เราทุกคนล้วนมีส่วนร่วม

เราอยู่ในโลกที่หลากหลาย และอยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจำเป็นต้องยอมรับเรื่องเหล่านี้ เรารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเริ่มจากการที่เราเริ่มทำในส่วนของเรา เรามุ่งมั่นจะสร้างความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความครอบคลุม (DEI) ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมระดับโลก

“We’re being very deliberate about building a diverse and creative company where all employees feel empowered and comfortable being their authentic selves.”

Mikkel Svane

CEO, Zendesk

อ่านเรื่องราวของ Skip และ Brandon

ระบบการจัดการและความน่าเชื่อถือ

ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโดยปราศจากความโปร่งใส

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จะเกิดขึ้นในองค์กร จะต้องมาจากด้านบน เราได้ทำการจัดตั้ง Diversity Council ที่ประกอบด้วยผู้นำระดับสูงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทของเรานั้นมีความหลากหลาย เท่าเทียม และครอบคลุม

คณะที่ปรึกษานี้จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่จะนำไปใช้ในการคัดเลือกพนักงาน การรักษาพนักงาน และการสร้างองค์กรที่มีความหลากหลาย มีประสิทธิภาพ พร้อมนำวัฒนธรรมด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความครอบคลุมไปใช้ และเพื่อจัดการกับความไม่เท่าเทียมในชุมชนที่เราให้บริการ เราร่วมมือกับองค์กรที่จัดการด้าน DEI ทั่วโลก

คณะกรรมการบริษัทของ Zendesk

คณะกรรมการบริษัทของเรามีบทบาทสำคัญต่อเป้าหมายของ DEI เป็นผู้ตรวจสอบความคืบหน้า ให้คำชี้นำ และช่วยให้เราสร้างมุมมองแบบองค์รวม

'คน' ต้องมาก่อน

เราคือผู้คนที่รักการอยู่กับผู้คน

เราอยากให้ Zendesk เป็นสถานที่ที่ความหลากหลายเติบโตอย่างแท้จริง และนั่นก็เริ่มจากผู้คนของเรา เราปรารถนาจะเป็นผู้ว่าจ้างที่เลือกพนักงานที่มีความสามารถหลากหลาย และนำวัฒนธรรมการครอบคลุมมาใช้ รวมทั้งนำความแตกต่างมาสร้างประโยชน์จนเกิดเป็นนวัตกรรม พนักงานจากชุมชนที่ถูกมองข้ามจะได้รับโอกาสในการพัฒนาอาชีพในทางที่เหมาะกับการเติบโตขององค์กรของเรา

"ในฐานะผู้หญิงแอฟโฟร-คาริบเบียนและมีพื้นฐานนอกวงการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ในทุกวันฉันสัมผัสได้ถึงประโยชน์ของการรวมตัวกันกับทีมที่มีความหลากหลายในการแก้ปัญหาอันซับซ้อน"

Nancy Díaz Lemmon

อ่านเรื่องราวของ Nimisha

การพัฒนาด้านอาชีพและวัฒนธรรม

เราได้สร้างโปรแกรมที่ช่วยให้พนักงานพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ในหน้าที่การงาน รวมทั้งสนับสนุนวัฒนธรรมการครอบคลุม

การให้ความรู้ด้านการเหยียดเชื้อชาติ ความเท่าเทียม และสิทธิพิเศษทางสังคม

ในปี 2020 เกือบ 90% ของ People Manager เข้าร่วมเซสชันการสำรวจการเหยียดเชื้อชาติ ความเท่าเทียม และสิทธิพิเศษในสังคม พวกเขาเลือกนำเครื่องมือที่ใช้การได้จริงไปปฏิบัติ

Illuminate Leadership Program

Team Lead และ Manager มือใหม่จะสำรวจการเกิดอคติโดยไม่รู้ตัวของพวกเขา ในโปรแกรมเพื่อความเป็นผู้นำรายไตรมาสนี้ โปรแกรมนี้ครอบคลุมหลักคิดด้านความเป็นผู้นำ การให้ฟีดแบ็ค เทคนิคการฝึกสอน และวิธีสร้างความรู้สึกมั่นคงทางจิตใจ

