ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท Zendesk, Inc. (“Zendesk”) และบริษัทย่อยของตน (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท Zendesk” หรือ “เรา” หรือ “ทางเรา” หรือ “ของเรา”) ได้ปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว (“นโยบาย”) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2564 สำหรับนโยบายของเราฉบับก่อนหน้า โปรดคลิกที่นี่และที่นี่

สารบัญ:

 1. . คำนำ
 2. .ขอบเขตของนโยบายนี้
 3. .ข้อมูลที่คุณให้กับเรา
 4. .ข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณบนเว็บไซต์ของเรา
 5. .ข้อมูลที่รวบรวมจากแหล่งอื่น
 6. .วิธีการใช้ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมไว้
 7. .การแบ่งปันข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้
 8. . การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ
 9. .ข้อมูลความเป็นส่วนตัวที่สำคัญอื่น ๆ
 10. .วิธีการใช้สิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลของคุณ
 11. . ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก
 12. รายการค้า
 13. .ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับบางภูมิภาค
 14. .การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้
 15. ติดต่อเรา
 16. .การควบคุมเวอร์ชันภาษาอังกฤษ

1. บทนำ

ในนโยบายนี้เราได้ชี้แจงรายละเอียดด้านความมุ่งมั่นของเราที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของบุคคล:

 1. เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) (“ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์”) หรือบุคคลที่ขอให้เราติดต่อพวกเขาผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ของเรา
 2. ผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อใช้ผลิตภัณฑ์และบริการที่เราทำการตลาด เพื่อการสมัครรับข้อมูลที่ www.zendesk.com (“บริการ”); หรือ
 3. เข้าร่วมหรือลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาทางเว็บไซต์ กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ Zendesk Group เข้าร่วม (“ผู้เข้าร่วม”)

สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ คำว่า “เว็บไซต์” จะหมายถึง www.zendesk.com เช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่น ๆ ที่กลุ่มบริษัท Zendesk ได้ดำเนินการและที่เชื่อมโยงกับนโยบายนี้ นโยบายนี้อธิบายวิธีที่กลุ่มบริษัท Zendesk ได้เก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปัน และรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ นอกจากนี้ยังอธิบายตัวเลือกของคุณเกี่ยวกับการใช้ การเข้าถึง และการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

2. ขอบเขตของนโยบายนี้

ตามที่นโยบายนี้บังคับใช้:

นอกจากจะใช้นโยบายนี้บนเว็บไซต์แล้ว เรายังนำนโยบายนี้ไปใช้กับสิ่งต่อไปนี้:

 • Zendesk Marketplace ซึ่งเป็นตลาดออนไลน์สำหรับเว็บแอปพลิเคชันแบบออนดีมานด์ที่ใช้ร่วมกับบริการบางอย่าง กลุ่มบริษัท Zendesk และบุคคลภายนอกอาจโพสต์แอปพลิเคชันไปที่ Zendesk Marketplace เมื่อเราโพสต์แอปพลิเคชันและแอปพลิเคชันที่ลิงก์ไปยังนโยบายนี้ นโยบายนี้จะมีผลบังคับใช้ เมื่อบุคคลภายนอกโพสต์แอปพลิเคชัน นโยบายความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอกจะมีผลบังคับใช้
 • พอร์ทัลนักพัฒนาของ Zendesk ซึ่งช่วยให้ผู้สมัครรับบริการสามารถสร้างเว็บแอปพลิเคชันและการผสานการทำงานอื่น ๆ กับบริการของเราได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ คำว่า “ผู้สมัครรับบริการ” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ทำข้อตกลงการให้บริการ (ตามที่ได้กำหนดไว้ด้านล่าง) สำหรับการใช้บริการของเรา

เมื่อนโยบายนี้ไม่ได้บังคับใช้ – เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม:

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น แนวปฏิบัติด้านข้อมูลและเนื้อหาของเว็บไซต์อื่น ๆ ดังกล่าวอยู่ภายใต้คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ ดังกล่าว เราสนับสนุนให้คุณทบทวนคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ ดังกล่าวเพื่อทำความเข้าใจแนวปฏิบัติด้านข้อมูล

เมื่อนโยบายนี้ไม่ได้บังคับใช้ – ข้อมูลบริการ:

ด้วยข้อยกเว้นของข้อมูลบัญชี (ตามที่ได้กำหนดไว้ด้านล่าง) และข้อมูลอื่น ๆ ที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับการลงทะเบียนหรือการรับรองความถูกต้องของคุณในบริการของเรา นโยบายนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อความสั้น ข้อความ การติดต่อสื่อสาร หรือเอกสารอื่น ๆ ที่คุณส่งและจัดเก็บไว้ในบริการ (“ข้อมูลบริการ”) แนวปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลบริการมีรายละเอียดและอยู่ภายใต้ข้อตกลงการสมัครสมาชิกหลักของเรา ซึ่งพร้อมให้บริการที่นี่ หรือข้อตกลงอื่น ๆ ดังกล่าวที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณและสมาชิกใด ๆ ของกลุ่มบริษัท Zendesk ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้บริการดังกล่าวของคุณ (เรียกรวมกันว่า “ข้อตกลงการให้บริการ”)

ผู้สมัครรับบริการของเรามีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดนโยบายและรับรองการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ตลอดจนนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อตกลง หรือข้อผูกพันอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ใช้บริการของเรา (ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า “เจ้าของข้อมูล”) ซึ่งผู้สมัครรับบริการของเราโต้ตอบด้วย

เราเก็บรวบรวมข้อมูลภายใต้การกำกับดูแลของผู้สมัครรับบริการของเรา และไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับบุคคลซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลเกี่ยวข้องกับการที่ผู้สมัครรับบริการของเราได้ใช้บริการของเรา การใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านบริการของเราจะจำกัดเฉพาะวัตถุประสงค์ในการให้บริการที่ผู้สมัครรับบริการได้ว่าจ้างสมาชิกของกลุ่มบริษัท Zendesk หากคุณเป็นบุคคลที่โต้ตอบกับผู้สมัครรับบริการโดยใช้บริการของเรา (เช่น ลูกค้าหรือผู้ใช้รายหนึ่งในผู้สมัครรับบริการของเรา) และต้องการรับความช่วยเหลือหรือประสงค์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลติดต่อของคุณหรือไม่ประสงค์ที่จะรับการติดต่อจากผู้สมัครรับบริการของเราที่ใช้บริการของเราอีกต่อไป โปรดติดต่อผู้สมัครรับบริการที่คุณโต้ตอบด้วยโดยตรง

