ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คำชี้แจงความเป็นส่วนตัว

วันที่มีผลบังคับใช้: 20 กุมภาพันธ์ 2024
สำหรับประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเราเวอร์ชั่นก่อนหน้า โปรดคลิกที่นี่
สำหรับนโยบายกิจกรรมของ Zendesk เวอร์ชั่นก่อนหน้า โปรดคลิกที่นี่

สวัสดี Zendesk คือบริษัท CRM ที่เน้นการบริการซึ่งได้สร้างซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า เราจัดทำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ (“ประกาศ”) เพื่ออธิบายให้เข้าใจว่าเราได้ทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

ประกาศฉบับนี้จะมีผลก็ต่อเมื่อ Zendesk เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น (ตัวอย่าง: ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Zendesk และข้อมูลการติดต่อระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ) Zendesk เป็นผู้ประมวลผล ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเราได้ทำการประมวลผลในนามของผู้สมัครสมาชิกของเรา เมื่อสมาชิกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Zendesk เพื่อความชัดเจน หมายความว่าประกาศนี้ไม่ได้มีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการของ Zendesk หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับวิธีที่สมาชิก Zendesk ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อสอบถามพวกเขาโดยตรง เราไม่รับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติในเรื่องความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยของข้อมูลของสมาชิกของเรา นอกจากนี้ ประกาศนี้ยังไม่มีผลกับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับพนักงานในปัจจุบันและในอดีตของ Zendesk ผู้สมัครงาน หรือผู้รับเหมาและตัวแทนที่ทำหน้าที่คล้ายกัน

สารบัญ:

 1. คำนำ
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและเปิดเผย
 3. วิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 4. ที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
 5. คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตาม
 6. การรักษาความปลอดภัยและการเก็บรักษา
 7. ความเป็นส่วนตัวของเด็ก
 8. ลิงก์ภายนอก
 9. ข้อมูลผู้ติดต่อ
 10. เงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับผู้พักอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย
 11. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร
 12. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับภูมิภาคอื่น ๆ
 13. การควบคุมเวอร์ชันภาษาอังกฤษ
 14. Zendesk, Inc. ผู้แนะนำ

1. บทนำ

ประกาศนี้มีผลบังคับใช้กับ Zendesk, Inc. และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 14 (“Zendesk” “พวกเรา” “เรา” หรือ “ของเรา”) คำศัพท์ที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ที่เรานำมาใช้แต่ไม่ได้กำหนดคำนิยามไว้ในประกาศ (เช่น เว็บไซต์ บริการ ผู้สมัครสมาชิก ตัวแทน ข้อมูลการติดต่อตัวแทน ฯลฯ) มีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงการให้บริการฉบับหลักของเรา หากคุณพำนักอาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) สวิตเซอร์แลนด์ หรือสหราชอาณาจักร (“U.K.”) โปรดดูที่ข้อ 11 ของประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนิติบุคคลเฉพาะรายหรือหลายรายที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อใด ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ Zendesk ดูแลในฐานะผู้ควบคุมเท่านั้น (หมายถึงในส่วนที่ Zendesk ควบคุมเกี่ยวกับวิธีและเหตุผลที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ) ซึ่งรวมไปถึงเมื่อคุณ:

 • เข้าเยี่ยมชมหรือมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ Zendesk.com, แอปพลิเคชัน Zendesk สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่, Zendesk Marketplace, พอร์ทัลสำหรับผู้พัฒนาของ Zendesk, หน้าโซเชียลมีเดียที่เป็นแบรนด์ของเรา และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เราดำเนินงาน (เรียกรวมกันว่า “ทรัพย์สินดิจิทัล”)
 • ลงทะเบียนหรือเข้าร่วมในการสัมมนาผ่านเว็บ กิจกรรม โปรแกรม การตลาด และกิจกรรมส่งเสริมการขายของเรา

 • มีปฏิสัมพันธ์กับเราด้วยตนเอง เช่น เมื่อคุณมาติดต่อสำนักงานของเรา และ

 • สอบถามหรือมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์กับเรา

การแก้ไข: เราอาจจะอัปเดตประกาศนี้เป็นครั้งคราว โปรดกลับมาตรวจสอบการอัปเดตเป็นประจำ หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เราดำเนินการ คุณควรหยุดมีปฏิสัมพันธ์กับเรา หากเป็นข้อกำหนดของกฎหมายที่ใช้บังคับ เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในประกาศฉบับนี้โดยจะโพสต์การอัปเดตบนเว็บไซต์ของเราหรือในลักษณะอื่นที่เหมาะสม

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมและเปิดเผย

ตารางด้านล่างอธิบายถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บรวบรวมและฝ่ายที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วย บุคคลที่พำนักอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย: ตารางนี้ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ที่เราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียกำหนด

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวระบุ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และตัวระบุอุปกรณ์ (เช่น ตัวระบุโฆษณา และที่อยู่ IP)

 • บริษัทในเครือและบริษัทลูกภายใน Zendesk Group ซึ่งรวมถึงบริษัทแม่และกลุ่มบริษัทโฮลดิ้ง บริษัทในเครือ บริษัทลูก หน่วยธุรกิจ และบริษัทอื่นๆ ที่เราเข้าซื้อกิจการในอนาคตหลังจากที่เป็นส่วนหนึ่งของ Zendesk Group

 • ผู้ให้บริการ เช่น ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยและแพลตฟอร์ม

 • กับบุคคลที่สามที่มีความจำเป็นในการทำธุรกรรม เช่น ผู้ประมวลผลบัตรเครดิต

 • พันธมิตรทางธุรกิจที่เราร่วมมือด้วยเพื่อร่วมกันทำการตลาดหรือขายผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เช่น พันธมิตรช่องทาง

 • กับบุคคลที่สามตามคำแนะนำของคุณ เช่น ผู้สนับสนุนกิจกรรม

 • ที่ปรึกษามืออาชีพ เช่น ทนายความ นักบัญชี และผู้สอบบัญชี

 • นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องในธุรกรรมของบริษัท รวมถึงหากเราขาย เข้าซื้อ หรือควบรวมทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา

 • บริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามตามที่อธิบายไว้ในข้อ 5 เช่น พันธมิตรการตลาดและการโฆษณา
 • ฝ่ายที่คุณยินยอมให้สามารถเปิดเผยข้อมูลได้

ข้อมูลเชิงพาณิชย์ รวมถึงความชอบ เช่น ข้อมูลประวัติหรือแนวโน้มในการซื้อและการทำธุรกรรม เช่น ข้อมูลการธนาคาร

