Spring til hovedindhold

Privatlivserklæring

Ikrafttrædelsesdato: 1. juni 2022

Dato for sidste opdatering: 1. juni 2022

For at se den tidligere version af vores privatlivserklæring, klik her.
For at se den tidligere version af vores Zendesk-politik for begivenheder, klik her.

Indholdsfortegnelse:

 1. Indledning
 2. Kilder til personoplysninger
 3. Typer af personoplysninger, som vi indsamler
 4. Sådan bruger vi dine personoplysninger
 5. Hvem vi videregiver dine personoplysninger til
 6. Cookies og sporingsteknologier
 7. Sikkerhed og opbevaring
 8. Børns privatliv
 9. Eksterne links
 10. Brugsvilkår
 11. Kontaktoplysninger
 12. Dine databeskyttelsesrettigheder
 13. Supplerende vilkår for fastboende i Californien
 14. Supplerende oplysninger for EØS, Schweiz og Storbritannien
 15. Supplerende oplysninger for andre regioner
 16. Engelsk versionskontrol

 

1. Indledning

Denne privatlivserklæring ("erklæring") gælder for Zendesk, Inc. og dennes relevante tilknyttede selskaber ("Zendesk", "os", "vi" eller "vores"). Zendesk er en servicefokuseret CRM-virksomhed, som udvikler software, der er designet til at forbedre kunderelationer. Zendesk er den dataansvarlige for personoplysninger beskrevet i denne erklæring, medmindre andet er angivet. Hvis du befinder dig i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Schweiz eller Storbritannien, bedes du henvise til afsnit 14(a) i denne erklæring for flere oplysninger om, hvilken eller hvilke specifik(ke) enhed(er), der fungerer som dataansvarlig(e) i forbindelse med dine personoplysninger.

Vores tjenester er beregnet til brug af virksomheder. Hvis vores tjenester stilles til rådighed for dig gennem en abonnent hos Zendesk, er den pågældende abonnent den dataansvarlige for dine personoplysninger, og du skal kontakte den pågældende abonnent med spørgsmål eller anmodninger vedrørende dine personoplysninger. Zendesk er ikke ansvarlig for vores abonnenters privatlivs- eller sikkerhedspraksisser, som kan afvige fra denne erklæring.

Som anvendt i denne erklæring betyder "personoplysninger" alle oplysninger, der vedrører, beskriver eller kan bruges til at identificere en enkeltperson, direkte eller indirekte. Betegnelser, der ikke er defineret heri (såsom websted, tjenester, abonnent, agent, agent-kontaktoplysninger og andre betegnelser) har betydningen, der er angivet i vores hovedabonnementsaftale, som findes her: https://www.zendesk.com/company/agreements-and-terms/master-subscription-agreement/

Anvendelighed: Denne erklæring gælder for personoplysninger, som Zendesk er den dataansvarlige for, og som kan omfatte: (i) oplysninger, der indsamles via Zendesk.com-webstedet, Zendesk-mobilapplikationerne, Zendesk Marketplace, Zendesk-udviklerportalen, vores brandede sociale mediesider og andre websteder, som vi driver (samlet benævnt vores "digitale ejendomme"), (ii) oplysninger, der indsamles, når vi offentliggør et direkte link til denne erklæring, såsom i forbindelse med digitale meddelelser, papirformularer, personlige interaktioner (som kan omfatte markedsføring og opsøgende aktiviteter, såsom undersøgelser, konkurrencer, kampagner, lodtrækninger, konferencer, webinarer og begivenheder), (iii) Agent-kontaktoplysninger, og (iv) oplysninger, der indsamles om personer, der besøger vores kontorer eller indgår i kommercielle transaktioner med os.

Denne erklæring gælder ikke for følgende oplysninger:

 • Personoplysninger om Zendesk-medarbejdere og jobansøgere, og visse kontrahenter og agenter, der agerer i lignende roller.
 • Personoplysninger, som Zendesk behandler på vegne af vores abonnenter.

Ændringer: Vi kan opdatere denne erklæring fra tid til anden for at afspejle ændringer i juridiske, forskriftsmæssige og driftsmæssige krav, vores praksisser og andre faktorer. Læs denne erklæring med jævne mellemrum for opdateringer. Hvis nogen af ændringerne er uacceptable for dig, bør du ophøre med at interagere med os. Hvis påkrævet ved gældende lovgivning, underretter vi dig om eventuelle ændringer til denne erklæring ved at offentliggøre en opdatering på vores websted (og opdatere "Sidst opdateret"-datoen i begyndelsen af denne erklæring) eller på anden passende måde.

2. Kilder til personoplysninger

Vi indsamler oplysninger om dig, og hvordan du interagerer med os på flere måder, herunder:

 • Oplysninger, som du tilvejebringer direkte for os. Vi indsamler de oplysninger, som du tilvejebringer direkte for os. Dette omfatter tilfælde, hvor du registrerer dig og kommunikerer med os direkte gennem vores digitale ejendomme, når du besøger vores kontorer, når du deltager i vores begivenheder, eller når du deltager i vores markedsførings- og opsøgende aktiviteter (herunder undersøgelser, konkurrencer, kampagner, lodtrækninger, konferencer, webinarer og begivenheder).
 • Oplysninger, der indsamles fra din arbejdsgiver, kollegaer eller venner. Vi kan indsamle og behandle personoplysninger vedrørende repræsentanter (f.eks. medarbejdere) for vores aktuelle, tidligere og potentielle kunder, leverandører, investorer og forretningspartnere fra sådanne virksomheder eller andre medarbejdere i sådanne virksomheder. Vi kan også modtage dit navn, adresse, telefonnummer og virksomhedsnavn fra en ven som en del af en henvisning.
 • Oplysninger, der indsamles automatisk eller udledes af dine interaktioner med os. Vi indsamler automatisk tekniske oplysninger om dine interaktioner med vores digitale ejendomme (såsom IP-adresse, browsing-præferencer samt indkøbskurv og købshistorik). Flere oplysninger er tilgængelige i afsnit 6 nedenfor ("Cookies og sporingsteknologier"), vores cookiepolitik, der findes her.
 • Oplysninger fra offentlige kilder. Vi kan indsamle oplysninger fra offentlige enheder, hvorfra offentlige optegnelser indhentes, og oplysninger, som du indsender i offentlige fora, herunder oplysninger, der er offentligt tilgængelige på sociale medier.
 • Oplysninger fra andre tredjeparter. Vi modtager oplysninger om dig fra andre tredjeparter, såsom tredjepartstjeneste- og indholdsudbydere, enheder, som vi samarbejder med om at sælge eller markedsføre produkter og tjenester, telefon- og faxvirksomheder, udbydere af autentificeringstjenester, datamæglere og sociale medienetværk (herunder widgets relateret til sådanne netværk, såsom Facebooks "Synes godt om"-knap). Dine interaktioner med sociale mediefunktioner reguleres af privatlivserklæringen fra de virksomheder, der leverer dem.

Vi kan kombinere oplysninger, som vi modtager fra de forskellige kilder beskrevet i denne erklæring, herunder tredjepartskilder og offentlige kilder, og bruge eller videregive dem til de formål, der er angivet nedenfor.

