Hoppa till huvudinnehåll

Användarvillkor för webbplatser

Från och med den 1 februari 2024 har Zendesk, Inc., ("Zendesk") och dess koncernbolag, (gemensamt "Zendesk Group" eller "vi" eller "oss" eller "vår") uppdaterat villkoren som gäller för användning av våra webbplatser (enligt definitionen häri). För syftet med denna policy ska termen "webbplatser" gemensamt hänvisa till www.zendesk.com såväl som de andra webbplatserna som Zendesk-koncernen driver och som länkar till dessa användarvillkor.

Vi tillhandahåller dig webbplatserna som omfattas av dessa användarvillkor ("villkoren") som kan uppdateras av oss emellanåt i enlighet med avsnitt 1 häri. Genom att komma åt och använda webbplatserna godkänner och samtycker du till att vara bunden av dessa villkor, Zendesks integritetspolicy som finns här och Zendesks cookiepolicy som finns här. Om du inte godkänner dessa villkor ska du inte komma åt eller använda webbplatserna. När du besöker webbplatserna kommer du dessutom att vara föremål för alla publicerade riktlinjer och regler som är tillämpliga på webbplatserna som kan publiceras och ändras emellanåt. Alla sådana riktlinjer och regler införlivas härmed genom hänvisning i dessa villkor.

Dessa villkor gäller inte för din åtkomst till och användning av de produkter och tjänster som vi marknadsför för abonnemang på våra webbplatser (våra "tjänster"). Praxis och policy, inklusive hur vi skyddar, samlar in och använder elektronisk data, text, meddelanden, kommunikation och annat material som skickas till och lagras i tjänsterna av dig (”tjänstedata”) beskrivs i och styrs av vårt huvudabonnemangsavtal som finns tillgängligt här, eller sådant annat tillämpligt avtal mellan dig och någon medlem inom Zendesk-koncernen som rör din åtkomst till och användning av sådana tjänster ("tjänsteavtal").

1. Ändringar till villkoren. Dessa villkor, eller någon del därav, kan ändras av oss, inklusive tillägg eller borttagning av villkor när som helst, och sådana ändringar, tillägg och raderingar kommer att träda ikraft omedelbart efter publicering. Din användning av webbplatserna efter sådan publicering ska anses utgöra ett godkännande av dig av sådana ändringar, tillägg eller raderingar.

2. Ändringar till webbplatser. Vi kan ändra eller avbryta alla aspekter, tjänster och funktioner på webbplatserna när som helst, inklusive men inte begränsat till, innehåll, tillgänglighet och utrustning som behövs för åtkomst eller användning.

3. Registrering. Du kan få möjligheten att registrera dig via ett online-registreringsformulär eller genom att delta i interaktiva områden (enligt definitionen nedan), såsom forum och andra gemenskapsfunktioner, för att skapa ett användarkonto ("ditt konto") som kan låta dig ta emot information från oss och/eller att delta i vissa funktioner på webbplatserna. Vi kommer att använda informationen du tillhandahåller i enlighet med integritetspolicyn. Genom att registrera dig intygar och garanterar du att all information som du tillhandahåller är aktuell, fullständig och korrekt så vitt du vet. Du samtycker till att upprätthålla och omedelbart uppdatera dina uppgifter på webbplatserna så att de förblir aktuella, fullständiga och korrekta. Du ansvarar för att erhålla och underhålla alla anslutningar, programvara, hårdvara och annan utrustning som behövs för åtkomst till och användning av webbplatserna och alla dess relaterade avgifter.

4. Riktlinjer för användarinnehåll. Följande villkor gäller för innehåll som du skickar in:

4.1 Webbplatserna kan innehålla kommentaravsnitt, diskussionsforum och andra interaktiva funktioner ("Interaktiva områden") där du kan lägga upp eller ladda upp användargenererat innehåll, kommentarer, video, bilder, meddelanden, annat material eller artiklar (gemensamt "användarinnehåll" "). Du är ensam ansvarig för din användning av interaktiva områden och du använder dem på egen risk. Interaktiva områden är tillgängliga för personer som är 13 år eller äldre. Genom att skicka in användarinnehåll till ett interaktivt område intygar du att du är 13 år eller äldre och, om du är under 18 år, är du antingen en emanciperad minderårig eller har erhållit lagligt samtycke från din förälder eller vårdnadshavare att godkänna dessa villkor, skicka in innehåll och delta på webbplatserna.