 • บริษัทในเครือและบริษัทลูกภายใน Zendesk Group ซึ่งรวมถึงบริษัทแม่และกลุ่มบริษัทโฮลดิ้ง บริษัทในเครือ บริษัทลูก หน่วยธุรกิจ และบริษัทอื่นๆ ที่เราเข้าซื้อกิจการในอนาคตหลังจากที่เป็นส่วนหนึ่งของ Zendesk Group

 • ผู้ให้บริการ เช่น ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยและแพลตฟอร์ม

 • กับบุคคลที่สามที่มีความจำเป็นในการทำธุรกรรม เช่น ผู้ประมวลผลบัตรเครดิต

 • ที่ปรึกษามืออาชีพ เช่น ทนายความ นักบัญชี และผู้สอบบัญชี

 • นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องในธุรกรรมของบริษัท รวมถึงหากเราขาย เข้าซื้อ หรือควบรวมทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา

 • ฝ่ายที่คุณยินยอมให้สามารถเปิดเผยข้อมูลได้

ข้อมูลกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ และข้อมูลอุปกรณ์ เช่น ประวัติการท่องเว็บ ประวัติการค้นหา ข้อมูลอุปกรณ์ และข้อมูลอื่น ๆ (ไม่ว่าจะเป็นการท่องเว็บแบบพาสซีฟหรือการมีส่วนร่วมแบบแอ็คทีฟ) ที่เกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเราและการใช้ผลิตภัณฑ์ บริการของเรา อีเมล และทรัพย์สินดิจิทัลอื่น ๆ

 • บริษัทในเครือและบริษัทลูกภายใน Zendesk Group ซึ่งรวมถึงบริษัทแม่และกลุ่มบริษัทโฮลดิ้ง บริษัทในเครือ บริษัทลูก หน่วยธุรกิจ และบริษัทอื่นๆ ที่เราเข้าซื้อกิจการในอนาคตหลังจากที่เป็นส่วนหนึ่งของ Zendesk Group

 • ผู้ให้บริการ เช่น ผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยและแพลตฟอร์ม

 • บริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามตามที่อธิบายไว้ในข้อ 5 เช่น พันธมิตรการตลาดและการโฆษณา
 • นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องในธุรกรรมของบริษัท รวมถึงหากเราขาย เข้าซื้อ หรือควบรวมทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา

ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เช่น พิกัดตำแหน่งโดยประมาณตามที่อยู่ IP ตำแหน่งอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเรา (เช่น เมืองและรัฐที่คุณระบุผ่านทางแบบฟอร์มบนเว็บ) คุณสามารถที่จะควบคุมการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ได้ผ่านทางการตั้งค่าของอุปกรณ์

 • บริษัทในเครือและบริษัทลูกภายใน Zendesk Group ซึ่งรวมถึงบริษัทแม่และกลุ่มบริษัทโฮลดิ้ง บริษัทในเครือ บริษัทลูก หน่วยธุรกิจ และบริษัทอื่นๆ ที่เราเข้าซื้อกิจการในอนาคตหลังจากที่เป็นส่วนหนึ่งของ Zendesk Group

 • ผู้ให้บริการ เช่น ผู้ให้บริการการรักษาความปลอดภัยและแพลตฟอร์ม

 • นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องในธุรกรรมของบริษัท รวมถึงหากเราขาย เข้าซื้อ หรือควบรวมทรัพย์สินของเราทั้งหมดหรือบางส่วน

 • บริษัทที่ดำเนินการเกี่ยวกับคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามตามที่อธิบายไว้ในข้อ 5 เช่น พันธมิตรการตลาดและการโฆษณา

ข้อมูลเสียง อิเล็กทรอนิกส์ ภาพ และประสาทสัมผัสอื่น ๆ เช่น การบันทึกกล้องวงจรปิดในสถานที่ของเรา (เช่น หากคุณมาติดต่อที่สำนักงานของเรา) การบันทึกการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับฝ่ายขายหรือทีมสนับสนุนของเรา (เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกันคุณภาพหรือการฝึกอบรม ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ) หรือการแชทสนับสนุนลูกค้าหรือบันทึกล็อกการรับส่งข้อความ

 • บริษัทในเครือและบริษัทลูกภายใน Zendesk Group ซึ่งรวมถึงบริษัทแม่และกลุ่มบริษัทโฮลดิ้ง บริษัทในเครือ บริษัทลูก หน่วยธุรกิจ และบริษัทอื่นๆ ที่เราเข้าซื้อกิจการในอนาคตหลังจากที่เป็นส่วนหนึ่งของ Zendesk Group

 • ผู้ให้บริการ เช่น ผู้ให้บริการการรักษาความปลอดภัยและแพลตฟอร์ม

 • นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องในธุรกรรมของบริษัท รวมถึงหากเราขาย เข้าซื้อ หรือควบรวมทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา

การอนุมานตามที่กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียกำหนด เช่น การตลาดที่คุณมีแนวโน้มที่จะตอบสนองในทางบวก

 • บริษัทในเครือและบริษัทลูกภายใน Zendesk Group ซึ่งรวมถึงบริษัทแม่และกลุ่มบริษัทโฮลดิ้ง บริษัทในเครือ บริษัทลูก หน่วยธุรกิจ และบริษัทอื่นๆ ที่เราเข้าซื้อกิจการในอนาคตหลังจากที่เป็นส่วนหนึ่งของ Zendesk Group

 • ผู้ให้บริการ เช่น ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม

 • นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องในธุรกรรมของบริษัท รวมถึงหากเราขาย เข้าซื้อ หรือควบรวมทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น หลักฐานการฉีดวัคซีนหรือเชื้อชาติและชาติพันธุ์ (เป็นตัวเลือก) (หากได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ)

 • บริษัทในเครือและบริษัทลูกภายใน Zendesk Group ซึ่งรวมถึงบริษัทแม่และกลุ่มบริษัทโฮลดิ้ง บริษัทในเครือ บริษัทลูก หน่วยธุรกิจ และบริษัทอื่นๆ ที่เราเข้าซื้อกิจการในอนาคตหลังจากที่เป็นส่วนหนึ่งของ Zendesk Group

 • ผู้ให้บริการ เช่น ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม

 • นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องในธุรกรรมของบริษัท รวมถึงหากเราขาย เข้าซื้อ หรือควบรวมทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนของเรา

 • ที่คุณยินยอมให้เปิดเผยข้อมูล

นอกจากการเปิดเผยข้างต้น เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งที่ถูกต้องตามกฎหมายจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ตามนโยบายการขอข้อมูลโดยภาครัฐของเรา เราอาจลบการระบุตัวตนของข้อมูลส่วนบุคคล ทำให้ไม่ระบุชื่อ หรือทำเป็นข้อมูลรวมเพื่อแบ่งปันกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต

3. วิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลพื้นฐานทางกฎหมาย

เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการ และทรัพย์สินดิจิทัลให้กับคุณ รวมถึงการประมวลผลและการทำธุรกรรม; ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงคุณทรัพย์สินดิจิทัลและบริการของเราได้; ดำเนินการ บำรุงรักษา และปรับปรุงทรัพย์สินดิจิทัลและบริการของเรา; การติดต่อสื่อสารกับคุณ เช่น โดยการดำเนินการตามคำขอรับการสนับสนุนของคุณหรือการอัปเดตเกี่ยวกับความปลอดภัย; และการวิเคราะห์ ซ่อมแซม และติดตามปัญหาการบริการและคุณภาพ

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย; สัญญา; ภาระผูกพันตามกฎหมาย

เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเราเอง ซึ่งรวมไปถึงการรักษารายการบันทึกทางธุรกิจภายในและการจัดทำรายงานภายใน การเรียกเก็บเงินและการดำเนินการทางบัญชีและหน่วยงานทางธุรกิจที่คล้ายกัน การตรวจสอบและการจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา ดำเนินการด้านการจัดการความปลอดภัยทางไอทีและงานที่เกี่ยวข้องกับไอที เช่น การดูแลระบบเทคโนโลยีและเครือข่ายของเรา การประเมินและปรับปรุงธุรกิจ บริการ และทรัพย์สินดิจิทัลของเรา และทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ และประมวลผลการสำรวจและการตอบแบบสอบถามของคุณ

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย; ภาระผูกพันตามกฎหมาย

เพื่อเหตุผลทางกฎหมาย ความปลอดภัย หรือการรักษาความปลอดภัย รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย; การดำเนินการ ใช้สิทธิ์ หรือแก้ต่างการร้องเรียนทางกฎหมาย; ปกป้องความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และความสมบูรณ์ของทรัพย์สินของเราและสิทธิ์ของผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราหรือบุคคลอื่น ตรวจสอบเนื้อหาหรือการกระทำที่ละเมิดนโยบาย และตรวจจับ ป้องกัน และตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยหรือกิจกรรมที่เป็นอันตราย หลอกลวง ฉ้อโกง หรือผิดกฎหมายอื่น ๆ

วัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ (ได้แก่ ข้อมูลด้านสุขภาพ) สำหรับการมาติดต่อที่ออฟฟิศและกิจกรรมที่จำเป็นเพื่อเหตุผลทางสาธารณสุขหรือตามที่กฎหมายกำหนด

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย ภาระผูกพันตามกฎหมาย ผลประโยชน์สาธารณะ

สำหรับการทำตลาดผลิตภัณฑ์และบริการของเราหรือของบุคคลที่สาม เช่น พันธมิตรทางธุรกิจของเรา รวมถึงการขอให้ทำการหรือเผยแพร่ข้อความรับรองหรือคำติชมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ส่งการสื่อสารทางการตลาดและการส่งเสริมการขายหรือการแนะนำผลิตภัณฑ์ (ทางอีเมล โทรศัพท์ หรือช่องทางออนไลน์และออฟไลน์อื่น ๆ) เกี่ยวกับบริการของเราหรือของบุคคลที่สาม อำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมการแข่งขันหรือกิจกรรมของคุณ ประเมินการแสดงโฆษณาหรือมีส่วนร่วมในการปรับโฆษณาตามบริบท

คุณสามารถเลือกไม่รับการสื่อสารทางการตลาดได้ที่นี่ หรือคลิกลิงก์ "ยกเลิกการสมัครรับ" ที่ด้านล่างของการสื่อสารทางการตลาดของเรา นอกจากนี้ คุณยังสามารถจัดการการกำหนดค่าของอีเมลได้ที่นี่ โปรดทราบว่าเอกสารและข้อมูลการตลาดของเราบางรายการอาจใช้เทคโนโลยีการติดตามและเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อช่วยให้เราเข้าใจถึงความต้องการของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ข้อ 5 ด้านล่างและประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา

ความยินยอม (ตามที่กฎหมายกำหนด); ผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

เพื่อดำเนินการตามคำขอในการแนะนำเมื่อคุณใช้บริการคำแนะนำของเราเพื่อแจ้งให้เพื่อนทราบเกี่ยวกับบริการของเรา รวมถึงโดยใช้ชื่อ ที่อยู่อีเมล ตำแหน่ง และชื่อบริษัทที่คุณแจ้งต่อเราเพื่อทำการติดต่อบุคคลที่คุณแนะนำ

คุณจะสามารถให้ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่นได้ก็ต่อเมื่อคุณได้รับความยินยอมจากพวกเขาแล้วเท่านั้น

ความยินยอม (ตามที่กฎหมายกำหนด); ผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ความหลากหลาย ความเท่าเทียมกัน และการยอมรับความแตกต่าง เช่น การส่งเสริมความคิดริเริ่มด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียมกัน และการยอมรับความแตกต่างและการเป็นตัวแทนภายในธุรกิจของเรา (ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต)

ความยินยอม (ตามที่กฎหมายกำหนด); ผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

การทำธุรกรรมขององค์กร เช่น การขาย การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การปรับโครงสร้างองค์กร การล้มละลาย และกิจกรรมอื่น ๆ ขององค์กร

ผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมาย; ภาระผูกพันตามกฎหมาย

เมื่อคุณตกลงโดยสมัครใจให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ความยินยอม

Zendesk จะเคารพในสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด คุณอาจมีสิทธิ์ในการเข้าถึง แก้ไข อัปเดต และในบางกรณี สามารถขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ (โดยต้องพิจารณาถึงข้อยกเว้น) คุณสามารถส่งคำขอได้ที่นี่

Zendesk ใช้บริการของผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สามในจำนวนจำกัดเพื่อช่วยเราในการประมวลผลข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในบางเรื่อง ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สามช่วยสนับสนุนคุณลักษณะบางอย่างของเว็บไซต์ ติดตามตรวจสอบฐานข้อมูลและดำเนินการทางเทคนิคอื่น ๆ ช่วยในการส่งข้อมูล และให้บริการเก็บข้อมูล บุคคลที่สามอาจประมวลผลหรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในขณะที่ให้บริการของพวกเขา Zendesk จัดทำสัญญากับบุคคลที่สามเหล่านี้เพื่อจำกัดการเข้าถึง การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามความรับผิดชอบของเราภายใต้ข้อกำหนดของ EU-U.S. DPF ส่วนขยายที่ครอบคลุมไปถึงสหราชอาณาจักรของ EU-U.S. DPF และ Swiss-U.S. DPF รวมถึงกำหนดในการโอน และ Zendesk ยังต้องรับผิดชอบหากพวกเขาไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันเหล่านั้นและเราจะรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่เป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหาย

4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลที่คุณให้กับเราโดยตรง รวมไปถึงเมื่อคุณลงทะเบียนและติดต่อกับเราโดยตรงผ่านทางทรัพย์สินดิจิทัล มาติดต่อที่ออฟฟิศของเรา หรือเข้าร่วมในกิจกรรม กิจกรรมทางการตลาด และการขยายตลาดของเรา
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากนายจ้างของคุณ เพื่อนร่วมงาน หรือเพื่อน ๆ ซึ่งจะรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนหรือพนักงานคนอื่น ๆ ของลูกค้า ซัพพลายเออร์ นักลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจของเราในปัจจุบัน ในอดีต และในอนาคต นอกจากนี้ เราอาจได้รับข้อมูลของคุณจากเพื่อนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแนะนำบริการของเรา
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับทรัพย์สินดิจิทัลของเรา (เช่น ที่อยู่ IP การตั้งค่าการเรียกดู และประวัติการซื้อ) สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในข้อ 5 ด้านล่างและในประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา
 • ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ รวมถึงข้อมูลจากบันทึกสาธารณะและข้อมูลที่คุณแบ่งปันในฟอรัมสาธารณะ เช่น โซเชียลมีเดีย
 • ข้อมูลจากบุคคลที่สามอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลจากผู้ให้บริการเนื้อหาและผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลที่สาม นิติบุคคลที่เราเป็นพันธมิตรในการขายหรือโปรโมทผลิตภัณฑ์และบริการ และเครือข่ายโซเชียลมีเดีย (รวมไปถึงวิดเจ็ตที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายดังกล่าว เช่น ปุ่ม “ถูกใจของ Facebook”)

เราอาจรวมข้อมูลที่เราได้รับจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้อธิบายไว้ในคำชี้แจงนี้ ซึ่งรวมไปถึงแหล่งข้อมูลจากบุคคลที่สามและแหล่งข้อมูลสาธารณะเข้าด้วยกัน และใช้หรือเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านล่าง

5. คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตาม

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ และนำเสนอตัวเลือกสำหรับคุณในการจัดการการตั้งค่าตามที่ได้อธิบายไว้ในประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา เทคโนโลยีการติดตามบางรายการช่วยให้เราสามารถติดตามกิจกรรมในอุปกรณ์ของคุณได้เมื่อเวลาผ่านไปและในอุปกรณ์และเว็บไซต์ต่างๆ แม้ว่าบางเบราว์เซอร์จะมีการตั้งค่า Do Not Track หรือ DNT ให้ แต่เราจะไม่ปฏิบัติตามการส่งสัญญาณดังกล่าวจากเว็บเบราว์เซอร์ในขณะนี้

6. ความปลอดภัยและการเก็บรักษา

เรารักษากระบวนการรักษาความปลอดภัยและมาตรการทางเทคนิคและองค์กรที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการถูกทำลาย การสูญหาย การเปิดเผย การดัดแปลง หรือการใช้โดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โดยทั่วไป ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่มีความจำเป็นในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว หลังจากที่คุณและ/หรือบริษัทของคุณยุติความสัมพันธ์ทางสัญญากับเราหรือยุติความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเรา เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและรายการบันทึกเกี่ยวกับคุณไว้ในระบบของเราเพื่อให้มั่นใจในการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ยังคงมีผลบังคับใช้อย่างเพียงพอหลังการยกเลิกสัญญา หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ เช่น เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินธุรกิจและข้อผูกพันตามสัญญา เพื่อให้ข้อมูลแก่คุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ภาษี หรือบัญชีที่ใช้บังคับ เมื่อเราไม่มีความต้องการทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายอย่างต่อเนื่องหรือเหตุผลทางกฎหมายเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป เราจะลบ ไม่ระบุชื่อ หรือรวบรวมข้อมูล หรือหากไม่สามารถทำได้ (ตัวอย่างเช่น เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกจัดเก็บไว้ในที่เก็บข้อมูลสำรอง) เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัย และแยกออกจากการประมวลผลเพิ่มเติมใด ๆ จนกว่าจะสามารถทำการลบได้ หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาในเก็บรักษาที่มีผลบังคับใช้กับสถานการณ์เฉพาะของคุณ โปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดตามที่ระบุในข้อ 9 ด้านล่าง

7. ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

เว็บไซต์และบริการของเราไม่ได้มุ่งเป้าไปที่เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี และเราไม่ได้มีเจตนาที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กผ่านทางออนไลน์ หากคุณเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและเชื่อว่าเด็กได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อเราทางออนไลน์ โปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 9 ด้านล่าง

เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับเรา คุณจะพบลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกหรือบริการออนไลน์อื่นๆ ซึ่งรวมถึงลิงก์ที่ฝังตัวอยู่ในโฆษณาของบุคคลที่สาม เราไม่ได้ควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัวและนโยบายการเก็บรวบรวมข้อมูลของเว็บไซต์และบริการของบุคคลที่สามดังกล่าว คุณควรปรึกษาบุคคลที่สามดังกล่าวและคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือหากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของบุคคลนั้น

9. ข้อมูลผู้ติดต่อ

หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้หรือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในเรื่องความเป็นส่วนตัวของ Zendesk Group โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่: euprivacy@zendesk.com หรือ privacy@zendesk.com หรือที่:
บริษัท Zendesk, Inc.
Attn: Privacy Team
989 Market Street
San Francisco, CA 94103, United States

ในการปฏิบัติตาม EU-U.S. DPF ส่วนขยายที่ครอบคลุมไปถึงสหราชอาณาจักรของ EU-U.S. DPF และ Swiss-U.S. DPF เราจะอิงตามการร้องเรียนที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ความไว้วางใจต่อ EU-U.S. DPF ส่วนขยายที่ครอบคลุมไปถึงสหราชอาณาจักรของ EU-U.S. DPF และ Swiss-U.S. DPF ไปยัง TRUSTe ผู้ให้บริการการแก้ปัญหาทางเลือกที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา  หากถ้าคุณไม่ได้รับแจ้งการรับทราบอย่างตรงเวลาเกี่ยวกับการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับหลักการ DPF จากเรา หรือหากเรายังไม่ได้จัดการกับการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับหลักการ DPF ในระดับที่คุณพึงพอใจ กรุณาเยี่ยมชมที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือยื่นเรื่องร้องเรียน  บริการ TRUSTe จะไม่คิดค่าใช้จ่ายจากคุณ

10. ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนีย

ตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคของรัฐแคลิฟอร์เนีย (“CCPA”) ข้อที่ 10 นี้จะใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับบุคคลที่พำนักอยู่ในในรัฐแคลิฟอร์เนีย ที่ Zendesk เป็นผู้ควบคุมวิธีและเหตุผลที่ข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการประมวลผล (โดยที่ CCPA ถูกเรียกว่า “ธุรกิจ”) และเป็นส่วนเสริมของประกาศทั้งหมดด้านบน ข้อ 10 นี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับพนักงาน ผู้สมัครงาน ผู้รับเหมา หรือตัวแทนในปัจจุบันหรือในอดีต

ก: การเปิดเผยการประมวลผลข้อมูลเพิ่มเติม:
ตารางด้านล่างแสดงถึงหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราขาย แบ่งปัน หรือเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม ตามที่กฎหมายสิทธิความเป็นส่วนตัวของรัฐแคลิฟอร์เนียกำหนด สำหรับการอ้างอิง ตารางในข้อ 2 จะแสดงหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

ประเภทขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิความเป็นส่วนตัวของรัฐแคลิฟอร์เนีย: หมวดหมู่ของบุคคลที่สามที่ข้อมูลส่วนบุคคลถูก "ขายหรือแบ่งปัน"

ตัวระบุ เช่น ชื่อ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ และตัวระบุอุปกรณ์ (เช่น ตัวระบุโฆษณา และที่อยู่ IP)

 • บริษัทที่ดำเนินการในส่วนคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามตามที่อธิบายไว้ในข้อ 5 เช่น พันธมิตรการตลาดและการโฆษณา
 • พันธมิตรทางธุรกิจที่เราจับมือกันร่วมทำการตลาดหรือขายผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เช่น พันธมิตรช่องทาง

ข้อมูลเชิงพาณิชย์ รวมถึงความชอบ เช่น ข้อมูลประวัติหรือแนวโน้มในการซื้อและการทำธุรกรรม เช่น ข้อมูลการธนาคาร

 • ไม่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลกิจกรรมบนอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ และข้อมูลอุปกรณ์ เช่น ประวัติการท่องเว็บ ประวัติการค้นหา ข้อมูลอุปกรณ์ และข้อมูลอื่น ๆ (ไม่ว่าจะเป็นการท่องเว็บแบบพาสซีฟหรือการมีส่วนร่วมแบบแอ็คทีฟ) ที่เกี่ยวข้องกับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเราและการใช้ผลิตภัณฑ์ บริการของเรา อีเมล และทรัพย์สินดิจิทัลอื่น ๆ

 • บริษัทที่ดำเนินการในส่วนคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามตามที่อธิบายไว้ในข้อ 5 เช่น พันธมิตรการตลาดและการโฆษณา

ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เช่น พิกัดตำแหน่งโดยประมาณตามที่อยู่ IP ตำแหน่งอุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเรา (เช่น เมืองและรัฐที่คุณระบุผ่านทางแบบฟอร์มบนเว็บ) คุณสามารถที่จะควบคุมการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ได้ผ่านทางการตั้งค่าของอุปกรณ์

 • บริษัทที่ดำเนินการในส่วนคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามตามที่อธิบายไว้ในข้อ 5 เช่น พันธมิตรการตลาดและการโฆษณา

ข้อมูลเสียง อิเล็กทรอนิกส์ ภาพ และประสาทสัมผัสอื่น ๆ เช่น การบันทึกกล้องวงจรปิดในสถานที่ของเรา (เช่น หากคุณมาติดต่อที่สำนักงานของเรา) การบันทึกการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับฝ่ายขายหรือทีมสนับสนุนของเรา (เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการประกันคุณภาพหรือการฝึกอบรม ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ) หรือการแชทสนับสนุนลูกค้าหรือบันทึกล็อกการรับส่งข้อความ

 • ไม่เกี่ยวข้อง

การอนุมานตามข้อกำหนดของกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย เช่น การตลาดที่คุณมีแนวโน้มที่จะตอบสนองในทางบวก

 • ไม่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น หลักฐานการฉีดวัคซีนหรือเชื้อชาติและชาติพันธุ์ (เป็นตัวเลือก) (หากได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ)

 • ไม่เกี่ยวข้อง

แม้ว่าเราจะไม่ได้ "ขาย" หรือ "แบ่งปัน" ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเงินในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา แต่เรามีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามปกติกับทรัพย์สินดิจิทัลของเราที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามซึ่งอาจถือเป็น "การขาย" หรือ "การแบ่งปัน" ตามที่ระบุไว้ภายใต้กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย เราไม่มีเจตนาที่จะขายหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี เราไม่เก็บรวบรวมหรือประมวลผล "ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน" ตามที่ข้อกำหนดของกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่ออนุมานลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับคุณ Zendesk จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนตามข้อยกเว้นของสิทธิ์ในการจำกัดข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนเท่านั้น

แรงจูงใจทางการเงิน: เราอาจนำเสนอผลประโยชน์หรือข้อเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ให้ส่วนลดหรือคูปองแก่บุคคลที่ทำแบบสำรวจ ในส่วนหนึ่งของแบบสำรวจเหล่านี้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ข้อมูลติดต่อ ความชอบ ประสบการณ์ ความเชื่อ ความคิดเห็น และคำตอบอื่นๆ ตามคำถามในแบบสำรวจ การเข้าร่วมการสำรวจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องสำหรับการสำรวจ ซึ่งจะอธิบายถึงสิ่งจูงใจทางการเงินใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจนั้นและวิธีการเข้าร่วม มูลค่าของข้อมูลของคุณจะเท่ากับมูลค่าของข้อเสนอพิเศษที่นำเสนอต่อคุณ เราคำนวณมูลค่าดังกล่าวโดยใช้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ คุณสามารถขอรับสิ่งจูงใจทางการเงินได้ตลอดเวลาโดยส่งอีเมลถึงเราที่ privacy@zendesk.com หากเรานำเสนอสิ่งจูงใจทางการเงินประเภทอื่น เราจะแจ้งข้อกำหนดที่เป็นสาระสำคัญของแต่ละข้อเสนอเมื่อเราขอให้คุณเข้าร่วม

ข: สิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลของคุณ:
ภายใต้ข้อจำกัดตามกฎหมาย ผู้ที่พำนักอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียบางรายอาจได้รับสิทธิ์ดังต่อไปนี้

