Hoppa till huvudinnehåll

Integritetspolicy

Från och med den 6 december 2021 har Zendesk, Inc., ("Zendesk") och dess koncernbolag (gemensamt "Zendesk-koncernen" eller "vi" eller "oss" eller "vår") uppdaterat vår integritetspolicy. Klicka här och här för en tidigare version av vår integritetspolicy.

Innehållsförteckning:

 1. Inledning
 2. Policyns omfattning
 3. Uppgifter som du tillhandahåller oss
 4. Uppgifter som vi samlar in från dig på våra webbplatser
 5. Uppgifter som vi samlar in från andra källor
 6. Hur vi använder uppgifterna som vi samlar in
 7. Delning av insamlade uppgifter
 8. Internationella överföringar av personuppgifter
 9. Annan viktig integritetsinformation
 10. Hur du utövar dina dataskyddsrättigheter
 11. Minderårigas personuppgifter
 12. Affärstransaktioner
 13. Tilläggsvillkor för vissa regioner
 14. Ändringar till denna policy
 15. Kontakta oss
 16. Den engelska versionen styr

1. Inledning

Denna policy beskriver vårt åtagande att skydda integriteten för personer som:

 1. besöker våra webbplatser (definierade nedan) ("webbplatsbesökare") eller personer som ber oss att kontakta dem via våra onlineformulär;
 2. registrera sig för att använda produkterna och tjänsterna som vi marknadsför för abonnemang tillgängliga på www.zendesk.com (”tjänsten/tjänsterna”); eller
 3. deltar i eller registrera sig för att delta i webbseminarier, sponsrade evenemang eller andra evenemang där Zendesk-koncernen deltar ("deltagare").

För syftet med denna policy ska termen "webbplatser" hänvisa till www.zendesk.com såväl som de andra webbplatserna som Zendesk-koncernen driver och som länkar till denna policy. Denna policy beskriver hur Zendesk-koncernen samlar in, använder, delar och säkrar personuppgifter som du tillhandahåller. Den beskriver också dina val när det gäller användning, åtkomst och rättelse av dina personuppgifter.

2. Policyns omfattning

När denna policy tillämpas:

Utöver webbplatserna som länkar till denna policy tillämpas policyn på följande:

 • Zendesks marknadsplats, vilket är en onlinemarknadsplats för on-demand webbprogram som används i samband med vissa av tjänsterna. Zendesk-koncernen och tredje parter kan lägga upp program på Zendesks marknadsplats. När vi lägger upp ett program och den länkar till denna policy gäller denna policy. När en tredje part lägger upp ett program gäller den tredje partens integritetspolicy.
 • Zendesks utvecklarportal, som hjälper abonnenter att skapa webbprogram och andra integrationer med våra tjänster. I denna policy avser termen "abonnent" en person eller ett företag som har ingått ett tjänsteavtal (definierat nedan) för användning av våra tjänster.

När denna policy inte är tillämplig – tredjepartswebbplatser:

Våra webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser. Informationspraxis och innehållet på sådana andra webbplatser styrs av sådana andra webbplatsers integritetspolicyer. Vi uppmuntrar dig att granska alla sådana andra webbplatsers integritetspolicyer för att förstå deras informationspraxis.

När denna policy inte är tillämplig – tjänstedata:

Med undantag för kontouppgifter (enligt definitionen nedan) och andra uppgifter som vi samlar in i samband med din registrering eller autentisering i våra tjänster omfattar inte denna policy vår säkerhets- och sekretesspraxis i samband med elektronisk data, text, meddelanden, kommunikation och annat material som du skickar in till och lagrar i tjänsterna (”tjänstedata”). Tjänstedatasäkerhet och sekretesspraxis beskrivs i och styrs av vårt huvudabonnemangsavtal som finns tillgängligt här eller sådant annat tillämpligt avtal mellan dig och någon medlem i Zendesk-koncernen avseende din åtkomst till och användning av sådana tjänster (gemensamt "tjänsteavtalet").

Abonnenter på våra tjänster är enskilt ansvariga för att upprätta policyer för, och säkerställa efterlevnad av, alla tillämpliga lagar och förordningar, såväl som alla integritetspolicyer, avtal och andra skyldigheter relaterade till insamling av personuppgifter i samband med personers användning av våra tjänster (även kallade "registrerade") som våra abonnenter interagerar med.

Vi samlar in uppgifter under ledning av våra abonnenter och har ingen direkt relation med personer vars personuppgifter vi behandlar i samband med våra abonnenters användning av våra tjänster. Användningen av uppgifterna som samlas in genom våra tjänster ska begränsas till syftet att tillhandahålla tjänsten för vilken abonnenterna har anlitat en medlem inom Zendesk-koncernen. Om du är en person som interagerar med en abonnent genom våra tjänster (som kund eller användare av en av våra abonnenter) och behöver hjälp eller antingen vill ändra dina kontaktuppgifter eller inte längre vill bli kontaktad av en av våra abonnenter som använder våra tjänster kontaktar du personligen abonnenten som du interagerar med.

3. Uppgifter som du tillhandahåller oss

Konto- och registreringsuppgifter:

Vi ber om och kan samla in personuppgifter om dig såsom ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, snabbmeddelande-ID och kreditkortsuppgifter, samt vissa relaterade uppgifter som ditt företagsnamn och webbplatsnamn, när du registrerar dig för ett konto för att komma åt eller använda en eller flera av våra tjänster (ett "konto"). Vi ber också om och samlar in personuppgifter såsom e-postadress och namn eller alias från alla personer du godkänner att logga in på och använda våra tjänster i samband med ditt konto (ett "ombud" eller "slutanvändare" enligt definitionen i tjänsteavtalet). Vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på vårt berättigade intresse, för att tillhandahålla dig nödvändig funktionalitet under din användning av våra tjänster.

