ครอบคลุมทุกความหลากหลาย

จุดยืนของเรา

ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกัน เมื่อธุรกิจหนึ่งออกมาพูดถึงความหลากหลาย บ่อยครั้งอาจฟังดูไม่เต็มใจนัก แต่ที่ Zendesk เราพยายามทำให้ทุกอย่างเรียบง่ายที่สุด ครอบคลุมทุกความหลากหลายเป็นมากกว่าคำพูดโก้ ๆ และมีความสำคัญมากกว่าตัวเลขกำไรขาดทุน

เราต้องการให้คนของเรารับรู้ว่าทุกคนมีคุณค่าต่อที่ทำงานของตน

เปิดรับทุกคน

บุคลากรที่ Zendesk มุ่งทำงานเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่เปิดรับทุกคน กลุ่มทรัพยากรบุคลากรมีบทบาทสำคัญในการสร้างชุมชนที่ทุกคนมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่อให้มั่นใจว่าเราต่างรู้สึกได้ถึงการได้รับการสนับสนุนในที่ทำงาน เราให้แต่ละกลุ่มบอกเล่าเรื่องราวของตนเองผ่านแถลงการณ์ภารกิจของแต่ละกลุ่มที่มีดังต่อไปนี้จะดีกว่า

Global Veterans Network

Global Veterans Network ให้บริการทหารผ่านศึกทั้งในและนอก Zendesk โดยรวมแล้วก็คือ การแนะนำทหารผ่านศึกให้มีงานทำ ด้วยการฝึกอบรมวิชาชีพและโอกาสในการฝึกสอน

Mosaic

Mosaic เป็นความร่วมมือที่ส่งเสริมให้บุคลากรผิวสีที่ Zendesk ยอมรับและภาคภูมิใจในความแตกต่าง Mosaic ร่วมมือกันในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่อบอกเล่าประสบการณ์ส่วนตัวอย่างเปิดเผย สร้างเสริมเครือข่ายที่แข็งแรง และมอบโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพแก่สมาชิกและพันธมิตรผ่านการให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน

Pride

Pride ดำเนินงานเพื่อให้บุคลากรที่มีความหลากหลายทางเพศทุกคนได้รับการมองเห็นคุณค่า มีตัวตน และได้รับการสนับสนุน ภารกิจของ Pride คือการส่งเสริมความตระหนักรู้และกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานเปิดพื้นที่ให้กับบุคลาการที่มีความหลากหลายทางเพศของ Zendesk ทุกคน Pride ส่งเสริมความหลากหลายอย่างสม่ำเสมอผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งยังจัดกิจกรรมร่วมกับพันธมิตร ริเริ่มนโยบายบริษัท และสร้างโอกาสทางการศึกษามากมาย

The Village

The Village จะเชื่อมโยงผู้ปกครองและผู้ดูแลที่อยู่ใน Zendesk เข้าด้วยกัน โดยมีเป้าหมายก็คือ การจัดให้มีระบบสนับสนุนให้กับพนักงานที่ต้องปรับสมดุลงานและการเลี้ยงดูหรือดูแลบุตรหลาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานที่เพิ่งกลับจากการลาคลอด เลี้ยงดูเด็กๆ หรือดูแลคนที่ตนรัก ชุมชนนี้ก็พร้อมจะยื่นมือเข้าช่วยเหลือ

Women at Zendesk (WAZ)

Women at Zendesk ส่งเสริมผู้หญิงในอาชีพการงานทุกระดับ WAZ สร้างมูลนิธิเพื่อสนับสนุนให้ผู้หญิงบรรลุเป้าหมายทั้งในชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงาน โดยมีทั้งความพยายามรร่วมมือกับฝ่ายจัดหาบุคลากรเพื่อขยายโอกาสในการรับผู้หญิงเข้ามาทำงานในบทบาทต่าง ๆ ทั่วบริษัท และการทำงานร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ที่ส่งเสริมผู้หญิงในทุกฝ่ายงาน