 • สิทธิ์ที่จะทราบ คุณมีสิทธิที่จะขอข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ ประเภทของแหล่งข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทของบุคคลที่สามที่เราได้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และวัตถุประสงค์ที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (“รายงานตามประเภท”) นอกจากนี้้ คุณยังสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมไว้เกี่ยวกับคุณ (“รายงานเฉพาะรายการ”)
 • สิทธิ์ในการลบ คุณมีสิทธิที่จะร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมจากคุณ
 • สิทธิในการแก้ไข คุณมีสิทธิ์ในการขอให้เราแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่ไม่ถูกต้องที่เราได้เก็บรักษาไว้
 • สิทธิ์ในการเลือกไม่ถูกขายหรือแบ่งปัน เราไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สามเพื่อแลกกับเงิน อย่างไรก็ตาม ตามที่ได้อธิบายไว้ในข้อ 5 เรามีการแบ่งปันข้อมูลกับพันธมิตรโฆษณาและอนุญาตให้พันธมิตรโฆษณาเก็บรวบรวมข้อมูลจากทรัพย์สินดิจิทัลของเรา การแลกเปลี่ยนนี้อาจถือเป็น "การขาย" หรือ "การแบ่งปัน" ภายใต้กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย และคุณมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการ "ขาย" หรือ "แบ่งปัน" ข้อมูลส่วนบุคคลนี้

ผู้พำนักอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียสามารถขอใช้สิทธิ์ในการทราบ สิทธิ์ในการลบ และสิทธิ์ในการแก้ไขโดยใช้แบบฟอร์มบนเว็บ หรือส่งอีเมลถึงเราที่ privacy@zendesk.com เราจะไม่เลือกปฏิบัติต่อคุณในลักษณะใดก็ตามที่กฎหมายที่บังคับใช้ห้ามไว้สำหรับการใช้สิทธิ์เหล่านี้

วิธีในการใช้สิทธิ์ทั้งหมดที่ในการเลือกที่จะไม่ถูกขายหรือแบ่งปัน: ในการใช้สิทธิ์ทั้งหมดที่ในการเลือกที่จะไม่ถูกขายหรือแบ่งปันในส่วนที่เกี่ยวกับ "การขาย" หรือ "การแบ่งปัน" ข้อมูล คุณต้องดำเนินการในทั้งสองขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ส่งคำขอใช้สิทธิ์ในการเลือกที่จะไม่ถูกขายหรือแบ่งปันโดยใช้แบบฟอร์มบนเว็บของเรา และ
 2. ปิดการใช้งานคุกกี้โฆษณาและเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ โดยคลิกที่ลิงก์ “ห้ามขายหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของฉัน” ในส่วนท้ายของเว็บไซต์ของเรา คุณต้องทำตามขั้นตอนนี้ที่แต่ละเว็บไซต์ของเราจากแต่ละเบราว์เซอร์และบนแต่ละอุปกรณ์ที่คุณใช้ ขั้นตอนเหล่านี้มีความจำเป็นเพื่อให้เราสามารถส่งสัญญาณคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งว่าคุณได้เลือกที่จะไม่ใช้ในแต่ละเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ที่คุณใช้

หากคุณบล็อกคุกกี้ เราจะไม่สามารถปฏิบัติตามการขอใช้สิทธิ์ในการเลือกที่จะไม่ถูกขายหรือแบ่งปันข้อมูลอุปกรณ์ที่เราได้ทำการเก็บรวบรวมและเปิดเผยอบุคคลที่สามทางออนไลน์โดยอัตโนมัติต่โดยใช้คุกกี้ พิกเซล และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ หากคุณล้างคุกกี้ในเบราว์เซอร์ คุณจะต้องทำตามขั้นตอนที่ 2 ด้านบนอีกครั้ง ตามขอบเขตที่กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียกำหนด เราจะเคารพสัญญาณการเลือกไม่ใช้ "ห้ามขายหรือแบ่งปัน" ที่ส่งในรูปแบบที่ใช้กันทั่วไปและเป็นที่รู้จักโดยธุรกิจในระดับเบราว์เซอร์ เช่น ฟิลด์ส่วนหัว HTTP หรือออบเจ็กต์ JavaScript

การตรวจสอบยืนยัน: ในการประมวลผลข้อมูลในแคลิฟอร์เนีย เราจะต้องได้รับข้อมูลเพื่อค้นหาคุณในบันทึกของเราหรือยืนยันตัวตนของคุณ ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของคำขอ ในกรณีส่วนใหญ่ เราจะร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับคุณ ซึ่งอาจรวมถึงชื่อ ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลอื่น ๆ ของคุณ หากคุณส่ง "รายงานเฉพาะรายการ" ของสิทธิในการทราบ เราอาจขอคำชี้แจงที่ลงนามภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จ ว่าคุณเป็นบุคคลที่คุณอ้างว่าเป็นดังกล่าวด้วย เราอาจร้องขอข้อมูลอื่นในบางกรณีและ/หรือใช้บุคคลที่สามเพื่อช่วยยืนยันตัวตนของคุณ

ตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจ: ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตสามารถใช้สิทธิ์ในการคุ้มครองข้อมูลของรัฐแคลิฟอร์เนียในนามของบุคคลที่พำนักอยู่ในแคลิฟอร์เนีย แต่เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบตัวตนของบุคคลโดยตรงตามที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น ตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจจะต้องติดต่อเราโดยส่งคำร้องขอผ่านเว็บฟอร์มของเราและระบุว่าบุคคลดังกล่าวได้ส่งคำร้องขอในฐานะตัวแทน เราอาจกำหนดให้ตัวแทนแสดงถึงอำนาจในการดำเนินการในนามของคุณโดยหลักฐานการอนุญาตจากคุณที่คุณลงนามกำกับ เราอาจขอให้คุณยืนยันตัวตนกับเราโดยตรงหรือยืนยันกับเราโดยตรงว่าคุณได้ให้มอบอำนาจให้กับตัวแทนที่ได้รับอนุญาตในการส่งคำขอ

เวลา: เราจะดำเนินการตามคำขอใช้สิทธิ์ในการเลือกปฏิเสธที่จะขายหรือแบ่งปันภายในสิบห้าวันทำการนับจากวันที่เราได้รับคำขอ เราจะดำเนินการตามคำขอให้ลบและการขอทราบภายในสี่สิบห้าวัน เว้นแต่เราต้องใช้เวลามากขึ้น ซึ่งเราจะแจ้งให้คุณทราบและอาจใช้เวลามากถึงเก้าสิบวันในการดำเนินการตามคำขอของคุณ

11. ภาคผนวกสำหรับ EEA สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร

เงื่อนไขต่อไปนี้เป็นภาคผนวกของประกาศที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราในเขตเศรษฐกิจยุโรป (ได้แก่ ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ และนอร์เวย์) สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันในส่วนอื่นๆ ของประกาศและเงื่อนไขของข้อ 11 นี้ ให้ยึดตามข้อ 11 และจะมีผลเหนือกว่าในส่วนที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใน EEA สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร ข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตที่เกี่ยวข้อง