ผู้นำคนใหม่ที่เพิ่งเข้าร่วมทีม

People Manager ที่มาใหม่ทั้งหมดจะต้องทำการสมัครเข้าโปรแกรมเพื่อสร้างความเข้าใจ สนับสนุน และเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งการเป็นส่วนหนึ่งด้วยการศึกษา "DEI จากแง่มุมของผู้นำ"

Ignite Development Program

ตั้งแต่ปี 2021 Ignite ได้เริ่มต้นในการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว อีเวนต์สร้างเครือข่ายสำหรับพนักงาน C-staff และกิจกรรมการฝึกสอนแบบกลุ่มแก่ชุมชนที่ถูกมองข้าม

"โปรแกรมนี้ได้ช่วยฉันในหลายวิถีทางจนอธิบายไม่ได้! ฉันได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในวิธีการที่ฉันติดต่องาน สื่อสารกับผู้นำ และเริ่มต้นความเปลี่ยนแปลง"

ผู้เข้าร่วม Ignite ในปี 2021

นำแรงงานที่มีความหลากหลายสู่การทำงาน

ทุกองค์กรที่ Zendesk มุ่งมั่นในการสนับสนุนเป้าหมาย DEI เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะขององค์กรและสถานที่ตั้ง เราจะมุ่งหน้าพัฒนาวิธีการที่เราชักชวน รักษา และสนับสนุนพนักงานของเรา

ข้อมูลด้านเพศทั่วโลก

บริษัท
เทคโนโลยี
ตำแหน่งผู้นำ
59%

ผู้ชาย

39%

ผู้หญิง

72%

ผู้ชาย

25%

ผู้หญิง

55%

ผู้ชาย

44%

ผู้หญิง

ข้อมูลด้านเชื้อชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา

61.6%

ผิวขาว

20.1%

เอเชีย

6.8%

ฮิสแปนิกหรือลาติน

5%

ผิวดำ หรือ แอฟริกันอเมริกัน

0.4%

ชาวฮาวายแต่กำเนิด หรือชาวเกาะแถบแปซิฟิก

3.5%

ตั้งแต่สองเชื้อชาติขึ้นไป

0.2%

ชาวอเมริกันอินเดียนหรือชาวอลาสก้าแต่กำเนิด

1.8%

ปฏิเสธที่จะระบุ

ข้อมูลด้านอายุทั่วโลก

25.5%

0-29

50.7%

30-39

17.6%

40-49

6.2%

50+

  • ข้อมูลด้านแรงงานทั้งหมดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2021
  • ตำแหน่งผู้นำซึ่งนับรวมถึงระดับผู้อำนวยการหรือตำแหน่งที่สูงกว่า
  • เนื่องด้วยมีการปัดเศษตัวเลข จำนวนบางส่วนจึงไม่ได้รวมเป็น 100%
  • Zendesk แบ่งกลุ่มพนักงานด้าน “เทคโนโลยี” ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน ตำแหน่งงานทางด้านเทคโนโลยีนั้นต้องอาศัยความรู้และทักษะหลายด้าน เช่น ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ เพื่อนำมาใช้ประกอบการทำธุรกิจ ตัวอย่างตำแหน่งเหล่านี้ ได้แก่ งานวิทยาการข้อมูล วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การจัดการด้านผลิตภัณฑ์
  • เราทราบดีว่าข้อมูลในปัจจุบันของเรา ที่ระบุเกี่ยวกับเพศนั้นถูกจำกัดให้แสดงออกมาในรูปแบบไบนารี่ เมื่อต้นปี 2022 ในสหรัฐอเมริกา เราได้เริ่มก้าวแรกสู่โครงการการระบุตัวตน (Self-ID) โดยสมัครใจเพื่อให้มีความครอบคลุมมากขึ้น โดยเพิ่มตัวเลือกรสนิยมทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ นอกเหนือจากเพศชายและหญิงตามสรีระ ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่ทำให้ Zendesk เห็นความหลากหลายของพนักงานของเรามากขึ้น