Om du registrerar dig för ett kostnadsfritt provkonto behöver du inte ange dina kreditkortsuppgifter om du inte eller tills du bestämmer dig för att fortsätta med ett betalt abonnemang på våra tjänster. En tredjepartsleverantör används för att hantera kreditkortsbehandling. Denna leverantör har inte tillåtelse att lagra, behålla eller använda dina faktureringsuppgifter i något syfte förutom för kreditkortsbehandling på våra vägnar.

Vi hänvisar till alla uppgifter som beskrivs ovan som "kontouppgifter" för syftet med denna policy. Genom att frivilligt tillhandahålla oss kontouppgifter intygar du att du är ägare till sådana personuppgifter eller på annat sätt har det erforderliga samtycket att tillhandahålla oss dem.

Andra inlämningar:

Vi ber om och kan komma att samla in personuppgifter från dig när du skickar in webbformulär på våra webbplatser eller när du använder interaktiva funktioner på webbplatserna, inklusive: deltagande i webbseminarier, enkäter, tävlingar, kampanjer, utlottningar, ber om kundsupport eller på annat sätt kommunicerar med oss. Vi behandlar dina personuppgifter för att utföra vårt avtal med dig för användningen av våra webbplatser och tjänsterna och för att uppfylla våra skyldigheter enligt tjänsteavtalet gentemot dig; där vi inte har ingått tjänsteavtalet med dig baserar vi behandlingen av dina personuppgifter på vårt berättigade intresse att driva och administrera våra webbplatser och att tillhandahålla dig innehållet du har åtkomst till och ber om.

Deltagaruppgifter:

Vi ber om och kan komma att samla in personuppgifter såsom ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress när du registrerar dig för eller deltar i ett sponsrat evenemang eller andra evenemang där någon medlem inom Zendesk-koncernen deltar för att underlätta din registrering eller närvaro vid ett evenemang, inklusive att skicka relaterad kommunikation till dig.

Mobilapp:

När du eller dina ombud laddar ner och använder våra tjänster samlar vi automatiskt in uppgifter såsom vilken typ av enhet du använder, enhetens operativsystemversion, mobiloperatören som underlättar anslutningen till mobilappen och landet anslutningen härrör från för att utföra våra skyldigheter enligt vårt huvudabonnemangsavtal med våra abonnenter.

4. Uppgifter som vi samlar in från dig på våra webbplatser

Cookies och annan spårningsteknik:

Vi och våra auktoriserade partners kan använda cookies och annan informationsinsamlingsteknik för en mängd olika ändamål. Dessa tekniker kan tillhandahålla oss personuppgifter, information om enheter och nätverk som du använder för att komma åt våra webbplatser och andra uppgifter om din interaktion med våra webbplatser. För detaljerad information om användningen av cookies på våra webbplatser och hur du hanterar dina cookieinställningar läser du igenom och granskar vår cookiepolicy som finns här.

Vi kan använda webbfyrar, taggar och skript på våra webbplatser och i e-postmeddelanden eller annan elektronisk kommunikation som vi skickar till dig. Dessa hjälper oss att leverera cookies, räkna besök på våra webbplatser, förstå användningen och kampanjens effektivitet och avgöra om ett e-postmeddelande har öppnats och åtgärdats. Vi kan få rapporter baserade på användningen av dessa tekniker av våra tredjepartstjänsteleverantörer på enskild och sammansatt basis.

Vi använder lokal lagring som HTML5 och lokala delade objekt ("LSOer", kallas även flash-cookies) för att lagra innehållsinformation och preferenser. Olika webbläsare kan erbjuda sina egna hanteringsverktyg för att ta bort HTML5. Tredje parter som vi samarbetar med för att tillhandahålla vissa funktioner på våra webbplatser eller för att visa reklam baserat på din webbaktivitet använder HTML5 och flash för att samla in och lagra uppgifter. För mer information om hur du hanterar flash-cookies klickar du här.

Vi samarbetar med tredje parter för att antingen visa reklam på webbplatserna eller för att hantera vår reklam på andra webbplatser. Våra tredjepartspartners kan också använda tekniker som cookies, webbfyrar, taggar, flash, HTML5, skript eller andra spårningstekniker för att samla uppgifter om dina aktiviteter på våra webbplatser och andra webbplatser för att föreslå annonser baserat på dina bläddringsaktiviteter och intressen. Om du inte vill att dessa uppgifter ska användas i syfte att visa dig intressebaserade annonser kan du välja bort det genom att klicka här och här (eller om du befinner dig inom Europeiska unionen kan du välja att använda cookies genom att klicka här). Observera att detta inte väljer bort att du visas annonser så du kommer ändå att få se allmänna, icke-inriktade annonser.

Loggar:

Precis som de flesta webbplatser och tjänster som levereras över internet samlar vi in vissa uppgifter och lagrar dem i loggfiler när du interagerar med våra webbplatser och tjänster. Dessa uppgifter omfattar internetprotokoll (IP)-adresser samt webbläsartyp, internetleverantör, webbadresser till hänvisnings-/utgångssidor, operativsystem, datum-/tidsstämpel, information du söker efter, plats- och språkinställningar, identifieringsnummer som är kopplade till dina enheter, din mobiloperatör och systemkonfigurationsuppgifter. Ibland kopplar vi personuppgifter till information som samlas in i våra loggfiler efter behov för att förbättra våra webbplatser och tjänster. I sådana fall behandlar vi den sammansatta informationen i enlighet med denna policy.

