Hoppa till huvudinnehåll

Integritetsmeddelande

Träder ikraft: 1 juni 2022
Senast uppdaterat: 1 juni 2022
Klicka här för en tidigare version av vår integritetspolicy.
Klicka här för den tidigare versionen av Zendesk evenemangspolicy.

Innehållsförteckning:

 1. Inledning
 2. Källor för personuppgifter
 3. Typer av personuppgifter vi samlar in
 4. Hur vi använder dina personuppgifter
 5. Till vilka vi avslöjar dina personuppgifter
 6. Cookies och annan spårningsteknik
 7. Säkerhet och lagring
 8. Minderårigas integritet
 9. Externa länkar
 10. Användarvillkor
 11. Kontaktuppgifter
 12. Dina dataskyddsrättigheter
 13. Tilläggsvillkor för invånare i Kalifornien
 14. Kompletterande information för EES, Schweiz och Storbritannien
 15. Kompletterande information för andra regioner
 16. Den engelska versionen styr

 

1. Inledning

Denna integrietspolicy (policy") gäller Zendesk, Inc. och dess relevanta dotterboag ("Zendesk," "oss," "vi," eller "vår"). Zendesk är ett tjänstefokuserat CRM-företag som utvecklar programvara som syftar till att förbättra kundrelationer. Zendesk är personuppgiftsansvarig för personuppgifterna som beskrivs i denna policy om inte annat anges. Om du är bosatt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz eller Storbritannien hänvisar du till avsnitt 14(a) i denna policy för mer information om vilket eller vilka företag som är personuppgiftsansvarig(a) gällande dina personuppgifter.

Våra tjänster är avsedda att användas av företag. Där våra tjänster tillgängliggörs för dig genom en abonnent hos Zendesk agerar den abonnenten som personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och du ska kontakta den abonnenten med frågor gällande dina personuppgifter. Zendesk ansvarar inte för våra abonnenters integritets- och säkerhetspraxis som kan skilja sig från denna policy.

I denna policy avser "personuppgifter" all information som relaterar till, beskriver och kan användas för att identifiera en person, direkt eller indirekt. Termer med begynnande versaler (såsom Webbplats, Tjänster, Abonnenet, Ombud, Ombuds kontaktuppgifter och andra termer) har den innebörd som anges i vårt huvudavtal om abonnemang som du hittar här: https://www.zendesk.com/company/agreements-and-terms/master-subscription-agreement/

Tillämplighet: Denna policy är tillämplig på personuppgifter som Zendesk är personuppgiftsansvarig för, vilka kan inkludera: (i) data som samlats in från webbplatsen Zendesk.com, Zendesks mobilappar, Zendesk-marknaden, Zendesks utvecklarportal, våra varumärkta sociala mediesidor och andra webbplatser som vi driver (gemensamt, våra "Digitala egendomar"), (ii) data som samlats in på ett sätt när vi lägger upp en direktlänk till denna policy, såsom i samband med digital kommunikation, i dokumentform, vid personliga interaktioner, (som kan inkludera marknadsförings- och uppsökande aktiviteter, såsom enkäter, tävlingar, kampanjer, lotterier, konferenser, webbinarer och evenemang); (iii) Ombuds kontaktuppgifter; och (iv) data som samlats in om personer som besöker våra kontor eller utför kommersiella transaktioner med oss.

Denna policy gäller inte följande information:

 • Personuppgifter om Zendesks anställda och kandidater, vissa leverantörer och ombud som har liknande roller.
 • Personuppgifter som Zendesk behandlar på våra abonnenters vägnar.

Ändringar: Denna policy kan uppdateras emellanåt för att återspegla ändrade rättsliga, regulatoriska eller verksamhetskvar, vår praxis eller andra faktorer. Granska denna policy med jämna mellanrum för uppdateringar. Om du inte samtycker till dessa ändringar ska du upphöra att interagera med oss. När det krävs enligt tillämplig lag kommer vi att meddela dig om ändringar i denna policy genom att publicera en uppdatering på vår webbplats (och uppdatera "Senast uppdaterat" -datum i början av policyn) eller på ett annat lämpligt sätt.

2. Källor för personuppgifter

Vi samlar in information om dig och hur du interagerar med oss på flera olika sätt, inklusive:

 • Information som du tillhandahåller oss direkt. Vi samlar in information som du tillhandahåller oss direkt. Detta inkluderar när du registrerar dig och kommunicerar med oss direkt på våra digitala egendomar, när du besöker våra kontor, när du deltar i våra evenemang eller när du deltar i våra marknadsförings- och uppsökande aktiviteter (inklusive enkäter, tävlingar, kampanjer, lotterier, konferenser, webbinarer och evenemang).
 • Uppgifter som vi samlar in från din arbetsgivare, dina medarbetare och vänner. Vi kan samla in och behandla personuppgifter om representanter (dvs. anställda) hos våra aktuella, tidigare och potentiella kunder, leverantörer, investerare och affärspartner från sådana företag och andra anställda hos sådana företag. Vi kan även samla in ditt namn, adress, telefonnummer och företagsnamn från vänner vid hänvisningar.
 • Information som automatiskt samlas in eller härleds från dina interaktioner med oss. Vi samlar automatiskt in teknisk information om dina interaktioner med våra digitala egendomar (som t.ex. IP-adresser, bläddringspreferenser, samt kundvagns- och inköpshistorik. Mer information finns tillgänglig i avsnitt 6 nedan ("Cookie- och spårningstekniker"), vår cookiepolicy hittar du här.
 • Information från offentliga källor. Vi kan samla in uppgifter från myndigheter från vilka offentliga register erhålles och information som du skickar in på offentliga forum, inklusive information som offentliggjorts på sociala medienätverk.
 • Information från andra tredje parter. Vi erhåller information om dig från andra tredje parter, som t.ex. tredje parts tjänste- och innehållsleverantörer med vilka vi samarbetar för att sälja eller marknadsföra produkter och tjänster, telefon- och faxleverantörer, autentiseringsleverantörer, datamäklare och sociala medienätverk (inklusive widgetar relaterade till sådana nätverk, såsom Facebooks "Gilla" -knapp). Din interaktion med sociala mediefunktioner styrs av integritetspolicyn för företagen som tillhandahåller dem.

Vi kan sammansätta information som vi erhåller från olika källor som anges i denna policy, inklusive tredjepartskällor och offentliga källor, och använda och avslöja den enligt syftena nedan.