3. Typer af personoplysninger, som vi indsamler

De typer af personoplysninger, som vi indsamler, omfatter:

 • Identifikatorer, såsom dit navn, alias, postadresse, unikke personlige identifikator, onlineidentifikatorer (såsom forskellige annonceringsidentifikatorer), onlinemeddelelses-id, internetprotokoladresse (IP), e-mailadresse, konto- eller brugernavn, telefonnummer, sociale medieidentifikatorer (f.eks. Twitter-brugernavn, Instagram-navn, osv.) eller andre lignende identifikatorer.
 • Kundeoptegnelser, såsom kreditkortoplysninger. For eksempel, hvis du tilmelder dig en gratis prøvekonto, er du ikke forpligtet til at indtaste dine kreditkortoplysninger, medmindre og indtil du beslutter dig for at fortsætte med et betalt abonnement på vores tjenester. Som yderligere beskrevet i afsnit 5 kan vi bruge tredjepartsbehandlere til at behandle disse oplysninger.
 • Kommercielle oplysninger og præferencer, herunder optegnelser over kreditværdighed, købte, erhvervede eller overvejede produkter eller tjenester, eller andre købs- eller forbrugshistorikker eller -tendenser.
 • Internet- eller anden elektronisk netværksaktivitet og enhedsoplysninger, såsom din browsing-historik, søgehistorik, oplysninger om din enhed, operativsystem, mobiloperatør, placering og andre oplysninger vedrørende dine interaktioner med vores digitale ejendomme eller produkter og tjenester, e-mails, mobilapplikation eller annoncer. Nogle af disse oplysninger kan indsamles ved hjælp af cookies og andre sporingsteknologier som beskrevet yderligere i afsnit 6 og vores cookiepolitik, der kan ses her
 • Geografiske placeringsoplysninger, såsom længde- og breddegrad fra din IP-adresse eller mobilenheds placering, by og stat via en webformular.
 • Lyd-, elektroniske, visuelle og andre sensoriske oplysninger, såsom video/foto eller lydoptagelser af vores lokaler (f.eks. hvis du deltager i en begivenhed eller besøger vores kontorer), optagelser af dine interaktioner med vores salgs-, markedsførings- og supportteams (f.eks. med henblik på kvalitetssikring, træning og analyse i overensstemmelse med gældende love), eller chatlogfiler med kundesupport.
 • Faglige eller ansættelsesrelaterede oplysninger, såsom din virksomhed eller arbejdsgiver, virksomhedswebsted, din stillingsbetegnelse og rolle, trænings- og certificeringsaktivitet, virksomhedsoplysninger eller virksomhedsadresse.
 • Konklusioner, der udledes fra enhver af de oplysninger, som vi indsamler til at oprette en profil om dig, der afspejler dine præferencer, karakteristika og adfærd.

4. Sådan bruger vi dine personoplysninger

Vi kan bruge hver kategori af dine oplysninger beskrevet ovenfor på følgende måder:

 • Til at muliggøre interaktioner og levere vores tjenester til dig. Vi kan bruge dine personoplysninger til at oprette, vedligeholde, tilpasse, administrere og beskytte din konto, gøre det muligt for dig at få adgang til og bruge webstederne og tjenesterne, til at indgå, administrere og opfylde vores kontrakt med dig eller din arbejdsgiver, levere, drive, vedligeholde, forbedre og markedsføre webstederne og tjenesterne, behandle og efterkomme dine kontakt- og supportanmodninger og sende dig relaterede oplysninger, herunder købsbekræftelser og fakturaer, informere dig om yderligere funktioner og andre tjenester, der tilbydes af os, diagnosticere, reparere og spore tjeneste- og kvalitetsproblemer, formidle en ordre, download, udløb eller opsigelse, sende dig transaktionsmeddelelser, levere sikkerhedsadvarsler og -opdateringer og kommunikere med dig om vores datapraksisser, administrere og markedsføre konferencer, webinarer og begivenhedstilmeldinger, administrere og markedsføre undersøgelser, konkurrencer, kampagner og lodtrækninger, tilpasse og forbedre vores digitale ejendomme og din tjenesteoplevelse, levere indholdsoplysninger, der er relevante for dine interesser, installere og konfigurere ændringer og opdateringer til programmer og teknologier relateret til interaktioner med os, autentificere dem, der interagerer med os, og til at besvare dine anmodninger, klager og forespørgsler.
 • Til at efterkomme en henvisningsanmodning. Hvis du vælger at bruge vores henvisningstjeneste til at fortælle en ven om vores tjenester, bruger vi det navn og den e-mailadresse, som du tilvejebringer for os til at kontakte din ven. Du skal kun tilvejebringe din vens navn og e-mailadresse, hvis du med rimelighed mener, at de ikke vil gøre indsigelse imod, at Zendesk kontakter dem.
 • Til vores egne forretningsformål. Vi kan bruge dine personoplysninger til at evaluere eller foretage revision af brugen og ydeevnen af programmer og teknologier relateret til interaktioner med os, evaluere og forbedre kvaliteten af dine interaktioner med os, vores tjenester og websteder, samt programmer og teknologier relateret til interaktioner med os, designe nye tjenester, behandle og katalogisere dine svar på undersøgelser eller spørgeskemaer (f.eks. kundetilfredshedsanmeldelser), optage telefonopkald og/eller videomøder med henblik på kvalitetssikring, træning og analyse i overensstemmelse med gældende love (herunder indhentning af samtykke eller en mulighed for at gøre indsigelse, hvis påkrævet ved lov), udføre intern forskning med henblik på teknologisk udvikling og demonstration, udføre dataanalyse og test, kredit- og betalingsopkrævning, regnskab og andre lignende forretningsfunktioner, og opretholde korrekte forretningsoptegnelser og andre relevante optegnelser.
 • Af juridiske eller sikkerhedsmæssige årsager. Vi kan bruge dine personoplysninger til at overholde lovkrav såsom eksportkontroller og 'kend din kunde', fastlægge, udøve eller forsvare mod retskrav, som vi måtte have mod dig/forfølge sammen med dig, uanset om det er retssager eller administrative eller udenretslige procedurer, beskytte sikkerheden og integriteten af vores ejendom (såsom vores digitale ejendomme, tjenester, databaser og andre teknologiske aktiver) og rettigheder tilhørende dem, der interagerer med os eller andre, gennemgå overholdelse af gældende brugsvilkår, efterforske svigagtige transaktioner, uautoriseret adgang til vores digitale ejendomme og tjenester, overtrædelser af indholds- og adfærdspolitikker og ulovlige aktiviteter (i overensstemmelse med juridiske forpligtelser i henhold til gældende love), og på anden måde registrere, forebygge og reagere på sikkerhedshændelser eller anden ondsindet, vildledende, svigagtig eller ulovlig aktivitet. Disse sikkerhedsformål kan også involvere indsamling og behandling af særlige kategorier af personoplysninger (dvs. sundhedsoplysninger) til kontorbesøg og begivenheder, hvor det er nødvendigt af hensyn til folkesundheden eller påkrævet ved gældende lovgivning.
 • Til markedsføring. Vi kan bruge dine personoplysninger til at markedsføre vores eller en tredjeparts produkter eller tjenester, såsom vores forretningspartnere. Dette kan omfatte at sende dig markedsføringsmeddelelser, produktanbefalinger og andre ikke-transaktionsmæssige meddelelser (via e-mail, telefon eller andre online- og offlinemeddelelser) om vores eller tredjeparters tjenester, kampagner, nyheder og begivenheder. Vi kan bruge dine personoplysninger, når du deltager i markedsføringsundersøgelser, spørgeskemaer, kampagner, udtalelser, onlinekommentarer, produktfeedback, begivenheder, lodtrækninger eller andre konkurrencer. Vi kan foretage en revision af aspekter af vores annonceeksponeringer. Vi kan bruge dine personoplysninger til kontekstuel annoncetilpasning. Du kan fravælge markedsføringsmeddelelser ved at gå til https://go.zendesk.com/unsubemail og angive din(e) e-mailadresse(r) eller ved at klikke på afmeldingslinket nederst i vores markedsføringsmeddelelser. Du kan også administrere dine e-mailpræferencer her. Bemærk, at nogle af vores markedsføringsmaterialer og -oplysninger kan bruge sporingsteknologier og analyseværktøjer til at hjælpe os med at forstå dine præferencer. For yderligere oplysninger, bede du se afsnit 6 nedenfor ("Cookies og sporingsteknologier") og vores cookiepolitik, der kan ses her
 • Virksomhedstransaktioner. Vi kan bruge dine personoplysninger i forbindelse med virksomhedstransaktioner, salg, fusioner, opkøb, omstruktureringer, konkurser og andre virksomhedsaktiviteter. Vi kan for eksempel bruge dine personoplysninger til at efterkomme anmodninger fra en potentiel eller en faktisk køber, der er interesseret i vores virksomheder og andre aktiver, eller i forbindelse med et potentielt eller faktisk køb af virksomheder eller aktiver af os.
 • Samtykke. Vi kan bruge dine personoplysninger til andre formål, som du giver samtykke til.
 • I et afidentificeret, anonymiseret eller aggregeret format. Afhængigt af den gældende lovgivning, når de konverteres til et afidentificeret, anonymiseret eller aggregeret format, udgør oplysninger muligvis ikke længere personoplysninger, og vi kan bruge disse oplysninger til ethvert formål, der ikke er forbudt ved lov.