Analys:

Vi samlar in analysuppgifter när du använder webbplatserna för att hjälpa oss att förbättra dem, inklusive genom att använda cookies. Vi kan också dela aggregerad och/eller anonymiserad data om dina handlingar på våra webbplatser med tredjepartstjänsteleverantörer av analystjänster. Vi använder också mjukvara för mobilanalys för att ge oss möjligheten att bättre förstå funktionaliteten i våra tjänsters mobilversioner på din mobila enhet. Denna programvara kan registrera uppgifter som hur ofta du använder appen, händelserna som sker i appen, sammanlagd användning, prestandadata och var appen laddades ner ifrån. Vi länkar inte uppgifterna vi lagrar i analysmjukvaran till någon personligt identifierbara uppgifter som du skickar in i mobilappen.

5. Uppgifter som vi samlar in från andra källor

Sociala mediewidgetar:

Webbplatserna inkluderar sociala mediefunktioner som ”Gilla”-knappen på Facebook och widgetar som knappen ”Dela detta” eller interaktiva miniprogram som drivs på webbplatserna. Dessa funktioner kan samla in din IP-adress, vilken sida du besöker på webbplatserna och kan placera en cookie för att säkerställa att funktionen fungerar ordentligt. Sociala mediefunktioner och widgetar har antingen en tredje part eller webbplats som värd. Din interaktion med dessa funktioner styrs av integritetspolicyn för företagen som tillhandahåller dem.

Uppgifter från tjänster som tillhandahålls av tredje parter:

Vi kan också erhålla andra uppgifter, inklusive personuppgifter, från tredje part och sammansätta dem med uppgifter vi samlar in på våra webbplatser. Vi kan till exempel ha tillgång till vissa uppgifter från en tredje part sociala medier eller autentiseringstjänst om du loggar in på våra tjänster genom en sådan tjänst eller på annat sätt ger oss tillgång till uppgifterna från tjänsten. All åtkomst som vi kan ha till sådana uppgifter från en tredje parts sociala medier eller autentiseringstjänst är i enlighet med auktoriseringsrutinerna som fastställs av den tjänsten. Om du auktoriserar oss att ansluta till en tredjepartstjänst kommer vi att komma åt och lagra ditt namn, e-postadress(er), aktuell ort, din profilbilds webbadress och alla andra personuppgifter som tredjepartstjänsten tillgängliggör för oss och använde och avslöja dem i enlighet med denna policy. Du bör kontrollera dina sekretessinställningar på dessa tredjepartstjänster för att förstå och ändra uppgifterna som skickas till oss via dessa tjänster. Du kan till exempel välja att logga in på tjänsterna med tjänster för engångsinloggning som Facebook Connect eller en Open ID-leverantör.

Dessa tjänster för engångsinloggning bekräftar din identitet, ger dig möjligheten att dela vissa personuppgifter (som ditt namn och din e-postadress) med oss och fylla i vårt registreringsformulär i förväg. Tjänster som Facebook Connect ger dig möjligheten att lägga upp information om dina aktiviteter i tjänsterna på din profilsida för att dela med andra inom ditt nätverk.

6. Hur vi använder uppgifterna som vi samlar in

Allmän användning:

Vi kan använda uppgifterna vi samlar in om dig (inklusive personuppgifter, i den utsträckning det är tillämpligt) för att utföra våra skyldigheter enligt vårt tjänsteavtal med dig och på grundval av vårt berättigade intresse, inklusive att (a) tillhandahålla, driva, underhålla, förbättra och marknadsföra webbplatserna och tjänsterna; (b) göra det möjligt för dig att komma åt och använda webbplatserna och tjänsterna; (c) behandla och slutföra transaktioner och skicka relaterad information till dig, inklusive inköpsbekräftelser och fakturor; (d) skicka transaktionsmeddelanden, inklusive svar på dina kommentarer, frågor och förfrågningar; tillhandahålla kundtjänst och support; och skicka tekniska meddelanden, uppdateringar, säkerhetsvarningar samt support- och administrativa meddelanden till dig; (e) skicka reklamkommunikation till dig, såsom information om produkter och tjänster, funktioner, enkäter, nyhetsbrev, erbjudanden, kampanjer, tävlingar och evenemang; och tillhandahålla andra nyheter eller information om oss och våra partners (du kan välja bort marknadskommunikation från oss genom att gå till https://go.zendesk.com/unsubemail och ange de namn/e-postadresser som du vill ska tas bort från våra marknadsföringsdatabaser och läggas till i vår "Kontakta inte"-lista" eller följa anvisningarna för att avsluta abonnemanget som ingår i vår marknadsföringskommunikation); (f) behandla och leverera tävlingar, lotterier och belöningar; (g) övervaka och analysera trender, användning och aktiviteter i samband med webbplatserna och tjänsterna och för marknadsförings- eller reklamändamål; (h) undersöka och förhindra bedrägliga transaktioner, obehörig åtkomst till webbplatserna och tjänsterna och andra olagliga aktiviteter; (i) anpassa webbplatserna och tjänsterna, inklusive genom att tillhandahålla funktioner och annonser som matchar dina intressen och preferenser; och (j) för andra ändamål för vilka vi inhämtar ditt samtycke.