3. Typer av personuppgifter vi samlar in

Typer av personuppgifter vi samlar in omfattar:

 • Identifierare som t.ex. ditt namn, alias, postadress, unik personlig identifierare, online-identifierare (såsom olika reklamidentifierare) snabbmeddelande-ID, internetprotokoll- (IP) adress, e-postadress) konto- eller användarnamn, telefonnummer, sociala medieidentifierare (dvs. Twitter-användarnamn, Instagram-namn, osv.) eller liknande identifierare.
 • Kundregister som t.ex. kreditkortsuppgifter. Om du t.ex. registrerar dig för ett kostnadsfritt provkonto behöver du inte ange dina kreditkortsuppgifter om du inte eller tills du bestämmer dig för att fortsätta med ett betalt abonnemang på våra tjänster. Som vidare beskrivs i avsnitt 5 kan vi använda tredjepartsbehandlare för att behandla informationen.
 • Kommersiell information och preferenser, inklusive kreditvärderingsuppgifter, produkter och tjänster som inköpts, erhållits eller övervägts, och annan inköps- eller konsumtionshistorik eller tendenser.
 • Internet eller annan elektronisk nätverksaktivitet och enhetsinformation, såsom din webbläsarhistorik, sökhistorik, information om din enhet, operativsystem, mobiloperatör, plats och andra uppgifter om dina interaktioner med våra digitala egendomar eller produkter och tjänster, e-postmeddelanden, mobilapp eller reklam. En del av informationen kan samlas in av cookies och annan spårningsteknik som beskrivs mer i avsnitt 6 och vår cookiepolicy som finns här
 • Geolokaliseringsinformation som longitud och latitud från din IP-adress eller mobila enhetsplats; ort och delstat genom ett webbformulär.
 • Ljud-, elektronisk, visuell och annan sensorisk information som video-/bild- och ljudinspelningar från våra anläggningar (t.ex. om du deltar i ett evenemang eller besöker våra kontor); inspelningar av dina interaktioner med våra försäljnings-, opinions- och supportteam (t.ex. i kvalitetsförsäkran, utbildnings- och analyssyfte enligt tillämpliga lagar); eller chattloggar för kundsupport.
 • Professionell eller anställningsrelaterad information som ditt företag eller din arbetsgivare, företagswebbplats, din befattning och arbetsroll, utbildnings- och intygsaktivitet, företagsinformation eller företagsadress.
 • Slutsatser som görs från informationen vi samlar in för att skapa en profil om dig som återspeglar dina preferenser, särdrag och ditt beteende.

4. Hur vi använder dina personuppgifter

Vi kan använda vardera kategorin av dina ovan beskrivna uppgifter på följande sätt:

 • För att möjliggöra interaktioner och tillhandahålla våra tjänster till dig. Vi kan använda dina personuppgifter för att skapa, underhålla, anpassa, administrera och skydda ditt konto; göra det möjligt för dig att komma åt och använda webbplatserna och tjänsterna; att ingå, hantera och uppfylla vårt kontrakt med dig eller din arbetsgivare; tillhandahålla, driva, underhålla, förbättra och marknadsföra webbplatserna och tjänsterna; behandla och slutföra dina kontakt- och supportförfrågningar och skicka relaterad information till dig, inklusive inköpsbekräftelser och fakturor; informera dig om ytterligare funktioner och andra tjänster som erbjuds av oss; diagnostisera, reparera och spåra tjänste- och kvalitetsproblem; underlätta en order, nedladdning, utgång eller uppsägning; skicka dig transaktionsmeddelanden, tillhandahålla säkerhetsvarningar och uppdateringar och kommunicera med dig om vår datapraxis; hantera och marknadsföra konferenser, webbinarier och registreringar av evenemang; hantera och marknadsföra enkäter, tävlingar, kampanjer och lotterier; anpassa och förbättra våra digitala egendomar och din tjänsteupplevelse; leverera innehållsinformation som är relevant för dina intressen; installera och konfigurera ändringar och uppdateringar av program och teknik relaterat till interaktioner med oss; autentisera de som interagerar med oss; och för att besvara dina förfrågningar, klagomål och frågor.
 • För att uppfylla en hänvisningsförfrågan. Om du väljer att använda vår hänvisningstjänst för att tala om för en vän om våra tjänster kommer vi att använda namnet och e-postadressen du tillhandahåller oss för att kontakta din vän. Du ska endast ange din väns namn och e-postadress om du rimligen tror att de inte kommer att motsätta sig till att Zendesk kontaktar dem.
 • För våra egna affärsändamål. Vi kan använda dina personuppgifter för att utvärdera eller granska användningen och prestandan av program och tekniker relaterade till interaktioner med oss; utvärdera och förbättra kvaliteten på dina interaktioner med oss, våra tjänster och webbplatser, och program och tekniker relaterade till interaktioner med oss; utforma nya tjänster; behandla och katalogisera dina svar på enkäter och frågeformulär (t.ex. kundnöjdhetsrecensioner); spela in telefonsamtal och/eller videomöten för kvalitetssäkring, utbildning och analysändamål i enlighet med tillämpliga lagar (inklusive erhållandet av samtycke eller möjligheten att invända om så krävs enligt lag); utföra intern forskning för teknisk utveckling och demonstration; utföra dataanalys och testning; kredit- och betalningsinsamling, redovisning och andra liknande affärsfunktioner; samt upprätthålla korrekta affärsregister och andra relevanta register.
 • Av juridiska och säkerhetsskäl. Vi kan använda dina personuppgifter för att uppfylla juridiska krav såsom exportkontroller och känn-din-kund; upprätta, utöva eller försvara mot rättsliga anspråk som vi kan ha mot dig/genomdriva med dig, oavsett om det är domstolsförfaranden eller ett administrativt eller utomrättsligt förfarande; skydda våra egendomars säkerhet och integritet (såsom våra digitala egendomar, tjänster, databaser och andra tekniska tillgångar) och rättigheterna för dem som interagerar med oss och andra; granska efterlevnaden av tillämpliga användarvillkor, undersöka bedrägliga transaktioner, obehörig åtkomst till våra digitala egendomar och tjänster, brott mot våra innehålls- och uppförandepolicyer, och olagliga aktiviteter (i enlighet med juridiska skyldigheter enligt tillämplig lag); och på annat sätt upptäcka, förhindra och besvara säkerhetsincidenter och annan skadlig, vilseledande, bedräglig eller olaglig aktivitet. Dessa säkerhetsändamål kan även innebära insamling och behandling av särskilda personuppgiftskategorier (t.ex. hälsouppgifter) för kontorsbesök och evenemang där så är nödvändigt av hänsyn till folkhälsan eller som krävs enligt tillämplig lag.
 • För marknadsföring. Vi kan använda dina personuppgifter för att marknadsföra produkter och tjänster från oss eller tredje part, som t.ex. våra affärspartner. Detta kan inkludera att skicka dig marknadsföringskommunikation, produktrekommendationer och annan icke-transaktionell kommunikation (via e-post, telefon eller annan online- och offlinekommunikation) om våra tjänster eller tredje parts tjänster, kampanjer, nyheter och evenemang. Vi kan använda dina personuppgifter när du deltar i marknadsföringsenkäter, frågeformulär, kampanjer, recensioner, onlinekommentarer, produktfeedback, evenemang, lotterier och andra tävlingar. Det kan hända att vi granskar vissa aspekter av våra annonsvisningar. Vi kan använda dina personuppgifter för kontextuell annonsanpassning. Du kan välja bort marknadsföringskommunikation genom att besöka https://go.zendesk.com/unsubemail och ange din(a) e-postadress(er) eller genom att klicka på avregistreringslänken längst ner i vår marknadsföringskommunikation. Du kan även hantera dina e-postinställningar här Observera att vissa marknadsföringsmaterial och information kan använda spårningstekniker och analysverktyg för att hjälpa oss förstå dina preferenser. Mer information finns tillgänglig i avsnitt 6 nedan ("Cookie- och spårningstekniker") och vår cookiepolicy hittar du här
 • Företagstransaktioner. Vi kan använda dina personuppgifter i samband med företagstransaktioner, försäljningar, fusioner, förvärv, omorganisationer, konkurser och andra företagshändelser. Vi kan till exempel använda dina personuppgifter för att uppfylla krav från en potentiell eller en faktisk köpare som är intresserad av våra företag och andra tillgångar eller i samband med ett potentiellt eller faktiskt köp av företag eller tillgångar av oss.
 • Samtycke. Vi kan använda dina personuppgifter för andra ändamål till vilka du ger ditt samtycke.
 • I ett avidentifierat, anonymiserat eller aggregerat format. Beroende på tillämplig lag kan viss data inte längre utgöra personuppgifter när den omvandlas till ett avidentifierat, anonymiserat eller aggregerat format, och vi kan använda denna information för alla ändamål som inte är förbjudna enligt lag.