สามารถดูรายงาน EEO-1 Type 2 ของ Zendesk ฉบับล่าสุดได้ด้านล่าง เอกสารฉบับนี้ตัดข้อมูลแตกต่างไปจากที่อธิบายไปข้างต้นเล็กน้อย ซึ่งแสดงถึงวิธีที่เราพยายามนำเสนอความหลากหลาย และโปรดทราบว่ารายงาน EEO-1 คือภาพรวมของช่วงเวลาหนึ่งและอ้างอิงตามหมวดหมู่ที่รัฐบาลกลางกำหนด นอกจากนั้น รายงาน EEO-1 อาจวัดข้อมูลด้วยวิธีที่แตกต่างจากที่เราเปิดเผยในสิ่งพิมพ์หรือเอกสารอื่น
ดาวน์โหลดรายงานข้อมูลนายจ้าง รายงาน EEO-1
สำหรับไอร์แลนด์เท่านั้น: สำหรับรายงานเกี่ยวกับช่องว่างรายได้ของแต่ละเพศในไอร์แลนด์ของ Zendesk International Limited ประจำปี 2022 คลิกที่นี่

ภารกิจของเรา

ผสาน DE&I เข้ากับโครงสร้างของวัฒนธรรมของเรา

กลยุทธ์ด้าน DEI ของเรา ขับเคลื่อนด้วยผู้คนเป็นลำดับแรก ตามด้วยแนวทางที่ชี้นำโดยผู้นำ

สำหรับพนักงานของเรา

สร้างวัฒนธรรมที่ให้คุณค่ากับความหลากหลาย และให้พนักงานทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วม ได้รับการสนับสนุน และการส่งเสริมให้เป็นตัวเอง

สำหรับลูกค้าของคุณ

สนับสนุนให้กลุ่มแรงงานมีความหลากหลายและผลิตภัณฑ์ที่รวมทุกสิ่งซึ่งสะท้อนถึงลูกค้าและความต้องการของเขา อันจะนำไปสู่ประสบการณ์ที่ดีขึ้น

สำหรับชุมชนของเรา

ใช้แหล่งข้อมูลของเราเพื่อสร้างการรับรู้ถึงชนวนสำคัญ ต่อสู้กับความอยุติธรรม และสนับสนุนปัจจัยต่างๆ ของชุมชนที่กว้างขวางของเรา

เรื่องราวของวัฒนธรรมที่ครอบคลุม

ประสบการณ์ลูกค้าที่ดีเยี่ยมนั้นต้องการมากกว่าเครื่องมือที่เหมาะสม มันเป็นเรื่องของผู้คนด้วย บุคลากรของเรา

“We’re better and stronger when we operate with a collective mindset of inclusivity with our colleagues, our customers, and the world around us.”

Alex Constantinople

ผู้บริหารฝ่ายการตลาด

กลยุทธ์การให้ความเห็นอกเห็นใจเป็นหลักสร้างความเปลี่ยนแปลง

ในปีที่แล้ว ท่ามกลางวิกฤตทางสุขภาพระดับโลกและความไม่สงบต่างๆ วิกฤตการณ์หลายอย่างส่งผลกระทบต่อพนักงานของเรา ในฐานะบริษัท เรารู้สึกถึงความต้องการอันเร่งด่วนเพื่อค้นหาวิถีทางที่มีความหมายเพื่อช่วยเหลือพวกเขา

ด้วยการรับฟังข้อกังวลจากพนักงานของเรา เราจึงได้สร้างนโยบายความเท่าเทียม (Equity Policy) อันเป็นโปรแกรมที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตของพนักงานและความเป็นอยู่ที่ดี และวงล้อมแห่งความเห็นอกเห็นใจ (Empathy Circles) พื้นที่ปลอดภัยสำหรับพนักงาน

วงล้อมแห่งความเห็นอกเห็นใจ

วงล้อมแห่งความเห็นอกเห็นใจนั้นเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับพนักงานในการแบ่งปันประสบการณ์ และสำหรับผู้นำในการรับฟังและเรียนรู้ บทสนทนาเหล่านี้กลายเป็นส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนการดำเนินการด้าน DEI ของเรา ที่จริงแล้ว สำคัญมากจนเราได้สร้างคู่มือที่แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกของเรากับผู้อื่น