Rättslig grund för behandling (endast EES-besökare):

Om du är en besökare från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") kommer vår rättsliga grund för att samla in och använda personuppgifterna som beskrivs ovan att bero på de berörda personuppgifterna och det specifika sammanhanget i vilket vi samlar in dem.

Vanligtvis samlar vi dock in personuppgifter från dig endast där vi behöver personuppgifterna för att genomföra ett avtal med dig (t.ex. för att tillhandahålla dig våra tjänster), där behandlingen ligger i vårt berättigade intresse och inte åsidosätts av dina dataskyddsintressen eller grundläggande rättigheter och friheter, eller där vi har ditt samtycke. I vissa fall kan vi även ha en rättslig skyldighet att samla in personuppgifter från dig.

Om vi ber dig att tillhandahålla personuppgifter för att uppfylla ett lagkrav eller för att genomföra ett avtal med dig kommer vi att tydliggöra detta vid den relevanta tidpunkten och informera dig om huruvida tillhandahållandet av dina personuppgifter är obligatoriskt eller inte (samt möjliga påföljder om du inte tillhandahåller dina personuppgifter)

På liknande sätt, om vi samlar in och använder dina personuppgifter med förlitning på våra berättigade intressen (eller tredje parts intressen) kommer vi att tydliggöra för dig vid den relevanta tidpunkten varför vi behöver använda dina personuppgifter. Om vi behandlar personuppgifter med stöd av ditt samtycke kan du när som helst återkalla ditt samtycke.

Om du har frågor om, eller behöver ytterligare information om den rättsliga grunden på vilken vi samlar in och använder dina personuppgifter kontaktar du oss med kontaktuppgifterna som finns under "Kontakta oss" nedan.

7. Delning av insamlade uppgifter

Tredjepartstjänsteleverantörer:

Vi delar information, inklusive personuppgifter, med våra tredjepartstjänsteleverantörer som vi använder för att tillhandahålla värdtjänster för och underhåll av våra webbplatser, programutveckling, säkerhetskopiering, lagring, betalningsbehandling, analys och andra tjänster åt oss. Dessa tredjepartstjänsteleverantörer kan ha tillgång till eller behandla dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla dessa tjänster åt oss. Vi tillåter inte våra tredjepartstjänsteleverantörer att använda personuppgifter som vi delar med dem för deras marknadsföringsändamål eller för något annat ändamål än i samband med tjänsterna de tillhandahåller oss.

Vi kan också dela aggregerade och/eller anonymiserade uppgifter om din användning av tjänsterna med tredje part för marknadsföringsändamål baserat på vårt berättigade intresse att utveckla och marknadsföra tjänster. Däremot skulle vi aldrig identifiera dig, dina ombud och slutanvändare som informationskällan.

Vi kan samla in och anlita tredje parts analysleverantörer för att samla in mätvärden och uppgifter om din användning av tjänsten, inklusive utvärdering av hur ombud och slutanvändare använder tjänsten ("användningsdata") för att utveckla nya funktioner, förbättra befintliga funktioner eller meddela försäljnings- och marknadsföringsstrategier, baserat på vårt berättigade intresse att förbättra tjänsterna. När vi behandlar användningsdata ska alla personuppgifter anonymiseras. Sådana tredjepartsanalysleverantörer kommer inte att dela eller på annat sätt avslöja användningsdata även om vi kan offentliggöra användningsdata emellanåt.

Efterlevnad av lagar och krav från brottsbekämpande myndigheter; skydd av våra rättigheter:

I vissa situationer kan vi bli skyldiga att avslöja personuppgifter som svar på lagliga förfrågningar från offentliga myndigheter, inklusive för att uppfylla nationell säkerhet eller krav från brottsbekämpande myndigheter. Vi kan avslöja personuppgifter för att svara på stämningar, domslut eller rättsprocesser, eller för att fastställa eller utöva våra juridiska rättigheter eller försvara oss mot rättsliga anspråk. Vi kan också dela sådana uppgifter om vi anser att det är nödvändigt för att utreda, förebygga eller vidta åtgärder angående illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som involverar potentiella hot mot någon persons fysiska säkerhet, brott mot vårt tjänsteavtal eller som på annat sätt krävs enligt lag.

Rekommendationer:

Emellanåt kan vi lägga upp rekommendationer på webbplatser som innehåller personuppgifter. Vi erhåller alltid ditt samtycke att visa ditt namn tillsammans med din rekommendation. Om du vill uppdatera eller ta bort din rekommendation kontaktar du oss på privacy@zendesk.com.

Hänvisningar:

Om du väljer att använda vår hänvisningstjänst för att berätta för en vän om våra produkter och tjänster kommer vi att be dig om din väns namn och e-postadress. Du ska endast ange din väns namn och e-postadress om du rimligen tror att de inte kommer att motsätta sig till att vi kontaktar dem. Om du gör det kommer vi automatiskt att skicka ett e-postmeddelande till din vän som bjuder in honom eller henne att besöka webbplatserna och kommer att lagra dessa uppgifter i syfte att skicka detta första e-postmeddelande, spåra hänvisningsprogrammets framgång och andra marknadsföringsaktiviteter. Personen du hänvisar kan kontakta oss på privacy@zendesk.com för att begära att vi tar bort deras uppgifter från vår databas.

Gemenskapsforum:

Webbplatserna kan erbjuda offentligt tillgängliga bloggar, gemenskapsforum, kommentaravsnitt, diskussionsforum eller andra interaktiva funktioner ("interaktiva områden"). Du bör vara medveten om att all information som du lägger upp i ett interaktivt område kan läsas, samlas in och användas av andra som har tillgång till den. För att begära borttagning av dina personuppgifter från ett interaktivt område kontaktar du oss på privacy@zendesk.com. I vissa fall kanske vi inte kan ta bort dina personuppgifter. I sådana fall kommer vi att meddela dig om att vi inte kan göra det och varför.