EES-personer: Vår rättsliga grund för att samla in och använda personuppgifterna som beskrivs ovan kommer att bero på de berörda personuppgifterna och det specifika sammanhanget. Vi kommer att samla in personuppgifter från dig då vi behöver personuppgifterna för att fullgöra ett avtal med dig (tillhandahålla tjänster till dig) där behandlingen ligger i vårt berättigade intresse och inte åsidosätts av dina dataskyddsintressen eller grundläggande rättigheter och friheter, eller där vi har ditt samtycke (som kan återkallas när som helst). I vissa fall kan vi även ha en rättslig skyldighet att samla in personuppgifter från dig. Se avsnitt 14 ("Kompletterande information för EES, Schweiz och Storbritannien") för mer information.

5. Till vilka vi avslöjar dina personuppgifter

Vi kan dela dina personuppgifter med mottagarkategorierna som beskrivs nedan:

 • Närstående bolag och dotterbolag. Vi kan dela dina personuppgifter inom vår koncern (känd som "Zendesk-koncernen"), som inkluderar moderbolag och våra ultimata holdingbolag, närstående bolag, dotterbolag, affärsenheter och andra företag som vi förvärvar i framtiden efter att de blivit en del av Zendes-koncernen, som kommer att använda dem i de syften som beskrivs i detta meddelande.
 • Tjänsteleverantörer. Vi kan dela dina personuppgifter med tjänsteleverantörer som arbetar på våra vägnar, såsom värdtjänstleverantörer, IT-leverantörer, operativsystem och plattformar, internetleverantörer, dataanalysföretag och marknadsföringsleverantörer. Vi kan också avtala med företag att tillhandahålla vissa tjänster, såsom identitetsverifiering, e-postdistribution, marknadsundersökningar och kampanjhantering. Vi tillhandahåller dessa företag endast den information de behöver för att utföra sina tjänster och samarbetar med dem för att säkerställa att din integritet respekteras och skyddas. Dessa företag är enligt avtal förbjudna att använda informationen för sina egna marknadsföringsändamål eller att dela denna information med någon annan än med oss, såvida inte enligt våra anvisningar som en del av tillhandahållandet av tjänsten eller med ditt samtycke.
 • Med tredje part enligt dina anvisningar eller som är nödvändigt för att genomföra transaktioner. Vi kan avslöja dina personuppgifter till företag som hjälper oss att uppfylla dina ordrar och förfrågningar, såsom kreditkortsbehandlare och partner som kan tillhandahålla delar av din order. Vi kan också avslöja dina personuppgifter till tredje part enligt dina anvisningar (som när du väljer att delta i evenemang, erbjudanden eller kampanjer som erbjuds med tredje part).
 • Affärspartner. Vi kan också tillhandahålla dina personuppgifter till affärspartners för deras egna syften, såsom:

  • Till evenemangssponsorer, i vilka fall dina uppgifter kommer att omfattas av sponsorernas integritetspolicy(er). Om så krävs enligt tillämplig lag kommer vi att erhålla ditt samtycke innan vi delar data med evenemangssponsorer.
  • Till våra abonnenter, som när vi delar information om ett abonnentkontos ombud.
  • För att kanalpartner (tredjepartsorganisationer eller personer som marknadsför och säljer produkter och tjänster åt oss), i syfte att möjliggöra för våra kanalpartner att meddela dig om våra tjänster. Vi kräver att kanalpartner tillhandahåller ett bortvalsalternativ i sin kommunikation till dig. Genom ditt bortval väljer du bort att få framtida meddelanden från vår kanalpartner.
  • Till tredjepartsnätverk och webbplatser för marknadsföring och reklam på tredje partens plattformar och webbplatser.
 • Professionella rådgivare. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med olika professionella rådgivare som t.ex. advokater och revisorer.

  • För juridiska och säkerhetsändamål. Vi kan dela dina personuppgifter för att besvara lagliga förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter och andra statliga myndigheter i enlighet med vår policy för personuppgiftsförfrågan från myndigheter. Vi kan också dela sådan information om vi anser att det är nödvändigt för att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder angående illegala aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som involverar potentiella hot mot någon persons fysiska säkerhet; att genomdriva eller tillämpa vår(t) huvudabonnemangsavtal, policy för användarinnehåll och uppförande och andra avtal; och för att skydda våra rättigheter och vår egendom eller våra användares och tredje parters säkerhet; eller för att på annat sätt fastställa, utöva och försvara oss mot rättsliga anspråk (inklusive genom att dela data med motsatta eller andra närstående parter i förfarandet och deras professionella rådgivare); och som annars krävs enligt lag
  • I samband med företagstransaktioner. Om vi säljer/förvärvar några eller alla av våra tillgångar, går samman eller förvärvas av ett annat företag (inklusive genom försäljning eller i samband med konkurs) eller deltar i andra liknande former av företagsförändringar, kommer vi att dela dina personuppgifter med det företaget.
  • Allmänheten. Det kan uppstå möjligheter för dig att lämna offentliga kommentarer om oss eller våra produkter. Om du skriver recensioner kan vi publicera ditt namn tillsammans med recensionen med ditt samtycke. Om du ger feedback kan vi publicera ditt namn tillsammans med din feedback med ditt samtycke. Vi kan publicera anonymiserade recensioner och innehållsfeedback utan ditt samtycke. Våra webbplatser kan erbjuda offentligt tillgängliga bloggar, gemenskapsforum, kommentaravsnitt, diskussionsforum eller andra interaktiva funktioner ("interaktiva områden"). Du bör vara medveten om att all information som du lägger upp i ett interaktivt område kan läsas, samlas in och användas av andra som har tillgång till den.
 • Samtycke. Vi kan avslöja din information till andra tredje parter med ditt samtycke. Vi kan också avidentifiera, anonymisera eller aggregera personuppgifter för att dela med tredje parter i olika syften om det är tillåtet enligt lag.