ดาวน์โหลดคู่มือวงล้อมแห่งความเห็นอกเห็นใจ

ความมุ่งมั่นในการสร้างความเท่าเทียมด้านเชื้อชาติและความยุติธรรม

ความเงียบนั้นมีส่วนผิด และการกระทำก็คือคำพูดที่ดังที่สุด Zendesk ยังคงมุ่งมั่นที่จะมีบทบาทอย่างต่อเนื่องในการสร้างสังคมที่เท่าเทียมมากขึ้น เริ่มจากการพัฒนาที่จำเป็น ไปจนถึงวิธีการในการจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ เราอยากจะเป็นผู้นำที่ผลักดันการเปลี่ยนแปลงอย่างแข็งขันในพื้นที่ของ SaaS ภาคส่วนด้านเทคโนโลยีที่กว้างขวางขึ้น และชุมชนระดับโลก

ค้นพบคุณค่าของเราจากการดำเนินการ

ประสบการณ์พนักงาน

ชุมชนของพนักงาน

ชุมชนพนักงาน (EC) นั้นมีบทบาทสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมของเรา พวกเขาสอนเราถึงวิธีที่จะนำการครอบคลุมภายใต้ความเป็นผู้นำไปใช้ สร้างชุมชนที่หล่อหลอมเราไว้ด้วยกัน และที่สำคัญที่สุดก็คือให้พนักงานของเราได้รับการสนับสนุนที่ปรับไปตามความต้องการทางวัฒนธรรมของพวกเขา

“เพื่อนและเพื่อนบ้านของเราที่ต่อสู้กับอุปสรรคของพวกเขา ต้องการให้เรารวมตัวกันเป็นพันธมิตรที่ชัดเจน”

Ryan Gailey

อ่านเรื่องราวของ Cheyanne, Jamal และ Ryan
Global Veterans Network

Global Veterans Network นั้นพร้อมให้ความสนับสนุนแก่ทหารผ่านศึกจากทั้งภายในและภายนอกของ Zendesk ช่วยให้พวกเขาก้าวสู่ตลาดแรงงานได้

Mosaic

Mosaic สร้างกำลังใจให้บรรดาคนผิวสีใน Zendesk เพื่อสร้างการยอมรับและการเฉลิมฉลองความแตกต่าง และสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับการสนทนา การสร้างเครือข่าย และการเติบโตทางหน้าที่การงาน

Pride

Pride ช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าพนักงานในกลุ่ม LGBTQ+ จะได้รับคุณค่า การยอมรับ และการสนับสนุน

The Village

Village นั้นมีระบบการสนับสนุนที่ช่วยให้พนักงานสามารถสร้างสมดุลระหว่างงานกับการเป็นพ่อแม่หรือการดูแลคนที่รัก

Women at Zendesk

กลุ่ม Women at Zendesk พร้อมสนับสนุนผู้หญิงในองค์กรทุกระดับ ส่งเสริมและช่วยเหลือพวกเธอให้บรรลุเป้าหมายทั้งด้านส่วนตัวและด้านอาชีพการงาน

Women in Engineering

Women in Engineering เชี่ยวชาญและสร้างพื้นที่ที่วิศวกรหญิงสามารถพบปะและสร้างความสัมพันธ์ที่สนับสนุนซึ่งกันและกันในแต่ละสำนักงาน

Bridge

Bridge สนับสนุนและสร้างพื้นที่สำหรับพนักงานที่มาจากหลากหลายเจเนอเรชัน รวมทั้งคนที่อยู่กลุ่มเดียวกับพวกเขา

Whole Self

Whole Self เป็นแหล่งรวมตัวของพนักงานเพื่อการเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพจิต ความหลากหลายทางระบบประสาท (ADHD OCD ASD เป็นต้น) รวมถึงความบกพร่องทางร่างกาย

“Our diversity, equity and inclusion strategy has to be grounded in a people first and leader-led approach to listen with empathy, act with conviction, and continue to learn to evolve.”

