Miljömässig hållbarhet på Zendesk

Skapa en hållbar framtid tillsammans

På Zendesk inser vi att miljön är den viktigaste intressenten och känner att det är brådskande att vidta klimatåtgärder. Det är därför vi har åtagit oss att minska koldioxidutsläppen i vår värdekedja och bidra till världens framsteg mot en framtid med noll utsläpp.

Vår metod

Reducera

Vi reducerar utsläppen från värdekedjan genom att optimera vår egen verksamhet och engagera våra leverantörer.

Begränsa

Vi minskar våra restutsläpp genom att köpa en ökande mängd högkvalitativa koldioxidkompensationer.

Accelerera

Vi använder våra finansiella resurser för att påskynda utvecklingen av teknik som avlägsnar koldioxid och vill på så sätt bidra till steget mot en ekonomi med noll utsläpp.

Anpassad till FN:s mål om hållbar utveckling

Våra framsteg

På Zendesk använder vi oss av den unika kraften hos vårt företag för att tackla klimatförändringarna – det gäller våra kontor, våra värdtjänster, våra anställdas resor och vår leveranskedja. Vi har gjort stora framsteg de senaste åren.

Globala kontor

Sedan 2019 har vi minskat elförbrukningen på våra kontor med 44 procent. Och vi uppnådde vårt mål om 100 procent förnybar energi genom att köpa ren energi och högkvalitativa EAC:er (Energy Attributes Certificates) motsvarande mängden elförbrukning på våra kontor runtom i världen.

Värdtjänster

Vi samarbetar med våra molntjänstleverantörer för att bygga ut molnkapaciteten i de regioner som tillhandahåller de renaste elnäten. Därigenom har vi de senaste åren minskat en allt större mängd utsläpp från värdtjänsterna.

Affärsresor

Vår digitalt-först-policy fortsätter att minska utsläppen av växthusgaser i samband med våra anställdas affärsresor. Sedan 2019 har vi minskat våra utsläpp från affärsresor med 97 %.

Leverantörskedja

I vår uppförandekod för leverantörer uppmuntrar vi våra leverantörer att sätta upp sina egna klimatmål, minska utsläppen av växthusgaser och offentliggöra sina miljödata.

Läs vår uppförandekod för leverantörer

Investering i koldioxidinfångning

Vi vet att det inte räcker att reducera koldixiodutsläppen. Det är därför vi investerar i naturbaserade lösningar och särskilda tekniker för att avlägsna koldioxidutsläpp från atmosfären.