6. Cookies och spårningstekniker

Cookies, pixlar och liknande spårningstekniker som används: Vi och våra behöriga partner samlar också in information via cookies, webbfyrar, pixlar, taggar, inbäddade skript, sessionsuppspelningsverktyg, SDKer, lokal lagring som t.ex. HTML5 och Local Shared Objects (”LSOer”, kallas även Flash-cookies) eller annan datahämtning och spårningsteknik ("spårningstekniker"), såsom din internetleverantör och IP-adress, enhetsidentifierare, webbläsartyp, operativsystem, din enhets WiFi MAC-adress eller Bluetooth MAC-adress, datum och tid då du får åtkomst till våra digitala egendomar, sidorna du besökte när du besökte våra digitala egendomar och internetadressen från vilken du fick åtkomst till våra digitala egendomar. Cookies är en typ av teknik som installerar en liten mängd information på en användares dator eller annan enhet när de besöker en webbplats. Cookies tillåter en webbplats att t.ex. känna igen framtida besök med den datorn eller enheten. Vissa cookies existerar bara under en enskild session och vissa är beständiga under flera sessioner under en längre tid. Vi och våra partner använder dessa spårningstekniker för att säkerställa grundläggande funktionalitet hos våra digitala egendomar; för att komma ihåg användarpreferenser (inklusive dina preferenser angående spårningsteknik); maximera prestandan för våra digitala egendomar och tjänster; ge dig erbjudanden som kan vara av intresse för dig; mäta effektiviteten i våra digitala egendomar, marknadsföringskampanjer och e-postkommunikation; och för att anpassa onlineinnehåll. Dessa spårningstekniker kan användas för att spåra dig med tiden och över olika enheter, webbplatser och tjänster.

Vi kan dessutom använda spårningspixlar, antingen direkt eller genom tredje part. Spårningspixlar är små, transparenta bilder med en unik identifierare som liknar cookies i funktionen och används för att tillhandahålla analytisk information om användarupplevelsen samt för att stödja anpassade marknadsföringsaktiviteter för användare av våra digitala egendomar. Till skillnad från cookies som lagras på en användares dators hårddisk inbäddas spårningspixlar osynligt på webbsidor. Våra digitala egendomar kan använda spårningspixlar för att hjälpa oss att bättre hantera innehåll, t.ex. genom att förbättra användargränssnittet eller förbättra våra marknadsföringsprogram eller marknadsföringen från våra dotterbolag, affärspartner och andra tredje parter (inklusive för intressebaserad reklam enligt beskrivningen nedan). De digitala egendomarna kan använda information för att skapa aggregreade rapporter med spårningsinformation om användardemografi, trafikmönster och inköp. Vi kan även länka spårningsinformation med personuppgifter.

Tredjepartsföretag: För att tillhandahålla dig en mer relevant och intressant upplevelse kan vi samarbeta med tredjepartsföretag för att visa annonser eller anpassa innehållet på våra digitala egendomar eller via andra kommunikationskanaler. Dessa företag kan använda spårningstekniker som beskrivs i detta meddelande för att samla information om dig, vilket kan inkludera din exakta plats, dina besök på de digitala egendomarna och besök på andra platser på internet. Dessa företag kan också använda informationen för att tillhandahålla dig mer relevant reklam som kallas intressebaserad reklam, vilket kan inkludera att skicka dig en annons på en annan onlinetjänst efter att du har lämnat våra digitala egendomar (d.v.s. ominriktning).

Dina val: Du kan välja om du vill få vissa intressebaserade annonser. Om du befinner dig i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz eller Storbritannien måste nödvändiga cookies alltid användas för att tillhandahålla tjänsterna du har begärt men du har möjligheten att välja om du samtycker till användningen av och efterföljande behandling av data som samlats in genom icke-nödvändiga cookies (d.v.s. funktionella cookies, analyscookies, inriktningscookies och sociala mediecookies) när du besöker Zendesks webbplats för första gången. Du kan när som helst uppdatera ditt beslut (inklusive att återkalla ett tidigare samtycke med framtida verkan) genom att klicka på länken "Cookieinställningar" i sidfoten på varje webbsida. Genom att klicka på den länken får du också ytterligare information om olika typer av cookies som används och vilka tredje parter som använder dem. Om du befinner dig i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kan du också mer allmänt välja att använda cookies genom att klicka här. Digital Advertising Alliance ("DAA") och Network Advertising Initiative ("NAI") tillhandahåller också mekanismer för dig att välja bort intressebaserad reklam som utförs av deltagande medlemmar på http://www.aboutads.info/choices/ och optout.networkadvertising.org. Du kan även besöka http://www.aboutads.info/appchoices för information om DAAs bortvalsprogram specifikt för mobilappar (inklusive användning av exakt plats för tredjepartsannonser). Om du väljer bort intressebaserad reklam kommer du inte att välja bort all reklam utan bara intressebaserad reklam från oss eller våra ombud eller representanter. Vidare måste cookie-baserade bortval utföras på varje enhet och webbläsare som du vill välja bort. Om du till exempel gör ett bortval i din dators webbläsare kommer det bortvalet inte nödvändigtvis att påverka din mobila enhet. DAA/NAI webbläsarbaserade bortval kommer inte att fungera eller är kanske inte längre effektiva om dina webbläsare är konfigurerade att avvisa cookies och du därefter raderar dina cookies eller använder en annan enhet eller webbläsare. Vi ansvarar inte för effektiviteten i dessa eller andra tredje partens bortvalsalternativ eller program.

Spåra inte: Vissa webbläsare har införlivat Spåra inte ("DNT") -inställningar. De flesta av dessa funktioner skickar signaler till webbplatsen du besöker om att du inte vill att information om dina onlinesökningar och webbläsaraktiviteter samlas in och används när de är aktiverade. Eftersom det ännu inte finns en gemensam överenskommelse för hur DNT-signaler ska tolkas godkänner vi för närvarande inte DNT-signaler från webbläsare. Du kan dock avvisa eller radera cookies. Om du avvisar eller raderar cookies kan vissa delar av vår webbplatsfunktionalitet försämras eller blir kanske en del av reklamen som visas för dig inte längre relevant. Om du byter dator, enhet eller webbläsare eller använder flera datorer, enheter eller webbläsare och raderar dina cookies kan du behöva upprepa denna process för varje dator, enhet eller webbläsare. Se din webbläsares hjälpanvisningar för att lära dig mer om hur du hanterar cookies och användningen av andra spårningstekniker. Du hittar även mer information om hur du hanterar cookies på Allt om cookies – hantera cookies.