4.2 Genom att skicka in användarinnehåll eller delta i ett interaktivt område inom eller i anslutning till webbplatserna samtycker du till att du inte kommer att ladda upp, lägga upp eller på annat sätt överföra något användarinnehåll som (a) bryter mot eller på något sätt gör intrång i andras rättigheter, inklusive alla uttalanden som kan förtala, trakassera, förfölja eller hota andra; (b) du vet är falskt, vilseledande eller felaktigt; (c) innehåller uppenbart förespråkar trångsynthet, rasism, rasistiskt eller etniskt kränkande innehåll, hatretorik, övergrepp, vulgaritet eller svordomar; d) innehåller eller förespråkar pornografi eller tydligt sexuellt innehåll, pedofili, incest, bestialitet eller som på annat sätt är obscent eller oanständigt; (e) bryter mot någon lag eller förespråkar eller tillhandahåller anvisningar om farliga, olagliga eller underfundiga handlingar, eller diskuterar olagliga aktiviteter med avsikt att begå dem; (f) förespråkar våldsamt beteende; (g) utgör ett rimligt hot mot personlig eller allmän säkerhet; (h) innehåller våldsamma bilder av mord eller fysiska övergrepp som verkar ha spelats in endast i, eller huvudsakligen för exploaterande, lystna eller omotiverade syften; (i) är skyddad av upphovsrätt, varumärke, affärshemlighet, publicitetsrätt eller annan äganderätt utan uttryckligt tillstånd från ägaren till sådan upphovsrätt, varumärke, affärshemlighet, publicitetsrätt eller annan äganderätt. Bördan att fastställa om något användarinnehåll inte är skyddat av upphovsrätt, varumärke, affärshemlighet, publicitetsrätt eller annan äganderätt vilar på dig. Du är ensam ansvarig för alla skador som uppstår till följd av intrång i upphovsrätter, varumärken, affärshemligheter, publicitetsrättigheter eller andra äganderätter eller någon annan skada som härrör från en sådan inlämning. Alla personer som Zendesk, efter eget gottfinnande, anser ha kränkt andras immateriella rättigheter eller andra rättigheter ska blockeras från att skicka in eller publicera ytterligare material på webbplatserna; (j) i allmänhet inte hänför sig till det angivna ämnet eller temat för något interaktivt område; (k) innehåller oönskad eller obehörig reklam eller reklammaterial med avseende på produkter eller tjänster, "skräppost", "spam", "kedjebrev", "pyramidspel" eller någon annan form av uppmaning; eller (l) använder namnet eller bilden på en identifierbar fysisk person utan en sådan persons medgivande. Bördan att fastställa om något användarinnehåll inte är skyddat av upphovsrätt, varumärke, affärshemlighet, publicitetsrätt eller annan äganderätt vilar på dig. Du är ensam ansvarig för alla skador som uppstår till följd av intrång i upphovsrätter, varumärken, affärshemligheter, publicitetsrättigheter eller andra äganderätter eller någon annan skada som härrör från en sådan inlämning. Alla personer som Zendesk, efter eget gottfinnande, anser ha kränkt andras immateriella rättigheter eller andra rättigheter ska blockeras från att skicka in eller publicera ytterligare material på webbplatserna.

4.3 Du samtycker till att inte utfästa eller föreslå, direkt eller indirekt, Zendesk-koncernens stöd för användarinnehåll.

4.4 Du samtycker till att inte ladda upp, lägga upp eller på annat sätt överföra något användarinnehåll, programvara eller annat material som innehåller något virus eller annan skadlig eller störande komponent.

4.5 Du samtycker till att inte använda någon tjänst, teknik eller automatiserat system för att på konstgjord väg öka sidvisningarna som ditt användarinnehåll får. Detta inkluderar betal-per-klick-tjänster, webb-"robotar" och alla andra befintliga eller framtida teknologier. Du samtycker också till att inte uppmana någon tredje part att använda dessa tjänster, teknologier eller automatiserade system på dina vägnar.