3. ข้อมูลที่คุณให้กับเรา

ข้อมูลบัญชีและการลงทะเบียน:เราขอและอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล รหัสข้อความโต้ตอบแบบทันที และข้อมูลบัตรเครดิต ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องบางอย่าง เช่น ชื่อบริษัทและชื่อเว็บไซต์ของคุณ เมื่อคุณลงทะเบียนสำหรับบัญชีเพื่อเข้าถึงหรือใช้บริการของเราอย่างน้อยหนึ่งรายการ (“บัญชี”) นอกจากนี้เรายังขอและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่อีเมลและชื่อหรือนามแฝงจากบุคคลใด ๆ ที่คุณอนุญาตให้เข้าสู่ระบบและใช้บริการของเราที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ (“ตัวแทน” หรือ “ผู้ใช้ขั้นปลาย” ตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการให้บริการ) เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนพื้นฐานของประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราเพื่อให้บริการฟังก์ชันการทำงานที่จำเป็นแก่คุณในระหว่างการใช้บริการของเรา

หากคุณลงทะเบียนสำหรับบัญชีการทดลองใช้งานฟรี คุณไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลบัตรเครดิตของคุณเว้นแต่และจนกว่าคุณจะตัดสินใจดำเนินการสมัครสมาชิกแบบชำระเงินสำหรับบริการของเรา ตัวกลางบุคคลภายนอกใช้เพื่อจัดการการประมวลผลบัตรเครดิต ตัวกลางนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดเก็บ รักษา หรือใช้ข้อมูลการเรียกเก็บเงินของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ยกเว้นการประมวลผลบัตรเครดิตในนามของเรา

เราอ้างอิงถึงข้อมูลใด ๆ ที่อธิบายไว้ข้างต้นว่า “ข้อมูลบัญชี” เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ เมื่อให้ข้อมูลบัญชีแก่เราโดยสมัครใจ คุณรับรองว่าคุณเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวหรือได้รับความยินยอมที่จำเป็นเพื่อให้ข้อมูลนั้นแก่เรา

การส่งข้อมูลอื่น ๆ :เราขอและอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณเมื่อคุณส่งแบบฟอร์มเว็บบนเว็บไซต์ของเราหรือในขณะที่คุณใช้ฟีเจอร์เชิงโต้ตอบของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึง: การเข้าร่วมในการสัมมนาทางเว็บ การสำรวจ การแข่งขัน โปรโมชัน การชิงโชค การร้องขอการสนับสนุนลูกค้า หรือการติดต่อสื่อสารกับเรา เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อทำสัญญากับคุณสำหรับการใช้เว็บไซต์และบริการของเรา และเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันของเราภายใต้ข้อตกลงการให้บริการกับคุณ ในกรณีที่เราไม่ได้ทำข้อตกลงการให้บริการกับคุณ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราในการดำเนินการและดูแลเว็บไซต์ของเรา และเพื่อให้บริการเนื้อหาที่คุณเข้าถึงและร้องขอ

ข้อมูลผู้เข้าร่วม:เราจะร้องขอหรืออาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ เมื่อคุณได้ลงทะเบียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน หรือกิจกรรมใด ๆ ที่สมาชิกของกลุ่มบริษัท Zendesk ได้เข้าร่วม เพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณในการลงทะเบียน หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมไปถึงการส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่คุณ

แอปพลิเคชันมือถือ:เราจะเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ประเภทของอุปกรณ์ที่คุณใช้ รุ่นระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ของคุณ ผู้ให้บริการเครือข่ายที่อำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันมือถือ และประเทศต้นทางเครือข่ายโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณหรือตัวแทนของคุณดาวน์โหลดและใช้บริการของเรา เพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ของเราภายใต้ข้อตกลงการสมัครสมาชิกหลักกับสมาชิกของเรา

4. ข้อมูลที่เรารวบรวมจากคุณบนเว็บไซต์ของเรา

คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ :เราและพันธมิตรที่ได้รับอนุญาตของเราอาจใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย เทคโนโลยีเหล่านี้อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครือข่ายที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการโต้ตอบของคุณกับเว็บไซต์ของเรา สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเราและวิธีจัดการการตั้งค่าคุกกี้ของคุณ โปรดอ่านและทบทวนบนโยบายคุกกี้ของเราที่ดูได้ที่นี่

เราอาจใช้เว็บบีคอน แท็ก และสคริปต์ในเว็บไซต์ของเราหรือในอีเมลหรือการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่เราส่งถึงคุณ ซึ่งจะช่วยให้เราส่งมอบคุกกี้ นับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ทำความเข้าใจการใช้งานและประสิทธิภาพของแคมเปญ และพิจารณาว่าอีเมลถูกเปิดและดำเนินการหรือไม่ เราอาจได้รับรายงานที่อิงจากการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้โดยผู้ให้บริการบุคคลภายนอกของเราแบบรายบุคคลและแบบรวม

เราใช้ที่จัดเก็บข้อมูลในเครื่อง เช่น HTML5 และออปเจคต์ที่ใช้ร่วมกันในเครื่อง (Local Shared Objects, “LSO” หรือที่เรียกว่าคุกกี้แฟลช) เพื่อจัดเก็บข้อมูลเนื้อหาและการตั้งค่า เบราว์เซอร์ต่าง ๆ อาจเสนอเครื่องมือการจัดการของตนเองสำหรับการนำ HTML5 ออก บุคคลภายนอกที่เราเป็นพันธมิตรเพื่อจัดหาฟีเจอร์บางอย่างในเว็บไซต์ของเราหรือเพื่อแสดงโฆษณาตามกิจกรรมการท่องเว็บของคุณจะใช้ HTML5 และ Flash เพื่อเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดการแฟลชคุกกี้ (Flash cookies)โปรดคลิก ที่นี่

เราร่วมมือกับฝ่ายที่สามเพื่อแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์หรือ และเพื่อจัดการโฆษณาของเราบนเว็บไซต์อื่น ๆ พันธมิตรฝ่ายที่สามของเราอาจใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ เว็บบีคอน (beacons) แท็ก (tags) แฟลช (flash) HTML, สคริปต์หรือเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อแนะนำโฆษณาตามกิจกรรมการค้นหาและความสนใจของคุณ หากคุณไม่ต้องการใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงโฆษณาตามความสนใจ คุณสามารถเลือกไม่รับได้โดยคลิกที่นี่และที่นี่ (หรือหากตั้งอยู่ในสหภาพยุโรป คุณอาจเลือกใช้คุกกี้ได้ โดยคลิกที่นี่) โปรดทราบว่าการดำเนินการนี้ไม่ใช่การเลือกปิดรับโฆษณา โดยคุณจะยังคงได้รับโฆษณาแบบปกติที่ไม่ใช่แบบเฉพาะเจาะจง