Dave Kim

รองประธาน ด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความครอบคลุม (Diversity, Equity, and Inclusion)

ความเท่าเทียมที่ Zendesk

Zendesk มุ่งมั่นที่จะสร้างสถานที่ทำงานระดับโลกที่มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น ด้วยการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความเคารพ ความยุติธรรม และความครอบคลุม ไม่ว่าจะมีพื้นเพมาจากที่ไหน ประสบการณ์ส่วนตัวแบบใด หรือสถานการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันไป เราก็พร้อมจะสร้างความสำเร็จให้แก่คุณ

ระงับพฤติกรรมที่คอยบ่อนทำลาย

Zendesk นั้นต่อต้านพฤติกรรมที่บ่อนทำลาย อาทิ การแบ่งแยก การล่วงละเมิด ความรุนแรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายไม่รู้ตัว และการตอบโต้ด้วยความรุนแรง

การจ่ายค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียมเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรก

เราตรวจสอบแนวทางการจ่ายค่าแรงและความเสมอภาคไม่น้อยกว่าปีละครั้ง และทำการปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น

การสร้างสถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมและครอบคลุม

เป้าหมายของเราคือสร้างสถานที่ทำงานที่เท่าเทียมและครอบคลุมสำหรับพนักงานทุกคนทั่วโลกของเราเสมอ

การเข้าถึง

อุตสาหกรรมงานบริการลูกค้าเป็นแหล่งของตำแหน่งงานสำหรับผู้คนนับล้าน แต่หากผู้คนไม่สามารถใช้งานเทคโนโลยีเราได้ พวกเขาก็ไม่สามารถเข้าถึงตำแหน่งงานเหล่านั้นได้ และถ้าหากซอฟต์แวร์การบริการลูกค้าไม่ได้สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงความสามารถที่แตกต่างกัน ก็จะทำให้ผู้คนจำนวนมากถูกตัดขาดจากแหล่งข้อมูลที่พวกเขาต้องการอย่างยิ่ง

เราทุ่มเทเพื่อสร้างเทคโนโลยีที่รอบคอบ เพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าได้รับศักยภาพ ไม่ว่าเข้าถึงเทคโนโลยีหรือผ่านโลกมาอย่างไรบ้าง

"ที่ Zendesk เราไม่มอง Accessibility (การเข้าถึง) เป็นปัญหาทางด้านเทคนิคหรือปัญหาทางธุรกิจ เรามองว่าเป็นสิทธิมนุษยชน มันเป็นเรื่องของความครอบคลุมและโอกาสของทุกคน ด้วยการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงได้ ช่วยให้เรารวมบุคคลที่มีความบกพร่องได้ในวงกว้าง"

Jon Aniano

SVP ด้านผลิตภัณฑ์

ชุมชนของเรา

การสร้างโลกที่เท่าเทียมมากขึ้น

ความมุ่งมั่นในการสร้างความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความครอบคลุมของ Zendesk ไม่เพียงครอบคลุมทุกออฟฟิศทั่วโลกเท่านั้น แต่รวมถึงโลกภายนอกองค์กรของเราด้วย เรามุ่งมั่นที่จะร่วมงานกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างความแตกต่างในชุมชนของเรา พร้อมพัฒนาความสัมพันธ์กับธุรกิจที่มีความหลากหลาย

อ่านรายงานเกี่ยวกับผลกระทบระดับสากลของเรา
อ่านเรื่องราวของ Aza

ผู้จัดหาสินค้าหรือบริการที่มีความหลากหลาย

โปรแกรมความหลากหลายของผู้จัดหาสินค้าหรือบริการสามารถกระตุ้นการเติบโตสำหรับบริษัทได้หลากหลาย บริษัทที่มักจะไม่ได้รับการสนับสนุน ไม่มีตัวตน หรือแหล่งข้อมูลที่ต้องการในการดูแลธุรกิจ เรามุ่งมั่นจะทำงานร่วมกับธุรกิจขนาดเล็กและมีความหลากหลายให้เป็นผู้ขายสินค้าหรือบริการและผู้จัดหาสินค้าหรือบริการให้กับบริษัทของเรา ด้วยความหวังว่าจะร่วมค้นหาโซลูชันที่ริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อลูกค้าของเรา และช่วยให้พวกเขาได้เติบโต