Enkeltpersoner i EØS: Vores retsgrundlag for at indsamle og bruge de ovenfor beskrevne personoplysninger afhænger af de pågældende personoplysninger og den specifikke sammenhæng. Vi indsamler personoplysninger fra dig, hvis vi har brug for personoplysningerne til opfyldelse af en kontrakt med dig (levere tjenester til dig), hvis behandlingen er i vores legitime interesser og ikke tilsidesættes af dine databeskyttelsesinteresser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, eller hvis vi har dit samtykke (som til enhver tid kan trækkes tilbage). I nogle tilfælde kan vi også have en juridisk forpligtelse til at indsamle personoplysninger fra dig. For flere oplysninger, se afsnit 14 ("Supplerende oplysninger for EØS, Schweiz og Storbritannien").

5. Hvem vi videregiver dine personoplysninger til

Vi kan dele dine personoplysninger med de kategorier af modtagere, der er beskrevet nedenfor:

 • Tilknyttede selskaber og datterselskaber. Vi kan dele dine personoplysninger inden for vores koncern (kendt som "Zendesk-koncernen"), som omfatter moderselskaber og vores ultimative holdingselskaber, tilknyttede selskaber, datterselskaber, forretningsenheder og andre virksomheder, som vi erhverver i fremtiden, efter at de er blevet en del af Zendesk-koncernen, som vil bruge dem til de formål, der er beskrevet i denne erklæring.
 • Tjenesteudbydere. Vi kan dele dine personoplysninger med tjenesteudbydere, der arbejder på vores vegne, såsom udbydere af hostingtjenester, IT-udbydere, operativsystemer og platforme, internettjenesteudbydere, dataanalysevirksomheder og udbydere af markedsføring. Vi kan også indgå kontrakter med virksomheder om at levere visse tjenester, såsom identitetsbekræftelse, e-maildistribution, markedsundersøgelser og kampagnestyring. Vi giver kun disse virksomheder de oplysninger, som de skal bruge til at udføre deres tjenester, og samarbejder med dem om at sikre, at dit privatliv respekteres og beskyttes. Det er forbudt for disse virksomheder ved kontrakt at bruge disse oplysninger til deres egne markedsføringsformål eller at dele disse oplysninger med andre end os, medmindre det sker i henhold til vores anvisning som led i at levere tjenesten eller med din accept.
 • Med tredjeparter efter din anvisning herom, eller som nødvendigt for at gennemføre transaktioner. Vi kan videregive dine personoplysninger til enheder, der hjælper os med at opfylde dine ordrer og efterkomme dine anmodninger, såsom kreditkortbehandlere og partnere, der kan levere en del af din ordre. Vi kan også videregive dine personoplysninger til tredjeparter i henhold til din anvisning (såsom hvis du vælger at deltage i begivenheder, tilbud eller kampagner, der tilbydes i fællesskab med tredjeparter)
 • Forretningspartnere. Vi kan også give dine personoplysninger til forretningspartnere til deres egne formål, såsom:

  • Til begivenhedssponsorer, og i så fald vil dine oplysninger være underlagt sponsorernes privatlivserklæring(er). Hvis det kræves ved gældende lovgivning, indhenter vi dit samtykke, før vi deler oplysninger med begivenhedssponsorer
  • Til vores abonnenter, såsom når vi deler oplysninger om agenter for en abonnents konto.
  • Til kanalpartnere (tredjepartsorganisationer eller enkeltpersoner, der markedsfører og sælger produkter og tjenester for os), med henblik på at gøre det muligt for vores kanalpartnere at underrette dig om vores tjenester. Vi kræver, at vores kanalpartnere tilbyder en fravalgsmulighed i deres meddelelser til dig. Ved at fravælge, fravælger du modtagelse af fremtidige meddelelser fra vores kanalpartner.
  • Til tredjepartsnetværk og -websteder til markedsføring og annoncering på tredjepartsplatforme og -websteder.
 • Faglige rådgivere. Vi kan dele dine personoplysninger med forskellige faglige rådgivere såsom advokater, bogholdere og revisorer.

  • Til juridiske og sikkerhedsmæssige formål. Vi kan dele dine personoplysninger for at svare på lovlige anmodninger fra retshåndhævende myndigheder eller andre offentlige myndigheder i overensstemmelse med vores politik for regeringens anmodninger om oplysninger. Vi kan også dele sådanne oplysninger, hvis vi mener, det er nødvendigt for at efterforske, forebygge eller træffe foranstaltninger vedrørende ulovlige aktiviteter, mistanke om svig, situationer, der involverer potentielle trusler mod en persons fysiske sikkerhed, for at håndhæve eller anvende vores hovedabonnementsaftale, politik for brugerindhold og -adfærd og andre aftaler, og for at beskytte vores rettigheder og vores ejendom eller vores brugeres eller tredjeparters sikkerhed, eller for ellers at fastlægge, udøve og forsvare mod retskrav (herunder ved at dele oplysninger med modparter eller andre relaterede parter i retssagen og deres faglige rådgivere), og som ellers påkrævet ved lov.
  • I forbindelse med en virksomhedstransaktion. Hvis vi sælger/erhverver nogle af eller alle vores aktiver, fusionerer med eller erhverves af en anden enhed (herunder gennem et salg eller i forbindelse med en konkurs), eller deltager i andre lignende former for virksomhedsændringer, vil vi dele dine personoplysninger med den pågældende enhed.
  • Offentligheden. Der kan være muligheder for, at du kan fremsætte offentlige kommentarer om os eller vores produkter. Hvis du fremsætter udtalelser, kan vi med dit samtykke offentliggøre dit navn sammen med udtalelsen. Hvis du giver feedback, kan vi med dit samtykke offentliggøre dit navn sammen med feedbacken. Vi kan offentliggøre anonymiserede udtalelser og indholdsfeedback uden dit samtykke. Vores websteder kan tilbyde offentligt tilgængelige blogs, fællesskabsfora, kommentar-afsnit, diskussionsfora eller andre interaktive funktioner (“interaktive områder”). Du skal være opmærksom på, at eventuelle oplysninger, som du offentliggør i et interaktivt område, kan læses, indsamles og bruges af andre, der tilgår dem.
 • Samtykke. Vi kan videregive dine oplysninger til andre tredjeparter med dit samtykke. Vi kan også afidentificere, anonymisere eller aggregere personoplysninger for at dele dem med tredjeparter til ethvert formål, hvis tilladt ved lov.