ผู้ควบคุมข้อมูล: นิติบุคคลของ Zendesk หลักที่คุณมีความสัมพันธ์ด้วย (เช่น นิติบุคคลที่ทำสัญญาการให้บริการกับคุณ นิติบุคคลที่ส่งสื่อการตลาดและการสื่อสารด้านการส่งเสริมการขายให้แก่คุณ หรือนิติบุคคลหลักในภูมิภาคที่คุณเข้าถึงไซต์ของเรา) จะเป็นผู้ควบคุมภายใต้ขอบเขตของประกาศฉบับนี้ ในกรณีส่วนใหญ่ จะเป็นบริษัท Zendesk, Inc. เว้นแต่เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ

ก: พื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผล:
โปรดดูที่ข้อ 3 สำหรับพื้นฐานทางกฎหมายที่เราปฏิบัติตามในการเก็บรวบรวม ประมวลผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข: สิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลของคุณ:
ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับ คุณสามารถใช้สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังต่อไปนี้:

 • สิทธิ์ในการเข้าถึง คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับการยืนยันจากเราว่าเราได้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณหรือไม่ รวมไปถึงสิทธิ์ในการขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ระหว่างการประมวลผล
 • สิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูล คุณสามารถได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่คุณได้ให้ไว้กับเรา ในรูปแบบที่มีโครงสร้าง เป็นที่ใช้กันโดยทั่วไป และสามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง และมีสิทธิ์ที่จะโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นได้โดยไม่มีอุปสรรค สิทธิ์นี้จะมีอยู่ก็ต่อเมื่อการประมวลผลเป็นไปตามความยินยอมหรือสัญญาของคุณ และเป็นการประมวลผลที่ดำเนินการโดยอัตโนมัติ
 • สิทธิในการแก้ไข คุณมีสิทธิ์ขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องและการให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
 • สิทธิในการปฏิเสธ คุณมีสิทธิ์ปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางกรณี
 • สิทธิ์ในการจำกัดการประมวลผล คุณสามารถขอให้เราจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ในบางกรณี
 • สิทธิ์ในการลบ คุณสามารถขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ในบางกรณี
 • สิทธิ์ในการยื่นเรื่องร้องเรียน คุณมีสิทธิ์ในการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล ในการปฏิบัติตาม EU-U.S. DPF ส่วนขยายที่ครอบคลุมไปถึงสหราชอาณาจักรของ EU-U.S. DPF และ Swiss-U.S. DPF เรามุ่งมั่นที่จะร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป (DPA), สำนักงานคณะกรรมาธิการด้านข้อมูลของสหราชอาณาจักร (ICO) และหน่วยงานกำกับดูแลกฎระเบียบของยิบรอลตาร์ (GRA), และคณะกรรมาธิการคุ้มครองข้อมูลและสารสนเทศของรัฐบาลกลางสวิตเซอร์แลนด์ (FDPIC) เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งได้ให้ความไว้วางใจต่อ EU-U.S. DPF ส่วนขยายที่ครอบคลุมไปถึงสหราชอาณาจักรของ EU-U.S. DPF และ Swiss-U.S. DPF
 • สิทธิ์ในการปฏิเสธหรือเพิกถอนความยินยอม ในกรณีที่เราขอความยินยอมจากคุณในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณมีอิสระที่จะปฏิเสธการอนุญาต หากคุณให้ความยินยอม คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลาโดยไม่มีผลกระทบใดๆ ความถูกต้องตามกฎหมายของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกิดขึ้นก่อนการเพิกถอนความยินยอมของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบ
 • สิทธิที่จะไม่อยู่ภายใต้การตัดสินใจโดยอัตโนมัติ ประเภทการตัดสินใจอัตโนมัติที่อ้างถึงในข้อ 22(1) และ (4) กฎระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปของสหภาพยุโรป/สหราชอาณาจักร (“GDPR”) จะไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีที่ใช้ในการตัดสินใจดังกล่าว ความสำคัญของการตัดสินใจ และผลที่อาจจะตามมา นอกจากนี้ คุณยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับการเข้าโดยมนุษย์ แสดงมุมมองของคุณ และโต้แย้งการตัดสินใจ

คุณสามารถใช้สิทธิ์เหล่านี้ได้โดยติดต่อเราตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 9 ด้านบน โปรดทราบว่าเราอาจปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำขอในการใช้สิทธิ์คุ้มครองข้อมูลในบางกรณี เช่น การให้สิทธิ์เข้าถึงอาจจะเป็นการละเมิดสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่นหรือส่งผลกระทบต่อภาระผูกพันตามกฎหมายของเรา

ค. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ:
เนื่องจากเราดำเนินงานในทั่วโลก ผู้รับบางส่วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 2 ของประกาศฉบับนี้อาจจะอยู่ในประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ หรือสหราชอาณาจักร ซึ่งไม่ได้ให้การปกป้องข้อมูลในระดับที่เพียงพอตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลใน EEA สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักรกำหนด การถ่ายโอนภายใน Zendesk Group หรือไปยังบุคคลที่สามที่ตั้งอยู่ในประเทศที่สามจะดำเนินการโดยใช้กลไกการถ่ายโอนข้อมูลที่ถูกต้อง เช่น ข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรป และ/หรือ สหราชอาณาจักร ภาคผนวกของข้อสัญญากล่าว กฎข้อผูกมัดขององค์กรที่ได้รับอนุมัติ หลักปฏิบัติที่ได้รับอนุมัติและกลไกการรับรอง บนพื้นฐานของการเสื่อมเสียตามกฎหมายที่อนุญาต หรือกลไกการถ่ายโอนข้อมูลที่ถูกต้องอื่นใดที่ออกหรืออนุมัติโดยหน่วยงานใน EEA สวิตเซอร์แลนด์ หรือสหราชอาณาจักร สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ (รวมถึงสำเนา) กฎข้อผูกพันขององค์กรของเราได้ที่นี่ และหลักฐานการอนุมัติกฎข้อผูกพันขององค์กรของเราจะอยู่บนเว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรปที่นี่ ประเทศที่สามบางแห่งได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่มีอำนาจของ EEA สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักรว่าได้ให้การคุ้มครองในระดับที่เพียงพอและไม่จำเป็นต้องมีการป้องกันเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลติดต่อตามข้อ 9 ข้างต้น หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอสำเนาของกลไกการถ่ายโอนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

