Det gäller alla

Vi lever i en mångfaldig värld. Och teknikbranschen måste acceptera det. Vi vet att den verkliga förändringen börjar med att vi gör det vi kan. Vi ska göra mångfald, rättvisa och inkludering (DEI – Diversity, Equity, Inclusion) till en del av vår globala kultur.

”Vi arbetar medvetet med att bygga ett företag som präglas av mångfald och kreativitet där alla anställa känner att de har möjlighet och är bekväma med att vara sig själva.”

Mikkel Svane

CEO, Zendesk

Läs Skips och Brandons berättelser

Styrning och ansvarighet

Inget ändras utan transparens

För att en organisation verkligen ska förändras måste förändringen komma uppifrån. Vi har etablerat ett mångfaldsråd som består av våra mest seniora ledare för att säkerställa mångfald, likabehandling och inkludering i vårt företag.

Rådet tar fram policyer och metoder som främjar rekrytering, bibehållande och utveckling av en organisation där kulturen bidrar till mångfald, likabehandling och inkludering. Och för att åtgärda orättvisor i de communities som vi arbetar för samarbetar vi med organisationer som arbetar med DEI världen över.

Zendesks styrelse

Vår styrelse spelar en viktig roll för våra DEI-mål genom att övervaka framstegen, ge vägledning och hjälpa oss få ett holistiskt synsätt.

Människor först

Vi gillar människor

Vi vill att Zendesk ska vara en plats där mångfalden verkligen frodas. Och det börjar med våra människor. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare för mångfaldiga talanger och arbeta för en inkluderande kultur där skillnaderna används för att skapa innovation. Talanger från underrepresenterade communities har möjlighet att utveckla sina karriärer så att de matchar vår tillväxt som organisation.

"Som afro-karibisk kvinna med en bakgrund utanför programvarubranschen upplever jag varje dag fördelarna med mångfaldiga team för att lösa komplexa problem."

Nancy Díaz Lemmon

Läs Nimishas berättelse

Yrkesmässig och kulturell utveckling

Vi har skapat program som hjälper medarbetarna utveckla nya färdigheter i sin karriär och som också stöder vår inkluderande kultur.

Utbildning om rasism, likabehandling och privilegium

Under 2020 genomförde nästan 90 % av personalcheferna en session om rasism, likabehandling och privilegium. De fick även praktiska verktyg för att omsätta kunskaperna i praktiken.

Illuminate Leadership Program

Teamledare och chefer i början av karriären utforskar sina omedvetna fördomar i det här ledarskapsprogrammet som går en gång i kvartalet. Programmet tar upp bland annat ledarskapsattityder, att ge feedback, coachningstekniker och hur man skapar psykologisk trygghet.

Inskolning av nya ledare

Alla nya personalchefer deltar i ett program som hjälper dem förstå, stödja och skapa en inkluderande kultur genom att utforska "DEI from a Leadership Lens".

Utvecklingsprogrammet Ignite

Ignite startades 2021 och ger talanger från underrepresenterade communities tillgång till en personlig mentor, nätverksevenemang med personal på C-nivå och gruppcoachning.

"Det här programmet hjälpte mig på så många olika sätt! Jag har förändrat hur jag tar mig an arbetet, kommunicerar med ledare och påbörjar förändring.”

Ignite-deltagare, 2021

Främja en mångfaldig personalstyrka

Alla organisationer på Zendesk stödjer DEI-målen för att hantera organisatoriska och platsspecifika behov. Vi kommer fortsätta att utveckla hur vi attraherar, behåller och stödjer kompetenta medarbetare.

Globala data om kön

Företag
Teknik
Ledarskap
59%

Man

39%

Kvinna

72%

Man

25%

Kvinna

55%

Man

44%

Kvinna

Etnicitetsdata för USA

61.6%

Vit

20.1%

Asiatisk

6.8%

Latinamerikansk

5%

Svart eller afro-amerikan

0.4%

Infödd hawaiian eller annan Stilla Havs-öbo

3.5%

Två eller fler raser

0.2%

Amerikansk indian eller infödd Alaska-bo

1.8%

Vill inte ange

Globala data om ålder

25.5%

0-29

50.7%

30-39

17.6%

40-49

6.2%

50+

  • Alla uppgifter om personalstyrkan är från 31 december 2021.
  • Ledarskap inkluderar direktörsnivå och högre.
  • På grund av avrundning är summan av vissa siffror inte 100 %.
  • Zendesk klassificerar "teknik"-medarbetare efter yrkesroll. Tekniska roller kräver kunskap och färdigheter inom områden som teknik och matematik för att stödja företaget. Några exempel är roller inom datavetenskap, programvara-utveckling och produkthantering.
  • Vi vet att våra aktuella data är begränsade eftersom kön visas som binärt. I början av 2022 tog vi våra första steg mot ett mer inkluderande, frivilligt program för självidentifiering (Själv-ID) genom att lägga till alternativ för sexuell orientering och könsidentitet utöver man och kvinna med cisidentitet i USA. Detta var ett viktigt första steg mot att bättre informera Zendesk om den bredare mångfalden i vår personalstyrka.