För mer information om användningen av cookies på våra webbplatser och hur du hanterar dina cookieinställningar läser du igenom och granskar vår cookiepolicy som finns här.

Avsnitt 6 gäller inte för cookies i produkten. Du hittar vår cookiepolicy för i produkten här.

7. Säkerhet och lagring

Vi upprätthåller rimliga säkerhetsrutiner samt tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, avslöjande, ändring eller användning.

Där Zendesk är personuppgiftsansvarig lagras dina personuppgifter vanligtvis så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i avsnitt 4 i denna policy. Detta inkluderar lagring av dina uppgifter för att tillhandahålla dig de begärda tjänsterna och för att interagera med dig; möjliggöra ditt deltagande i evenemang, upprätthålla affärsrelationer med dig/ditt företag; för att förbättra vår verksamhet med tiden; för att säkerställa löpande laglighet, skydd och säkerhet för våra tjänster och relationer eller på annat sätt i enlighet med våra interna lagringsrutiner.

När du/ditt företag har sagt upp avtalsförhållandet med oss eller på annat sätt avslutat relationen med oss kan vi lagra dina personuppgifter i våra system och register för att: säkerställa adekvat uppfyllande av efterlevande bestämmelser i uppsagda avtal, eller för andra berättigade affärssyften, såsom för att bevisa vår affärspraxis och avtalsförpliktelser, för att tillhandahålla dig information om våra produkter och tjänster eller för att följa tillämpliga rättsliga, skattemässiga och redovisningskrav. På samma sätt kommer vi att lagra dina personuppgifter under den tillämpliga preskriptionstiden för upprättande, utövande och försvar av potentiella rättsliga anspråk.

När vi inte har något löpande berättigat affärsbehov att behandla dina personuppgifter kommer vi antingen att radera eller aggregera dem eller, om detta inte är möjligt (t.ex. på grund av att dina personuppgifter har lagrats i säkerhetskopieringsarkiv) kommer vi att lagra dina personuppgifter och isolera dem från all vidare behandling tills radering är möjlig. Om du vill veta mer om lagringsperioder som specifikt gäller din situation kan du kontakta oss med kontaktuppgifterna i avsnitt 11 nedan.

8. Minderårigas integritet

Våra webbplatser och tjänster är inte avsedda för barn under 16 år och vi samlar inte medvetet in personuppgifter online direkt från barn. Om du är förälder eller vårdnadshavare till ett minderårigt barn och tror att barnet har uppgett personuppgifter online till oss ska du kontakta privacy@zendesk.com.

När du interagerar med oss kan du stöta på länkar till externa webbplatser eller andra onlinetjänster, inklusive de som är inbäddade i tredjepartsannonser. Vi kontrollerar inte och ansvarar inte för sådana tredje parters integritetspolicyer och datainsamlingspolicyer för deras webbplatser och tjänster. Du bör rådfråga sådana tredje parter och deras respektive integritetsmeddelanden för mer information eller om du har några frågor om deras praxis.

10. Användarvillkor

Huvudabonnemangsavtalet, slutanvändarlicensen och andra tillämpliga villkor för interaktioner med oss finns på: https://www.zendesk.com/company/agreements-and-terms/

11. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor eller klagomål om Zendesk-koncernens integritetsrutiner kan du kontakta oss via e-post på euprivacy@zendesk.com eller privacy@zendesk.com eller på:

Zendesk, Inc.
Attn: Integritetsteam och DPO
989 Market Street
San Francisco, CA 94103, USA

Om du har ett olöst problem gällande integritet eller dataanvändning som vi inte har åtgärdat på ett tillfredsställande sätt kontaktar du vår USA-baserade tredjepartsleverantör för tvistlösning (kostnadsfritt) påhttps://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

12. Dina dataskyddsrättigheter

Lagar i vissa jurisdiktioner kan ge personer rättigheter gällande personuppgifter såsom de som anges nedan. Vi hedrar dessa rättigheter i den utsträckning som krävs enligt lag.

 • Åtkomst. Du kan ha rätt att få bekräftelse från oss om personuppgifter behandlas och relaterad information; och rätten att få en kopia på personuppgifterna som behandlas.
 • Rättelser. Du kan ha rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att få ofullständiga uppgifter kompletterade.
 • Invändning. Du kan ha rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter med övertygande och berättigade skäl som hänför sig till din specifika situation, förutom då lagbestämmelser uttryckligen föreskriver sådan behandling. Du kan även har rätt att invända mot/bortvälja behandlingen av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål genom att klicka på avregistreringslänken längst ner i e-postmarknadsföringen du får eller genom att kontakta oss via e-post på privacy@zendesk.com.
 • Portabilitet. Du kan ha rätt att få dina personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format och ha rätten att överföra dem till andra personuppgiftsansvariga utan hinder. Denna rätt föreligger endast om behandlingen baseras på ditt samtycke eller ett avtal och behandlingen utförs på automatiserade sätt.
 • Restriktioner. I vissa fall kan du ha rätt att begära begränsad behandling av dina personuppgifter.
 • Radering. Du kan begära att dina personuppgifter raderas om (i) det inte längre är nödvändigt för de ändamål för vilka vi har samlat in dem, (ii) du har återkallat ditt samtycke och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen, (iii) du har invänt och det inte finns några tvingande berättigade skäl för behandlingen, (iv) behandlingen är olaglig eller radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
 • Rätt att lämna in ett klagomål. Du kan också ha rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten i ditt hemland. Kontaktuppgifter för dataskyddsmyndigheter inom EES, Schweiz och Storbritannien finns här
 • Rätt att vägra eller återkalla samtycke. Om vi ber om ditt samtycke till behandlingen väljer du själv om du vill vägra att ge samtycke och du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan några negativa konsekvenser genom att kontakta oss med kontaktuppgifterna ovan. Lagligheten för all behandling av dina personuppgifter som skedde innan ditt samtycke återkallades kommer inte att påverkas.
 • Automatiserat beslutsfattande. Härmed informerar vi dig om att typerna av automatiserat beslutsfattande som avses i artikel 22(1) och (4) GDPR inte sker på våra webbplatser eller inom våra tjänster. Om detta skulle förändras kommer vi att informera dig om det och det faktum att du har rätt att inte bli föremål för den typen av beslut som enbart baseras på automatiserad behandling och att få mer information om varför ett sådant beslut fattades.

För att utöva dina rättigheter (eller andra rättigheter som kan vara tillgängliga för dig enligt dina lokala dataskyddslagar) kontaktar du oss via vårt webbformulär eller på privacy@zendesk.com. Vi försöker svara på alla berättigade förfrågningar inom en månad efter mottagandet av begäran eller som på annat sätt krävs enligt tillämplig lag. Vi kommer att meddela dig om svaret blir fördröjt. Om vi har rimliga tvivel angående din identitet kan vi be dig att tillhandahålla oss ytterligare information för att verifiera din identitet.

