Spring til hovedindhold

Hovedabonnementsaftale

Vi har opdateret vores hovedabonnementsaftale. Hvis du er en ny abonnent, træder denne hovedabonnementsaftale i kraft den 1. juni 2022. Hvis du er en eksisterende abonnent, giver vi dig forudgående meddelelse om disse ændringer, som træder i kraft den 1. juli 2022. For den forrige version af vores hovedabonnementsaftale, bedes du klikke her. For en PDF-version af denne hovedabonnementsaftale, bedes du klikke her. Hvis du køber et abonnement på en tjeneste, der drives af Zendesk fra en ikke-relateret tredjepart, der er autoriseret til at sælge sådanne abonnementer i henhold til en separat aftale med Zendesk, er vilkårene i denne hovedabonnementsaftale ugyldige, og vilkårene og betingelserne, der regulerer din adgang til og brug af tjenesten, findes her.

DENNE AFTALE ER EN BINDENDE KONTRAKT OG REGULERER BRUGEN AF OG ADGANGEN TIL TJENESTERNE AF DIG, AGENTER OG SLUTBRUGERE, UANSET OM I FORBINDELSE MED ET BETALT ABONNEMENT ELLER EN GRATIS PRØVEPERIODE PÅ TJENESTERNE.

By accepting this Agreement, either by accessing or using a Service, or authorizing or permitting any Agent or End-User to access or use a Service, You agree to be bound by this Agreement as of the date of such access or use of the Service (the “Effective Date”). Hvis du indgår denne aftale på vegne af en virksomhed, organisation eller anden juridisk enhed (en “enhed”), accepterer du denne aftale for den pågældende enhed og erklærer over for Zendesk, at du har bemyndigelse til at binde en sådan enhed og dens tilknyttede selskaber til denne aftale, og i så fald henviser betegnelserne “abonnent”, “du” eller “din” heri til en sådan enhed og dens tilknyttede selskaber. Hvis du ikke har en sådan bemyndigelse, eller hvis du ikke accepterer denne aftale, skal du ikke bruge eller autorisere eventuel brug af tjenesterne. Subscriber and Zendesk shall each be referred to as a “Party” and collectively referred to as the “Parties” for purposes of this Agreement.

Formålet med denne aftale er at fastlægge de vilkår og betingelser, hvorunder abonnenten opnår Zendesks tjenester og professionelle tjenester som beskrevet i en tjenesteordre, arbejdsbeskrivelse eller andet dokument, der er underskrevet eller accepteret af dig.

I tilfælde af eventuel uregelmæssighed eller uoverensstemmelse mellem vilkårene i hovedabonnementsaftalen og vilkårene i eventuel tjenesteordre eller arbejdsbeskrivelse, skal vilkårene i tjenesteordren eller arbejdsbeskrivelsen have forrang. Ikke-engelske oversættelser af denne aftale leveres kun af hensyn til bekvemmelighed. I tilfælde af eventuel tvetydighed eller uoverensstemmelse mellem oversættelser, har den engelske version forang.

Indholdsfortegnelse:

Generelle vilkår og betingelser:

 1. Adgang til tjenesterne
 2. Brug af tjenesterne
 3. Aftaleperiode, annullering og opsigelse
 4. Fakturering, ændring af abonnement og betalinger
 5. Fortrolige oplysninger
 6. Underdatabehandlere og sikkerhed af tjenesteoplysninger
 7. Midlertidig suspension
 8. Ikke-Zendesk-tjenester
 9. Gratis prøveperioder
 10. Intellektuelle ejendomsrettigheder
 11. Erklæringer, garantier og ansvarsfraskrivelser
 12. Skadesløsholdelse
 13. Ansvarsbegrænsning
 14. Overdragelse, hele aftalen og ændring
 15. Vilkårenes uafhængighed
 16. Overholdelse af eksportlove og brugsbegrænsninger
 17. Parternes forhold
 18. Meddelelser
 19. Gældende lov
 20. Den amerikanske forbundsregerings bestemmelser om særligt anvendelsesformål
 21. Etisk adfærd og overholdelse
 22. Fortsat gyldighed af bestemmelser (efter aftalens ophør)
 23. Definitioner

Generelle vilkår og betingelser