ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คำชี้แจงความเป็นส่วนตัว

วันที่มีผล: 1 มิถุนายน 2565
วันที่อัปเดตล่าสุด: 1 มิถุนายน 2565
สำหรับคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของเราฉบับก่อนหน้า โปรดคลิกที่นี่
สำหรับคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของเราฉบับก่อนหน้าสำหรับเวอร์ชั่น Zendesk Events Policy ก่อนหน้านี้ของเรา โปรดคลิกที่นี่

สารบัญ:

 1. คำนำ
 2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
 3. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
 4. วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
 5. เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ใด
 6. คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตาม
 7. ความปลอดภัยและการเก็บรักษา
 8. ความเป็นส่วนตัวของเด็ก
 9. ลิงก์ภายนอก
 10. ข้อกำหนดในการใช้งาน
 11. ข้อมูลผู้ติดต่อ
 12. สิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลของคุณ
 13. ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนีย
 14. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร
 15. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับภูมิภาคอื่น
 16. การควบคุมเวอร์ชันภาษาอังกฤษ

 

1. บทนำ

คำชี้แจงความเป็นส่วนตัว (“คำชี้แจง”) นี้ใช้กับบริษัท Zendesk, Inc. และบริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง (“Zendesk” “ทางเรา” “เรา” หรือ “ของเรา”) Zendesk คือบริษัท CRM ที่เน้นการบริการซึ่งได้สร้างซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า Zendesk เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงนี้ เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น หากคุณอาศัยอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ หรือสหราชอาณาจักร โปรดดูส่วนที่ 14(a) ของคำชี้แจงนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยงานหรือนิติบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริการของเรามีไว้สำหรับการใช้งานโดยธุรกิจ ในกรณีที่บริการของเราให้บริการแก่คุณผ่านสมาชิกของ Zendesk สมาชิกนั้นจะเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และคุณควรติดต่อสมาชิกนั้นหากมีข้อสงสัยหรือคำร้องขอเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ Zendesk จะไม่รับผิดชอบต่อหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยของสมาชิกของเรา ซึ่งอาจแตกต่างไปจากคำชี้แจงนี้

ตามที่ใช้ในคำชี้แจงนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง อธิบาย สามารถนำมาใช้เพื่อระบุตัวบุคคลได้โดยตรงหรือโดยอ้อม คำที่ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในที่นี้ (เช่น เว็บไซต์ บริการ สมาชิก เจ้าหน้าที่ ข้อมูลติดต่อของเจ้าหน้าที่ และคำอื่น ๆ) จะมีความหมายตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงการสมัครสมาชิกหลักของเรา ซึ่งอยู่ที่นี่: https://www.zendesk.com/company/agreements-and-terms/master-subscription-agreement/

การบังคับใช้: คำชี้แจงนี้ใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่ Zendesk เป็นผู้ควบคุม ซึ่งอาจรวมถึง: (1) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์ Zendesk.com, แอปพลิเคชันมือถือ Zendesk, Zendesk Marketplace, Zendesk Developer Portal, เพจโซเชียลมีเดียที่มีแบรนด์ของเรา และเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เราดำเนินการ (รวมเรียกว่า “ทรัพย์สินดิจิทัลของเรา”) (2) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมในลักษณะเมื่อเราโพสต์ลิงก์โดยตรงไปยังคำชี้แจงนี้ เช่น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารดิจิทัล แบบฟอร์มกระดาษ การโต้ตอบแบบตัวต่อตัว (ซึ่งอาจรวมถึงกิจกรรมทางการตลาดและการขยายงาน เช่น การสำรวจ การแข่งขัน โปรโมชัน การชิงโชค การประชุม การสัมมนาผ่านเว็บ และกิจกรรมต่าง ๆ) (3) ข้อมูลติดต่อของเจ้าหน้าที่ และ (4) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับบุคคลที่เยี่ยมชมสำนักงานของเราหรือมีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมเชิงพาณิชย์กับเรา

คำชี้แจงนี้ใช้ไม่ได้กับข้อมูลต่อไปนี้:

 • ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับพนักงานและผู้สมัครของ Zendesk ตลอดจนผู้ทำสัญญาและตัวแทนบางรายที่กระทำการในบทบาทที่คล้ายคลึงกัน
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Zendesk ประมวลผลในนามของสมาชิกของเรา