13. Tilläggsvillkor för invånare i Kalifornien

I enlighet med California Consumer Privacy Act ("CCPA") gäller detta avsnitt för vissa personuppgifter som samlas in om invånare i Kalifornien där Zendesk agerar som ett "företag" och kompletterar resten av vår policy ovan. Detta avsnitt gäller inte följande information:

 • Information om personer som inte är bosatta i Kalifornien;
 • Information om våra egna anställda, leverantörer, ombud och arbetssökande. Sådan information är föremål för en separat integritetspolicy som vi kommer att tillgängliggöra för personer;
 • Information vi samlar in från personer med vilka vi endast engagerar oss i kommunikation och transaktioner mellan företag, såsom information om anställda hos våra affärspartner och kunder; och
 • Information vi behandlar som ”tjänsteleverantör” till våra företagskunder. I sådana fall följer vi anvisningarna från företaget som anlitat oss vid behandling av dina personuppgifter och du ska kontakta det föreaget för mer information om hur dina personuppgifter behandlas.

Källor för personuppgifter: Se avsnitt 2 ovan.

Användning av personuppgifter: Avsnitt 4 och 6 ovan beskriver för vilka affärs- och kommersiella ändamål vi samlar in personuppgifter.

Avslöjande av personuppgifter: Vår praxis för avslöjande av personuppgifter beskrivs i diagrammet nedan och överensstämmer med informationen ovan i avsnitt 3 (insamling), avsnitt 5 (avslöjanden) och avsnitt 6 (cookies och spårningstekniker). Vi säljer inte (såsom termen definieras under CCPA) personuppgifter, inklusive personuppgifter om personer under 16 år.

Personuppgiftskategorier
Uppgifter vi samlar in
Tredjepartskategorier till vilka vi avslöjar personuppgifter i affärssyfte.
Identifierare
 • Närstående bolag och dotterbolag
 • Tjänsteleverantörer
 • Med tredje part enligt dina anvisningar eller som är nödvändigt för att genomföra transaktioner
 • Med affärspartner för deras egna syften
 • Professionella rådgivare
 • Leverantörer av juridisk och säkerhetshjälp och resurser
 • Företag involverade i företagstransaktioner
 • Företag som driver cookie- och spårningstekniker som beskrivs i avsnitt 6
 • Företag till vilka du har samtyckt avslöjandet
 • Till allmänheten om du väljer att offentliggöra sådan information
Kundregister
 • Närstående bolag och dotterbolag
 • Tjänsteleverantörer
 • Med tredje part enligt dina anvisningar eller som är nödvändigt för att genomföra transaktioner
 • Med affärspartner för deras egna syften
 • Leverantörer av juridisk och säkerhetshjälp och resurser
 • Företag involverade i företagstransaktioner
 • Företag som driver cookie- och spårningstekniker som beskrivs i avsnitt 6
 • Företag till vilka du har samtyckt avslöjandet
Demografiska uppgifter
 • Närstående bolag och dotterbolag
 • Tjänsteleverantörer
 • Med tredje part enligt dina anvisningar eller som är nödvändigt för att genomföra transaktioner
 • Med affärspartner för deras egna syften
 • Leverantörer av juridisk och säkerhetshjälp och resurser
 • Företag involverade i företagstransaktioner
 • Företag till vilka du har samtyckt avslöjandet
Kommersiella uppgifter och preferenser
 • Närstående bolag och dotterbolag
 • Tjänsteleverantörer
 • Med tredje part enligt dina anvisningar eller som är nödvändigt för att genomföra transaktioner
 • Med affärspartner för deras egna syften
 • Leverantörer av juridisk och säkerhetshjälp och resurser
 • Företag involverade i företagstransaktioner
 • Företag som driver cookie- och spårningstekniker som beskrivs i avsnitt 6
 • Företag till vilka du har samtyckt avslöjandet
 • Till allmänheten om du väljer att offentliggöra sådan information
Internet- eller andra elektroniska nätverksaktivitetsuppgifter och enhetsuppgifter
 • Närstående bolag och dotterbolag
 • Tjänsteleverantörer
 • Med tredje part enligt dina anvisningar eller som är nödvändigt för att genomföra transaktioner
 • Med affärspartner för deras egna syften
 • Leverantörer av juridisk och säkerhetshjälp och resurser
 • Företag som driver cookie- och spårningstekniker som beskrivs i avsnitt 6
 • Företag involverade i företagstransaktioner
 • Företag till vilka du har samtyckt avslöjandet
Geolokaliseringsuppgifter
 • Närstående bolag och dotterbolag
 • Tjänsteleverantörer Med tredje part enligt dina anvisningar eller som är nödvändigt för att genomföra transaktioner
 • Med affärspartner för deras egna syften
 • Leverantörer av juridisk och säkerhetshjälp och resurser
 • Företag involverade i företagstransaktioner
 • Företag som driver cookie- och spårningstekniker som beskrivs i avsnitt 6
 • Företag till vilka du har samtyckt avslöjandet
Ljud-, elektroniska, visuella och andra sensoriska uppgifter
 • Närstående bolag och dotterbolag
 • Tjänsteleverantörer
 • Med tredje part enligt dina anvisningar eller som är nödvändigt för att genomföra transaktioner
 • Med affärspartner för deras egna syften
 • Leverantörer av juridisk och säkerhetshjälp och resurser
 • Företag involverade i företagstransaktioner
 • Företag som driver cookie- och spårningstekniker som beskrivs i avsnitt 6
 • Företag till vilka du har samtyckt avslöjandet
 • Till allmänheten om du väljer att offentliggöra sådan information
Slutsatser
 • Närstående bolag och dotterbolag
 • Tjänsteleverantörer
 • Med tredje part enligt dina anvisningar eller som är nödvändigt för att genomföra transaktioner
 • Med affärspartner för deras egna syften
 • Leverantörer av juridisk och säkerhetshjälp och resurser
 • Företag involverade i företagstransaktioner
 • Företag som driver cookie- och spårningstekniker som beskrivs i avsnitt 6
 • Företag till vilka du har samtyckt avslöjandet

Dina rättigheter:

Med förbehåll för juridiska begränsningar kan vissa invånare i Kalifornien utöva följande rättigheter genom att använda vårt webbformulär eller genom att kontakta oss på privacy@zendesk.com.

 • Rätt att veta. Du har rätt att begära information om personuppgiftskategorierna vi har samlat in om dig, källkategorierna från vilka vi har samlat in personuppgifterna, insamlingssyftena för personuppgifterna, tredjepartskategorierna till vilka vi har avslöjat dina personuppgifter och syftet för vilket vi avslöjade dina personuppgifter (”kategorirapport”). Du kan också begära information om specifika delar av personuppgifter som vi har samlat in om dig ("rapport om specifika delar").