Du kan hämta Zendesks senaste EEO-1 Typ 2-rapport nedan. I det här dokumentet delas data upp på ett lite annorlunda sätt än vad som anges ovan, vilket är mer representativt för hur vi följer upp våra ansträngningar när det gäller mångfaldsrepresentation. Observera också att EEO-1-rapporten är en ögonblicksbild och baseras på kategorier som föreskrivs av de federala myndigheterna. Dessutom kan EEO-1-rapporten mäta data på ett annat sätt än vad vi redovisar i andra publikationer och dokument.
Ladda ner rapporten Employer Information Report EEO-1
Endast Irland: För att ta del av Zendesk International Limited 2022 Ireland Gender Pay Gap-rapport, klicka här.

Vårt uppdrag

Låta DEI genomsyra hela vår kultur

Vår DEI-strategi drivs av ett ledarlett synsätt där människor kommer först.

För våra medarbetare

Skapa en kultur där mångfald värderas högt och alla medarbetare känner sig inkluderade, får stöd och kan vara sig själva.

För våra kunder

Främja en mångfaldig personalstyrka och inkluderande produkter som återspeglar våra kunder och deras behov, vilket leder till bättre upplevelser.

För vår community

Använda våra resurser för att skapa medvetenhet om viktiga frågor, bekämpa orättvisor och stödja ändamål i den bredare communityn.

Berättelser om inkluderande kultur

Utmärkta kundupplevelser kräver mer än 
bara rätt verktyg. Det handlar också om människor. Våra människor.

"Vi är bättre och starkare när vi agerar med ett kollektivt tankesätt av inkludering med våra kolleger, våra kunder och världen omkring oss.”

Alex Constantinople

Marknadsföringschef

En förändringsstrategi baserad på empati

Många kriser har påverkat våra medarbetare under det senaste året, allt från en global hälsokris till civila oroligheter. Som företag har vi känt ett akut behov av att hitta meningsfulla sätt att ge dem stöd.

Efter att ha lyssnat på våra medarbetare skapade vi vår Equity Policy, program som prioriterar medarbetarnas psykiska hälsa och välmående, och Empathy Circles, en säker plats för medarbetare.

Empathy circles

Empathy Circles är en säker plats där medarbetare kan dela med sig av sina upplevelser – och där ledare kan lyssna och lära. De här samtalen har blivit mycket viktiga för våra DEI-åtgärder. Så viktiga att vi har skapat en playbook för att dela våra insikter med andra.

Ladda ner Empathy Circles Playbook

Åtaganden för rasmässig likabehandling och rättvisa

Tystnad är samtycke – och handlingar är de ord som hörs mest. Zendesk kommer att fortsätta att ta en aktiv roll för att skapa ett samhälle med mer likabehandling. Vi börjar med de nödvändiga förbättringarna av hur vi hanterar de här utmaningarna. Vi vill vara en aktiv katalysator för förändring inom SaaS-området, den bredare tekniksektorn och den globala communityn.

Se våra värderingar i aktion

Medarbetarupplevelse

Medarbetarcommunities

Medarbetarcommunities (EC:er, Employee Communities) spelar en viktig roll för att skapa vår kultur. De lär oss införa inkluderande praxis i ledarskapet, skapa communities som för oss samman och, viktigast av allt, ger våra medarbetare stöd anpassat efter deras kulturella behov.

"Vi måste vara en informerad bundsförvant för våra vänner och grannar som utkämpar sina egna slag.”

Ryan Gailey

Läs Cheyannes, Jamals och Ryans berättelser
Global Veterans Network

Global Veterans Network arbetar för veteraner inom och utanför Zendesk och hjälper dem att komma in i personalstyrkan.

Mosaic

Mosaic uppmuntrar färgade personer på Zendesk att omfamna sina olikheter och skapar en säker plats för diskussion, nätverkande och yrkesmässig utveckling.

Pride

Pride ser till att alla LGBTQ+-medarbetare får uppskattning, blir sedda och får stöd.

The Village

The Village skapar ett supportsystem för medarbetare som balanserar arbete och föräldraskap eller omvårdnad.

Women at Zendesk

Women at Zendesk hyllar kvinnor på alla nivåer i karriären och hjälper dem uppnå sina personliga och yrkesmässiga mål.

Women in Engineering

Women in Engineering främjar och skapar ett utrymme där kvinnliga tekniker kan mötas och skapa stödjande relationer med varandra på alla kontor.

The Bridge

Bridge ger stöd åt och en plats för medarbetare över 40 år och deras bundsförvanter.

Whole Self

Whole Self samlar medarbetare för att lära, förstå och dela sina berättelser om psykisk hälsa, neurodiversitet (ADHD, OCD, ASD m.m.) och fysiska funktionshinder.

"Vår strategi för mångfald, rättvisa och inkludering måste först och främst vara befäst hos människorna och ett ledarlett synsätt där man lyssnar med empati, agerar med övertygelse och fortsätter att lära sig för att utvecklas.”

