Hoppa till huvudinnehåll

Säker kundservice

Skydd från grunden

Zendesk tar säkerhet på stort allvar—bara fråga antalet Fortune 100 och Fortune 500 företag som litar på oss med sina data. Vi använder en kombination av säkerhetsfunktioner i storföretagsklass och omfattande granskningar av våra program, system och nätverk för att se till att dina data alltid är skyddade, vilket betyder att alla kunder kan ta det lugnt – även våra egna.

Efterlevnadscertifieringar och medlemskap

Zendesk använder best practice och branschstandarder för att uppfylla de de allmänna ramverk för säkerhet och sekretess som är accepterade i branschen, vilket i sin tur hjälper våra kunder att följa deras egna efterlevnadsstandarder.

Artefakter

Vi kan tillhandahålla ytterligare resurser på begäran.

Molnsäkerhet

Programsäkerhet

Produktsäkerhet

HR-säkerhet

Välkommen till Zendesks globala dataskyddsprogram

Zendesk har ett formellt globalt sekretess- och dataskyddsprogram som omfattar viktiga intressenter inom olika funktioner, bland annat avdelningarna för juridik, säkerhet, produkt och ledning inom företaget. Vi gör vårt yttersta för att värna om integriteten och se till att våra tjänster och teammedlemmar alltid följande tillämpliga regulatoriska bestämmelser och branschramverk.

Efterlevnad

Information om abonnenters tjänstdata

Tjänstdata är all information, inklusive personuppgifter, som lagras i eller överförs via Zendesk Services av, eller på uppdrag av, våra abonnenter och deras slutanvändare. Vi använder tjänstdata för att leverera och förbättra våra tjänster, hjälpa kunder att komma åt och använda tjänsterna, besvara förfrågningar från abonnenter samt skicka kommunikation relaterad till tjänsterna.

Policyer relaterade till dataskydd

Programfunktioner kopplade till dataskydd

Zendesk AI

Zendesk AI bygger på de grundläggande principerna för integritet, säkerhet och efterlevnad, genom design.

Avancerat AI-tillägg

Transparensrapport

Spridning av tjänstdata: Zendesk sprider bara tjänstdata till tredje part när spridningen är nödvändig för att tillhandahålla eller förbättra tjänsterna eller i den omfattning så krävs utifrån lagliga förfrågningar från offentliga myndigheter. För mer information se vår policy om förfrågningar från myndigheter samt Zendesks transparensrapport.

Det här kan vara början på en fantastisk relation