การเปลี่ยนแปลง: เราอาจอัปเดตคำชี้แจงนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน แนวปฏิบัติของเรา และปัจจัยอื่น ๆ โปรดตรวจสอบคำชี้แจงนี้เป็นระยะเพื่อดูการอัปเดต หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณไม่อาจยอมรับได้ คุณควรหยุดโต้ตอบกับเรา เมื่อจำเป็นภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในประกาศนี้โดยโพสต์การอัปเดตบนเว็บไซต์ของเรา (และปรับปรุงวันที่ "อัปเดตล่าสุด" ที่จุดเริ่มต้นของคำชี้แจงนี้) หรือในลักษณะอื่นที่เหมาะสม

2. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านและวิธีที่ท่านโต้ตอบกับเราในวิธีต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึง:

 • ข้อมูลที่คุณให้กับเราโดยตรง เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเราโดยตรง ซึ่งรวมถึงกรณีที่คุณลงทะเบียนและติดต่อสื่อสารกับเราโดยตรงผ่านทรัพย์สินดิจิทัลของเรา เมื่อคุณเยี่ยมชมสำนักงานของเรา เมื่อคุณเข้าร่วมในกิจกรรมของเรา หรือเมื่อคุณเข้าร่วมในกิจกรรมการตลาดและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของเรา (รวมถึงการสำรวจ การแข่งขัน โปรโมชัน การชิงโชค การประชุม การสัมมนาผ่านเว็บ และกิจกรรมต่าง ๆ)
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากนายจ้าง เพื่อนร่วมงาน หรือเพื่อนของคุณ เราอาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้แทน (เช่น พนักงาน) ของลูกค้า ซัพพลายเออร์ นักลงทุน และคู่ค้าทางธุรกิจในปัจจุบัน อดีต และในอนาคตจากบริษัทดังกล่าวหรือพนักงานอื่น ๆ ของบริษัทดังกล่าว เรายังอาจได้รับชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และชื่อบริษัทของคุณจากเพื่อนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอ้างอิง
 • ข้อมูลที่เก็บรวบรวมหรืออนุมานโดยอัตโนมัติจากการโต้ตอบของคุณกับเรา เราเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคโดยอัตโนมัติเกี่ยวกับการโต้ตอบของคุณกับทรัพย์สินดิจิทัลของเรา (เช่น ที่อยู่ IP การปรับตั้งค่าการเรียกดู ตะกร้าสินค้า และประวัติการซื้อ) ข้อมูลเพิ่มเติมมีอยู่ในส่วนที่ 6 ด้านล่าง (“คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตาม”) โดยสามารถดูนโยบายคุกกี้ของเราที่นี่
 • ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐที่ได้รับบันทึกสาธารณะและข้อมูลที่คุณส่งในฟอรัมสาธารณะ รวมถึงข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะบนเครือข่ายโซเชียลมีเดีย
 • ข้อมูลจากบุคคลที่สามอื่น ๆ เราได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลที่สามอื่น ๆ เช่น ผู้ให้บริการและเนื้อหาที่เป็นบุคคลที่สาม หน่วยงานที่เราเป็นพันธมิตรในการขายหรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการ บริษัทโทรศัพท์และโทรสาร ผู้ให้บริการรับรองความถูกต้อง นายหน้าข้อมูล และเครือข่ายโซเชียลมีเดีย (รวมถึงวิดเจ็ตที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายดังกล่าว เช่น ปุ่ม "ถูกใจบน Facebook") การโต้ตอบของคุณกับฟีเจอร์โซเชียลมีเดียอยู่ภายใต้คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของบริษัทที่ให้บริการ

เราอาจเก็บรวมข้อมูลที่เราได้รับจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงนี้ รวมถึงแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สามและแหล่งข้อมูลสาธารณะ และใช้หรือเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านล่าง

3. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ได้แก่:

