ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เราทุกคนล้วนมีส่วนร่วม

เราอยู่ในโลกที่หลากหลาย และอยู่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจำเป็นต้องยอมรับเรื่องเหล่านี้ เรารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเริ่มจากการที่เราเริ่มทำในส่วนของเรา เรามุ่งมั่นจะสร้างความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความครอบคลุม (DEI) ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมระดับโลก

“กลยุทธ์ด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความครอบคลุมของเราโฟกัสที่การสร้างเสริมพลังให้แก่ผู้คน วัฒนธรรม และชุมชน พร้อมขยายผลกระทบแห่งความเท่าเทียม เราใช้วิธีการที่เป็นผู้นำและการทำซ้ำเพื่อสร้างผลงานเชิงพฤติกรรมจนไปถึงเชิงระบบ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้และวัดผลได้”

Megan Kollar Dwyer

หัวหน้าฝ่าย Global Diversity, Equity, and Inclusion

ระบบการจัดการและความน่าเชื่อถือ

ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโดยปราศจากความโปร่งใส

การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่จะเกิดขึ้นในองค์กร จะต้องมาจากด้านบน เราได้ทำการจัดตั้ง Diversity Council ที่ประกอบด้วยผู้นำระดับสูงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทของเรานั้นมีความหลากหลาย เท่าเทียม และครอบคลุม

คณะที่ปรึกษานี้จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่จะนำไปใช้ในการคัดเลือกพนักงาน การรักษาพนักงาน และการสร้างองค์กรที่มีความหลากหลาย มีประสิทธิภาพ พร้อมนำวัฒนธรรมด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความครอบคลุมไปใช้ และเพื่อจัดการกับความไม่เท่าเทียมในชุมชนที่เราให้บริการ เราร่วมมือกับองค์กรที่จัดการด้าน DEI ทั่วโลก

อ่านเรื่องราวของ Skip และ Brandon

'คน' ต้องมาก่อน

เราคือผู้คนที่รักการอยู่กับผู้คน

เราอยากให้ Zendesk เป็นสถานที่ที่ความหลากหลายเติบโตอย่างแท้จริง และนั่นก็เริ่มจากผู้คนของเรา เราปรารถนาจะเป็นผู้ว่าจ้างที่เลือกพนักงานที่มีความสามารถหลากหลาย และนำวัฒนธรรมการครอบคลุมมาใช้ รวมทั้งนำความแตกต่างมาสร้างประโยชน์จนเกิดเป็นนวัตกรรม พนักงานจากชุมชนที่ถูกมองข้ามจะได้รับโอกาสในการพัฒนาอาชีพในทางที่เหมาะกับการเติบโตขององค์กรของเรา

“ในฐานะผู้หญิงแอฟโฟร-คาริบเบียนและมีพื้นฐานนอกวงการอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ในทุกวันฉันสัมผัสได้ถึงประโยชน์ของการรวมตัวกันกับทีมที่มีความหลากหลายในการแก้ปัญหาอันซับซ้อน”

Nancy Díaz Lemmon

อ่านเรื่องราวของ Nimisha

การพัฒนาด้านอาชีพและวัฒนธรรม

เราได้สร้างโปรแกรมที่ช่วยให้พนักงานพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ในหน้าที่การงาน รวมทั้งสนับสนุนวัฒนธรรมการครอบคลุม

การให้ความรู้ด้านการเหยียดเชื้อชาติ ความเท่าเทียม และสิทธิพิเศษทางสังคม

พนักงานทุกคนได้รับมอบหมายให้รับการอบรมรายปีที่เกี่ยวกับการเหยียดเชื้อชาติ ความเท่าเทียม การเป็นพันธมิตร และความมีอภิสิทธิ์ ซึ่งทำให้พนักงานของเราได้มีเครื่องมือที่นำไปใช้ได้จริงเพื่อการดำเนินการในทุกวัน

Illuminate Leadership Program

โปรแกรมผู้นำนั้นได้รับการออกแบบให้พัฒนาเหล่าผู้จัดการด้านบุคคลด้วยพื้นฐานแห่งการเป็นผู้นำให้ตัวเอง ทีม และธุรกิจของเรา โปรแกรมนี้ประกอบด้วยการทำงานร่วมกันที่มีความหมาย ประกอบด้วยความเป็นผู้นำที่รวมทุกกลุ่มคน อคติที่เกิดโดยไม่รู้ตัว และความปลอดภัยด้านจิตวิทยา