Women in Engineering

Women in Engineering ดูแลและสร้างพื้นที่ที่วิศวกรหญิงสามารถพบปะและสร้างความสัมพันธ์ที่สนับสนุนซึ่งกันและกันในสำนักงานแต่ละแห่งได้ โดยมีเป้าหมายก็คือ การพัฒนาชุมชนที่พนักงานสามารถใช้พรสวรรค์ร่วมกันในการปรับปรุง คิดค้น และมีส่วนร่วมในความสำเร็จของตนในฐานะวิศวกร

Bridge

Bridge สนับสนุนและสร้างพื้นที่สำหรับพนักงานอายุตั้งแต่ 40 รวมทั้งในกลุ่มอายุเดียวกัน ชุมชนนี้ได้ร่วมกันสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างรุ่นอายุต่างๆ ให้แน่นแฟ้น โดยหลักการที่เป็นรากฐานของมูลนิธินี้ก็คือ รวมตัว เรียนรู้ แบ่งปัน และมอบให้

Whole Self

Whole Self เป็นแหล่งรวมตัวของพนักงานเพื่อการเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพจิต ความหลากหลายทางระบบประสาท (ADHD, OCD, ASD เป็นต้น) และความบกพร่องทางร่างกาย โดยเป็นกลุ่มที่มอบทรัพยากรที่มีประโยชน์และเป็นเรี่ยวแรงสำคัญที่ทำให้ผลิตภัณฑ์และพนักงานของเราในหลากหลายด้านเป็นหนึ่งเดียวกัน เช่น การออกแบบ ประสบการณ์ ประโยชน์ใช้สอย การปฏิบัติงาน และสภาพแวดล้อมการทำงาน

เรื่องตัวเลขของ Zendesk

การแสดงออกของเราในปัจจุบัน

อุตสาหกรรมของเรายังต้องพัฒนาในเรื่องของการเชิดชูความหลากหลายของกลุ่มบุคคล เราเองก็เช่นกัน นี่คือจุดเริ่มต้นของเราในการมองหาจุดที่สามารถปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นได้อีก เราอยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนากระบวนการจัดหาบุคลากร และการเริ่มพยายามให้เกิดความครอบคลุมทุกความหลากหลายในการจัดหาบุคลากร การวางระบบค่าตอบแทน และการพัฒนาบุคลากรของเรา

สถิติทั่วโลกของบริษัท

% ตามอัตลักษณ์ทางเพศ

 • ชาย

  60%

 • หญิง

  37%

สถิติผู้นำรอบโลก

% ตามอัตลักษณ์ทางเพศ

 • ชาย

  58%

 • หญิง

  40%

สถิติฝ่ายเทคโนโลยีรอบโลก

% ตามอัตลักษณ์ทางเพศ

 • ชาย

  75%

 • หญิง

  22%

อายุ

% ตามอายุ

 • 0 - 29

  26.5%

 • 30 - 39

  50.8%

 • 40 - 49

  17.2%

 • 50+

  5.1%

หมายเหตุ:

 • ข้อมูลบุคลากรทั้งหมดปรับปรุงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2020
 • ชาติพันธุ์ระบุตามหมวดหมู่ของ EEO-1
 • ระดับผู้นำคือระดับผู้อำนวยการขึ้นไป
 • เนื่องจากมีการปัดตัวเลขให้เป็นจำนวนเต็ม ยอดรวมบางยอดจะไม่เท่ากับ 100%
 • Zendesk แบ่งกลุ่มพนักงาน “เทคโนโลยี” ตามตำแหน่งงาน ตำแหน่งทางเทคโนโลยีนั้นต้องอาศัยความรู้และทักษะหลายด้านเป็นสำคัญในการดำเนินธุรกิจ เช่น วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ตำแหน่งงานในลักษณะนี้ เช่น วิทยาการข้อมูล วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การจัดการผลิตภัณฑ์
 • เราตระหนักว่าข้อมูลปัจจุบันของเราจำกัดในแง่ที่มีการนำเสนอเพียงสองเพศ เรารู้ว่าอัตลักษณ์ทางเพศไม่ได้มีเพียงสองเพศ และจะค้นหาวิธีการสะท้อนข้อมูลนี้ให้ดีกว่าเดิมในภายภาคหน้า