4.6 Du samtycker till att inte använda någon teknik, tjänst eller automatiserat system för att lägga upp mer användarinnehåll än vad en person kan ladda upp under en given tidsperiod. Du samtycker också till att inte uppmana någon tredje part att använda dessa tjänster, teknologier eller automatiserade system på dina vägnar.

4.7 Allt beteende som vi, efter eget gottfinnande, anser begränsa eller hindra någon annan från att använda eller dra nytta av webbplatserna kommer inte att tillåtas. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, ta bort eller redigera användarinnehåll som du skickat in.

4.8 Vi är inte ansvariga för riktigheten eller trovärdigheten i något användarinnehåll och tar inget ansvar för några åtgärder du kan vidta till följd av att du läser användarinnehåll som publicerats på webbplatserna. Under din användning av interaktiva områden kan du exponeras för innehåll som du kan finna stötande, stötande, skadligt, felaktigt eller vilseledande. Det kan också finnas risker att du interagerar med minderåriga, personer som agerar under falska förevändningar, internationella handelsfrågor och utländska medborgare. Genom att använda interaktiva områden påtar du dig alla förknippade risker.

4.9 Vi har rätten, men inte skyldigheten, att övervaka användarinnehåll som publiceras eller laddas upp på webbplatserna för att fastställa efterlevnad av dessa villkor och eventuella driftregler som fastställts av oss och för att tillgodose alla lagar, förordningar eller auktoriserade myndighetskrav. Även om vi inte har någon skyldighet att övervaka, granska, redigera eller ta bort något av användarinnehållet som lagts upp eller laddats upp på webbplatserna, förbehåller vi oss rätten, och har absolut gottfinnande, att granska, redigera och vägra att publicera eller ta bort något användarinnehåll utan att något föregående meddelande publiceras eller laddas upp till webbplatserna när som helst och av vilken anledning som helst och du är ensam ansvarig för att skapa säkerhetskopior av och ersätta användarinnehåll som lagts upp på webbplatserna på egen bekostnad. Vi kan använda automatiserade metoder för att granska användarinnehåll utöver mänsklig granskning. Zendesks beslut att övervaka och/eller redigera användarinnehåll utgör inte och ska inte anses utgöra något ansvar på något sätt från vår sida i samband med eller som uppstår från din användning av webbplatsernas interaktiva områden. För ytterligare information om innehållsmoderering, se vår policy för användarinnehåll och uppförande här.

4.10 Genom att skicka in användarinnehåll till webbplatserna ger du oss automatiskt en royaltyfri, evig, oåterkallelig, icke-exklusiv, världsomspännande rättighet och licens att använda, publicera, reproducera, modifiera, anpassa, redigera, översätta, skapa härledda verk från, införliva till andra verk, distribuera, underlicensiera (genom flera lager) och på annat sätt utnyttja sådant användarinnehåll (helt eller delvis) i all(a) former, media eller teknik som nu är känd eller utvecklad härefter utan betalning till dig eller till någon tredje part. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag avsäger du dig dessutom dina moraliska rättigheter i användarinnehållet och samtycker till att inte hävda sådana rättigheter mot oss. Du framställer och garanterar att du har den fullständiga lagliga rätten, makten och befogenheten att ge oss licensen som anges häri, att du äger eller kontrollerar hela utställningen och andra rättigheter till användarinnehållet som du skickat in i de syften som avses i denna licens och att varken användarinnehållet eller utövandet av rättigheterna som tillhandahålls häri ska bryta mot dessa villkor eller göra intrång i några rättigheter, inklusive rätten till integritet eller publicitet eller utgöra ett förtal mot, eller brott mot någon allmän lag eller annan rättighet för, eller orsaka skada på, någon person eller enhet. Vidare ger du oss rätten, men inte skyldigheten, att lagligen förfölja alla personer och företag som bryter mot dina eller våra rättigheter i användarinnehållet genom ett brott mot dessa villkor.