ผู้นำคนใหม่ที่เพิ่งเข้าร่วมทีม

นับแต่วันแรกที่ Zendesk ระหว่างการปฐมนิเทศพนักงานใหม่จะมีการแนะนำให้พนักงานเข้าใจถึงวัฒนธรรม พร้อมการเน้นย้ำเรื่อง DEI และบทบาทหน้าที่ที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบเพื่อให้สถานที่ทำงานนั้นไม่แบ่งแยกกลุ่มคน

Ignite Development Program

โปรแกรมอย่าง BetterUp Coaching และ Ellevate สนับสนุนและเสริมสร้างให้พนักงานทุกระดับอุทิศเวลาในการสร้างเส้นทางความก้าวหน้าด้านการงาน

“โค้ชของฉันได้สอนวิธีการสร้างบทสนทนาและปฏิสัมพันธ์ที่สร้างสภาพแวดล้อมอันเป็นบวกและเสมอภาค รวมทั้งตีกรอบความท้าทายซึ่งเป็นเป้าหมายพื้นฐานที่ใช้ทำงานร่วมกัน การปรับเปลี่ยนวิธีการมีปฏิสัมพันธ์นี้เปลี่ยนชีวิตสุด ๆ อีกทั้งยังสร้างผลกระทบด้านสุขภาวะและความสำเร็จของฉันด้วย ฉันซาบซึ้งเป็นอย่างมาก”

ผู้เข้าร่วม BetterUp Program

นำแรงงานที่มีความหลากหลายสู่การทำงาน

ทุกองค์กรที่ Zendesk มุ่งมั่นในการสนับสนุนเป้าหมาย DEI เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะขององค์กรและสถานที่ตั้ง เราจะมุ่งหน้าพัฒนาวิธีการที่เราชักชวน รักษา และสนับสนุนพนักงานของเรา

ข้อมูลด้านเพศทั่วโลก

ข้อมูลด้านเชื้อชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา

60.9%

ผิวขาว

18.9%

เอเชีย

7.2%

ฮิสแปนิกหรือลาติน

5.9%

ผิวดำ หรือ แอฟริกันอเมริกัน

0.3%

ชาวฮาวายแต่กำเนิด หรือชาวเกาะแถบแปซิฟิก

3.5%

ตั้งแต่สองเชื้อชาติขึ้นไป

0.2%

ชาวอเมริกันอินเดียนหรือชาวอลาสก้าแต่กำเนิด

2.2%

ปฏิเสธที่จะระบุ

ข้อมูลด้านอายุทั่วโลก

22.3%

0-29

51.8%

30-39

19.2%

40-49

6.7%

50+

  • ข้อมูลด้านแรงงานทั้งหมดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2021

  • ตำแหน่งผู้นำซึ่งนับรวมถึงระดับผู้อำนวยการหรือตำแหน่งที่สูงกว่า

  • เนื่องด้วยมีการปัดเศษตัวเลข จำนวนบางส่วนจึงไม่ได้รวมเป็น 100%

  • Zendesk แบ่งกลุ่มพนักงานด้าน “เทคโนโลยี” ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน ตำแหน่งงานทางด้านเทคโนโลยีนั้นต้องอาศัยความรู้และทักษะหลายด้าน เช่น ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านคณิตศาสตร์ เพื่อนำมาใช้ประกอบการทำธุรกิจ ตัวอย่างตำแหน่งเหล่านี้ ได้แก่ งานวิทยาการข้อมูล วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การจัดการด้านผลิตภัณฑ์

  • เราทราบดีว่าข้อมูลในปัจจุบันของเรา ที่ระบุเกี่ยวกับเพศนั้นถูกจำกัดให้แสดงออกมาในรูปแบบไบนารี่ เมื่อต้นปี 2022 ในสหรัฐอเมริกา เราได้เริ่มก้าวแรกสู่โครงการการระบุตัวตน (Self-ID) โดยสมัครใจเพื่อให้มีความครอบคลุมมากขึ้น โดยเพิ่มตัวเลือกรสนิยมทางเพศ และอัตลักษณ์ทางเพศ นอกเหนือจากเพศชายและหญิงตามสรีระ ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่ทำให้ Zendesk เห็นความหลากหลายของพนักงานของเรามากขึ้น