ร่วมมือกันเพื่อโลกที่ดีขึ้น

Zendesk เชื่อมั่นอย่างยิ่งในการเป็นผู้นำที่ผลักดันความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ของ SaaS ภาคส่วนด้านเทคโนโลยีที่กว้างขวางขึ้น และชุมชนระดับโลก แต่เราไม่สามารถสร้างโลกที่เท่าเทียมได้โดยลำพัง เราได้สร้างพันธมิตรกับองค์กรที่สร้างผลงานที่มีความริเริ่มสร้างสรรค์และมีแรงบันดาลใจด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความครอบคลุม

เครือข่ายต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติแห่งยุโรป
เครือข่ายต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติแห่งยุโรป

Zendesk เป็นสมาชิกของ Equal@Work ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายที่สร้างขึ้นโดย European Network Against Racism (ENAR) การรวมตัวนี้จะนำพาธุรกิจ พันธมิตร NGO เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานด้านวิชาการ ค้นพบวิถีทางที่จะทำให้ผู้คนที่เป็นส่วนน้อยด้านเชื้อชาติและศาสนามีส่วนร่วมในตลาดแรงงานอย่างเต็มรูปแบบ

อ่านรายละเอียด

The Asia Foundation

ในปี 2021 เราได้ร่วมมือกับ The Asia Foundation เพื่อสร้างโครงการริเริ่มให้เกิดผลในระดับสังคม ความร่วมมือของเราจะช่วยติดตามและค้นหาวิธีการรักษาเครือข่ายผู้นำสำหรับผู้หญิงในเอเชียซึ่งเกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM)

อ่านรายละเอียด

National Urban League

ในปี 2021 เราได้ร่วมกับ National Urban League ในฐานะผู้สนับสนุนรายงาน State of Black America ประจำปี National Urban League เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนลำดับชั้นทางเศรษฐกิจและความยั่งยืน รายงาน State of Black America เป็นหนึ่งในเกณฑ์มาตรฐานและแหล่งที่มาที่คาดการณ์ไว้สูงที่สุดสำหรับความเป็นผู้นำทางความคิดเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันทางเชื้อชาติในสหรัฐอเมริกา

อ่านรายละเอียด

เครือข่ายต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติแห่งยุโรป

Zendesk เป็นสมาชิกของ Equal@Work ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายที่สร้างขึ้นโดย European Network Against Racism (ENAR) การรวมตัวนี้จะนำพาธุรกิจ พันธมิตร NGO เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานด้านวิชาการ ค้นพบวิถีทางที่จะทำให้ผู้คนที่เป็นส่วนน้อยด้านเชื้อชาติและศาสนามีส่วนร่วมในตลาดแรงงานอย่างเต็มรูปแบบ

อ่านรายละเอียด

The Asia Foundation

ในปี 2021 เราได้ร่วมมือกับ The Asia Foundation เพื่อสร้างโครงการริเริ่มให้เกิดผลในระดับสังคม ความร่วมมือของเราจะช่วยติดตามและค้นหาวิธีการรักษาเครือข่ายผู้นำสำหรับผู้หญิงในเอเชียซึ่งเกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM)

อ่านรายละเอียด

National Urban League

ในปี 2021 เราได้ร่วมกับ National Urban League ในฐานะผู้สนับสนุนรายงาน State of Black America ประจำปี National Urban League เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนลำดับชั้นทางเศรษฐกิจและความยั่งยืน รายงาน State of Black America เป็นหนึ่งในเกณฑ์มาตรฐานและแหล่งที่มาที่คาดการณ์ไว้สูงที่สุดสำหรับความเป็นผู้นำทางความคิดเกี่ยวกับความเท่าเทียมกันทางเชื้อชาติในสหรัฐอเมริกา

อ่านรายละเอียด

พันธมิตรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

BetterUp
Breakline
BYP Network
Women Who Code
The Mom Project
Lesbians Who Tech
Community Business
OutLeadership