6. Cookies og sporingsteknologier

Brugte cookies, pixels og lignende sporingsteknologier: Vi og vores autoriserede partnere indsamler også oplysninger via cookies, web-beacons, pixels, tags, indlejrede scripts, sessionsgenafspilningsværktøjer, SDK'er, lokal lagring, såsom HTML5 og lokale delte objekter ("LSO'er," også kendt som Flash-cookies) eller andre datahentnings- og sporingsteknologier ("sporingsteknologier"), såsom din internettjenesteudbyder og IP-adresse, enhedsidentifikator, browsertype, operativsystem, din enheds WiFi MAC-adresse eller Bluetooth MAC-adresse, datoen og klokkeslættet, hvor du tilgår vores digitale ejendomme, de sider, du tilgik, mens du besøgte vores digitale ejendomme, og den internetadresse, hvorfra du tilgik vores digitale ejendomme. Cookies er en type teknologi, der installerer en lille mængde oplysninger på en brugers computer eller anden enhed, når de besøger et websted. Cookies giver for eksempel et websted mulighed for at genkende fremtidige besøg ved brug af den pågældende computer eller enhed. Nogle cookies eksisterer kun under en enkelt session, og nogle er vedvarende over flere sessioner over tid. Vi og vores partnere bruger disse sporingsteknologier til at sikre den grundlæggende funktionalitet af vores digitale ejendomme, til at huske brugerpræferencer (herunder dine præferencer vedrørende sporingsteknologier), maksimere ydeevnen af vores digitale ejendomme og tjenester, give dig tilbud, der kan være af interesse for dig, måle effektiviteten af vores digitale ejendomme, markedsføringskampagner og e-mailmeddelelser, og til at tilpasse onlineindhold. Disse sporingsteknologier kan bruges til at spore dig over tid og på tværs af enheder, websteder og tjenester.

Derudover kan vi bruge sporingspixels, enten direkte eller gennem tredjeparter. Sporingspixels er små, gennemsigtige grafikker med en unik identifikator, der funktionsmæssigt ligner cookies, og som bruges til at tilvejebringe analyseoplysninger om brugeroplevelsen, samt til at understøtte tilpassede markedsføringsaktiviteter for brugere af vores digitale ejendomme. I modsætning til cookies, som opbevares på en brugers computers harddisk, indlejres sporingspixels usynligt på websider. Vores digitale ejendomme kan bruge sporingspixels til at hjælpe os med bedre at administrere indhold, såsom ved at forbedre brugergrænsefladen eller forbedre vores markedsføringsprogrammer eller markedsføringen fra vores tilknyttede selskaber, forretningspartnere og andre tredjeparter (herunder til interessebaseret annoncering som beskrevet nedenfor). De digitale ejendomme kan bruge oplysninger til at oprette aggrerede sporingsinformationsrapporter vedrørende brugeres demografiske oplysninger, trafikmønstre og køb. Vi kan også knytte sporingsoplysninger til personoplysninger.

Tredjepartsvirksomheder: For at give dig en mere relevant og interessant oplevelse, kan vi samarbejde med tredjepartsvirksomheder om at vise annoncer eller tilpasse indholdet på vores digitale ejendomme eller via andre kommunikationskanaler. Disse virksomheder kan bruge sporingsteknologier som beskrevet i denne erklæring til at indsamle oplysninger om dig, som kan omfatte din præcise placering, dine besøg på de digitale ejendomme og dine besøg andre steder på internettet. Disse virksomheder kan også bruge disse oplysninger til at vise dig mere relevant annoncering, kendt som interessebaseret annoncering, hvilket kan omfatte at sende dig en annonce på en anden onlinetjeneste, efter at du har forladt vores digitale ejendomme (dvs. retargeting).

Dine valg: Du kan vælge, om du vil modtage interessebaseret annoncering. Hvis du befinder dig i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, Schweiz eller Storbritannien, skal der altid bruges nødvendige cookies for at kunne levere de tjenester, du har anmodet om. Dog vil du få mulighed for at vælge, hvorvidt du giver samtykke til brugen og den efterfølgende behandling af oplysninger, der indsamles gennem ikke-nødvendige cookies (dvs. funktionelle cookies, analysecookies, målretningscookies og sociale mediecookies) på det tidspunkt, hvor du besøger Zendesk-webstedet for første gang. Du kan til enhver tid opdatere din beslutning (herunder tilbagetrække eventuelt tidligere givet samtykke med fremtidig virkning) ved at klikke på linket "Cookieindstillinger" i sidefoden på hver webside. Hvis du klikker på det pågældende link, får du også yderligere oplysninger om de forskellige typer af cookies, der bruges, og de specifikke tredjeparter, der bruger dem. Hvis du befinder dig i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, kan du også mere generelt tilvælge brugen af cookies ved at klikke her. Digital Advertising Alliance ("DAA") og Network Advertising Initiative ("NAI") tilvejebringer også mekanismer for dig til at fravælge interessebaseret annoncering udført af deltagende medlemmer på http://www.aboutads.info/choices/ og optout.networkadvertising.org. Du kan også besøge http://www.aboutads.info/appchoices for oplysninger om DAA's fravalgsprogram, nærmere bestemt for mobilapps (herunder brug af præcis placering til tredjepartsannoncer). Ved fravalg af interessebaseret annoncering fravælger du ikke al annoncering, men derimod kun interessebaseret annoncering fra os eller vores agenter eller repræsentanter. Endvidere skal cookiebaserede fravalg udføres på hver enhed og browser, hvorpå du ønsker at fravælge. Hvis du for eksempel har fravalgt i din computerbrowser, vil dette fravalg ikke nødvendigvis være gyldigt på din mobilenhed. DAA/NAI-browserbaserede fravalg fungerer ikke eller er muligvis ikke længere gyldige, hvis dine browsere er konfigureret til at afvise cookies, hvis du efterfølgende sletter dine cookies, eller hvis du bruger en anden enhed eller webbrowser. Vi er ikke ansvarlige for effektiviteten af disse eller andre tredjeparters fravalgsmuligheder eller programmer.

Do Not Track: Nogle browsere har indarbejdet 'Do Not Track'-præferencer ("DNT"). Når de er slået til, sender de fleste af disse funktioner signaler til det websted, du besøger, om, at du ikke ønsker at få oplysninger om dine onlinesøgnings- og browsingaktiviteter indsamlet og brugt. Da der endnu ikke er en fælles aftale om, hvordan DNT-signaler skal fortolkes, svarer vi ikke på DNT-signaler fra webstedsbrowsere på nuværende tidspunkt. Du kan dog afvise eller slette cookies. Hvis du afviser eller sletter cookies, kan nogle af vores webstedsfunktioner blive forringet, eller nogle af de annoncer, der vises til dig, er muligvis ikke relevante for dig længere. Hvis du ændrer computere, enheder eller browsere eller bruger flere computere, enheder eller browsere og sletter dine cookies, skal du muligvis gentage denne proces for hver computer, enhed eller browser. Se din browsers hjælpeinstruktioner for at få mere at vide om, hvordan du administrerer cookies og brugen af andre sporingsteknologier. Du kan også finde flere oplysninger om administration af cookies på Alt om cookies – Administrér cookies.

For flere oplysninger om brugen af cookies på vores websteder og hvordan du administrerer dine cookieindstillinger, bedes du læse vores cookiepolitik, der kan ses her.