5. Riktlinjer för användarbeteende. Följande villkor gäller för ditt beteende när du loggar in på eller använder webbplatserna: (a) du samtycker till att inte störa eller avbryta driften av webbplatserna eller servrarna eller nätverken som är anslutna till webbplatserna, eller att bryta mot krav, rutiner, policyer eller regler för webbplatsernas anslutna nätverk; (b) du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja i något kommersiellt syfte, någon del av webbplatserna, användning av webbplatserna eller åtkomst till webbplatserna; (c) du samtycker till att inte delta i någon aktivitet som skulle utgöra ett brott eller ge upphov till civilrättsligt ansvar; (d) du samtycker till att inte utge dig för att vara någon person eller något företag, inklusive, men inte begränsat till, Zendesk-koncernen eller anställd inom Zendesk-koncernen, eller felaktigt ange eller på annat sätt felaktigt framställa din anknytning till någon person eller något företag; och (e) du samtycker till att inte inkräkta på någon annan användares rätt till integritet, inklusive genom att samla in personligt identifierbara användaruppgifter på webbplatserna eller publicera privat information om en tredje part.

6. Immateriella rättigheter. All text, grafik, fotografier, varumärken, logotyper, ikoner, användargränssnitt, ljud, musik, videor, konstverk, mjukvara och datorkod (gemensamt "innehåll"), inklusive men inte begränsat till "utseende och känsla", layout, design, struktur, färgpalett, urval, sammansättning och arrangemang av innehållet som finns på webbplatserna ägs av eller licensieras till oss. Sådant innehåll är skyddat av upphovsrätt, varumärken, handelsutseende och andra olika immateriella rättigheter och lagar mot konkurrensbegränsning.

Förutom med vårt uttryckliga skriftliga tillstånd eller som tillåts av tillämpliga lagar får du inte kopiera, distribuera, reproducera, återspegla, rama in, offentligt visa, offentligt framföra, översätta, skapa härledda verk av, återpublicera eller överföra webbplatserna eller innehållet (helt eller delvis) på något sätt eller på något medium för distribution, publicering eller i något kommersiellt syfte.

Du får visa, kopiera och ladda ner innehåll från webbplatserna endast för ditt personliga och icke-kommersiella bruk förutsatt att: (a) du inte tar bort någon upphovsrätts- eller äganderättsinformation från innehållet; (b) sådant innehåll inte kommer att kopieras eller läggas upp på någon nätverksansluten dator eller publiceras i något medium; och (c) inga ändringar görs i sådant innehåll.

7. Garantifriskrivning; Ansvarsbegränsning.

(A) DU UTTRYCKLIGEN SAMTYCKER TILL ATT ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSERNA SKER PÅ DIN EGEN RISK. ZENDESK-KONCERNEN, DESS ANDRA KONCERNBOLAG ELLER NÅGON AV DERAS RESPEKTIVE ANSTÄLLDA, OMBUD, LEVERANTÖRER AV TREDJEPARTSINNEHÅLL ELLER TREDJEPARTSTJÄNSTER, ELLER LICENSGIVARE GARANTERAR INTE ATT ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSERNA KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN ELLER FELFRI; DE GER HELLER INGA GARANTIER GÄLLANDE RESULTAT SOM KAN ERHÅLLAS FRÅN ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSERNA ELLER GÄLLANDE NOGGRANNHETEN, TILLFÖRLITLIGHETEN ELLER INNEHÅLLET I NÅGON INFORMATION, TJÄNST ELLER VAROR SOM TILLHANDAHÅLLS PÅ WEBBPLATSERNA.

(B) WEBBPLATSERNA TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, ÄGANDERÄTTSGARANTIER ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, FÖRUTOM DE GARANTIER SOM ÄR UNDERFÖRSTÅDDA AV OCH OFÖRMÖGNA ATT UTESLUTAS, BEGRÄNSAS ELLER MODIFIERAS ENLIGT LAGARNA SOM ÄR TILLÄMPLIGA PÅ DESSA VILLKOR.