สามารถดูรายงาน EEO-1 Type 2 ของ Zendesk ฉบับล่าสุดได้ด้านล่าง เอกสารฉบับนี้ตัดข้อมูลแตกต่างไปจากที่อธิบายไปข้างต้นเล็กน้อย ซึ่งแสดงถึงวิธีที่เราพยายามนำเสนอความหลากหลาย และโปรดทราบว่ารายงาน EEO-1 คือภาพรวมของช่วงเวลาหนึ่งและอ้างอิงตามหมวดหมู่ที่รัฐบาลกลางกำหนด นอกจากนั้น รายงาน EEO-1 อาจวัดข้อมูลด้วยวิธีที่แตกต่างจากที่เราเปิดเผยในสิ่งพิมพ์หรือเอกสารอื่น
ดาวน์โหลดรายงานข้อมูลนายจ้าง รายงาน EEO-1
สำหรับไอร์แลนด์เท่านั้น: สำหรับรายงานเกี่ยวกับช่องว่างรายได้ของแต่ละเพศในไอร์แลนด์ของ Zendesk International Limited ประจำปี 2023 คลิกที่นี่

ภารกิจของเรา

ผสาน DE&I เข้ากับโครงสร้างของวัฒนธรรมของเรา

กลยุทธ์ด้าน DEI ของเรา ขับเคลื่อนด้วยผู้คนเป็นลำดับแรก ตามด้วยแนวทางที่ชี้นำโดยผู้นำ

สำหรับพนักงานของเรา

สร้างวัฒนธรรมที่ให้คุณค่ากับความหลากหลาย และให้พนักงานทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วม ได้รับการสนับสนุน และการส่งเสริมให้เป็นตัวเอง

สำหรับลูกค้าของคุณ

สนับสนุนให้กลุ่มแรงงานมีความหลากหลายและผลิตภัณฑ์ที่รวมทุกสิ่งซึ่งสะท้อนถึงลูกค้าและความต้องการของเขา อันจะนำไปสู่ประสบการณ์ที่ดีขึ้น

สำหรับชุมชนของเรา

ใช้แหล่งข้อมูลของเราเพื่อสร้างการรับรู้ถึงชนวนสำคัญ ต่อสู้กับความอยุติธรรม และสนับสนุนปัจจัยต่างๆ ของชุมชนที่กว้างขวางของเรา

“เราจะดียิ่งขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเราทำงานด้วยชุดความคิดแบบส่วนรวมที่คำนึงถึงเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และโลกรอบตัวเรา”

Prelini Udayan-Chiechi

SVP Global Digital & Regional Marketing

กลยุทธ์การให้ความเห็นอกเห็นใจเป็นหลักสร้างความเปลี่ยนแปลง

ในปีที่แล้ว ท่ามกลางวิกฤตทางสุขภาพระดับโลกและความไม่สงบต่างๆ วิกฤตการณ์หลายอย่างส่งผลกระทบต่อพนักงานของเรา ในฐานะบริษัท เรารู้สึกถึงความต้องการอันเร่งด่วนเพื่อค้นหาวิถีทางที่มีความหมายเพื่อช่วยเหลือพวกเขา

ด้วยการรับฟังข้อกังวลจากพนักงานของเรา เราจึงได้สร้างนโยบายความเท่าเทียม (Equity Policy) อันเป็นโปรแกรมที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพจิตของพนักงานและความเป็นอยู่ที่ดี และวงล้อมแห่งความเห็นอกเห็นใจ (Empathy Circles) พื้นที่ปลอดภัยสำหรับพนักงาน

วงล้อมแห่งความเห็นอกเห็นใจ

วงล้อมแห่งความเห็นอกเห็นใจนั้นเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับพนักงานในการแบ่งปันประสบการณ์ และสำหรับผู้นำในการรับฟังและเรียนรู้ บทสนทนาเหล่านี้กลายเป็นส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนการดำเนินการด้าน DEI ของเรา ที่จริงแล้ว สำคัญมากจนเราได้สร้างคู่มือที่แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกของเรากับผู้อื่น

ดาวน์โหลดคู่มือวงล้อมแห่งความเห็นอกเห็นใจ

ความมุ่งมั่นในการสร้างความเท่าเทียมด้านเชื้อชาติและความยุติธรรม

ความเงียบนั้นมีส่วนผิด และการกระทำก็คือคำพูดที่ดังที่สุด Zendesk ยังคงมุ่งมั่นที่จะมีบทบาทอย่างต่อเนื่องในการสร้างสังคมที่เท่าเทียมมากขึ้น เริ่มจากการพัฒนาที่จำเป็น ไปจนถึงวิธีการในการจัดการกับความท้าทายเหล่านี้ เราอยากจะเป็นผู้นำที่ผลักดันการเปลี่ยนแปลงอย่างแข็งขันในพื้นที่ของ SaaS ภาคส่วนด้านเทคโนโลยีที่กว้างขวางขึ้น และชุมชนระดับโลก