Afsnit 6 gælder ikke for cookies i produkter, og vores politik for cookies i produkter kan ses her.

7. Sikkerhed og opbevaring

Vi opretholder rimelige sikkerhedsprocedurer og tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig tilintetgørelse, tab, videregivelse, ændring eller brug.

Hvis Zendesk er den dataansvarlige for personoplysninger, vil dine personoplysninger generelt blive opbevaret, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som vi har beskrevet i afsnit 4 i denne erklæring. Dette omfatter opbevaring af dine oplysninger for at levere de anmodede tjenester til dig og for at interagere med dig, muliggøre din deltagelse i en begivenhed, opretholde forretningsforhold med dig/din virksomhed, for at forbedre vores forretning over tid, for at sikre løbende lovlighed og sikkerhed af vores tjenester og relationer eller på anden måde i overensstemmelse med vores interne opbevaringsprocedurer.

Når du/din virksomhed har opsagt kontraktforholdet med os eller på anden måde afsluttet dit/sit forhold til os, kan vi opbevare dine personoplysninger i vores systemer og optegnelser for at sikre tilstrækkelig opfyldelse af bestemmelser, der består efter opsigelse af kontrakter, eller til eventuelle andre legitime forretningsmæssige formål, såsom at dokumentere vores forretningspraksisser og kontraktlige forpligtelser, at tilvejebringe oplysninger for dig om vores produkter og tjenester, eller at overholde de gældende juridiske, skattemæssige eller regnskabsmæssige krav. Ligeledes opbevarer vi dine personoplysninger indtil den gældende forældelsesfrist til fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af potentielle retskrav.

Når vi ikke har et løbende legitimt forretningsbehov eller lovligt retsgrundlag for at behandle dine personoplysninger, vil vi enten slette, anonymisere eller aggregere dem, eller hvis dette ikke er muligt (f.eks. fordi dine personoplysninger er blevet opbevaret i sikkerhedskopieringsarkiver), så vil vi opbevare dine personoplysninger på sikker vis og isolere dem fra eventuel yderligere behandling, indtil sletning er mulig. Hvis du gerne vil vide mere om opbevaringsperioder, der gælder for din særlige situation, kan du kontakte os ved hjælp af oplysningerne angivet i afsnit 11 nedenfor

8. Børns privatliv

Vores websteder og tjenester er ikke rettet mod børn under 16 år, og vi indsamler ikke bevidst personoplysninger online direkte fra børn. Hvis du er forælder eller værge for et mindreårigt barn og mener, at barnet har videregivet personoplysninger til os online, bedes du kontakte privacy@zendesk.com.

Når du interagerer med os, kan du støde på links til eksterne websteder eller andre onlinetjenester, herunder dem, der er indlejret i tredjepartsannoncer. Vi hverken kontrollerer eller er ansvarlige for sådanne tredjepartswebsteder og -tjenesters privatlivs- og dataindsamlingspolitikker. Du bør forhøre dig hos sådanne tredjeparter og læse deres respektive privatlivserklæringer, hvis du vil have flere oplysninger, eller hvis du har spørgsmål om deres praksisser.

10. Brugsvilkår

Hovedabonnementsaftalen, slutbrugerlicensen og andre gældende vilkår for interaktioner med os kan findes på: https://www.zendesk.com/company/agreements-and-terms/.

11. Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende denne erklæring eller om Zendesk-koncernens privatlivspraksisser, bedes du kontakte os via e-mail på euprivacy@zendesk.com eller privacy@zendesk.com, eller på:

Zendesk, Inc.
Attn: Privacy Team and DPO
989 Market Street
San Francisco, CA 94103, USA

Hvis du har en uafklaret bekymring om privatlivets fred eller databrug, som vi ikke har løst på tilfredsstillende vis, bedes du kontakte vores amerikanske tredjepartsudbyder af tvistbilæggelse (gratis) på https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

12. Dine databeskyttelsesrettigheder

Love i visse retskredse kan give enkeltpersoner rettigheder med hensyn til personoplysninger, såsom dem, der er anført nedenfor. Vi overholder disse rettigheder i det omfang, der er påkrævet ved lov.

 • Indsigt. Du kan have ret til at få bekræftelse fra os om, hvorvidt personoplysninger og relaterede oplysninger behandles, samt retten til at få en kopi af dine personoplysninger, der behandles.
 • Berigtigelse. Du kan have ret til at anmode om berigtigelse af unøjagtige personoplysninger og til at få ufuldstændige oplysninger fuldstændiggjort.
 • Indsigelse. Du kan have ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger af tvingende og legitime årsager relateret til din særlige situation, undtagen i tilfælde, hvor lovbestemmelser udtrykkeligt foreskriver den pågældende behandling. Du har også ret til at gøre indsigelse mod/fravælge behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål ved at klikke på afmeldingslinket nederst i den modtagne markedsføringsmeddelelse eller ved at sende en e-mail til os på privacy@zendesk.com.
 • Portabilitet. Du kan have ret til at modtage dine personoplysninger, som du har tilvejebragt for os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og have ret til at overføre dem til andre dataansvarlige uden hindring. Denne ret eksisterer kun, hvis behandlingen er baseret på dit samtykke eller en kontrakt, og behandlingen udføres via automatiserede midler.
 • Begrænsning. Du kan i visse tilfælde have ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.
 • Sletning. Du kan anmode om at få dine personoplysninger slettet, hvis (i) de ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil vi indsamlede dem, (ii) du har trukket dit samtykke tilbage, og der ikke findes noget andet retsgrundlag for behandlingen, (iii) du gjorde indsigelse, og der ikke eksisterer nogen tvingende legitime grundlag for behandlingen, (iv) behandlingen er ulovlig, eller sletning er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse.
 • Ret til at indgive en klage. Du kan også have ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed i det land, hvori du bor. Kontaktoplysningerne på datatilsynsmyndigheder i EØS, Schweiz og Storbritannien er tilgængelige her
 • Ret til at afvise eller trække samtykke tilbage. I tilfælde af, at vi beder om dit samtykke til behandling, kan du frit afvise at give samtykke, og du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage uden eventuelle negative konsekvenser ved at kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne ovenfor. Lovligheden af eventuel behandling af dine personoplysninger, der fandt sted før tilbagetrækningen af dit samtykke, påvirkes ikke.
 • Automatiske individuelle afgørelser. Vi informerer dig hermed om, at de typer af automatiske individuelle afgørelser, der henvises til i artikel 22(1) og (4) i den generelle forordning om databeskyttelse, ikke finder sted på vores websteder eller i vores tjenester. Skulle dette ændre sig, informerer vi dig om dette og det faktum, at du har ret til ikke at blive genstand for denne slags beslutninger, der udelukkende er baseret på automatiske individuelle afgørelser, og til at få flere oplysninger om, hvorfor enhver sådan beslutning blev truffet.

For at udøve dine rettigheder (eller andre rettigheder, der kan være tilgængelige for dig i henhold til din lokale databeskyttelseslovgivning), bedes du kontakte os ved hjælp af vores webformular eller ved at sende en e-mail til os på privacy@zendesk.com. Vi forsøger at besvare alle legitime anmodninger inden for en måned efter modtagelse af anmodningen eller som ellers påkrævet ved gældende lovgivning. Hvis svaret tager længere tid, underretter vi dig. Hvis vi med rimelighed har tvivl vedrørende din identitet, kan vi bede dig om at tilvejebringe yderligere oplysninger for os for at bekræfte din identitet.