Delning inom Zendesk-koncernen:

Vi kan dela information, inklusive personuppgifter, med alla medlemmar inom Zendesk-koncernen och de kommer endast att använda den informationen i de syften som tidigare beskrivs i denna policy.

För att marknadsföra våra tjänster:

Vi kan komma att dela information, inklusive personuppgifter, med våra kanalpartners, endast i syfte att möjliggöra för våra kanalpartner att informera dig om våra tjänster. Zendesk kräver att kanalpartner tillhandahåller ett bortvalsalternativ i sin kommunikation till dig. Genom ditt bortval väljer du bort att få framtida meddelanden från vår kanalpartner.

Med ditt samtycke:

Vi kan också dela personuppgifter med tredje part med ditt samtycke.

8. Internationella överföringar av personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part såvida det inte är nödvändigt för att utföra din begäran, för våra professionella eller legitima affärsbehov eller enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag. När vi överför dina personuppgifter till tredje part eller tjänsteleverantörer kommer lämpliga arrangemang att göras för att säkerställa korrekt och säker databehandling i enlighet med tillämplig dataskyddslag.

Vi lagrar personuppgifter om webbplatsbesökare och abonnenter inom EES, USA och i andra länder och territorier. För att underlätta vår globala verksamhet kan vi överföra och komma åt sådana personuppgifter från hela världen, inklusive från andra länder där Zendesk-koncernen har en verksamhet. Därför kan dina personuppgifter behandlas utanför EES och i länder som inte omfattas av ett lämplighetsbeslut från Europeiska kommissionen och som kanske inte tillhandahåller samma dataskyddsnivå som EES.

I dessa fall kommer vi att se till att mottagaren av dina personuppgifter erbjuder en adekvat skyddsnivå, till exempel genom att ingå standardavtalsklausuler för dataöverföring som godkänts av Europeiska kommissionen (art. 46 GDPR) eller så kommer vi att be dig om ditt förhandsgodkännande till sådana internationella dataöverföringar.

Vi har implementerat skyddsåtgärder för att säkerställa en adekvat dataskyddsnivå där dina personuppgifter överförs till länder utanför EES, såsom:

a) mottagarlandet har ett lämplighetsbeslut från Europeiska kommissionen;

(b) Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter;

(c) Zendesk har bindande företagsregler på plats som garanterar en adekvat dataskyddsnivå varhelst dina uppgifter fysiskt förvaras; eller

(d) Zendesk deltar i och har certifierat dess efterlevnad av EU-U.S. Privacy Shield-ramverket och Schweiz-U.S. Privacy Shield-ramverket; vi förlitar oss dock inte på Privacy Shield som en rättslig mekanism för att överföra personuppgifter från EU, Storbritannien eller Schweiz. Om mottagaren befinner sig i USA kan den vara en certifierad deltagare inom EU-US Privacy Shield eller Swiss Privacy Shield-ramverket.

Du kan erhålla mer information om skyddet för dina personuppgifter när de överförs utanför Europa (inklusive en kopia på modellavtalsklausulerna) genom att kontakta oss med uppgifterna som anges i klausul 15 nedan.

Bindande företagsregler:

Vi har antagit bindande företagsregler som har godkänts av EU:s dataskyddsmyndigheter och som gör det möjligt för oss att lagligen överföra personuppgifter från EES-medlemsstater till andra företag inom Zendesk-koncernen runtom i världen. Mer information om (inklusive en kopia av) våra bindande företagsregler finns här, och bevis på vårt godkännande av bindande företagsregler finns på Europeiska kommissionens webbplats här.

Privacy Shield-ramverk:

Zendesk följer och har certifierat efterlevnad av principerna för EU-U.S. och Schweiz-U.S. Privacy Shield-ramverk som anges av USA:s handelsdepartementet; vi förlitar oss dock inte på Privacy Shield som en rättslig mekanism för att överföra personuppgifter från EU, Storbritannien eller Schweiz. För mer information om Privacy Shield-ramverken och för att se omfattningen av Zendesks certifiering besöker du https://www.privacyshield.gov/list. Under vissa förhållanden som beskrivs ytterligare på Privacy Shield-webbplatsen kan du ha rätten att åberopa bindande skiljeförfarande när andra tvistlösningsförfaranden har uttömts. För återstående Privacy Shield-tvister som inte kan lösas med metoderna ovan kan du eventuellt åberopa en bindande skiljedomsprocess under vissa villkor. För att läsa mer om Privacy Shields bindande skiljeförfarande, se: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction

Federala handelskommissionen har utrednings- och verkställighetsbehörighet över vår efterlevnad av Privacy Shield.

Om vi har tagit emot dina personuppgifter under Privacy Shield och därefter överför dem till en tredjepartstjänsteleverantör för behandling kommer vi att förbli ansvariga om de behandlar dina personuppgifter på ett sätt som inte är förenligt med Privacy Shield-principerna, såvida vi inte bevisar att vi inte ansvarar för den händelse som orsakat skadan.

9. Annan viktig integritetsinformation

Meddelande till slutanvändare

Våra tjänster är avsedda att användas av företag. Där våra tjänster tillgängliggörs för dig genom en abonnent hos oss agerar det företaget som personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Dina frågor och förfrågningar om datasekretess ska initialt skickas till Zendesk-abonnenten i dess egenskap som din personuppgiftsansvarig. Zendesk ansvarar inte för våra abonnenters integritets- och säkerhetspraxis som kan skilja sig från denna policy.