ค้นพบคุณค่าของเราจากการดำเนินการ

ประสบการณ์พนักงาน

ชุมชนของพนักงาน

ชุมชนพนักงาน (EC) นั้นมีบทบาทสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมของเรา พวกเขาสอนเราถึงวิธีที่จะนำการครอบคลุมภายใต้ความเป็นผู้นำไปใช้ สร้างชุมชนที่หล่อหลอมเราไว้ด้วยกัน และที่สำคัญที่สุดก็คือให้พนักงานของเราได้รับการสนับสนุนที่ปรับไปตามความต้องการทางวัฒนธรรมของพวกเขา

“เพื่อนและเพื่อนบ้านของเราที่ต่อสู้กับอุปสรรคของพวกเขา ต้องการให้เรารวมตัวกันเป็นพันธมิตรที่ชัดเจน”

Ryan Gailey

อ่านเรื่องราวของ Cheyanne, Jamal และ Ryan

Global Veterans Network

Global Veterans Network นั้นพร้อมให้ความสนับสนุนแก่ทหารผ่านศึกจากทั้งภายในและภายนอกของ Zendesk ช่วยให้พวกเขาก้าวสู่ตลาดแรงงานได้

Mosaic

Mosaic สร้างกำลังใจให้บรรดาคนผิวสีใน Zendesk เพื่อสร้างการยอมรับและการเฉลิมฉลองความแตกต่าง และสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับการสนทนา การสร้างเครือข่าย และการเติบโตทางหน้าที่การงาน

Pride

Pride ช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าพนักงานในกลุ่ม LGBTQ+ จะได้รับคุณค่า การยอมรับ และการสนับสนุน

The Village

Village นั้นมีระบบการสนับสนุนที่ช่วยให้พนักงานสามารถสร้างสมดุลระหว่างงานกับการเป็นพ่อแม่หรือการดูแลคนที่รัก

Women at Zendesk

กลุ่ม Women at Zendesk พร้อมสนับสนุนผู้หญิงในองค์กรทุกระดับ ส่งเสริมและช่วยเหลือพวกเธอให้บรรลุเป้าหมายทั้งด้านส่วนตัวและด้านอาชีพการงาน

Women in Engineering

Women in Engineering เชี่ยวชาญและสร้างพื้นที่ที่วิศวกรหญิงสามารถพบปะและสร้างความสัมพันธ์ที่สนับสนุนซึ่งกันและกันในแต่ละสำนักงาน

Bridge

Bridge สนับสนุนและสร้างพื้นที่สำหรับพนักงานที่มาจากหลากหลายเจเนอเรชัน รวมทั้งคนที่อยู่กลุ่มเดียวกับพวกเขา

Whole Self

Whole Self เป็นแหล่งรวมตัวของพนักงานเพื่อการเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพจิต ความหลากหลายทางระบบประสาท (ADHD OCD ASD เป็นต้น) รวมถึงความบกพร่องทางร่างกาย

“การสร้างความเป็นผู้นำที่หลอมรวมผู้คนให้ทำงานร่วมกันได้นั้นสำคัญอย่างยิ่งกับการสร้างอนาคตของ Zendesk ผู้นำจะสร้างผลกระทบให้ผู้สมัครและประสบการณ์พนักงานผ่านการปฏิบัติตัวและแสดงถึงค่านิยมของเราในทุกวัน ผู้นำของเราสำคัญอย่างยิ่งในการเสริมสร้างชุมชนที่หลากหลาย ในระดับโลก และเน้นดิจิทัลเป็นหลักซึ่งจะสร้างการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ไปสู่ความโดดเด่น”

Michelle Saurin

Senior Director, Talent & Leadership Development ที่ Zendesk

ความเท่าเทียมที่ Zendesk

Zendesk มุ่งมั่นที่จะสร้างสถานที่ทำงานระดับโลกที่มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น ด้วยการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความเคารพ ความยุติธรรม และความครอบคลุม ไม่ว่าจะมีพื้นเพมาจากที่ไหน ประสบการณ์ส่วนตัวแบบใด หรือสถานการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันไป เราก็พร้อมจะสร้างความสำเร็จให้แก่คุณ

ระงับพฤติกรรมที่คอยบ่อนทำลาย

Zendesk นั้นต่อต้านพฤติกรรมที่บ่อนทำลาย อาทิ การแบ่งแยก การล่วงละเมิด ความรุนแรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายไม่รู้ตัว และการตอบโต้ด้วยความรุนแรง

การจ่ายค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียมเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรก

เราตรวจสอบแนวทางการจ่ายค่าแรงและความเสมอภาคไม่น้อยกว่าปีละครั้ง และทำการปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น

การสร้างสถานที่ทำงานที่มีความเท่าเทียมและครอบคลุม

เป้าหมายของเราคือสร้างสถานที่ทำงานที่เท่าเทียมและครอบคลุมสำหรับพนักงานทุกคนทั่วโลกของเราเสมอ

การเข้าถึง

อุตสาหกรรมงานบริการลูกค้าเป็นแหล่งของตำแหน่งงานสำหรับผู้คนนับล้าน แต่หากผู้คนไม่สามารถใช้งานเทคโนโลยีเราได้ พวกเขาก็ไม่สามารถเข้าถึงตำแหน่งงานเหล่านั้นได้ และถ้าหากซอฟต์แวร์การบริการลูกค้าไม่ได้สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงความสามารถที่แตกต่างกัน ก็จะทำให้ผู้คนจำนวนมากถูกตัดขาดจากแหล่งข้อมูลที่พวกเขาต้องการอย่างยิ่ง

เราทุ่มเทเพื่อสร้างเทคโนโลยีที่รอบคอบ เพื่อให้ทุกคนรู้สึกว่าได้รับศักยภาพ ไม่ว่าเข้าถึงเทคโนโลยีหรือผ่านโลกมาอย่างไรบ้าง

“ที่ Zendesk เราไม่มอง Accessibility (การเข้าถึง) เป็นปัญหาทางด้านเทคนิคหรือปัญหาทางธุรกิจ เรามองว่าเป็นสิทธิมนุษยชน มันเป็นเรื่องของความครอบคลุมและโอกาสของทุกคน ด้วยการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่เข้าถึงได้ ช่วยให้เรารวมบุคคลที่มีความบกพร่องได้ในวงกว้าง”

Jon Aniano

SVP ด้านผลิตภัณฑ์

ชุมชนของเรา

การสร้างโลกที่เท่าเทียมมากขึ้น

ความมุ่งมั่นในการสร้างความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความครอบคลุมของ Zendesk ไม่เพียงครอบคลุมทุกออฟฟิศทั่วโลกเท่านั้น แต่รวมถึงโลกภายนอกองค์กรของเราด้วย เรามุ่งมั่นที่จะร่วมงานกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อสร้างความแตกต่างในชุมชนของเรา พร้อมพัฒนาความสัมพันธ์กับธุรกิจที่มีความหลากหลาย

อ่านเรื่องราวของ Aza

อ่านรายงานเกี่ยวกับผลกระทบระดับสากลของเรา

ร่วมมือกันเพื่อโลกที่ดีขึ้น

Zendesk เชื่อมั่นอย่างยิ่งในการเป็นผู้นำที่ผลักดันความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ของ SaaS ภาคส่วนด้านเทคโนโลยีที่กว้างขวางขึ้น และชุมชนระดับโลก แต่เราไม่สามารถสร้างโลกที่เท่าเทียมได้โดยลำพัง เราได้สร้างพันธมิตรกับองค์กรที่สร้างผลงานที่มีความริเริ่มสร้างสรรค์และมีแรงบันดาลใจด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความครอบคลุม

Zendesk เป็นสมาชิกของ Equal@Work ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่ายที่สร้างขึ้นโดย European Network Against Racism (ENAR) การรวมตัวนี้จะนำพาธุรกิจ พันธมิตรทางสังคม, NGO, หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานด้านวิชาการ ค้นพบวิถีทางที่จะทำให้ผู้คนที่เป็นชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์และศาสนามีส่วนร่วมในตลาดแรงงานอย่างเต็มรูปแบบ เราภูมิใจที่ได้สนับสนุนผลงาน รวมทั้งชุดเครื่องมือของพวกเขาซึ่งมอบกลยุทธ์ที่นำไปใช้ได้จริงในการต่อสู้กับการเหยียดเชื้อชาติเชิงโครงสร้างในตลาดแรงงาน

อ่านรายละเอียด

พันธมิตรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

BetterUpBYP NetworkThe Mom ProjectCommunity BusinessELCellevateLatinas in TechOutIn TechPower to Fly

มาร่วมกับเรา

Zendesk เป็นบริษัทระดับโลกที่ทำงานทางไกลที่มีภารกิจที่จะสร้างโลกให้ดีขึ้น พร้อมมอบประสบการณ์ลูกค้าแบบรายบุคคล ร่วมกับเรา

ดูตำแหน่งที่เรากำลังเปิดรับ