บันทึกการใช้งาน:เช่นเดียวกับเว็บไซต์และบริการส่วนใหญ่ที่จัดส่งทางอินเทอร์เน็ต เราจะรวบรวมข้อมูลบางอย่างและจัดเก็บไว้ในไฟล์บันทึกข้อมูลเมื่อคุณโต้ตอบกับเว็บไซต์และบริการของเรา ข้อมูลนี้รวมถึงที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) เช่นเดียวกับประเภทของเบราว์เซอร์ ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต URL ของหน้าอ้างอิง/ออก ระบบปฏิบัติการ การประทับวันที่/เวลา ข้อมูลที่คุณค้นหา การตั้งค่าสถานที่และภาษา หมายเลขประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ของคุณ ผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือของคุณ และข้อมูลการกำหนดค่าระบบ ในบางครั้ง เราเชื่อมต่อข้อมูลส่วนบุคคลกับข้อมูลที่รวบรวมในไฟล์บันทึกข้อมูลของเราตามความจำเป็นเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์และบริการของเรา ในกรณีเช่นนี้ เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลที่รวมกันตามนโยบายนี้

การวิเคราะห์สถิติ

เราเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์เมื่อคุณใช้เว็บไซต์เพื่อช่วยเราปรับปรุง รวมถึงผ่านการใช้คุกกี้ เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวมและ/หรือข้อมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อเกี่ยวกับการกระทำของคุณในเว็บไซต์ของเรากับผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ที่เป็นบุคคลภายนอก เรายังใช้ซอฟต์แวร์วิเคราะห์มือถือเพื่อให้เราเข้าใจฟังก์ชันการทำงานของบริการเวอร์ชันมือถือของเราในอุปกรณ์มือถือของคุณได้ดียิ่งขึ้น ซอฟต์แวร์นี้อาจบันทึกข้อมูล เช่น ความถี่ที่คุณใช้แอปพลิเคชัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในแอปพลิเคชัน การใช้งานโดยรวม ข้อมูลประสิทธิภาพ และตำแหน่งที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน เราจะไม่เชื่อมโยงข้อมูลที่เราจัดเก็บไว้ภายในซอฟต์แวร์การวิเคราะห์กับข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลใด ๆ ที่คุณส่งภายในแอปพลิเคชันมือถือ

5. ข้อมูลที่รวบรวมจากแหล่งอื่น

วิดเจ็ตโซเชียลมีเดีย:

เว็บไซต์ประกอบด้วยฟีเจอร์ของโซเชียลมีเดีย เช่น ปุ่ม “ถูกใจของ Facebook” และวิดเจ็ตต่าง ๆ เช่น ปุ่ม “แชร์สิ่งนี้” หรือโปรแกรมแบบโต้ตอบขนาดเล็กที่ทำงานในเว็บไซต์ของเรา ฟีเจอร์เหล่านี้อาจเก็บรวบรวมที่อยู่โปรโตคอลอินเทอร์เน็ตของคุณ หน้าที่คุณกำลังเยี่ยมชมบนเว็บไซต์ และอาจตั้งค่าคุกกี้เพื่อให้ฟีเจอร์ทำงานได้อย่างถูกต้อง ฟีเจอร์และวิดเจ็ตของโซเชียลมีเดียนั้นโฮสต์โดยบุคคลภายนอกหรือโฮสต์โดยตรงบนเว็บไซต์ การโต้ตอบของคุณกับฟีเจอร์เหล่านี้อยู่ภายใต้คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของบริษัทที่ให้บริการ

ข้อมูลจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม:เราอาจได้รับข้อมูลอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่สามและรวมเข้ากับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์ของเรา ตัวอย่างเช่น เราอาจเข้าถึงข้อมูลบางอย่างจากสื่อสังคมออนไลน์หรือบริการตรวจสอบสิทธิ์ของบุคคลที่สาม หากคุณลงชื่อเข้าใช้บริการของเราผ่านบริการดังกล่าว หรือให้สิทธิ์แก่เราเพื่อเข้าถึงข้อมูลจากบริการ การเข้าถึงใด ๆ ที่เราอาจต้องใช้กับข้อมูลดังกล่าวจากสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สามหรือบริการรับรองความถูกต้องนั้นเป็นไปตามขั้นตอนการอนุญาตที่บริการนั้นกำหนด หากคุณอนุญาตให้เราเชื่อมต่อกับบริการของบุคคลที่สาม เราจะเข้าถึงและจัดเก็บชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมล เมืองปัจจุบัน URL รูปโปรไฟล์ และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่บริการของบุคคลที่สามมอบให้กับเรา และใช้และเปิดเผยตามนโยบายนี้ คุณควรตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณในบริการของบุคคลที่สามเหล่านี้เพื่อทำความเข้าใจและเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ส่งถึงเราผ่านบริการเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจเลือกที่จะเข้าสู่ระบบบริการโดยใช้บริการลงชื่อเข้าใช้ครั้งเดียว เช่น Facebook Connect หรือผู้ให้บริการ Open ID

บริการลงชื่อเพียงครั้งเดียวเหล่านี้จะตรวจสอบตัวตนของคุณ ให้ตัวเลือกแก่คุณในการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง (เช่น ชื่อและที่อยู่อีเมลของคุณ) กับเรา และกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนล่วงหน้า บริการต่าง ๆ เช่น Facebook Connect ให้ตัวเลือกแก่คุณในการโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณในบริการไปยังหน้าโปรไฟล์ของคุณเพื่อแบ่งปันกับผู้อื่นภายในเครือข่ายของคุณ