Zendesks abonnenter kan:

 • begränsa, stänga av eller avsluta sin åtkomst till tjänsterna;
 • komma åt och beskriva sina personuppgifter som inlämnats till dem;
 • komma åt och exportera sina personuppgifter som behandlas av dem; och
 • ändra sina personuppgifter, inklusive deras slutanvändarprofiler.

Datalagring

Där Zendesk är personuppgiftsansvarig för personuppgifter (t.ex. personuppgifter relaterade till webbplatsbesökare, deltagare och personer som registrerar sig för att använda våra tjänster) lagrar vi personuppgifterna vi samlar in där vi har ett pågående legitimt affärsbehov att göra det (t.ex. för att tillhandahålla dig våra tjänster, för att möjliggöra ditt deltagande i ett evenemang och för att följa tillämpliga rätts-, skatte- eller redovisningskrav).

När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov att behandla dina personuppgifter kommer vi antingen att radera eller aggregera dem eller, om detta inte är möjligt (t.ex. på grund av att dina personuppgifter har lagrats i säkerhetskopieringsarkiv) kommer vi att lagra dina personuppgifter och isolera dem från all vidare behandling tills radering är möjlig.

Om dina personuppgifter behandlas inom en abonnents tjänstedata kommer vi att behandla personuppgifterna så länge som vi anvisas att göra det av den relevanta abonnenten som är personuppgiftsansvarig för abonnentens tjänstedata.

10. Hur du utövar dina dataskyddsrättigheter

Du har vissa valmöjligheter när det gäller dina personuppgifter. Nedan är en sammanfattning av dessa val, hur de utövas och eventuella begränsningar.

Rättelse, uppdatering och radering av dina uppgifter:

En person som försöker utöva sina dataskyddsrättigheter med avseende på personuppgifter som lagras eller behandlas av oss för en abonnents räkning inom abonnentens tjänstedata (inklusive för att söka åtkomst till eller rätta, ändra, radera, portera eller begränsa behandling av sådana personuppgifter) bör rikta hans/hennes förfrågan till vår abonnent (personuppgiftsansvarig). När vi får en begäran från en av våra abonnenter om att ta bort deras personuppgifter kommer vi att besvara deras begäran inom trettio (30) dagar. Vi kommer att behålla personuppgifter som vi behandlar och lagrar på uppdrag av våra abonnenter så länge det behövs för att tillhandahålla tjänsterna till våra abonnenter.

Åtkomst till och uppdatering eller radering av dina uppgifter:

Våra tjänster och relaterad dokumentation om vår webbplats för integritet och dataskydd ger ombud och slutanvändare möjligheten att komma åt, uppdatera och radera vissa personuppgifter direkt inom tjänsten. Du kan till exempel komma åt din ombuds- eller slutanvändarprofil och uppdatera dina personuppgifter. När vi agerar som personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter kommer vi på begäran att tillhandahålla dig information om huruvida vi innehar någon av dina personuppgifter. Vi kommer att besvara sådana förfrågningar inom en rimlig tidsram. Observera dock att vi kan behöva lagra vissa uppgifter i registersyften för att slutföra transaktioner eller för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Inaktivering av din användarprofil:

Om du inte längre vill använda våra tjänster kan Zendesk-abonnenten inaktivera ditt slutanvändarkonto. Kontakta först Zendesk-abonnenten med din förfrågan. Om du är en Zendesk-abonnent och inte kan inaktivera ett slutanvändarkonto via dina administratörsinställningar kontaktar du Zendesk för support. Var medveten om att inaktivering av ditt konto inte raderar dina uppgifter; de förblir synliga för andra tjänsteanvändare baserat på ditt tidigare deltagande i tjänsterna. För mer information om hur du raderar dina uppgifter besöker du vår webbplats för integritet och dataskydd.

Begäran om att vi slutar använda dina uppgifter:

Du kan begära att dina personuppgifter inte längre får åtkommas, lagras, användas och på annat sätt behandlas om du anser att en Zendesk-abonnent eller Zendesk inte har lämpliga rättigheter att göra det. Om du till exempel tror att ett tjänstekonto har skapats åt dig utan din tillåtelse eller om du inte längre är en aktiv användare kan du begära att vi tar bort ditt konto enligt denna policy. Om du gett oss samtycke till att använda dina personuppgifter i ett begränsat syfte kan du kontakta oss för att återkalla det samtycket. Du kan också välja bort vår användning av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål genom att kontakta oss enligt nedan. När du gör sådana förfrågningar kan vi behöva tid för att undersöka och underlätta din förfrågan. Observera att Zendesk-abonnenters slutanvändare först ska kontakta Zendesk-abonnenten med sin begäran om att stoppa åtkomst, lagring, användning av personuppgifter. Om det uppstår försening eller tvist om huruvida vi har rätten att fortsätta använda dina personuppgifter kommer vi att begränsa all ytterligare användning av dina personuppgifter tills begäran har uppfyllts eller tvisten är löst, förutsatt att Zendesk-abonnenten inte motsätter sig detta (om tillämpligt).

