF og fra Storbritannien (og Gibraltar) i henhold til den britiske udvidelse af EU/USA DPF. Zendesk, Inc. FutureSimple Inc. og Smooch Technologies US Inc. har certificeret over for det amerikanske Handelsministerium, at de overholder de schweizisk-amerikanske principper i lovgivningsrammeværket for databeskyttelse/privatlivets fred (schweizisk-amerikanske DPF-principper) med hensyn til behandling af personoplysninger, der modtages fra Schweiz i henhold til den schweizisk-amerikanske DPF. Hvis der er eventuel uoverensstemmelse mellem vilkårene i denne privatlivspolitik og EU-USA DPF-principperne og/eller de schweizisk-amerikanske DPF-principper, skal principperne have forrang. For klager vedrørende overholdelse af EU-USA DPF, der ikke kan løses ved hjælp af nogen af de andre DPF-mekanismer, har du mulighed for, under visse betingelser, at påberåbe dig bindende voldgift. Yderligere oplysninger kan findes på det officielle DPF-websted: https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/ANNEX-I-introduction-dpf. Hvis du vil vide mere om Data Privacy Framework (DPF)-programmet og se vores certificering, bedes du besøge https://www.dataprivacyframework.gov/.

Federal Trade Commission har jurisdiktion over Zendesk, Inc, FutureSimple Inc. og Smooch Technologies US Inc.'s overholdelse af EU-USA Data Privacy Framework (lovgivningsrammeværk for databeskyttelse/privatlivets fred) (EU-USA DPF) og den britiske udvidelse af EU-USA DPF, og den schweizisk-amerikanske Data Privacy Framework (lovgivningsrammeværk for databeskyttelse/privatlivets fred) (schweizisk-amerikansk DPF).

Databeskyttelsesrådgiver: Kontaktoplysningerne for vores databeskyttelsesrådgiver er som følger: Zendesk, Inc., Attn: Privacy Team and DPO, 989 Market Street San Francisco, CA 94103, USA, euprivacy@zendesk.com.

12. Supplerende oplysninger for andre regioner

 • Australien: Personoplysninger, der indsamles, opbevares, bruges og/eller behandles af Zendesk-koncernen, som beskrevet i denne politik, indsamles, opbevares, bruges og/eller behandles i overensstemmelse med den australske lov om persondatabeskyttelse (Australian Privacy Act 1988) (Commonwealth) og de australske principper om persondatabeskyttelse (Australia Privacy Principles), som vi beskriver yderligere her. Hvis du er utilfreds med vores håndtering af en klage eller ikke er enig i løsningen foreslået af os, kan du indgive en klage til Office of the Australian Information Commissioner (“OAIC”) ved at kontakte OAIC ved hjælp af metoderne, der er angivet på deres websted på deres websted. Du kan også anmode om, at vi videregiver oplysningerne om din klage til OAIC direkte.
 • Brasilien: Personoplysninger, der indsamles, opbevares, bruges og/eller behandles af Zendesk-koncernen, som beskrevet i denne politik, indsamles, opbevares, bruges og/eller behandles i overensstemmelse med brasiliansk lov Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”). De enkeltpersoner, der bruger eller tilgår vores websted eller tjenester, giver udtrykkeligt samtykke til indsamlingen, brugen, opbevaringen og behandlingen af deres personoplysninger af os til de formål, der er beskrevet i denne politik.
 • Canada: Personoplysninger som defineret i Canadas lov om beskyttelse af personoplysninger og elektroniske dokumenter (Personal Data Protection and Electronic Documents Act of Canada, (“PIPEDA”)) indsamles, opbevares, bruges og/eller behandles af Zendesk-koncernen i overensstemmelse med Zendesk-koncernens forpligtelser i henhold til PIPEDA.
 • Japan: Personoplysninger, der indsamles, opbevares, bruges og/eller behandles af Zendesk-koncernen, som beskrevet i denne politik, indsamles, opbevares, bruges og/eller behandles i overensstemmelse med Japans lov om beskyttelse af personoplysninger (“APPI”).
 • Nevada: Vi sælger ikke på nuværende tidspunkt personoplysninger som defineret i henhold til lovgivningen i Nevada. Hvis du er bosiddende i Nevada, kan du alligevel sende os en e-mail ved hjælp af ovenstående oplysninger for at udøve din ret til at fravælge salg i henhold til Nevada reviderede vedtægter §603A et seq.
 • New Zealand: Personoplysninger, der indsamles, opbevares, bruges og/eller behandles af Zendesk-koncernen, som beskrevet i denne politik, indsamles, opbevares, bruges og/eller behandles i overensstemmelse med New Zealands lov om persondatabeskyttelse (Privacy Act) fra 2020 og dens 13 principper om persondatabeskyttelse (Information Privacy Principles (“NZ IPPs”).
 • Singapore: Personoplysninger, der indsamles, opbevares, bruges og/eller behandles af Zendesk-koncernen, som beskrevet i denne politik, indsamles, opbevares, bruges og/eller behandles i overensstemmelse med Zendesk-koncernens forpligtelser i henhold til persondatabeskyttelsesloven (Data Protection Act 2012 (“PDPA”).
 • Storbritannien: Personoplysninger, der indsamles, opbevares, bruges og/eller behandles af Zendesk-koncernen, som beskrevet i denne persondatabeskyttelseserklæring, indsamles, opbevares, bruges og/eller behandles i overensstemmelse med Zendesk-koncernens forpligtelser i henhold til den britiske databeskyttelseslov (Data Protection Act 2018). som ændret via databeskyttelse, persondatabeskyttelse og elektronisk kommunikation (Amendments etc.) (EU-exit)-forordninger 2019, som ændret, afløst eller erstattet (“U.K. GDPR”).

13. Engelsk versionskontrol

Ikke-engelske oversættelser af denne politik leveres for nemheds skyld. I tilfælde af eventuel tvetydighed eller uoverensstemmelse mellem oversættelser har den engelske version forrang.

14. Zendesk, Inc. Tilknyttede selskaber

Zendesk, Inc.; Zendesk Brasil Software Corporativo Ltda; Zendesk UK Limited; Zendesk International Limited; Zendesk APS; Zendesk Pty., Ltd; Kabushiki Kaisha Zendesk; Zendesk Incorporated; Zendesk GmbH; Zendesk Singapore Pte. Ltd; Zendesk France SAS; Base sp. z o. o. (Base spółka z ograniczoną odpowiedzialnością); Zendesk Technologies Private Limited; FutureSimple Inc.; Zendesk Korea LLC; Smooch Technologies ULC; Cleverly, Unipessoal, LDA.; ZD Sub Holdings (USA); Zendesk Sweden AB.; Smooch Technologies US Inc. (USA); Zendesk S. de R.L. de C.V. (Mexico); Zendesk Technologies Spain S.L.U. (Spanien); Zoro TopCo, LP; Zendesk Netherlands B.V.; Zendesk Italy S.r.l.; Tymeshift Inc; Tymeshift doo Novi Sad; Tymeshift Portugal, Unipessoal Lda.