 • ตัวระบุ เช่น ชื่อของคุณ นามแฝง ที่อยู่ไปรษณีย์ ตัวระบุส่วนบุคคลที่ไม่ซ้ำกัน ตัวระบุออนไลน์ (เช่น ตัวระบุโฆษณาต่างๆ) ID การส่งข้อความแบบทันที อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ที่อยู่อีเมล บัญชีหรือชื่อผู้ใช้ หมายเลขโทรศัพท์ ตัวระบุโซเชียลมีเดีย (เช่น ชื่อ Twitter ชื่อ Instagram ฯลฯ) หรือตัวระบุอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน
 • บันทึกของลูกค้า เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต
  ยกตัวอย่างเช่น หากคุณลงทะเบียนสำหรับบัญชีการทดลองใช้งานฟรี คุณไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลบัตรเครดิตของคุณเว้นแต่และจนกว่าคุณจะตัดสินใจดำเนินการสมัครใช้บริการแบบชำระเงินสำหรับบริการของเรา ตามที่อธิบายไว้เพิ่มเติมในส่วนที่ 5 เราอาจใช้ผู้ประมวลผลบุคคลที่สามเพื่อประมวลผลข้อมูลนี้
 • ข้อมูลและการปรับตั้งค่าเชิงพาณิชย์ รวมถึงบันทึกความน่าเชื่อถือทางเครดิต ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ซื้อ ได้รับ หรือพิจารณา หรือประวัติหรือแนวโน้มการซื้อหรือการบริโภคอื่น ๆ
 • อินเทอร์เน็ตหรือกิจกรรมเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลอุปกรณ์ เช่น ประวัติการท่องเว็บ ประวัติการค้นหา ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ตำแหน่ง และข้อมูลอื่น ๆ ของคุณที่เกี่ยวกับการโต้ตอบของคุณกับทรัพย์สินดิจิทัลหรือผลิตภัณฑ์และบริการ อีเมล แอปพลิเคชันมือถือ หรือโฆษณาของเรา ข้อมูลนี้บางส่วนอาจถูกเก็บรวบรวมโดยใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ ตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 6 และดูนโยบายคุกกี้ของเราที่นี่
 • ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เช่น ลองจิจูดและละติจูดจากที่อยู่ IP หรือตำแหน่งอุปกรณ์มือถือของคุณ เมืองและรัฐผ่านเว็บฟอร์ม
 • ข้อมูลเสียง อิเล็กทรอนิกส์ ภาพ และประสาทสัมผัสอื่น ๆ เช่น การบันทึกวิดีโอ/ภาพถ่ายหรือเสียงของสถานที่ของเรา (เช่น หากคุณเข้าร่วมกิจกรรมหรือเยี่ยมชมสำนักงานของเรา) บันทึกการโต้ตอบของคุณกับฝ่ายขาย ฝ่ายสนับสนุน และทีมสนับสนุนของเรา (เช่น เพื่อการประกันคุณภาพ การฝึกอบรม และการวิเคราะห์ตามกฎหมายที่บังคับใช้) หรือบันทึกการสนทนาของฝ่ายสนับสนุนลูกค้า
 • ข้อมูลทางวิชาชีพหรือที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน เช่น บริษัทหรือนายจ้างของคุณ เว็บไซต์ของบริษัท ตำแหน่งงานและบทบาทของคุณ กิจกรรมการฝึกอบรมและการรับรอง ข้อมูลบริษัท หรือที่อยู่ทางธุรกิจ
 • การอนุมานจะดึงมาจากข้อมูลใด ๆ ที่เราเก็บรวบรวมเพื่อสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับคุณซึ่งสะท้อนถึงความชอบ ลักษณะ และพฤติกรรมของคุณ

4. วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจใช้ข้อมูลของคุณแต่ละหมวดหมู่ที่อธิบายไว้ข้างต้นด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • เพื่อเปิดใช้งานการโต้ตอบและให้บริการของเราแก่คุณ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อสร้าง รักษา ปรับแต่ง จัดการ และรักษาความปลอดภัยบัญชีของคุณ ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงและใช้เว็บไซต์และบริการ เพื่อเข้า จัดการ และปฏิบัติตามสัญญาของเรากับคุณหรือนายจ้างของคุณ จัดหา ดำเนินการ บำรุงรักษา ปรับปรุงและส่งเสริมเว็บไซต์และบริการ ประมวลผลและดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามคำร้องขอการติดต่อและการสนับสนุนของคุณและส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่คุณ ซึ่งรวมถึงการยืนยันการซื้อและใบแจ้งหนี้ แจ้งให้คุณทราบถึงฟีเจอร์เพิ่มเติมและบริการอื่น ๆ ที่เรานำเสนอ วินิจฉัย ซ่อมแซม และติดตามปัญหาด้านการบริการและคุณภาพ อำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อ ดาวน์โหลด การหมดอายุ หรือการสิ้นสุดของสัญญา ส่งข้อความธุรกรรม แจ้งเตือนและอัปเดตความปลอดภัย และติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านข้อมูลของเรา จัดการและส่งเสริมการประชุม การสัมมนาผ่านเว็บ และการลงทะเบียนกิจกรรม จัดการและส่งเสริมการสำรวจ การแข่งขัน โปรโมชัน และการชิงโชค ปรับแต่งและปรับปรุงทรัพย์สินดิจิทัลของเราและประสบการณ์การบริการของคุณ ส่งข้อมูลเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณ ติดตั้งและกำหนดค่าการเปลี่ยนแปลงและการอัปเดตโปรแกรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการโต้ตอบกับเรา ตรวจสอบผู้ที่โต้ตอบกับเรา และเพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอ ข้อร้องเรียน และข้อซักถามของคุณ
 • เพื่อตอบสนองคำร้องขอการแนะนำเพื่อบอกต่อเพื่อน หากคุณเลือกที่จะใช้บริการแนะนำเพื่อบอกต่อเพื่อนของเราเกี่ยวกับบริการของเรา เราจะใช้ชื่อและที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้เพื่อติดต่อเพื่อนของคุณ คุณต้องระบุชื่อและที่อยู่อีเมลของเพื่อนของคุณ ก็ต่อเมื่อคุณมีความเชื่ออย่างสมเหตุสมผลว่าบุคคลเหล่านั้นจะไม่คัดค้านให้ Zendesk ติดต่อบุคคลนั้น
 • เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเราเอง เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อประเมินหรือตรวจสอบการใช้งานและประสิทธิภาพของโปรแกรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการโต้ตอบกับเรา ประเมินและปรับปรุงคุณภาพการโต้ตอบของคุณกับเรา บริการและเว็บไซต์ของเรา และโปรแกรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการโต้ตอบกับเรา ออกแบบบริการใหม่ ประมวลผลและจัดทำรายการคำตอบของคุณต่อแบบสำรวจหรือแบบสอบถาม (เช่น บทวิจารณ์ความพึงพอใจของลูกค้า) บันทึกการโทรและ/หรือการประชุมทางวิดีโอเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกันคุณภาพ การฝึกอบรม และการวิเคราะห์ตามกฎหมายที่บังคับใช้ (รวมถึงการได้รับความยินยอมหรือโอกาสในการคัดค้านหากกฎหมายกำหนด) ดำเนินการวิจัยภายในเพื่อพัฒนาและสาธิตเทคโนโลยี ดำเนินการวิเคราะห์และทดสอบข้อมูล การรับเครดิตและการชำระเงิน การบัญชี และหน้าที่ทางธุรกิจอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน และรักษาบันทึกทางธุรกิจที่เหมาะสมและบันทึกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อเหตุผลทางกฎหมาย ความปลอดภัย หรือความมั่นคง เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย เช่น การควบคุมการส่งออกและกระบวนการทำความรู้จักลูกค้าของคุณ (Know Your Customer) สร้าง ดำเนินการ หรือแก้ต่างข้อเรียกร้องทางกฎหมายที่เราอาจมีต่อคุณ/ดำเนินการร่วมกับคุณ ไม่ว่าจะในกระบวนการพิจารณาคดีในศาลหรือในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือนอกศาล ปกป้องความปลอดภัย ความมั่นคง และความสมบูรณ์ของทรัพย์สินของเรา (เช่น ทรัพย์สินดิจิทัล บริการ ฐานข้อมูล และทรัพย์สินทางเทคโนโลยีอื่น ๆ ของเรา) และสิทธิ์ของผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์กับเราหรือผู้อื่น ตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้งานที่บังคับใช้ สอบสวนธุรกรรมที่ฉ้อฉล การเข้าถึงทรัพย์สินและบริการดิจิทัลของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต การละเมิดนโยบายเนื้อหาและการดำเนินการ และกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (ตามข้อผูกพันทางกฎหมายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้) และตรวจจับ ป้องกัน และตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยหรือกิจกรรมที่เป็นอันตราย หลอกลวง ฉ้อฉล หรือผิดกฎหมายอื่น ๆ วัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทพิเศษ (ได้แก่ ข้อมูลด้านสุขภาพ) สำหรับการเยี่ยมชมสำนักงานและกิจกรรมที่จำเป็นด้วยเหตุผลด้านสาธารณสุขหรือตามที่กฎหมายกำหนด
 • เพื่อการตลาด เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราหรือของบุคคลที่สาม เช่น คู่ค้าทางธุรกิจของเรา ซึ่งอาจรวมถึงการส่งการสื่อสารการตลาด คำแนะนำผลิตภัณฑ์ และการสื่อสารที่ไม่ใช่ธุรกรรมอื่น ๆ (ผ่านอีเมล โทรศัพท์ หรือการสื่อสารออนไลน์และออฟไลน์อื่น ๆ) เกี่ยวกับบริการของเราหรือของบุคคลที่สาม โปรโมชัน ข่าวสาร และกิจกรรม เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อคุณเข้าร่วมในการสำรวจการตลาด แบบสอบถาม โปรโมชัน คำรับรอง ข้อคิดเห็นออนไลน์ ฟีดแบ็คเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กิจกรรม การชิงโชค หรือการแข่งขันอื่น ๆ เราอาจตรวจสอบแง่มุมต่าง ๆ ของการแสดงโฆษณาของเรา เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปรับแต่งโฆษณาตามบริบท คุณสามารถเลือกไม่รับการสื่อสารการตลาดได้โดยไปที่ https://go.zendesk.com/unsubemail และระบุที่อยู่อีเมลของคุณหรือคลิกลิงก์ยกเลิกการสมัครที่ด้านล่างของการสื่อสารการตลาดของเรา คุณยังจัดการปรับตั้งค่าอีเมลของคุณได้ที่นี่ โปรดทราบว่าเอกสารและข้อมูลทางการตลาดบางส่วนของเราอาจใช้เทคโนโลยีการติดตามและเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อช่วยให้เราเข้าใจการปรับตั้งค่าของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูส่วนที่ 6 ด้านล่าง (“คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตาม”) และดูนโยบายคุกกี้ของเราที่นี่
 • ธุรกรรมขององค์กร เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมขององค์กร การขาย การควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ การปรับโครงสร้างองค์กร การล้มละลาย และกิจกรรมองค์กรอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามคำร้องขอของผู้มีแนวโน้มจะเป็นผู้ซื้อหรือผู้ซื้อที่แท้จริงที่สนใจในบริษัทต่าง ๆ และทรัพย์สินอื่น ๆ ของเรา หรือที่เกี่ยวข้องกับการซื้อบริษัทต่าง ๆ หรือทรัพย์สินในอนาคตหรือตามจริงโดยทางเรา
 • ความยินยอม เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่คุณให้ความยินยอม
 • ในรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตน ไม่ระบุชื่อ หรือแบบรวม ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่ใช้บังคับ เมื่อแปลงเป็นรูปแบบที่ไม่ระบุตัวตน ไม่ระบุชื่อ หรือแบบรวม ข้อมูลอาจไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป และเราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่กฎหมายไม่ได้ห้ามไว้