Bortval av meddelanden:

Vi erbjuder de som tillhandahåller personliga kontaktuppgifter ett sätt att välja hur vi använder uppgifterna som tillhandahålls. Du kan hantera ditt mottagande av marknadsföring och icke-transaktionell kommunikation genom att klicka på länken "avsluta abonnemang" längst ned i våra marknadsföringsmeddelanden eller så kan du skicka en begäran till privacy@zendesk.com. Du kan välja bort reklammeddelanden från oss genom att använda denna avregistreringslänk som finns i varje e-postmeddelande. Även efter att du har valt bort reklammeddelanden från oss, om du är ett ombud kommer du fortsätta att få transaktionsmeddelanden från oss om våra tjänster. Du kan välja bort vissa aviseringsmeddelanden i dina kontoinställningar.

Andra dataskyddsrättigheter:

Om du vill utöva andra dataskyddsrättigheter som är tillgängliga för dig enligt dina lokala dataskyddslagar (såsom rätten till dataportabilitet eller databegränsning) skickar du en begäran tillprivacy@zendesk.com så kommer vi att besvara din begäran enligt tillämpliga dataskyddslagar.

Du har rätt att klaga till din lokala dataskyddsmyndighet om du är missnöjd med vår dataskyddspraxis. Kontaktuppgifter till dataskyddsmyndigheter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet finns här.

11. Minderårigas personuppgifter

Vi samlar inte medvetet in några personuppgifter från barn under 16 år. Om du är under 16 år ska du inte skicka in personuppgifter via våra webbplatser eller tjänster. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att övervaka sina barns internetanvändning och hjälpa till att upprätthålla denna policy genom att instruera sina barn att aldrig tillhandahålla personuppgifter via webbplatserna eller tjänsterna utan deras tillåtelse. Om du har anledning att tro att ett barn under 16 år har skickat in personuppgifter till oss via webbplatserna eller tjänsterna kontaktar du oss på privacy@zendesk.com så kommer vi att vidta kommersiellt rimliga ansträngningar för att radera uppgifterna.

12. Affärstransaktioner

Vi kan tilldela eller överföra denna policy, såväl som ditt konto och relaterad information och data, inklusive alla personuppgifter, till någon person eller företag som förvärvar hela eller väsentligen hela vår verksamhet, aktier eller tillgångar, eller som vi slås samman med. Om vi gör det kommer vi att informera dem om kravet att hantera dina personuppgifter enligt denna policy.

13. Tilläggsvillkor för vissa regioner

Australien:

Personuppgifter som samlas in, lagras, används och/eller behandlas av Zendesk-koncernen enligt beskrivningen i denna policy, samlas in, lagras, används och/eller behandlas i enlighet med Australian Privacy Act 1988 (Commonwealth) och Australiens sekretessprinciper som vi beskriver ytterligare här.

Om du är missnöjd med vår hantering av ett klagomål eller inte håller med den lösning som föreslagits av oss kan du lämna in ett klagomål till Office of the Australian Information Commissioner (“OAIC”) genom att kontakta OAIC med hjälp av metoderna som anges på deras webbplats på http://www.oaic.gov.au. Alternativt kan du begära att vi vidarebefordrar uppgifterna om ditt klagomål direkt till OAIC.

Brasilien:

Personuppgifter som samlas in, lagras, används och/eller behandlas av Zendesk-koncernen enligt beskrivningen i denna policy, samlas in, lagras, används och/eller behandlas i enlighet med brasiliansk lag nr 13 709/2018, med ändringar (LGPD). Personer som använder eller kommer åt vår webbplats eller tjänster samtycker uttryckligen till vår insamling, användning, lagring och behandling av deras personuppgifter i de syften som beskrivs i denna policy.

Kanada:

Personuppgifter (som termen definieras i kanadensiska lagen om skydd av personuppgifter och elektroniska dokument ("PIPEDA") kommer att samlas in, lagras, användas och/eller behandlas av Zendesk-koncernen i enlighet med Zendesk-koncernens skyldigheter enligt PIPEDA.

Japan:

Personuppgifter som samlas in, lagras, används och/eller behandlas av Zendesk-koncernen enligt beskrivningen i denna policy, samlas in, lagras, används och/eller behandlas i enlighet med Japans lag om skydd av personuppgifter.

Nya Zeeland:

Personuppgifter som samlas in, lagras, används och/eller behandlas av Zendesk-koncernen enligt beskrivningen i denna policy, samlas in, lagras, används och/eller behandlas i enlighet med Nya Zeelands dataskyddslag 2020 och dess 13 integritetsprinciper för information (”NZ IPPer”) som vi beskriver ytterligare här.

Singapore:

Personuppgifter som samlas in, lagras, används och/eller behandlas av Zendesk-koncernen enligt beskrivningen i denna policy, samlas in, lagras, används och/eller behandlas i enlighet med Zendesk-koncernens skyldigheter enligt Singapores dataskyddslag 2012 som vi beskriver närmare här.

Storbritannien:

Personuppgifter som samlas in, lagras, används och/eller behandlas av Zendesk-koncernen enligt beskrivningen i denna policy, samlas in, lagras, används och/eller behandlas i enlighet med Zendesk-koncernens skyldigheter enligt Storbritanniens dataskyddslag 2018.

Zendesks kompletterande integritetspolicy för invånare i Kalifornien:

California Consumer Privacy Act (“CCPA”), som trädde ikraft den 1 januari 2020, styr hur vi hanterar personuppgifter om invånare i Kalifornien och ger Kaliforniens invånare vissa rättigheter med avseende på deras personuppgifter.

Zendesk är både ett "företag" och en "tjänsteleverantör" enligt CCPA. Följande kompletterande integritetspolicy gäller information vi samlar in i vår roll som företag – när vi interagerar direkt med dig.