  Rätt att radera. Du har rätt att begära att vi raderar personuppgifter som vi har samlat in från dig.

  Rätt att välja bort. Vi säljer inte personuppgifter.

Vi kommer inte att diskriminera mot dig på något sätt som är förbjudet enligt lagen för att du utövar dessa rättigheter.

Verifiering: För att kunna behandla förfrågningar kommer vi att behöva erhålla information för att hitta dig i våra register eller verifiera din identitet beroende på förfrågans karaktär. I de flesta fall kommer vi att begära information om dig, vilket kan omfatta ditt namn, e-postadress eller annan information. Om du skickar in en Rätt att veta rapport om specifika delar kan vi även begära ett undertecknat uttalande, med påföljder av mened, att du är den du påstår. Vi kan begära alternativ information under vissa omständigheter och/eller använda oss av tredje part för att verifiera din identitet.

Behöriga ombud: Behöriga ombud kan utöva rättigheter på uppdrag av konsumenter i Kalifornien men vi förbehåller oss rätten att även verifiera konsumentens identitet direkt enligt beskrivningen ovan. Behöriga ombud måste kontakta oss genom att skicka in en begäran genom vårt webbformulär och ange att de skickar in begäran som ett ombud. Ombud måste tillhandahålla oss bevis på deras identitet, bevis på registrering hos California Secretary of State (om ombudet är ett företag) och minst ett av följande dokument som bevisar ombudets juridiska behörighet att agera på uppdrag av den enskilda konsumenten: (i) en fullmakt som vi rimligen kan verifiera; eller (ii) ett undertecknat tillstånd av konsumenten.

Tidpunkt: Vi besvarar förfrågningar om att Ta bort och att Veta inom fyrtiofem dagar, såvida vi inte behöver mer tid, då vi kommer att meddela dig och det kan då ta upp till totalt nittio dagar att besvara din förfrågan.

14. Kompletterande information för EES, Schweiz och Storbritannien

Följande villkor kompletterar policyn med avseende på vår behandling av personuppgifter från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (dvs. EU:s medlemsstater, Island, Liechtenstein och Norge), Schweiz och Storbritannien. I den utsträckning det är tillämpligt, i händelse av konflikt eller inkonsekvens mellan de andra delarna av policyn och villkoren i detta avsnitt 14, ska avsnitt 14 styra och ha företräde med avseende på behandlingen av personuppgifter från EES, Schweiz och Storbritannien.

 1. Personuppgiftsansvarig: Zendesk-bolaget som du har en huvudsaklig relation med (t.ex. bolaget som ingick försäljnings-/tjänste-/leveransavtalet med dig; bolaget som har tillhandahållit dig marknadsförings- och reklammaterial och kommunikation; huvudbolaget i regionen där du har tillgång till vår webbplats) är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som samlas in från personer inom ramen för denna policy. I de flesta fall kommer det att vara Zendesk, Inc. om inte vi specifikt informerar dig om något annat. Vid vissa tillfällen kan mer än ett Zendesk-bolag behandla dina personuppgifter som oberoende personuppgiftsansvariga. Om du har några frågor om personuppgiftsansvariga kan du kontakta oss (se avsnitt 11 för kontaktuppgifter).
 2. Rättslig grund för behandling: Vi förlitar oss på följande rättsliga grunder för insamling, behandling och användning av dina personuppgifter:

  • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal till vilket du är en part eller för att vidta åtgärder på din begäran innan ett avtal ingås. Detta inkluderar situationer då vi behöver möjliggöra interaktioner mellan dig och oss och tillhandahålla dig våra tjänster; när vi behöver underlätta vår affärsrelation med dig/företag som agerar som våra investerare, leverantörer och andra affärspartner; och när vi sluter och fullgör vår del av avtalet med våra kunder.
  • Behandlingen är nödvändig för att uppfylla en rättslig eller lagstadgad skyldighet som vi är föremål för. Detta omfattar situationer då vi enligt olika affärslagar är skyldiga att utföra olika efterlevnadskontroller (såsom exportkontroller) relaterade till våra kunder, investerare, leverantörer och andra affärspartner. Det kan även omfatta olika lokala skatte- och bokföringskrav som vi måste uppfylla på grund av vår verksamhet.
  • Behandlingen är nödvändig för de berättigade intressena vi eller en tredje part eftersträvar. Detta omfattar situationer då vi behandlar dina personuppgifter för våra egna interna affärsförbättringsändamål, vissa enkäter och frågeformulär som vi kan genomföra och våra marknadsföringsaktiviteter (t.ex. genom att skicka dig digital direktmarknadsföring relaterad till liknande produkter/tjänster som vi har tillhandahållit dig) om inte samtycke krävs enligt tillämplig lag. Vi kan också tillhandahålla en del av det ytterligare stödet till våra tjänster baserat på vårt berättigade affärsintresse att göra det även om vi inte är skyldiga att göra det enligt våra avtal, inklusive genom diverse digital kommunikation och andra verktyg som vi tillhandahåller under vår affärs-/tjänsterelation med dig.
  • Då du har gett oss ditt samtycke till behandlingen av dina uppgifter för ett eller flera specifika ändamål. Detta inkluderar digital direktmarknadsföringskommunikation där ditt samtycke krävs enligt lag eller i andra situationer då vi har bett om ditt samtycke för att samla in och behandla dina personuppgifter (vi kommer att informera dig vid varje sådant tillfälle).
  • Behandlingen är nödvändig med hänsyn till allmänhetens intresse för folkhälsan. Detta kan omfatta våra berättigade intressen och juridiska skyldigheter vid insamling och behandling av hälsodata från kontorsbesökare eller evenemangsdeltagare i samband med en pandemi eller relaterade hälsohotande scenarier för att skydda personer mot allvarliga gränsöverskridande hälsohot eller för att säkerställa höga standarder för hälso- och sjukvårdens kvalitet och säkerhet;
  • Behandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen i att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk, oavsett om det är i domstolsförfaranden eller i ett administrativt eller utomrättsligt förfarande.
 3. Internationella överföringar av personuppgifter: På grund av vår verksamhets globala karaktär kan vissa av mottagarna som nämns i avsnitt 5 i policyn vara belägna i länder utanför EES, Schweiz eller Storbritannien, vilka inte tillhandahåller en adekvat dataskyddsnivå enligt definitionen i dataskyddslagarna för EES, Schweiz och Storbritannien. Vissa tredje länder har officiellt erkänts av myndigheterna i EES, Schweiz och Storbritannien att tillhandahålla en adekvat skyddsnivå och inga ytterligare skyddsåtgärder är nödvändiga. Nedan beskrivs hur vi skyddar dina personuppgifter vid överföring av dem utanför dessa länder.

