หมายเลขท้องถิ่นและโทรฟรี

Zendesk lets you choose the phone number option that works best for you and your customers.

ทำให้ลูกค้าสามารถโทรหาคุณได้ง่ายๆ

Whether your customers are within hailing distance or the other side of the world, you can provide them with a phone number that makes sense. Toll-free, local, port the number you already use, or even multiple phone numbers; it’s all possible with Zendesk.

ได้ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับโลก

Zendesk offers phone numbers for more than 40 countries, including toll-free, local and national numbers.

หมายเลขโทรศัพท์ในประเทศและท้องถิ่น

หมายเลขโทรศัพท์หลายหมายเลข

เสนอหมายเลขโทรศัพท์หลายหมายเลขให้กับลูกค้าในหลายสถานที่ หรือสำหรับลูกค้าหรือบริการประเภทต่างๆ

หมายเลขโทรศัพท์หลายหมายเลข

ใช้หมายเลขที่คุณมีอยู่แล้ว

Zendesk supports porting and call forwarding options, so you can choose to keep your current phone number.