13. Supplerende vilkår for fastboende i Californien

I medfør af Californiens lov om beskyttelse af forbrugeres personoplysninger (California Consumer Privacy Act, "CCPA") gælder dette afsnit for visse personoplysninger, der indsamles om fastboende i Californien, hvor Zendesk fungerer som en "virksomhed" og supplerer resten af vores erklæring ovenfor. Dette afsnit gælder ikke for følgende oplysninger:

 • Oplysninger om enkeltpersoner, der ikke er fastboende i Californien,
 • Oplysninger om vores egne medarbejdere, kontrahenter, agenter og jobansøgere. Sådanne oplysninger er underlagt en separat privatlivserklæring, som vi gør tilgængelig for enkeltpersoner,
 • Oplysninger, som vi indsamler fra enkeltpersoner, med hvem vi udelukkende deltager i virksomhedskommunikation og -transaktioner, såsom oplysninger om medarbejdere hos vores forretningspartnere og kunder, og
 • Oplysninger, som vi behandler som "tjenesteudbyder" for vores erhvervskunder. I sådanne tilfælde følger vi anvisningerne fra den virksomhed, der ansatte os, når vi behandler dine personoplysninger, og du bør kontakte den pågældende virksomhed for at få flere oplysninger om, hvordan dine personoplysninger behandles.

Kilder til personoplysninger: Se afsnit 2 ovenfor.

Anvendelser af personoplysninger: De forretningsmæssige og kommercielle formål, hvortil vi indsamler personoplysninger, er beskrevet i afsnit 4 og 6 ovenfor.

Videregivelse af personoplysninger: Vores praksisser for videregivelse af oplysninger er beskrevet i diagrammet nedenfor og stemmer overens med oplysningerne tilvejebragt ovenfor i afsnit 3 (Indsamling), afsnit 5 (Videregivelser) og afsnit 6 (Cookies og sporingsteknologier). Vi sælger ikke (som denne betegnelse er defineret i henhold til CCPA) personoplysninger, herunder personoplysninger om enkeltpersoner under 16 år.

Kategorier af
personoplysninger, som vi indsamler
Kategorier af tredjeparter til hvilke vi videregiver personoplysninger til et forretningsformål
Identifikatorer
 • Tilknyttede selskaber og datterselskaber
 • Tjenesteudbydere
 • Med tredjeparter efter din anvisning herom, eller som er nødvendige for at gennemføre transaktioner
 • Med forretningspartnere til deres egne formål
 • Faglige rådgivere
 • Udbydere af juridisk og sikkerhedsmæssig assistance og ressourcer
 • Enheder involveret i en virksomhedstransaktion
 • Virksomheder, der driver cookie- og sporingsteknologier beskrevet i afsnit 6
 • Enheder, hvortil du har givet samtykke til videregivelsen
 • Til offentligheden, hvis du vælger at gøre sådanne oplysninger tilgængelige
Kundeoptegnelser
 • Tilknyttede selskaber og datterselskaber
 • Tjenesteudbydere
 • Med tredjeparter efter din anvisning herom, eller som er nødvendige for at gennemføre transaktioner
 • Med forretningspartnere til deres egne formål
 • Udbydere af juridisk og sikkerhedsmæssig assistance og ressourcer
 • Enheder involveret i en virksomhedstransaktion
 • Virksomheder, der driver cookie- og sporingsteknologier beskrevet i afsnit 6
 • Enheder, hvortil du har givet samtykke til videregivelsen
Demografiske oplysninger
 • Tilknyttede selskaber og datterselskaber
 • Tjenesteudbydere
 • Med tredjeparter efter din anvisning herom, eller som er nødvendige for at gennemføre transaktioner
 • Med forretningspartnere til deres egne formål
 • Udbydere af juridisk og sikkerhedsmæssig assistance og ressourcer
 • Enheder involveret i en virksomhedstransaktion
 • Enheder, hvortil du har givet samtykke til videregivelsen
Kommercielle oplysninger og præferencer
 • Tilknyttede selskaber og datterselskaber
 • Tjenesteudbydere
 • Med tredjeparter efter din anvisning herom, eller som er nødvendige for at gennemføre transaktioner
 • Med forretningspartnere til deres egne formål
 • Udbydere af juridisk og sikkerhedsmæssig assistance og ressourcer
 • Enheder involveret i en virksomhedstransaktion
 • Virksomheder, der driver cookie- og sporingsteknologier beskrevet i afsnit 6
 • Enheder, hvortil du har givet samtykke til videregivelsen
 • Til offentligheden, hvis du vælger at gøre sådanne oplysninger tilgængelige
Internet- eller andre elektroniske netværksaktivitetsoplysninger og enhedsoplysninger
 • Tilknyttede selskaber og datterselskaber
 • Tjenesteudbydere
 • Med tredjeparter efter din anvisning herom, eller som er nødvendige for at gennemføre transaktioner
 • Med forretningspartnere til deres egne formål
 • Udbydere af juridisk og sikkerhedsmæssig assistance og ressourcer
 • Virksomheder, der driver cookie- og sporingsteknologier beskrevet i afsnit 6
 • Enheder involveret i en virksomhedstransaktion
 • Enheder, hvortil du har givet samtykke til videregivelsen
Geografiske placeringsoplysninger
 • Tilknyttede selskaber og datterselskaber
 • Tjenesteudbydere Med tredjeparter efter din anvisning herom eller som nødvendigt for at gennemføre transaktioner
 • Med forretningspartnere til deres egne formål
 • Udbydere af juridisk og sikkerhedsmæssig assistance og ressourcer
 • Enheder involveret i en virksomhedstransaktion
 • Virksomheder, der driver cookie- og sporingsteknologier beskrevet i afsnit 6
 • Enheder, hvortil du har givet samtykke til videregivelsen
Lyd-, elektroniske, visuelle og andre sensoriske oplysninger
 • Tilknyttede selskaber og datterselskaber
 • Tjenesteudbydere
 • Med tredjeparter efter din anvisning herom, eller som er nødvendige for at gennemføre transaktioner
 • Med forretningspartnere til deres egne formål
 • Udbydere af juridisk og sikkerhedsmæssig assistance og ressourcer
 • Enheder involveret i en virksomhedstransaktion
 • Virksomheder, der driver cookie- og sporingsteknologier beskrevet i afsnit 6
 • Enheder, hvortil du har givet samtykke til videregivelsen
 • Til offentligheden, hvis du vælger at gøre sådanne oplysninger tilgængelige
Udledte konklusioner
 • Tilknyttede selskaber og datterselskaber
 • Tjenesteudbydere
 • Med tredjeparter efter din anvisning herom, eller som er nødvendige for at gennemføre transaktioner
 • Med forretningspartnere til deres egne formål
 • Udbydere af juridisk og sikkerhedsmæssig assistance og ressourcer
 • Enheder involveret i en virksomhedstransaktion
 • Virksomheder, der driver cookie- og sporingsteknologier beskrevet i afsnit 6
 • Enheder, hvortil du har givet samtykke til videregivelsen

Dine rettigheder:

Med forbehold for juridiske begrænsninger kan visse fastboende i Californien udøve følgende rettigheder ved hjælp af vores webformular eller ved at sende os en e-mail på privacy@zendesk.com.

 • Ret til at blive informeret. Du har ret til at anmode om information om de kategorier af personoplysninger, som vi har indsamlet om dig, kategorierne af kilder, hvorfra vi har indsamlet personoplysningerne, formålene med at indsamle personoplysningerne, kategorierne af tredjeparter, som vi har videregivet dine personoplysninger til, og det formål, hvortil vi har videregivet dine personoplysninger ("kategorirapport"). Du kan også anmode om information om de specifikke personoplysninger, som vi har indsamlet om dig ("rapport om specifikke oplysninger").