(C) I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG SKA ZENDESK-KONCERNEN ELLER DESS FRAMTIDA MODER- ELLER KONCERNBOLAG UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARA GENTEMOT DIG FÖR NÅGON PERSONSKADA, EGENDOMSSKADA, FÖRLORAD VINST, KOSTNADER FÖR ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER, FÖRLUST AV DATA, FÖRLUST AV GOODWILL, ARBETSAVBROTT, DATOR- OCH/ELLER ENHETS- ELLER TEKNIKFEL ELLER FUNKTIONSFEL ELLER FÖR NÅGON FORM AV DIREKTA ELLER INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA, FÖLJDSKADOR, EXEMPLARISKA ELLER BESTRAFFANDE SKADESTÅND BASERAT PÅ EVENTUELLA ÅTGÄRDER SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSERNA ELLER ALLA PÅSTÅDDA PRESTATIONSFEL, FEL, UTELÄMNANDEN, AVBROTT, RADERINGAR, DEFEKTER ELLER FÖRSENINGAR I TJÄNSTEN, DRIFTEN ELLER ÖVERFÖRINGEN AV WEBBPLATSERNA, ELLER PÅSTÅDDA DATAVIRUS, KOMMUNIKATIONSLINJEFEL, STÖLD ELLER FÖRSTÖRELSE AV EGENDOM, OCH /ELLER OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL, ÄNDRING ELLER ANVÄNDNING AV ELLER PUBLICERING AV NÅGOT INLÄGG, INNEHÅLL ELLER TEKNIK SOM HÄNFÖR SIG TILL ELLER PÅ WEBBPLATSERNA. DU SAMTYCKER TILL ATT DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING GÄLLER OAVSETT OM SÅDANA ANKLAGELSER GÄLLER AVTALSBROTT, SKADESTÅNDSSKYLDIGHET, FÖRSUMLIGHET ELLER HAMNAR UNDER NÅGON ANNAN ÅTGÄRDSGRUND, OAVSETT GRUNDEN PÅ VILKEN ANSVAR UTKRÄVS OCH ÄVEN OM ZENDESK-KONCERNEN ELLER FRAMTIDA MODER- ELLER KONCERNBOLAG HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDAN FÖRLUST ELLER SKADA. UTAN ATT ALLMÄNT BEGRÄNSA DET FÖREGÅENDE GODKÄNNER DU OCKSÅ SPECIFIKT ATT ZENDESK-KONCERNEN ELLER FRAMTIDA MODER- ELLER KONCERNBOLAG INTE ÄR ANSVARIGA FÖR NÅGRA FAKTISKA ELLER PÅSTÅDDA ÄREKRÄNKANDE, STÖTANDE ELLER OLAGLIGA BETEENDEN FRÅN WEBBPLATSERNAS ANDRA ANVÄNDARE ELLER NÅGON ANNAN TREDJE PART.

OM TILLÄMPLIG LAG INTE TILLÅTER ATT HELA ELLER DELAR AV OVANSTÅENDE ANSVARSBEGRÄNSNING GÄLLER FÖR DIG KOMMER BEGRÄNSNINGARNA ATT GÄLLA DIG ENDAST I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

(D) Vi frånsäger oss allt ansvar av alla slag för obehörig åtkomst till eller användning av dina identifierbara personuppgifter. Genom att logga in på webbplatserna bekräftar och godkänner du vår friskrivning från sådant ansvar. Om du inte godkänner detta ska du inte komma åt eller använda webbplatserna.

8. Gottgörelse. Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla Zendesk-koncernen, dess koncernbolag och deras respektive styrelseledamöter, tjänstemän, anställda och ombud skadelösa från och mot alla anspråk och utgifter, inklusive advokatarvoden, som uppstår till följd av din användning av webbplatserna. Zendesk-koncernen förbehåller sig rätten att överta det exklusiva försvaret av alla anspråk för vilka vi har rätt till gottgörelse enligt detta avsnitt. I sådana fall ska du tillhandahålla Zendesk sådant samarbete som rimligen begärs av Zendesk-koncernen.

9. Uppsägning och avstängning. Vi kan säga upp eller avbryta dessa villkor när som helst utan att meddela dig. Utan att begränsa det föregående har vi rätten att omedelbart säga upp eller stänga av din åtkomst till webbplatserna vid något beteende från dig som vi, efter eget gottfinnande, anser vara oacceptabelt eller om du bryter mot dessa villkor. Bestämmelserna i avsnit3 2 och 5-13 ska fortsätta att gälla efter uppsägningen av dessa villkor.