Dave Kim

Vice ordförande för mångfald, jämlikhet och inkludering

Likabehandling på Zendesk

Zendesk arbetar för att skapa en mer likabehandlande global arbetsplats genom att främja en kultur av respekt, rättvisa och inkludering. Vi arbetar för att du ska lyckas, oavsett bakgrund, personliga erfarenheter och unika livssituationer.

Förbud mot destruktivt beteende

Zendesk förbjuder destruktiva beteenden som diskriminering, trakasserier, mikroaggressioner och hämndaktioner.

Likalön är en prioritet

Minst en gång om året granskar vi vår lönepraxis och hur jämlik den är, och gör justeringar där det behövs.

Skapa inkluderande arbetsplatser med likabehandling

Vårt mål är att genomgående skapa en inkluderande arbetsplatsupplevelse med likabehandling för alla våra medarbetare världen över.

Tillgänglighet

Kundservicebranschen är en källa till arbete för miljontals människor. Men om människor inte kan använda vår teknik har de inte tillgång till de här jobben. Och om kundserviceprogam inte skapas med personer med andra förutsättningar i åtanke kommer ett stort antal människor inte få de resurser de behöver.

Vi arbetar för att skapa genomtänkt teknik så att alla kan dra nytta av den, oavsett hur de får tillgång till teknik eller upplever världen.

"På Zendesk tänker vi inte på tillgänglighet som ett tekniskt eller affärsmässigt problem. Vi anser att det är en mänsklig rättighet. Det handlar om inkludering och möjligheter för alla. Genom att leverera tillgängliga produkter kan vi skapa inkludering för funktionshindrade i stor skala."

Jon Aniano

SVP, Produkt

Vår community

Skapa en värld med mer likabehandling

Zendesks arbete för mångfald, likabehandling och inkludering gäller inte bara våra kontor över hela världen, utan även världen utanför våra fönster. Vi samarbetar med organisationer som gör skillnad i våra communities, och utvecklar relationer med olika typer av verksamheter.

Läs vår vår rapport om global påverkan
Läs Azas berättelse

Mångfald hos leverantörer

Mångfaldsprogram för leverantörer kan leda till tillväxt för mångfaldiga företag. Det är företag som ofta inte får det stöd, den synlighet eller de resurser de behöver för att verksamheten ska fungera. Vi samarbetar med små och mångfaldiga företag som leverantörer för att hitta innovativa lösningar för våra kunder, och gör vad vi kan för att hjälpa dem frodas.

Partnerskap för en bättre värld

Zendesk tror på att vara en katalysator för förändring inom SaaS-området, den bredare tekniksektorn och den globala communityn. Men vi kan inte ensamma skapa en värld med mer likabehandling. Vi har ingått partnerskap med organisationer som utför verkligt innovativt och inspirerande arbete inom mångfald, likabehandling och inkludering.

European Network Against Racism (Eurpeiskt nätverk mot racism)
European Network Against Racism (Eurpeiskt nätverk mot racism)

Zendesk är aktiv medlem i Equal@Work, ett initiativ med flera intressenter skapat av European Network Against Racism (ENAR). Initiativet sammanför företag, sociala partner, ideella organisationer, offentliga myndigheter och akademiker för att hitta lösningar så att etniska och religiösa minoriteter kan delta i arbetsmarknaden fullt ut.

Ta reda på mer

The Asia Foundation

Under 2021 ingick vi ett partnerskap med The Asia Foundation kring ett nytt initiativ för social påverkan. Vårt partnerskap bidrar till att följa upp och hitta sätt att upprätthålla nätverk för kvinnligt ledarskap i Asien inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (STEM).

Ta reda på mer

National Urban League

Under 2021 började vi samarbeta med National Urban League som sponsor för årets State of Black America-rapport. National Urban League är specialiserat på ekonomisk rörlighet och hållbarhet. Rapporten State of Black America är en av de mest efterlängtade riktmärkena och källorna för tankeledarskap när det gäller likabehandling oavsett ras i USA.

Ta reda på mer

European Network Against Racism (Eurpeiskt nätverk mot racism)

Zendesk är aktiv medlem i Equal@Work, ett initiativ med flera intressenter skapat av European Network Against Racism (ENAR). Initiativet sammanför företag, sociala partner, ideella organisationer, offentliga myndigheter och akademiker för att hitta lösningar så att etniska och religiösa minoriteter kan delta i arbetsmarknaden fullt ut.

Ta reda på mer

The Asia Foundation

Under 2021 ingick vi ett partnerskap med The Asia Foundation kring ett nytt initiativ för social påverkan. Vårt partnerskap bidrar till att följa upp och hitta sätt att upprätthålla nätverk för kvinnligt ledarskap i Asien inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (STEM).

Ta reda på mer

National Urban League

Under 2021 började vi samarbeta med National Urban League som sponsor för årets State of Black America-rapport. National Urban League är specialiserat på ekonomisk rörlighet och hållbarhet. Rapporten State of Black America är en av de mest efterlängtade riktmärkena och källorna för tankeledarskap när det gäller likabehandling oavsett ras i USA.

Ta reda på mer

Andra pågående partnerskap

BetterUp
Breakline
BYP Network
Women Who Code
The Mom Project
Lesbians Who Tech
Community Business
OutLeadership