  Ret til at slette. Du har ret til at anmode om, at vi sletter personoplysninger, som vi har indsamlet fra dig.

  Ret til at fravælge Vi sælger ikke personoplysninger.

Du bliver ikke genstand for diskrimination på nogen måde, der er forbudt i henhold til gældende lovgivning, for at udøve disse rettigheder.

Bekræftelse: For at behandle anmodninger skal vi indhente oplysninger for at finde dig i vores optegnelser eller bekræfte din identitet afhængigt af arten af anmodningen. I de fleste tilfælde anmoder vi om oplysninger om dig, som kan omfatte dit navn, e-mailadresse eller andre oplysninger. Hvis du indsender en rapport om retten til at blive informeret om specifikke oplysninger, kan vi også anmode om en underskrevet erklæring, hvori du under straf for mened bekræfter din identitet. Vi kan anmode om alternative oplysninger under visse omstændigheder og/eller bruge tredjeparter til at hjælpe med at bekræfte din identitet.

Autoriserede agenter: Autoriserede agenter kan udøve rettigheder på vegne af californiske forbrugere, men vi forbeholder os retten til også at bekræfte forbrugerens identitet direkte som beskrevet ovenfor. Autoriserede agenter skal kontakte os ved at indsende en anmodning via vores webformular og angive, at de indsender anmodningen som en agent. Agenter skal fremlægge bevis for agentens identitet, bevis for registrering hos California Secretary of State (hvis agenten er en virksomhed) og mindst ét af følgende dokumenter, der beviser agentens juridiske bemyndigelse til at handle på vegne af den enkelte forbruger: (i) fuldmagt, som vi med rimelighed kan bekræfte, eller (ii) underskrevet tilladelse fra forbrugeren.

Timing: Vi svarer på anmodninger om sletning og anmodninger om information inden for 45 dage, medmindre vi har brug for mere tid, og i så fald underretter vi dig om, at det kan tage op til 90 dage i alt at besvare din anmodning.

14. Supplerende oplysninger for EØS, Schweiz og Storbritannien

Følgende vilkår supplerer erklæringen med hensyn til vores behandling af personoplysninger fra Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (dvs. EU-medlemslande, Island, Liechtenstein og Norge), samt Schweiz og Storbritannien. I det omfang det er relevant, i tilfælde af eventuel uoverensstemmelse eller uregelmæssighed mellem de andre dele af erklæringen og vilkårene i dette afsnit 14, skal afsnit 14 være gældende og have forrang med hensyn til behandlingen af personoplysninger fra EØS, Schweiz og Storbritannien.

 1. Dataansvarlig: Den Zendesk-enhed, som du har et primært forhold til (såsom den enhed, der har indgået salgs-/tjeneste-/forsyningskontrakt med dig, den enhed, der har leveret markedsførings- og salgsfremmende materialer og meddelelser til dig, den primære enhed i den region, hvor du tilgår vores websted) er den dataansvarlige for personoplysninger, der indsamles fra enkeltpersoner inden for omfanget af denne erklæring. I de fleste tilfælde vil dette være Zendesk, Inc., medmindre vi specifikt informerer dig om andet. I nogle tilfælde kan mere end én Zendesk-enhed behandle dine personoplysninger som uafhængige dataansvarlige. Hvis du har eventuelle spørgsmål om dataansvar, bedes du kontakte os (se afsnit 11 for kontaktoplysninger).
 2. Retsgrundlag for behandling: Vi påberåber os følgende retsgrundlag for indsamlingen, behandlingen og brugen af dine personoplysninger:

  • Behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, som du er part i, eller for at træffe foranstaltninger efter din anmodning herom forud for indgåelse af en kontrakt. Dette omfatter tilfælde, hvor vi har brug for at muliggøre interaktioner mellem dig og os og for at levere vores tjenester til dig, når vi har brug for at formidle vores forretningsforhold til dig/virksomheder, der fungerer som vores investorer, leverandører og andre forretningspartnere, og når vi indgår og opfylder vores del af kontrakten med vores kunder.
  • Behandlingen er nødvendig for at overholde en juridisk eller lovbestemt forpligtelse, som vi er underlagt. Dette omfatter tilfælde, hvor vi i henhold til forskellige erhvervslove er forpligtede til at udføre forskellige overholdelseskontroller (såsom eksportkontroller) relateret til vores kunder, investorer, leverandører og andre forretningspartnere. Det kan også omfatte forskellige lokale overholdelsesforpligtelser i forbindelse med skat og regnskab, som vi skal overholde på grund af driften af vores virksomhed.
  • Behandlingen er nødvendig af hensyn til de legitime interesser, der forfølges af os eller af en tredjepart. Dette omfatter tilfælde, hvor vi behandler dine personoplysninger til vores egne interne forbedringsformål i forbindelse med vores forretning, visse undersøgelser og spørgeskemaer, som vi kan udføre, og vores markedsføringsaktiviteter (for eksempel ved at sende dig digital direkte markedsføring relateret til lignende produkter/tjenester, som vi har leveret til dig), medmindre samtykke er påkrævet i henhold til gældende lovgivning. Vi kan også yde noget af den ekstra support til vores tjenester baseret på vores legitime forretningsinteresse i at gøre det, selvom vi ikke er forpligtede til at gøre det i henhold til vores kontrakter, herunder gennem forskellige digitale meddelelser og andre værktøjer, som vi leverer i løbet af vores forretnings-/tjenesteforhold med dig.
  • Hvis du har givet os dit samtykke til behandlingen af dine oplysninger til et eller flere specifikke formål. Dette omfatter digitale direkte markedsføringsmeddelelser, hvor dit samtykke er påkrævet ved lov eller i andre tilfælde, hvor vi har bedt om dit samtykke til at indsamle og behandle dine personoplysninger (vi informerer dig ved enhver sådan lejlighed).
  • Behandlingen er nødvendig af hensyn til offentlig interesse inden for folkesundhedsområdet. Dette kan omfatte vores legitime interesser i og juridiske forpligtelser vedrørende indsamlingen og behandlingen af sundhedsoplysninger fra kontorbesøgende eller begivenhedsdeltagere i forbindelse med en pandemi eller relaterede helbredstruende scenarier for at beskytte enkeltpersoner mod alvorlige grænseoverskridende trusler mod sundheden eller sikre høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder for sundhedspleje,
  • Behandlingen er nødvendig af hensyn til vores legitime interesser i fastlæggelsen, udøvelsen eller forsvaret af retskrav, uanset om i retssager eller i en administrativ eller udenretslig procedure.
 3. Internationale overførsler af personoplysninger: På grund af den globale karakter af vores driftsaktiviteter kan nogle af de modtagere, der er nævnt i afsnit 5 i erklæringen, være beliggende i lande uden for EØS, Schweiz eller Storbritannien, som ikke yder et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse som defineret af databeskyttelseslovgivningen i EØS, Schweiz og Storbritannien. Visse tredjelande er officielt blevet anerkendt af myndighederne i EØS, Schweiz og Storbritennien for at yde et passende beskyttelsesniveau, og der er ikke behov for yderligere sikkerhedsforanstaltninger. Nedenstående beskriver, hvordan vi beskytter dine personoplysninger, når de overføres uden for de pågældende lande.