Zendesk, Inc., FutureSimple Inc. และ Smooch Technologies US Inc. ปฏิบัติตาม กรอบความเป็นส่วนตัวของข้อมูล EU-U.S. (EU-U.S. DPF) ส่วนขยายที่ครอบคลุมไปถึงสหราชอาณาจักรของ EU-U.S. DPF และกรอบความเป็นส่วนตัวของข้อมูล Swiss-U.S. (Swiss-U.S. DPF) ตามที่กระทรวงพาณิชย์ ของสหรัฐกำหนด  Zendesk, Inc. FutureSimple Inc. และ Smooch Technologies US Inc. ได้รับการรับรองจาก กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐว่าได้ปฏิบัติตาม หลักการของกรอบความเป็นส่วนตัวของข้อมูล EU-U.S. ( หลักการ EU-U.S. DPF) เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากสหภาพยุโรปซึ่งไว้วางใจต่อ EU-U.S. DPF และจากสหราชอาณาจักร (และจิบรอลตาร์) โดยพึ่งพาส่วนขยายที่ครอบคลุมไปถึงสหราชอาณาจักรของ EU-U.S. DPF  Zendesk, Inc. FutureSimple Inc. และ Smooch Technologies US Inc. ได้รับการรับรองในสหรัฐ กระทรวงพาณิชย์ว่าปฏิบัติตามหลักการ กรอบความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของ Swiss-U.S. (Swiss-U.S. DPF Principles) เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากสวิตเซอร์แลนด์โดยอาศัย Swiss-U.S. DPF  หากมีความขัดแย้งกันระหว่างเงื่อนไขในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และหลักการของ EU-U.S. DPF และ/หรือหลักการของ Swiss-U.S. DPF ให้ยึดตามหลักการเป็นหลัก  สำหรับการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบ EU-U.S. DPF ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขโดยกลไก DPF อื่น ๆ ภายใต้บางเงื่อนไข คุณมีโอกาสที่จะดำเนินการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ DPF อย่างเป็นทางการที่: https://www.dataprivacyframework.gov/s/article/ANNEX-I-introduction-dpf หากต้องการเรียรรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมกรอบความเป็นส่วนตัว (DPF) และดูใบรับรองของเรา กรุณาเยี่ยมชม https://www.dataprivacyframework.gov/

คณะกรรมการการค้าของรัฐบาลกลางมีอำนาจในการควบคุมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Zendesk, Inc., FutureSimple Inc. และ Smooch Technologies US Inc. ภายใต้ กรอบความเป็นส่วนตัวของข้อมูล EU-U.S. (EU-U.S. DPF) และส่วนขยายที่ครอบคลุมไปถึงสหราชอาณาจักรของของ EU-U.S. DPF และกรอบความเป็นส่วนตัวของข้อมูล Swiss-U.S. (Swiss-U.S. DPF)

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล: รายละเอียดการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเรามีดังนี้: Zendesk, Inc., Attn: Privacy Team and DPO, 989 Market Street, San Francisco, CA 94103, United States, euprivacy@zendesk.com.

12. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับภูมิภาคอื่น ๆ

 • ออสเตรเลีย: ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Zendesk Group เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลตามที่ชี้แจงไว้ในประกาศนี้จะถูกเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของออสเตรเลีย ปี 1988 (เครือจักรภพ) และหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของออสเตรเลีย หากคุณไม่พอใจกับการจัดการเรื่องร้องเรียนของเราหรือไม่เห็นด้วยกับการแก้ปัญหาของเรา คุณสามารถร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมาธิการด้านข้อมูลแห่งออสเตรเลีย (“OAIC”) โดยสามารถติดต่อ OAIC ได้ตามช่องทางที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของพวกเขา อีกทางหนึ่ง คุณอาจร้องขอให้เราส่งต่อรายละเอียดการร้องเรียนของคุณไปยัง OAIC ได้โดยตรง
 • บราซิล: ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Zendesk Group เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ จะเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลตาม Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”) บุคคลเหล่านั้นที่ใช้งานหรือเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการของเราได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งในการเก็บรวบรวม ใช้งาน จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองโดยเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงนี้
 • แคนาดา: Zendesk Group จะเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามคำที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Personal Information Protection and Electronic Documents Act, “PIPEDA”) ตามข้อผูกพันของ Zendesk Group ภายใต้ PIPEDA
 • ญี่ปุ่น: ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Zendesk Group เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลตามที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงนี้ จะเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของญี่ปุ่น (Act on the Protection of Personal Information, “APPI”)
 • เนวาดา: ปัจจุบันเราไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดภายใต้กฎหมายของรัฐเนวาดา หากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในเนวาดา คุณยังสามารถส่งอีเมลถึงเราโดยใช้ข้อมูลข้างต้นเพื่อใช้สิทธิ์ของคุณในการเลือกไม่รับการขายภายใต้กฎเกณฑ์การแก้ไขของเนวาดา §603A et seq.
 • นิวซีแลนด์: ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Zendesk Group เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผล ตามที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงนี้ และจะเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของนิวซีแลนด์ และหลักการความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 13 ข้อของกฎหมาย (Information Privacy Principles, “NZ IPP”)
 • สิงคโปร์: ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Zendesk Group เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผล ตามที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงนี้ จะเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลตามข้อผูกพันของ Zendesk Group ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2012 (Personal Data Protection Act, “PDPA”)
 • สหราชอาณาจักร: ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Zendesk Group เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผล ตามที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้ จะถูกเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลตามข้อผูกพันของ Zendesk Group ภายใต้ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหราชอาณาจักร ปี 2018 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล ความเป็นส่วนตัว และการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ) (EU Exit) ปี 2019 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม แทนที่ หรือทดแทน (“UK”) GDPR”)

13. การควบคุมเวอร์ชันภาษาอังกฤษ

คำแปลที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษของคำชี้แจงนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกเท่านั้น ในกรณีที่มีความคลุมเครือหรือข้อขัดแย้งระหว่างการแปล ให้ถือว่าฉบับภาษาอังกฤษเป็นที่เชื่อถือได้และมีการควบคุม

14. Zendesk, Inc. บริษัทในเครือ

Zendesk, Inc.; Zendesk Brasil Software Corporativo Ltda; Zendesk UK Limited; Zendesk International Limited; Zendesk APS; Zendesk Pty., Ltd; Kabushiki Kaisha Zendesk; Zendesk Incorporated; Zendesk GmbH; Zendesk Singapore Pte. Ltd.; Zendesk France SAS; Base sp. z o. o. (Base spółka z ograniczoną odpowiedzialnością); Zendesk Technologies Private Limited; FutureSimple Inc.; Zendesk Korea LLC; Smooch Technologies ULC; Cleverly, Unipessoal, LDA.; ZD Sub Holdings (U.S.); Zendesk Sweden AB.; Smooch Technologies US Inc. (U.S.); Zendesk S. de R.L. de C.V. (Mexico); Zendesk Technologies Spain S.L.U. (Spain); Zoro TopCo, LP; Zendesk Netherlands B.V.; Zendesk Italy S.r.l.; Tymeshift Inc; Tymeshift doo Novi Sad; Tymeshift Portugal, Unipessoal Lda.