När vi agerar som tjänsteleverantör (till exempel genom att tillhandahålla våra tjänster till ett annat företag som du interagerar med), följer vi anvisningar från det företag som har anlitat oss med avseende på hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill ha mer information om hur dina personuppgifter behandlas av andra företag, inklusive företag som anlitar oss som tjänsteleverantör kontaktar du dessa företag direkt.

Denna kompletterande integritetspolicy, som trädde ikraft den 1 januari 2020, gäller endast invånare i Kalifornien och kan komma att ändras. Den allmänna integritetspolicyn ska fortsätta att gälla i den utsträckning den gäller dig som bosatt i Kalifornien. Om du är bosatt i Kalifornien är vi skyldiga att avslöja viss användning och avslöjande i ett visst format, samt att informera dig om vissa rättigheter du kan ha. Alla termer med versaler som används i denna kompletterande integritetspolicy ska ha samma betydelse som i den allmänna integritetspolicyn.

Uppgifter vi kan samla in:

Vi kan samla in följande uppgiftskategorier:

 • Identifierare
 • Demografiska uppgifter
 • Kommersiella uppgifter
 • Internet- eller andra elektroniska nätverksaktivitetsuppgifter
 • Geoplatsdata
 • Ljud-, elektroniska, visuella eller liknande uppgifter
 • Yrkes- eller anställningsrelaterade uppgifter

För varje uppgiftskategori samlar vi in uppgifterna från en mängd olika källor, inklusive direkt från dig, dina enheter, dina sociala medieprofiler och/eller från tredjepartsleverantörer. Vi samlar in uppgifterna för att tillhandahålla dig tjänster, skydda våra kunder och oss själva (inklusive tjänsterna) och för att förbättra tjänsterna. Vi delar inte personuppgifter med tredje part som termen definieras under CCPA.

Ytterligare avslöjanden:

Vi säljer inte personuppgifter om någon person, inklusive personuppgifter om minderåriga under 16 år.

Vi har avslöjat följande personuppgiftskategorier i affärssyften under de 12 månaderna före den senaste uppdateringen av policyn.

 • Identifierare
 • Demografiska uppgifter
 • Kommersiella uppgifter
 • Internet- eller andra elektroniska nätverksaktivitetsuppgifter
 • Geoplatsdata
 • Ljud-, elektroniska, visuella eller liknande uppgifter
 • Yrkes- eller anställningsrelaterade uppgifter
 • Slutsatser dragna från informationen ovan.

Vi har inte avslöjat några personuppgifter för värdefullt övervägande under de 12 månaderna före den senaste uppdateringen av policyn.

Dina rättigheter:

Du kan ha vissa rättigheter med avseende på dina personuppgifter, inklusive:

 • Rätten till åtkomst, inklusive rätten att veta vilka kategorier och specifika delar av personuppgifter vi samlar in;
 • Rätten till radering av dina personuppgifter med förbehåll för vissa begränsningar enligt tillämplig lag;
 • Rätten att begära utlämnande av insamlade uppgifter;
 • Rätten till avslöjande av uppgifter som lämnas ut mot värdefullt övervägande; och
 • Rätten att inte diskrimineras emot för utövningen av vissa rättigheter enligt kalifornisk lag.

För att utöva dessa rättigheter skickar du in en begäran via e-post privacy@zendesk.com. Var så specifik som möjligt i förhållande till de personuppgifter du vill komma åt. När vi har tagit emot din begäran kommer vi att granska den, avgöra om vi kan verifiera din identitet och behandla begäran i enlighet med detta. Om vi behöver ytterligare information för att bekräfta din identitet kommer vi att kontakta dig. Vi kommer att besvara din förfrågan inom 45 dagar efter mottagandet eller meddela dig om vi behöver ytterligare tid.

Om du föredrar det kan du utse ett auktoriserat ombud som skickar in en begäran på dina vägnar.

Kontakta:

Om du har några frågor eller farhågor om Zendesk-koncernens integritetsrutiner kan du kontakta oss via e-post på privacy@zendesk.com eller på:

Zendesk, Inc.
Attn: Privacy Team and DPO
989 Market Street
San Francisco, CA 94103, USA

14. Ändringar till denna policy

Denna policy kan uppdateras emellanåt för att återspegla ändrade rättsliga, regulatoriska eller verksamhetskrav. Vi uppmuntrar dig att regelbundet kontrollera denna sida för att få senaste informationen om våra integritetsrutiner.

Om några viktiga ändringar sker i denna policy kommer du att meddelas genom vårt tydliga meddelande på webbplatserna innan ändringen träder ikraft.

Om du inte godkänner eventuella ändringar som görs i denna policy ska du sluta använda webbplatserna och tjänsterna.

15. Kontakta oss

Om du har några frågor eller farhågor om Zendesk-koncernens integritetsrutiner kan du kontakta oss via e-post på euprivacy@zendesk.com or privacy@zendesk.com, eller på:

Zendesk, Inc.
Attn: Privacy Team and DPO
989 Market Street
San Francisco, CA 94103, USA
privacy@zendesk.com euprivacy@zendesk.com

Om du har ett olöst problem gällande integritet eller dataanvändning som vi inte har åtgärdat på ett tillfredsställande sätt kontaktar du vår USA-baserade tredjepartsleverantör för tvistlösning (kostnadsfritt) påhttps://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

16. Den engelska versionen styr

Översättningar av denna policy till icke-engelska språk tillhandahålls endast för bekvämlighet. I händelse av någon tvetydighet eller avvikelse mellan översättningar ska den Engelska versionen vara överordnad och styra.

Klicka här för en PDF-version av integritetspolicyn.