  1. Koncerninternt: Koncerninterne internationale overførsler foretages til lande, hvor Zendesk-enheder er beliggende, nærmere bestemt USA. Overførslen af dine personoplysninger uden for EØS, Schweiz og Storbritannien til vores koncernselskaber beliggende i tredjelande, som ikke tilbyder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau sammenlignet med standarder i EØS, Schweiz eller Storbritannien, vil være baseret på følgende sikkerhedsforanstaltninger:

   • Zendesks bindende selskabsregler, der er godkendt af EU's databeskyttelsesmyndigheder, og som gør det muligt for os at overføre personoplysninger lovligt fra EØS-medlemslande til andre Zendesk-koncernselskaber rundt om i verden. Flere oplysninger om (herunder en kopi af) vores bindende selskabsregler er tilgængelige her, og dokumentation for godkendelse af vores bindende selskabsregler er tilgængelig på Europa-Kommissionens websted her, eller
   • De britiske standardkontraktbestemmelser, som relevant. Vi kan også bruge tillæg og andre dataoverførselsaftaler, der er specifikke for visse lande.
  2. Tredjeparter: Nogle af de tredjeparter, som vi deler personoplysninger med, er også beliggende uden for EØS, Schweiz eller Storbritannien i tredjelande, som ikke yder et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse som defineret af databeskyttelseslovgivningen i EØS, Schweiz eller Storbritannien. Overførsler til tredjeparter beliggende i sådanne tredjelande finder sted ved hjælp af en acceptabel dataoverførselsmekanisme, såsom EUs eller Storbritanniens standardkontraktbestemmelser, godkendte adfærdskodekser og certificeringer, på grundlag af tilladte lovbestemte undtagelser eller eventuel anden gyldig dataoverførselsmekanisme udstedt af EØS-, schweiziske eller britiske myndigheder. Kontakt os venligst ved hjælp af kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker at modtage yderligere oplysninger eller, hvis tilgængelig, en kopi af den relevante dataoverførselsmekanisme.

   Zendesk, Inc., FutureSimple Inc. og Smooch Technologies US Inc. overholder og har certificeret overholdelse af principperne i EU-USA og Schweiz-USA Privacy Shield-rammeaftalerne som angivet af det amerikanske handelsministerium; dog påberåber vi os IKKE Privacy Shield som en lovlig mekanisme til at overføre personoplysninger fra EU, Storbritannien eller Schweiz. For flere oplysninger om Privacy Shield-rammeaftalerne, og for at se omfanget af Zendesks certificering, bedes du besøge https://www.privacyshield.gov/list.

 4. Databeskyttelsesrådgiver: Nedenfor finder du kontaktoplysninger til vores databeskyttelsesrådgiver i EU og Storbritannien.

  Zendesk, Inc.
  Attn: Privacy Team and DPO
  989 Market Street
  San Francisco, CA 94103, USA
  privacy@zendesk.com
  euprivacy@zendesk.com

15. Supplerende oplysninger for andre regioner

Australien: Personoplysninger, der indsamles, opbevares, bruges og/eller behandles af Zendesk-koncernen, som beskrevet i denne erklæring, indsamles, opbevares, bruges og/eller behandles i overensstemmelse med den australske lov om privatlivets fred (Australian Privacy Act 1988) (Commonwealth) og de australske principper om privatlivets fred (Australia Privacy Principles), som vi beskriver yderligere her. Hvis du er utilfreds med vores håndtering af en klage eller ikke er enig i løsningen foreslået af os, kan du indgive en klage til Office of the Australian Information Commissioner ("OAIC") ved at kontakte OAIC ved hjælp af metoderne, der er angivet på deres websted på http://www.oaic.gov.au. Du kan også anmode om, at vi videregiver oplysningerne om din klage til OAIC direkte.

Brasilien: Personoplysninger, der indsamles, opbevares, bruges og/eller behandles af Zendesk-koncernen, som beskrevet i denne erklæring, indsamles, opbevares, bruges og/eller behandles i overensstemmelse med Lei Geral de Proteção de Dados ("LGPD"). De enkeltpersoner, der bruger eller tilgår vores websteder eller tjenester, giver udtrykkeligt samtykke til indsamlingen, brugen, opbevaringen og behandlingen af deres personoplysninger udført af os til de formål, der er beskrevet i denne erklæring.

Canada: Personoplysninger, som defineret i Canadas lov om beskyttelse af personoplysninger og elektroniske dokumenter (Personal Information Protection and Electronic Documents Act, "PIPEDA")), indsamles, opbevares, bruges og/eller behandles af Zendesk-koncernen i overensstemmelse med Zendesk-koncernens forpligtelser i henhold til PIPEDA.

Japan: Personoplysninger, der indsamles, opbevares, bruges og/eller behandles af Zendesk-koncernen, som beskrevet i denne erklæring, indsamles, opbevares, bruges og/eller behandles i overensstemmelse med Japans lov om beskyttelse af personoplysninger (Act on the Protection of Personal Information, "APPI").

Nevada: Vi sælger ikke personoplysninger på nuværende tidspunkt. Hvis du er fastboende i Nevada, kan du alligevel sende en e-mail til os ved hjælp af oplysningerne ovenfor med henblik på at udøve din ret til at fravælge salg i henhold til Nevadas reviderede vedtægter (Nevada Revised Statutes) §603A ff.

New Zealand: Personoplysninger, der indsamles, opbevares, bruges og/eller behandles af Zendesk-koncernen, som beskrevet i denne erklæring, indsamles, opbevares, bruges og/eller behandles i overensstemmelse med New Zealands lov om privatlivets fred (Privacy Act) fra 2020 og dens 13 principper om privatlivets fred (Information Privacy Principles, "NZ IPPs"), som vi beskriver yderligere her.

Singapore: Personoplysninger, der indsamles, opbevares, bruges og/eller behandles af Zendesk-koncernen, som beskrevet i denne erklæring, indsamles, opbevares, bruges og/eller behandles i overensstemmelse med Zendesk-koncernens forpligtelser i henhold til Persondatabeskyttelsesloven fra 2012 (Personal Data Protection Act 2012, "PDPA"), som vi beskriver yderligere her.

Storbritannien: Personoplysninger, der indsamles, opbevares, bruges og/eller behandles af Zendesk-koncernen, som beskrevet i denne privatlivserklæring, indsamles, opbevares, bruges og/eller behandles i overensstemmelse med Zendesk-koncernens forpligtelser i henhold til den britiske databeskyttelseslov fra 2018, som ændret af forordningerne om databeskyttelse, privatlivets fred og elektronisk kommunikation (ændringer osv.) (EU-udtræden) fra 2019, som ændret, afløst eller erstattet ("den britiske generelle forordning om databeskyttelse").

16. Engelsk versionskontrol

Ikke-engelske oversættelser af denne erklæring leveres kun af hensyn til bekvemmelighed. I tilfælde af eventuel tvetydighed eller uoverensstemmelse mellem oversættelser, har den engelske version forang.

 

Zendesk Inc. og tilknyttede selskaber:

Zendesk, Inc., Zendesk Brasil Software Corporativo Ltda, Zendesk UK Limited, Zendesk International Limited, Zendesk APS, Zendesk Pty., Ltd, Kabushiki Kaisha Zendesk, Zendesk Incorporated, Zendesk GmbH, Zendesk Singapore Pte. Ltd., We Are Cloud SAS, Base sp. z o. o. (Base spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), Zendesk Technologies Private Limited, FutureSimple Inc., Zendesk Korea LLC, Smooch Technologies ULC, Cleverly, Unipessoal, LDA., ZD Sub Holdings (U.S.), Goldcup 30290 AB (Sweden), Smooch Technologies US Inc. (U.S.), Zendesk S. de R.L. de C.V. (Mexico), Zendesk Technologies Spain S.L.U. (Spain)