รายงาน

สามารถดูรายงาน EEO-1 Type 2 ของ Zendesk ฉบับล่าสุดได้ด้านล่าง เอกสารฉบับนี้คัดเอาข้อมูลที่แตกต่างไปเล็กน้อยจากส่วน "การเป็นตัวแทนวันนี้" ซึ่งแสดงถึงวิธีที่เราติดตามความพยายามของเราในการเป็นตัวแทนของความหลากหลาย และโปรดทราบว่ารายงาน EEO-1 คือภาพรวมของช่วงเวลาหนึ่งและมาจากหมวดหมู่ที่ได้รับคำสั่งจากรัฐบาลกลาง ดาวน์โหลดรายงานข้อมูลนายจ้าง รายงาน EEO-1

Index égalité hommes-femmes — nous avons obtenu, en France, un score de 84/100 en 2020, décliné par indicateurs comme suit:

 • Indicateur écart de rémunérations: 31
 • Indicateur écart de taux d'augmentations individuelles: 35
 • Indicateur retour de congés maternité: non calculable
 • Indicateur hautes rémunérations: 5

ความเอนเอียงโดยไม่รู้ตัว

เราทุกคนมีความเอนเอียงโดยไม่รู้ตัว และคนที่เราทำงานด้วยก็เช่นกัน ที่ Zendesk เรากำลังดำเนินการเพื่อศึกษาและทำความเข้าใจความเอนเอียงเหล่านี้

โดยเราได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในทุกสำนักงานเพื่อจัดการฝึกอบรมที่บุคลากรทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ การฝึกอบรมในแต่ละครั้งจะให้ความรู้และแหล่งทรัพยากร เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ถึงความเอนเอียงโดยไม่รู้ตัวและเรียนรู้วิธีการลดความเอนเอียงเหล่านี้ลงในที่ทำงาน

การให้คำปรึกษา

การก้าวเข้าสู่สายงานเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ในการพัฒนาทักษะบุคลากรของเรา เรามีโครงการให้คำปรึกษาหลายโครงการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านอาชีพและสนับสนุนการเติบโตในสายอาชีพ

Everwise

มีบริการให้คำปรึกษาด้านอาชีพสำหรับผู้ที่ต้องการพิชิตเป้าหมายในหน้าที่การงานของตน โครงการนี้จะจับคู่บุคลากรกับผู้ให้คำปรึกษานอกบริษัท แหล่งทรัพยากร และเครือข่ายเพื่อนร่วมอาชีพเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพการงานในทุกระดับ

Illuminate

เป็นโครงการพัฒนาความเป็นผู้นำระยะเวลาสองวันสำหรับผู้นำในระดับเริ่มต้น ผู้จัดการทรัพยากรบุคคลของทุกสำนักงานทั่วโลกของเราจะรวมตัวกันเพื่อเรียนรู้ทักษะความเป็นผู้นำเพิ่มเติมและวิธีการที่จะนำทักษะใหม่ๆ ของพวกเขามาใช้ในการปฏิบัติงานในชุมชนที่ทำงานร่วมกันนี้

Women at Zendesk (WAZ)

เปิดโครงการให้คำปรึกษาภายใน ซึ่งเป็นโครงการที่มีระยะเวลาสามเดือน เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงที่ Zendesk โครงการให้คำปรึกษาสำหรับผู้หญิงจะจับคู่ผู้ให้คำปรึกษาและผู้รับคำปรึกษาเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ขอคำแนะนำ และส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพของตน

Mosaic

จัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาแบบรวดเร็วทุกสามเดือน เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ขยายเครือข่ายทางอาชีพ สอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาด้านอาชีพ และรับคำแนะนำจากผู้ที่อยู่ในระดับผู้นำ

ผลกระทบรอบโลกที่เราสร้าง

สถานที่ที่เราทำงานเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดวิธีการทำงานของเรา เราต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นในละแวกบ้านของเราเช่นกัน เราจึงยื่นมือเข้าช่วยเหลืออีกแรงด้วยการจับมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อปลุกปั้น มอบความรู้ และขับเคลื่อนความก้าวหน้าที่อยู่นอกเหนือ Zendesk ต่อไปนี้คือส่วนหนึ่งของผู้ที่เราร่วมงานด้วย

พันธมิตรและผู้สนับสนุนของเรา