  1. Inom koncernen: Internationella överföringar inom koncernen kommer att ske till länder där Zendesk-bolag är belägna, specifikt till USA. Överföringen av dina personuppgifter utanför EES, Schweiz och Storbritannien till våra koncernbolag i tredje länder som inte erbjuder en adekvat skyddsnivå i jämförelse med integritetsstandarderna för EES, Schweiz och Storbritannien kommer att baseras på följande skyddsåtgärder:

   • Zendesk har antagit bindande företagsregler som har godkänts av EU:s dataskyddsmyndigheter och som gör det möjligt för oss att lagligen överföra personuppgifter från EES-medlemsstaterna till andra bolag inom Zendesk-koncernen runtom i världen. Mer information om (inklusive en kopia av) våra bindande företagsregler finns här och bevis på vårt godkännande av bindande företagsregler finns på Europeiska kommissionens webbplats här.
   • Brittiska standardavtalsklausuler, som tillämpligt. Vi kan också använda oss av tillägg och andra dataöverföringsavtal som är specifika för vissa länder.
  2. Tredje parter: Vissa tredje parter som vi delar personuppgifter med är också belägna utanför EES, Schweiz och Storbritannien i tredje länder, som inte tillhandahåller en adekvat dataskyddsnivå enligt dataskyddslagarna för EES, Schweiz och Storbritannien . Överföringar till tredje part i sådana tredje länder sker med hjälp av en godtagbar dataöverföringsmekanism, såsom EU:s/brittiska standardavtalsklausuler, godkända uppförandekoder och certifieringar, på grundval av tillåtna lagstadgade undantag eller någon annan giltig dataöverföringsmekanism som utfärdats av myndigheter i EES, Schweiz eller Storbritannien. Kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna ovan om du vill få ytterligare information eller, om tillgängligt, en kopia av den relevanta dataöverföringsmekanismen.

   Zendesk, Inc., FutureSimple Inc. och Smooch Technologies US Inc. följer och har certifierat efterlevnad av principerna för EU-U.S. och Schweiz-U.S.A. Privacy Shield-ramverk som anges av USA:s Handelsdepartementet; vi förlitar oss dock INTE på Privacy Shield som en rättslig mekanism för att överföra personuppgifter från EU, Storbritannien eller Schweiz. För mer information om Privacy Shield-ramverken och för att se omfattningen av Zendesks certifiering besöker du https://www.privacyshield.gov/list.

 4. Dataskyddsombud: Kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud för EU och Storbritannien finns nedan.

  Zendesk, Inc.
  Attn: Integritetsteam och DPO
  989 Market Street
  San Francisco, CA 94103, United States
  privacy@zendesk.com
  euprivacy@zendesk.com

15. Kompletterande information för andra regioner

Australien: Personuppgifter som samlas in, lagras, används och/eller behandlas av Zendesk-koncernen enligt beskrivningen i denna policy, samlas in, lagras, används och/eller behandlas i enlighet med Australian Privacy Act 1988 (Commonwealth) och Australiens sekretessprinciper som vi beskriver ytterligare här. Om du är missnöjd med vår hantering av ett klagomål eller inte håller med den lösning som föreslagits av oss kan du lämna in ett klagomål till Office of the Australian Information Commissioner (“OAIC”) genom att kontakta OAIC med hjälp av metoderna som anges på deras webbplats på http://www.oaic.gov.au. Alternativt kan du begära att vi vidarebefordrar uppgifterna om ditt klagomål direkt till OAIC.

Brasilien: Personuppgifter som samlas in, lagras, används och/eller behandlas av Zendesk-koncernen enligt beskrivningen i denna policy, samlas in, lagras, används och/eller behandlas i enlighet med Lei Geral de Proteção de Dados ("LGPD"). Personerna som använder eller kommer åt vår webbplats eller tjänster samtycker uttryckligen till vår insamling, användning, lagring och behandling av deras personuppgifter i de syften som beskrivs i denna policy.

Kanada: Personuppgifter (som termen definieras i lagen om skydd av personuppgifter och elektroniska dokument ("PIPEDA") kommer att samlas in, lagras, användas och/eller behandlas av Zendesk-koncernen i enlighet med Zendesk-koncernens skyldigheter enligt PIPEDA.

Japan: Personuppgifter som samlas in, lagras, används och/eller behandlas av Zendesk-koncernen enligt beskrivningen i denna policy, samlas in, lagras, används och/eller behandlas i enlighet med Japans lag om skydd av personuppgifter ("APPI").

Nevada: Vi säljer inte personuppgifter för närvarande. Om du är bosatt i Nevada kan du ändå skicka e-post till oss med hjälp av uppgifterna ovan för att utöva din rätt att välja bort försäljning enligt Nevadas reviderade stadgar §603A et seq.

Nya Zeeland: Personuppgifter som samlas in, lagras, används och/eller behandlas av Zendesk-koncernen enligt beskrivningen i denna policy, samlas in, lagras, används och/eller behandlas i enlighet med Nya Zeelands dataskyddslag 2020 och dess 13 integritetsprinciper för information (”NZ IPPer”) som vi beskriver ytterligare här.

Singapore: Personuppgifter som samlas in, lagras, används och/eller behandlas av Zendesk-koncernen enligt beskrivningen i denna policy, samlas in, lagras, används och/eller behandlas i enlighet med Zendesk-koncernens skyldigheter enligt Singapores dataskyddslag 2012 ("PDPA") som vi beskriver närmare här.

Storbritannien: Personuppgifter som samlas in, lagras, används och/eller behandlas av Zendesk-koncernen enligt beskrivningen i denna integritetspolicy, samlas in, lagras, används och/eller behandlas i enlighet med Zendesk-koncernens skyldigheter enligt UK Data Protection Act 2018, enligt ändringar av dataskydd, integritet och elektronisk kommunikation (ändringar osv.) (EU Exit) förordningar 2019, som ändrats, efterträtts eller ersatts ("UK GDPR").

16. Den engelska versionen styr

Översättningar av denna policy till icke-engelska språk tillhandahålls endast för bekvämlighet. I händelse av någon tvetydighet eller avvikelse mellan översättningar ska den Engelska versionen vara överordnad och styra.

 

Zendesk Inc. och dotterbolag:

Zendesk, Inc., Zendesk Brasil Software Corporativo Ltda, Zendesk UK Limited, Zendesk International Limited, Zendesk APS, Zendesk Pty., Ltd, Kabushiki Kaisha Zendesk, Zendesk Incorporated, Zendesk GmbH, Zendesk Singapore Pte. Ltd., We Are Cloud SAS, Base sp. z o. o. (Base spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), Zendesk Technologies Private Limited, FutureSimple Inc., Zendesk Korea LLC, Smooch Technologies ULC, Cleverly, Unipessoal, LDA., ZD Sub Holdings (U.S.), Goldcup 30290 AB (Sweden), Smooch Technologies US Inc. (U.S.), Zendesk S. de R.L. de C.V. (Mexico), Zendesk Technologies Spain S.L.U. (Spain)