10. Tillämplig lag. Innehållet, data, videor och allt annat material och funktioner på webbplatserna presenteras i syfte att tillhandahålla underhållning, nyheter och/eller information och/eller marknadsföra program, filmer, musik, spel och andra produkter och/eller tjänster som är eller kan bli tillgängliga i USA, dess territorier, ägodelar och protektorat.

Alla tvister, anspråk och dispyter som uppstår ur eller i samband med din åtkomst till och/eller användning av webbplatserna och/eller tillhandahållandet av innehåll, tjänster och/eller teknik på eller via webbplatserna ska styras av och tolkas uteslutande i enlighet med lagarna och besluten i delstaten Kalifornien som är tillämpliga på kontrakt som är skapade, ingångna och utförda helt och hållet däri utan att ge effekt till dess lagvalsförordningar.

Rapportera alla brott mot dessa villkor till Zendesks juridiska avdelning.

11. Upphovsrätter och upphovsrättsombud. Vi respekterar andras immateriella rättigheter och förväntar oss att våra användare och kunder gör detsamma. Om du tror att ditt verk har kopierats på webbplatserna på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång följer du rutinerna som beskrivs i Zendesks meddelande om upphovsrättsintrång och borttagningspolicy. Vi förbehåller oss rätten att avsluta åtkomsten till webbplatserna för användare och kunder som lägger upp material som gör intrång i andras immateriella rättigheter.

12. Lagen om digitala tjänster ("DSA"). DSA är Europeiska unionens ("EU") lag som gäller för vissa leverantörer av digitala tjänster inom EU. DSA strävar efter att skapa en säker, förutsägbar och pålitlig onlinemiljö för tjänstemottagare. Om du vill rapportera misstänkta överträdelser av dessa villkor eller annat misstänkt olagligt användarinnehåll till Zendesk uppmanas du att göra det genom att fylla i det här formuläret.

I enlighet med artikel 11 i DSA kan Europeiska kommissionen, EU-medlemsstaternas myndigheter och Europeiska nämnden för digitala tjänster kontakta Zendesk på dsa@zendesk.com angående tillämpningen av DSA. Alla andra personer som vill kommunicera med oss angående DSA kan också kontakta dsa@zendesk.com. Kommunikation till Zendesk angående DSA ska ske på engelska.

Zendesk har utsett Zendesk International Ltd. till sin juridiska representant för EU. Zendesk International Ltd. kan nås på:

Postadress:
55 Charlemont Place
Saint Kevin's
Dublin
Irland
D02 F985

E-postadress: legal@zendesk.com

Telefonnummer: +353 1 230 8860

13. Övrigt. Dessa villkor och eventuella driftregler för webbplatserna som upprättats av oss utgör parternas hela avtal med avseende på ämnet härav och ersätter alla tidigare skriftliga och muntliga avtal mellan parterna med avseende på sådant ämne. Bestämmelserna i dessa villkor är till förmån för Zendesk-koncernen, dess koncernbolag och dess tredjepartsinnehållsleverantörer och licensgivare och vardera ska ha rätten att hävda och genomdriva sådana bestämmelser direkt eller för egen räkning. Inget avstående från någon av parterna av något brott eller försummelse härunder ska anses vara ett avstående från föregående eller efterföljande överträdelse eller försummelse. Om någon del av dessa villkor befinns vara ogiltig eller omöjlig att verkställa av en domstol med behörig jurisdiktion kommer den att ersättas med ett språk som återspeglar det ursprungliga syftet på ett giltigt och verkställbart sätt. De verkställbara delarna av dessa villkor kommer att förbli bindande för parterna. Avsnittsrubrikerna som används häri är endast avsedda för bekvämlighet och ska inte ges någon juridisk vikt.

14. Revisionshistorik och engelskspråkiga versionskontroller

Översättningar av denna policy till icke-engelska språk tillhandahålls endast för bekvämlighet. I händelse av någon tvetydighet eller avvikelse mellan översättningar ska den Engelska versionen vara överordnad och styra.

Dessa villkor uppdaterades senast den 1 februari 2024.

Den tidigare versionen av dessa villkor finns tillgänglig här.