6. วิธีการใช้ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมไว้

การใช้งานทั่วไป: เราอาจใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ (ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตที่บังคับใช้) เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้ข้อตกลงการให้บริการของเรากับคุณ และบนพื้นฐานของประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา ซึ่งรวมถึง (ก) ให้ ดำเนินการ รักษา ปรับปรุง และส่งเสริมเว็บไซต์และบริการ (ข) ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงและใช้เว็บไซต์และบริการ (ค) ประมวลผลและทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้น และส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่คุณ รวมถึงการยืนยันการซื้อและใบแจ้งหนี้ (ง) ส่งข้อความธุรกรรม รวมถึงการตอบกลับความคิดเห็น ข้อสงสัย และคำร้องขอของคุณ ให้บริการและสนับสนุนลูกค้า และส่งประกาศทางเทคนิค การอัปเดต การแจ้งเตือนความปลอดภัย และข้อความสนับสนุนและการดูแลระบบ (จ) ส่งการติดต่อสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขาย เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ ฟีเจอร์ แบบสำรวจ จดหมายข่าว ข้อเสนอ โปรโมชัน การแข่งขัน และกิจกรรม และให้ข่าวสารหรือข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับเราและพันธมิตรของเรา (คุณสามารถเลือกไม่รับการสื่อสารทางการตลาดจากเราโดยไปที่ https://go.zendesk.com/unsubemail
และระบุชื่อ/ที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการนำออกจากฐานข้อมูลการตลาดของเราและที่เพิ่มลงในรายการ 'ห้ามติดต่อ' ของเรา” หรือปฏิบัติตามคำแนะนำในการยกเลิกการสมัครที่รวมอยู่ในการติดต่อสื่อสารทางการตลาดของเรา) (ฉ) ประมวลผลและส่งมอบรายการเข้าชิงและรางวัลการแข่งขันหรือการชิงโชค (ช) เฝ้าติดตามและวิเคราะห์แนวโน้ม การใช้งาน และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และบริการ และเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือการโฆษณา (ซ) ตรวจสอบและป้องกันการทำธุรกรรมที่เป็นการฉ้อโกง การเข้าถึงเว็บไซต์และบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ (ฌ) ปรับเว็บไซต์และบริการให้เป็นส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงการให้ฟีเจอร์หรือโฆษณาที่ตรงกับความสนใจและความชอบของคุณ และ (ญ) เพื่อวัตถุประสงค์อื่นซึ่งเราได้รับความยินยอมจากคุณ

กฎหมายสำคัญสำหรับการประมวลผล (ผู้เยี่ยมชม EEA เท่านั้น):หากคุณเป็นผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์จากเขตเศรษฐกิจยุโรป (“EEA”) ข้อกฎหมายพื้นฐานของเราสำหรับการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้อธิบายไว้ข้างต้นจะขึ้นอยู่กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องและบริบทเฉพาะที่เราได้เก็บรวบรวม

อย่างไรก็ตาม โดยปกติเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณเฉพาะในกรณีที่เราต้องการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำสัญญากับคุณ (เช่น เพื่อให้บริการของเราแก่คุณ) ซึ่งการประมวลผลนั้นเป็นไปตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา และไม่ถูกแทนที่ด้วยการคุ้มครองข้อมูลของคุณ หรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน หรือในกรณีที่เราได้รับความยินยอมจากคุณ ในบางกรณี เราอาจมีข้อผูกพันทางกฎหมายเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ

หากเราขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายหรือเพื่อปฏิบัติตามสัญญากับคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบอย่างชัดเจนตามเวลาที่เกี่ยวข้อง และแนะนำคุณว่าการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นเป็นข้อบังคับหรือไม่ (เช่นเดียวกับผลที่ตามมาที่อาจเกิดขึ้น หากคุณไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ)

ในทำนองเดียวกัน หากเราเก็บรวบรวมและนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา (หรือของบุคคลที่สาม) เราจะแจ้งให้คุณทราบอย่างชัดเจนตามเวลาที่เกี่ยวข้องถึงเหตุผลในการนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปใช้ หากเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามความยินยอมของคุณ คุณอาจเพิกถอนความยินยอมนี้ได้ตลอดเวลา

หากคุณมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับการที่เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ในส่วน “ติดต่อเรา” ด้านล่าง

7. การแบ่งปันข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้

ผู้ให้บริการบุคคลที่สาม:เราจะแบ่งปันข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม ซึ่งเราใช้เพื่อให้บริการโฮสต์และบำรุงรักษาเว็บไซต์ของเรา การพัฒนาแอปพลิเคชัน การสำรองข้อมูล การจัดเก็บ การประมวลผลการชำระเงิน การวิเคราะห์ และบริการอื่น ๆ แก่เรา ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเหล่านี้อาจเข้าถึงหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการเหล่านี้แก่เรา เราไม่อนุญาตให้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราแบ่งปันกับบุคคลเหล่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับบริการที่บุคคลเหล่านั้นมอบให้แก่เรา

เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวมและ/หรือที่ไม่ระบุตัวตนเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณกับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยพิจารณาจากประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราเพื่อพัฒนาและส่งเสริมบริการ อย่างไรก็ตาม เราจะไม่ระบุตัวตนของคุณ ตัวแทนหรือผู้ใช้ขั้นปลายว่าเป็นแหล่งที่มาของข้อมูล

เราอาจเก็บรวบรวม และเราอาจว่าจ้างผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นบุคคลที่สามทำการเก็บรวบรวมตัวชี้วัดและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณ รวมถึงการประเมินวิธีที่ตัวแทนและผู้ใช้ขั้นปลายใช้บริการ (“ข้อมูลการใช้งาน”) เพื่อพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ ๆ ปรับปรุงฟีเจอร์ที่มีอยู่ หรือแจ้งกลยุทธ์การขายและการตลาดตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราเพื่อปรับปรุงบริการ เมื่อเราประมวลผลข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จะไม่ระบุตัวตน ผู้ให้บริการวิเคราะห์ที่เป็นบุคคลที่สามดังกล่าวจะไม่แบ่งปันหรือเปิดเผยข้อมูลการใช้งาน แม้ว่าเราจะเปิดเผยข้อมูลการใช้งานต่อสาธารณะเป็นครั้งคราว

การปฏิบัติตามกฎหมายและคำขอบังคับใช้กฎหมาย การคุ้มครองสิทธิของเรา:ในบางสถานการณ์ เราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอที่ชอบด้วยกฎหมายโดยหน่วยงานของรัฐ รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านความมั่นคงแห่งชาติหรือข้อกำหนดของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตอบสนองต่อหมายศาล คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมาย หรือเพื่อสร้างหรือใช้สิทธิ์ทางกฎหมายของเรา หรือแก้ต่างต่อข้อเรียกร้องทางกฎหมาย เราอาจแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวหากเราเชื่อว่าจำเป็นเพื่อตรวจสอบ ป้องกัน หรือดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่มิชอบด้วยกฎหมาย การสงสัยว่าเป็นการฉ้อโกง สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อความปลอดภัยทางกายภาพของบุคคลใด ๆ การละเมิดข้อตกลงการบริการของเรา หรืออื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนด

การรับรอง:ในบางครั้ง เราอาจโพสต์คำรับรองบนเว็บไซต์ที่อาจมีข้อมูลส่วนบุคคล เราจะขอรับความยินยอมจากคุณเสมอเพื่อโพสต์ชื่อของคุณพร้อมกับคำรับรองของคุณ หากคุณประสงค์ที่จะปรับปรุงหรือลบคำรับรองของคุณ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่ privacy@zendesk.com

ผู้อ้างอิง:

หากคุณเลือกใช้บริการแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อบอกต่อเพื่อนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เราจะขอชื่อและที่อยู่อีเมลของเพื่อนของคุณ คุณต้องระบุชื่อและที่อยู่อีเมลของเพื่อนของคุณก็ต่อเมื่อคุณมีความเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าบุคคลเหล่านั้นจะไม่คัดค้านให้เราติดต่อพวกเขา หากคุณทำเช่นนั้น เราจะส่งอีเมลเชิญเพื่อนของคุณให้เยี่ยมชมเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ และจะจัดเก็บข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งอีเมลเริ่มต้นนี้ เพื่อติดตามความสำเร็จของโปรแกรมการแนะนำผลิตภัณฑ์และกิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ บุคคลที่คุณอ้างอิงสามารถติดต่อเราได้ที่ privacy@zendesk.com เพื่อขอให้เรานำข้อมูลของตนออกจากฐานข้อมูลของเรา

ฟอรัมชุมชนเว็บไซต์อาจเสนอบล็อก ฟอรัมชุมชน ส่วนความคิดเห็น ฟอรัมสนทนา หรือฟีเจอร์เชิงโต้ตอบอื่น ๆ ที่เข้าถึงโดยสาธารณะได้ทั่วไป (“พื้นที่โต้ตอบ”) คุณควรทราบว่าข้อมูลใด ๆ ที่คุณโพสต์ในพื้นที่โต้ตอบอาจถูกอ่าน เก็บรวบรวม และใช้โดยผู้อื่นที่เข้าถึงข้อมูลดังกล่าว หากต้องการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากพื้นที่โต้ตอบ โปรดติดต่อเราที่ privacy@zendesk.com ในบางกรณี เราอาจไม่สามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออก ในกรณีนี้เราจะแจ้งให้คุณทราบหากเราไม่สามารถกระทำเช่นนั้นได้และสาเหตุของการนั้น

การแบ่งปัน Zendesk Group:เราอาจแบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลกับสมาชิกคนใด ๆ ในกลุ่มบริษัท Zendesk และบุคคลนั้นจะนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ชี้แจงไว้ในที่นี้

เพื่อทำการตลาดบริการของเรา: เราอาจแบ่งปันข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล กับพันธมิตรช่องทางจำหน่ายของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำให้พันธมิตรช่องทางจำหน่ายของเราแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับบริการของเรา Zendesk ต้องการให้พันธมิตรช่องทางจำหน่ายนำเสนอตัวเลือกเพื่อไม่รับการติดต่อสื่อสารถึงคุณ การเลือกไม่รับแสดงว่าคุณกำลังเลือกไม่รับการติดต่อสื่อสารในอนาคตจากพันธมิตรช่องทางจำหน่ายของเรา

ด้วยความยินยอมของคุณ:นอกจากนี้เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามเมื่อเราได้รับความยินยอมให้ทำเช่นนั้นจากคุณ

8. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม เว้นแต่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของคุณ สำหรับความต้องการระดับมืออาชีพหรือทางธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต ในกรณีที่เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการ จะมีการจัดการที่เหมาะสมเพื่อรับรองว่าการประมวลผลข้อมูลถูกต้องและปลอดภัยตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และผู้สมัครรับบริการภายใน EEA สหรัฐอเมริกา และในประเทศและดินแดนอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงานทั่วโลก เราอาจถ่ายโอนและเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากทั่วโลก ซึ่งรวมถึงจากประเทศอื่น ๆ ที่กลุ่มบริษัท Zendesk มีการดำเนินงานอยู่ ดังนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจได้รับการประมวลผลนอก EEA และในประเทศที่ไม่อยู่ภายใต้การพิจารณามาตรฐานคุ้มครองที่เพียงพอของคณะกรรมาธิการยุโรป และอาจไม่ได้ให้การคุ้มครองข้อมูลในระดับเดียวกับ EEA

ในกรณีนี้ เราจะรับรองว่าผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการคุ้มครองในระดับที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น การเข้าเงื่อนไขสัญญามาตรฐานสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลตามที่คณะกรรมาธิการยุโรปรับรอง (Art. GDPR) หรือเราจะขอให้คุณยินยอมล่วงหน้าในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างประเทศดังกล่าว

เราได้ใช้มาตรการป้องกันเพื่อให้แน่ใจว่ามีการคุ้มครองข้อมูลอย่างเพียงพอ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกโอนไปยังประเทศนอก EEA เช่น:

(ก) ประเทศผู้รับที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอจากคณะกรรมาธิการยุโรป

(ข) ข้อสัญญามาตรฐานของคณะกรรมาธิการยุโรปสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล

(ค) Zendesk มีกฎขององค์กรที่มีผลผูกพัน ซึ่งรับประกันการปกป้องข้อมูลในระดับที่เหมาะสม ไม่ว่าข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้ที่ใดก็ตาม หรือ

(ง) Zendesk เข้าร่วมและได้รับรองการปฏิบัติตามกรอบการคุ้มครอง ความเป็นส่วนตัวสหภาพยุโรป-สหรัฐฯ และกรอบการคุ้มครอง ความเป็นส่วนตัวสวิตเซอร์แลนด์-สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้ยึดถือการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเป็นกลไกที่ชอบด้วยกฎหมายในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์ ในกรณีที่ผู้รับข้อมูลอยู่ในสหรัฐอเมริกา ผู้รับนั้นอาจได้รับการรับรองภายใต้กรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา และกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา

คุณสามารถรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อมีการถ่ายโอนไปนอกยุโรป (รวมถึงสำเนาตัวอย่างของข้อสัญญาแบบจำลอง) สามารถติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ ด้านล่าง

กฎเกณฑ์การให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร: เราได้นำกฎข้อบังคับของบริษัทที่มีผลผูกพันที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรปมาใช้ และทำให้เราสามารถถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากประเทศสมาชิก EEA ไปยังบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มบริษัท Zendesk ทั่วโลก มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ (รวมถึงสำเนา) ของกฎข้อบังคับของบริษัทที่มีผลผูกพันของเราที่นี่ และหลักฐานการอนุมัติกฎข้อบังคับของบริษัทที่มีผลผูกพันของเราอยู่ในเว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการยุโรปที่นี่

กรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล:

Zendesk ปฏิบัติตามและได้รับการรับรองการปฏิบัติตามหลักการของกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว สหภาพยุโรป-สหรัฐฯ และสวิตเซอร์แลนด์-สหรัฐฯ ตามที่กำหนดโดย กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้ยึดถือการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเป็นกลไกที่ชอบด้วยกฎหมายในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลและดูขอบเขตการรับรองของ Zendesk โปรดไปที่ https://www.privacyshield.gov/list ภายใต้เงื่อนไขบางประการ คุณอาจมีสิทธิ์เรียกใช้อนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันเมื่อกระบวนการระงับข้อพิพาทอื่น ๆ หมดลง ตามคำอธิบายที่ละเอียดยิ่งขึ้นในเว็บไซต์กรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล สำหรับข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลที่เหลืออยู่ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีการข้างต้น คุณอาจเรียกใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันภายใต้เงื่อนไขบางประการได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันของการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล โปรดดูที่: https://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction

คณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลกลาง (Federal Trade Commission) มีอำนาจสอบสวนและบังคับใช้ในการปฏิบัติตามการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลของเรา

หากเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล และต่อมาได้โอนไปยังผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อการประมวลผล เราจะยังคงรับผิดชอบหากบุคคลนั้นประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะที่ไม่สอดคล้องกับหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูล เว้นแต่เราจะพิสูจน์ว่าเราไม่ต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้น

9. ข้อมูลความเป็นส่วนตัวที่สำคัญอื่น ๆ

ประกาศถึงผู้ใช้ขั้นปลายทาง

บริการของเรามีไว้สำหรับการใช้งานโดยองค์กร ในกรณีที่บริการของเราให้บริการแก่คุณผ่านผู้สมัครรับบริการของเรา องค์กรนั้นจะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในขั้นต้น ข้อสงสัยและคำร้องขอเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลควรจะส่งไปยังผู้สมัครรับบริการของ Zendesk ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลของคุณ Zendesk จะไม่รับผิดชอบต่อหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยของผู้สมัครรับบริการของเรา ซึ่งอาจแตกต่างไปจากนโยบายนี้

สมาชิกของ Zendesk สามารถ:

 • จำกัด ระงับ หรือยุติการเข้าถึงบริการได้
 • เข้าถึงและอธิบายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณให้ไว้
 • เข้าถึงและส่งออกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่บุคคลเหล่านั้นประมวลผล และ
 • แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลออกของคุณ รวมถึงโปรไฟล์ผู้ใช้ขั้นปลายของคุณ

การเก็บรักษาข้อมูล

โดยที่ Zendesk เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (ตัวอย่างเช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ผู้เข้าร่วม และบุคคลที่ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของเรา) จากนั้นเราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้ในกรณีที่เรามีความต้องการทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายอย่างต่อเนื่อง (ตัวอย่างเช่น เพื่อให้บริการของเราแก่คุณ เพื่อให้คุณสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรม และเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ทางภาษี หรือทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง)

เมื่อเราไม่มีธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายที่ต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป เราจะลบหรือรวบรวมข้อมูล หรือหากไม่สามารถทำได้ (ตัวอย่างเช่น เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกจัดเก็บไว้ในที่เก็บข้อมูลสำรอง) เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัย และแยกออกจากการประมวลผลเพิ่มเติมใด ๆ จนกว่าจะสามารถลบได้

หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการประมวลผลภายในข้อมูลบริการของผู้สมัครรับบริการ เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตราบเท่าที่เราได้รับคำสั่งให้ดำเนินการจากผู้สมัครรับบริการที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้ดูแลข้อมูลบริการของผู้สมัครรับบริการ

10. วิธีการใช้สิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลของคุณ

คุณมีตัวเลือกบางอย่างสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ด้านล่างนี้คือบทสรุปของตัวเลือกเหล่านั้น วิธีใช้งาน และข้อจำกัดใด ๆ

การแก้ไข อัปเดต และลบข้อมูลของคุณ:บุคคลที่พยายามใช้สิทธิ์ในการคุ้มครองข้อมูลของตนในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บหรือประมวลผลในนามของผู้สมัครรับบริการของเราภายในข้อมูลบริการของผู้สมัครรับบริการ (รวมถึงเพื่อแสวงหาการเข้าถึง หรือเพื่อแก้ไข แก้ไขเพิ่มเติม ลบ โอนย้าย หรือจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว) ควรส่งข้อสงสัยของตนไปยังผู้สมัครรับบริการของเรา (ผู้ควบคุมข้อมูล) เมื่อได้รับคำร้องขอจากผู้สมัครรับบริการของเราให้นำข้อมูลส่วนบุคคลออก เราจะตอบกลับคำร้องขอของบุคคลนั้นภายในสามสิบ () วัน เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราประมวลผลและจัดเก็บในนามผู้สมัครรับบริการของเราตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการแก่ผู้สมัครรับบริการของเรา

การเข้าถึงและอัปเดต หรือลบข้อมูลของคุณ:บริการของเราและเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูลให้ตัวแทนและผู้ใช้ขั้นปลายสามารถเข้าถึง ปรับปรุง และลบข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างจากภายในบริการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเข้าถึงโปรไฟล์ตัวแทนหรือผู้ใช้ขั้นปลายและปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ ในกรณีที่เราทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับว่าเราถือครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามคำร้องขอหรือไม่ เราจะตอบกลับคำร้องขอดังกล่าวภายในกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเราอาจจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบางอย่างเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บบันทึก เพื่อดำเนินการธุรกรรมให้เสร็จสิ้น หรือเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา

การปิดใช้งานโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ:

หากคุณไม่ต้องการใช้บริการของเราอีกต่อไปผู้สมัครรับบริการของ Zendesk อาจสามารถปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ขั้นปลายของคุณได้ ขั้นแรก โปรดติดต่อผู้สมัครรับบริการของ Zendesk เพื่อแจ้งคำขอของคุณ หากคุณเป็นผู้สมัครรับบริการของ Zendesk และไม่สามารถปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ขั้นปลายผ่านการตั้งค่าผู้ดูแลระบบของคุณ โปรดติดต่อ Zendesk เพื่อรับการสนับสนุน โปรดทราบว่าการปิดใช้งานบัญชีของคุณจะไม่ลบข้อมูลของคุณ ข้อมูลของคุณยังคงปรากฏต่อผู้ใช้บริการรายอื่นตามการเข้าร่วมในบริการที่ผ่านมาของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลบข้อมูลของคุณ โปรดไปที่เว็บไซต์ความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองข้อมูล

ขอให้เราหยุดใช้ข้อมูลของคุณ:คุณอาจร้องขอให้ไม่เข้าถึง จัดเก็บ ใช้ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป เมื่อคุณเชื่อว่าผู้สมัครรับบริการของ Zendesk หรือ Zendesk ไม่มีสิทธิ์ที่เหมาะสมในการดำเนินการดังกล่าว ตัวอย่างเช่น หากคุณเชื่อว่าบัญชีบริการถูกสร้างขึ้นสำหรับคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณหรือคุณไม่ใช่ผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่อีกต่อไป คุณสามารถขอให้เราลบบัญชีของคุณตามที่ระบุไว้ในนโยบายนี้ ในกรณีที่คุณยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่จำกัด คุณสามารถติดต่อเราเพื่อเพิกถอนความยินยอมนั้นได้ คุณยังสามารถเลือกไม่ให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยติดต่อเราตามที่ให้ไว้ด้านล่าง เมื่อคุณส่งคำร้องขอดังกล่าว เราอาจต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและอำนวยความสะดวกตามคำร้องขอของคุณ โปรดทราบว่าผู้ใช้ขั้นปลายของผู้สมัครรับบริการ Zendesk ควรติดต่อผู้สมัครรับบริการของ Zendesk เพื่อร้องขอให้หยุดการเข้าถึง การจัดเก็บ การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล หากมีความล่าช้าหรือข้อโต้แย้งว่าเรามีสิทธิ์ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไปหรือไม่ เราจะจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อไปจนกว่าคำร้องขอจะได้รับการทำตามหรือข้อพิพาทจะได้รับการแก้ไข โดยที่ผู้สมัครรับบริการ Zendesk จะไม่คัดค้าน (ตามที่เหมาะสม)

ปฏิเสธรับการสื่อสาร:

เราเสนอช่องทางให้ผู้ที่ให้ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคลในการเลือกวิธีที่เราใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ คุณสามารถจัดการการรับการติดต่อสื่อสารทางการตลาดและการไม่ทำธุรกรรมโดยคลิกที่ลิงก์ “ยกเลิกการสมัครรับบริการ” ที่ด้านล่างของอีเมลการตลาดของเรา หรือคุณอาจส่งคำขอไปที่ privacy@zendesk.com คุณอาจเลือกไม่รับการติดต่อสื่อสารการส่งเสริมการขายจากเราโดยใช้ลิงก์ยกเลิกการสมัครรับบริการนี้ภายในอีเมลแต่ละฉบับ แม้หลังจากที่คุณเลือกที่จะไม่รับข้อความส่งเสริมการขายจากเรา หากคุณเป็นตัวแทน คุณจะยังคงได้รับข้อความธุรกรรมจากเราเกี่ยวกับบริการของเรา คุณสามารถเลือกไม่รับข้อความแจ้งเตือนบางข้อความในการตั้งค่าบัญชีของคุณ

สิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลอื่น ๆ :หากคุณต้องการใช้สิทธิ์ในการป้องกันข้อมูลอื่น ๆ ที่มีให้สำหรับคุณภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลในพื้นที่ของคุณ (เช่น สิทธิ์ในการเคลื่อนย้ายข้อมูลหรือการจำกัดข้อมูล) โปรดส่งคำขอของคุณไปที่ privacy@zendesk.com และเราจะตอบกลับคำขอของคุณโดยเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่มีการบังคับใช้

คุณมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในพื้นที่ของคุณ หากคุณไม่พึงพอใจกับแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลของเรา ดูรายละเอียดการติดต่อสำหรับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในเขตเศรษฐกิจยุโรปที่นี่

11. ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก

เราไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ จากเด็กอายุต่ำกว่า ปีโดยที่ทราบมาก่อน หากคุณอายุต่ำกว่า ปี โปรดอย่าส่งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ผ่านเว็บไซต์หรือบริการของเรา เราสนับสนุนให้บิดามารดาและผู้ปกครองตามกฎหมายเฝ้าดูการใช้อินเทอร์เน็ตของบุตรหลาน และช่วยบังคับใช้นโยบายนี้โดยแนะนำบุตรหลานไม่ให้มอบข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางเว็บไซต์หรือบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต หากคุณมีเหตุผลที่เชื่อได้ว่าเด็กอายุต่ำกว่า ปีได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราผ่านทางเว็บไซต์หรือบริการ โปรดติดต่อเราที่ privacy@zendesk.com และเราจะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อลบข้อมูลนั้น

12. รายการค้า

เราอาจโอนสิทธิ์หรือถ่ายโอนนโยบายนี้ ตลอดจนบัญชีของคุณและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่ได้มาซึ่งธุรกิจ หุ้น หรือทรัพย์สินทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ทั้งหมดของเรา หรือผู้ที่เราควบรวมกิจการ หากเราทำเช่นนั้น เราจะแจ้งให้พวกเขาทราบถึงข้อกำหนดในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายนี้

13. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมสำหรับบางภูมิภาค

ออสเตรเลียข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัท Zendesk เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลตามที่ชี้แจงไว้ในนโยบายนี้จะถูกเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของออสเตรเลีย
(เครือจักรภพ) และหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของออสเตรเลีย ตามที่เราให้รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

หากคุณไม่พอใจกับการจัดการเรื่องร้องเรียนของเราหรือไม่เห็นด้วยกับการแก้ปัญหาของเรา คุณสามารถร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมาธิการด้านข้อมูลแห่งออสเตรเลีย (“OAIC”) โดยสามารถติดต่อ OAIC ได้ตามช่องทางที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ http://www.oaic.gov.au อีกทางหนึ่ง คุณอาจร้องขอให้เราส่งต่อรายละเอียดการร้องเรียนของคุณไปยัง OAIC ได้โดยตรง

บราซิล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัท Zendesk เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ จะเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลตามกฎหมายของประเทศบราซิล ที่ 13,709/2018 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติม (LGPD) บุคคลเหล่านั้นที่ใช้งานหรือเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการของเราได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งในการเก็บรวบรวม ใช้งาน จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาโดยเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้

แคนาดากลุ่มบริษัท Zendesk จะเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ตามคำที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของแคนาดา (“PIPEDA”)) ตามข้อผูกพันของกลุ่มบริษัท Zendesk ภายใต้ PIPEDA

ญี่ปุ่นข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัท Zendesk เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ จะเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของญี่ปุ่น

นิวซีแลนด์ข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัท Zendesk เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผล ตามที่อธิบายไว้ในข้อตกลงนี้ และจะเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของนิวซีแลนด์
และ
หลักการความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (“NZ IPP”) ตามที่เราให้รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

สิงคโปร์ข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัท Zendesk เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผล ตามที่อธิบายไว้ในข้อตกลงนี้ ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ จะรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลตามข้อผูกพันของกลุ่มบริษัท Zendesk ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ของสิงคโปร์ ตามที่เราให้รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

สหราชอาณาจักร

ข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัท Zendesk เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผล ตามที่อธิบายไว้ในข้อตกลงนี้ ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ จะรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลตามข้อผูกพันของกลุ่มบริษัท Zendesk ภายใต้ GDPR ของสหราชอาณาจักรและกฎหมายการประมวลผลข้อมูล ปี 2561

นโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมของ Zendesk สำหรับผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนีย:กฎหมายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแห่งแคลิฟอร์เนีย (“CCPA”) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่
มกราคม
ได้กำหนดวิธีที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนีย และให้สิทธิ์แก่ผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนียบางประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตน

Zendesk เป็นทั้ง “ธุรกิจ” และ “ผู้ให้บริการ” ภายใต้ CCPA นโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมต่อไปนี้ใช้กับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมในบทบาทของเราในฐานะธุรกิจ ซึ่งเป็นเวลาที่เรามีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับคุณ

เมื่อเราทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการ (ตัวอย่างเช่น โดยการให้บริการของเรากับบริษัทอื่นที่คุณโต้ตอบด้วย) เราจะปฏิบัติตามคำแนะนำของธุรกิจที่ว่าจ้างเราเกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทอื่น ซึ่งรวมถึงบริษัทที่ว่าจ้างเราในฐานะผู้ให้บริการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อบริษัทเหล่านั้นโดยตรง

นโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยจะมีผลบังคับใช้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ นโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วไปจะใช้บังคับต่อไปในขอบเขตที่มีผลบังคับใช้กับคุณในฐานะผู้มีถิ่นที่อยู่ในแคลิฟอร์เนีย หากคุณอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย เราจำเป็นต้องเปิดเผยการใช้งานและการเปิดเผยบางอย่างในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง รวมทั้งแจ้งให้คุณทราบถึงสิทธิ์บางอย่างที่คุณอาจมี คำที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมนี้จะมีความหมายเดียวกับในนโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วไป

ข้อมูลที่เราอาจรวบรวม:เราอาจรวบรวมข้อมูลประเภทต่อไปนี้:

 • ชื่อ
 • ข้อมูลประชากร
 • ข้อมูลทางการค้า
 • ข้อมูลกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
 • ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
 • ข้อมูลเสียงอิเล็กทรอนิกส์ ภาพ หรือข้อมูลอื่นที่คล้ายกัน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาชีพหรือการจ้างงาน

สำหรับข้อมูลแต่ละประเภท เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ รวมถึงจากคุณ จากอุปกรณ์ของคุณ จากโปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ของคุณ และ/หรือจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามโดยตรง เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อให้บริการแก่คุณ คุ้มครองลูกค้าและตัวเราเอง (รวมถึงบริการ) และเพื่อปรับปรุงบริการ เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ภายใต้ CCPA

การเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม:เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลใด ๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า
ปี

เราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในช่วง เดือนก่อนจะมีการปรับปรุงนโยบายครั้งล่าสุด

 • ชื่อ
 • ข้อมูลประชากร
 • ข้อมูลทางการค้า
 • ข้อมูลกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
 • ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
 • ข้อมูลเสียงอิเล็กทรอนิกส์ ภาพ หรือข้อมูลอื่นที่คล้ายกัน
 • ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาชีพหรือการจ้างงาน
 • การอ้างอิงที่นำมาจากข้อมูลข้างต้น

เรามิได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ เพื่อรับสิ่งตอบแทนที่มีมูลค่าภายในช่วง เดือนก่อนจะมีการปรับปรุงนโยบายครั้งล่าสุด

สิทธิ์ของคุณ:คุณอาจได้รับสิทธิ์บางประการในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ได้แก่:

 • สิทธิ์ในการเข้าถึง รวมทั้งสิทธิ์ในการรับทราบประเภทและข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะบางส่วนที่เราได้เก็บรวบรวม
 • สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ภายใต้ข้อจำกัดบางประการภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้
 • สิทธิ์ในการขอให้เปิดเผยข้อมูลที่ถูกรวบรวมไว้
 • สิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลที่เปิดเผยเพื่อค่าตอบแทนที่มีคุณค่า และ
 • สิทธิ์ที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติในการใช้สิทธิ์บางประการภายใต้กฎหมายแคลิฟอร์เนีย

หากต้องการใช้สิทธิ์เหล่านี้ โปรดส่งคำร้องขอโดยส่งอีเมลไปที่ privacy@zendesk.com โปรดระบุให้เฉพาะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณต้องการเข้าถึง เมื่อเราได้รับคำร้องขอของคุณแล้ว เราจะทบทวน แล้วพิจารณาว่าเราสามารถยืนยันตัวตนของคุณหรือไม่ และดำเนินการตามคำร้องขอนั้น หากเราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบ เราจะตอบกลับคำร้องขอของคุณภายใน วันจากที่ได้รับ หรือแจ้งให้คุณทราบหากเราต้องการเวลาเพิ่มเติม

คุณสามารถกำหนดตัวแทนที่ได้รับอนุญาตเพื่อส่งคำร้องขอได้ในนามของคุณได้ตามที่ต้องการ

ติดต่อ:หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายนี้หรือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Zendesk Group โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่ privacy@zendesk.comหรือที่:

บริษัท Zendesk, Inc.
เรียน: ทีมความเป็นส่วนตัวและ DPO
989 Market Street
San Francisco, CA 94103 สหรัฐอเมริกา

14. การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้

นโยบายนี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย ข้อบังคับ หรือการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงไป เราขอแนะนำให้คุณทบทวนหน้านี้เป็นระยะเพื่อดูข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา

หากมีการเปลี่ยนเนื้อหาในนโยบายนี้ เราจะประกาศลงบนเว็บไซต์อย่างชัดเจนเพื่อแจ้งให้คุณทราบก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้

หากคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับนโยบายนี้ โปรดยุติการใช้งานเว็บไซต์และบริการ

15. ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายนี้หรือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของกลุ่มบริษัท Zendesk โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่ euprivacy@zendesk.com หรือ privacy@zendesk.com หรือที่:

บริษัท Zendesk, Inc.
เรียน: ทีมความเป็นส่วนตัวและ DPO
989 Market Street
San Francisco, CA 94103 สหรัฐอเมริกา
privacy@zendesk.com euprivacy@zendesk.com

หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือการใช้ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม โปรดติดต่อผู้ให้บริการระงับข้อพิพาทบุคคลที่สามในสหรัฐอเมริกาของเรา (ฟรี) ที่ https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

16. การควบคุมเวอร์ชันภาษาอังกฤษ

คำแปลที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษของนโยบายนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกเท่านั้น ในกรณีที่มีความคลุมเครือหรือข้อขัดแย้งระหว่างการแปล ให้ถือว่าฉบับภาษาอังกฤษเป็นที่เชื่อถือได้และมีการควบคุม

สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวเวอร์ชัน PDF โปรด คลิกที่นี่.