บุคคลใน EEA: พื้นฐานทางกฎหมายของเราสำหรับการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อธิบายไว้ข้างต้นจะขึ้นอยู่กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องและบริบทเฉพาะ เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณเมื่อเราต้องการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามสัญญากับคุณ (ให้บริการแก่คุณ) ซึ่งการประมวลผลนั้นเป็นไปตามประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราและจะไม่ถูกแทนที่ด้วยผลประโยชน์เพื่อปกป้องข้อมูลของคุณหรือสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน หรือในกรณีที่เราได้รับความยินยอมจากคุณ (ซึ่งสามารถเพิกถอนได้ตลอดเวลา) ในบางกรณี เราอาจมีข้อผูกพันทางกฎหมายเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูส่วนที่ 14 (“ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ EEA สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร”)

5. เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ใด

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับประเภทของผู้รับตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง:

 • บริษัทในเครือและบริษัทย่อย เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในกลุ่มบริษัทของเรา (ซึ่งรู้จักกันในนาม “กลุ่มบริษัท Zendesk”) ซึ่งรวมถึงบริษัทแม่และบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของเรา บริษัทในเครือ บริษัทย่อย หน่วยธุรกิจ และบริษัทอื่น ๆ ที่เราได้รับในอนาคตหลังจากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Zendesk ซึ่งจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงนี้
 • ผู้ให้บริการ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการที่ทำงานในนามของเรา เช่น ผู้ให้บริการโฮสติ้ง ผู้ให้บริการไอที ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต บริษัทวิเคราะห์ข้อมูล และผู้ให้บริการด้านการตลาด เราอาจทำสัญญากับบริษัทต่าง ๆ เพื่อให้บริการบางอย่าง เช่น การยืนยันตัวตน การกระจายอีเมล การวิจัยตลาด และการจัดการโปรโมชัน เราให้ข้อมูลแก่บริษัทเหล่านี้เฉพาะที่จำเป็นเพื่อดำเนินการให้บริการและทำงานร่วมกับบริษัทนั้นเพื่อรับรองว่าความเป็นส่วนตัวของคุณได้รับการเคารพและปกป้อง บริษัทเหล่านี้ถูกห้ามโดยสัญญามิให้ใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของตนเองหรือจากการแบ่งปันข้อมูลนี้กับบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากเรา เว้นแต่จะเป็นไปตามคำสั่งของเราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการหรือตามข้อตกลงของคุณ
 • กับบุคคลที่สามตามคำสั่งของคุณหรือที่จำเป็นในการทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่หน่วยงานที่ช่วยเราในการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อและคำร้องขอของคุณ เช่น ผู้ประมวลผลบัตรเครดิตและพันธมิตรที่อาจจัดหาส่วนหนึ่งของการสั่งซื้อของคุณ เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลภายนอกที่คุณอาจสั่งได้ (เช่น หากคุณเลือกที่จะเข้าร่วมในกิจกรรม ข้อเสนอ หรือโปรโมชันที่เสนอร่วมกับบุคคลที่สาม)
 • คู่ค้าทางธุรกิจ เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่คู่ค้าทางธุรกิจเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเอง เช่น:

  • กับผู้สนับสนุนงานกิจกรรม ซึ่งในกรณีนี้ ข้อมูลของคุณจะอยู่ภายใต้คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวของผู้สนับสนุน หากกฎหมายที่บังคับใช้กำหนด เราจะขอความยินยอมจากคุณก่อนแบ่งปันข้อมูลกับผู้สนับสนุนงานกิจกรรม
  • กับสมาชิกของเรา เช่น เมื่อแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนของบัญชีสมาชิก
  • กับพันธมิตรช่องทางจำหน่ายของเรา (องค์กรหรือบุคคลที่สามที่ทำการตลาดและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการแก่เรา) เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำให้พันธมิตรช่องทางจำหน่ายของเราสามารถแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับบริการของเรา เรากำหนดให้พันธมิตรช่องทางจำหน่ายนำเสนอตัวเลือกเพื่อไม่รับการติดต่อสื่อสารถึงคุณ เมื่อเลือกไม่รับ แสดงว่าคุณกำลังเลือกไม่รับการติดต่อสื่อสารในอนาคตจากพันธมิตรช่องทางจำหน่ายของเรา
  • กับเครือข่ายและเว็บไซต์บุคคลที่สามสำหรับการตลาดและการโฆษณาบนแพลตฟอร์มและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
 • ที่ปรึกษาทางวิชาชีพ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับที่ปรึกษาทางวิชาชีพต่าง ๆ เช่น นักกฎหมาย นักบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชี

  • เพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย ความมั่นคง และความปลอดภัย เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอที่ชอบด้วยกฎหมายโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ ตามนโยบายเกี่ยวกับคำร้องขอข้อมูลของรัฐบาลของเรา เราอาจแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวหากเราเชื่อว่าจำเป็นเพื่อสืบสวน ป้องกัน หรือดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การสงสัยว่าเป็นการฉ้อฉล สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นต่อความปลอดภัยทางกายภาพของบุคคลใด ๆ เพื่อบังคับใช้หรือใช้ข้อตกลงการสมัครสมาชิกหลัก นโยบายเนื้อหาและการปฏิบัติของผู้ใช้ และข้อตกลงอื่น ๆ และเพื่อปกป้องสิทธิ์และทรัพย์สินของเราหรือความปลอดภัยของผู้ใช้หรือบุคคลที่สามของเรา หรือเพื่อสร้าง ดำเนินการ และแก้ต่างข้อเรียกร้องทางกฎหมาย (รวมถึงการแบ่งปันข้อมูลกับฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในคดีความและที่ปรึกษาทางวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญของบุคคลดังกล่าว) และตามที่กฎหมายกำหนด
  • เกี่ยวกับการทำธุรกรรมขององค์กร หากเราขาย/ได้มาซึ่งทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของเรา ควบรวมหรือเข้าซื้อโดยนิติบุคคลอื่น (รวมถึงผ่านการขายหรือเกี่ยวข้องกับการล้มละลาย) หรือมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงองค์กรในรูปแบบอื่นที่คล้ายคลึงกัน เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับนิติบุคคลนั้น
  • สาธารณะ อาจมีโอกาสให้คุณแสดงข้อคิดเห็นต่อสาธารณะเกี่ยวกับเราหรือผลิตภัณฑ์ของเรา หากคุณให้คำรับรอง เราอาจโพสต์ชื่อของคุณพร้อมกับคำรับรองด้วยความยินยอมของคุณ หากคุณให้ฟีดแบ็ค เราอาจโพสต์ชื่อของคุณพร้อมกับฟีดแบ็คด้วยความยินยอมของคุณ เราอาจโพสต์ประสบการณ์จากผู้ใช้บริการแบบไม่เปิดเผยชื่อและฟีดแบ็คเนื้อหาโดยปราศจากความยินยอมจากคุณ เว็บไซต์ของเราอาจเสนอบล็อก ฟอรัมชุมชน ส่วนข้อคิดเห็น ฟอรัมสนทนา หรือฟีเจอร์เชิงโต้ตอบอื่น ๆ ที่เข้าถึงโดยสาธารณะได้ทั่วไป (“พื้นที่โต้ตอบ”) คุณควรทราบว่าข้อมูลใด ๆ ที่คุณโพสต์ในพื้นที่โต้ตอบอาจถูกอ่าน เก็บรวบรวม และใช้โดยผู้อื่นที่เข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
 • ความยินยอม เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อบุคคลที่สามอื่น ๆ โดยได้รับความยินยอมจากคุณ เราอาจลบข้อมูลระบุตัวตน ปิดบัง หรือรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อแบ่งปันกับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ หากกฎหมายอนุญาต

6. คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตาม

คุกกี้ พิกเซล และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายคลึงกันที่ใช้ เราและพันธมิตรที่ได้รับอนุญาตของเรายังเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านคุกกี้ เว็บบีคอน พิกเซล แท็ก สคริปต์ฝังตัว เครื่องมือเล่นซ้ำเซสชัน SDK พื้นที่เก็บข้อมูลในเครื่อง เช่น HTML5 และวัตถุที่ใช้ร่วมกันในเครื่อง (“LSO” หรือที่เรียกว่าคุกกี้แฟลช) หรือเทคโนโลยีการดึงและติดตามข้อมูลอื่น ๆ (“เทคโนโลยีการติดตาม”) เช่น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและที่อยู่ IP ของคุณ ตัวระบุอุปกรณ์ ประเภทเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการ ที่อยู่ WiFi MAC ของอุปกรณ์หรือที่อยู่ MAC ของ Bluetooth วันที่และเวลาที่คุณเข้าถึงทรัพย์สินดิจิทัลของเรา หน้าที่คุณเข้าถึงขณะเยี่ยมชมทรัพย์สินดิจิทัลของเรา และที่อยู่อินเทอร์เน็ตที่คุณใช้เข้าถึงทรัพย์สินดิจิทัลของเรา คุกกี้เป็นเทคโนโลยีประเภทหนึ่งที่ติดตั้งข้อมูลขนาดเล็กในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้หรืออุปกรณ์อื่น ๆ เมื่อบุคคลนั้นเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น คุกกี้อนุญาตให้เว็บไซต์จดจำการเข้าชมในอนาคตโดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์นั้น คุกกี้บางตัวมีอยู่ในระหว่างเซสชันเดี่ยวเท่านั้น และคุกกี้บางตัวยังคงอยู่ในหลายเซสชันเมื่อเวลาผ่านไป เราและพันธมิตรของเราใช้เทคโนโลยีการติดตามเหล่านี้เพื่อรับรองว่าฟังก์ชันพื้นฐานของทรัพย์สินดิจิทัลของเรา เพื่อจดจำการปรับตั้งค่าของผู้ใช้ (รวมถึงการปรับตั้งค่าของคุณเกี่ยวกับเทคโนโลยีการติดตาม) เพิ่มประสิทธิภาพของคุณสมบัติและบริการดิจิทัลของเราให้สูงสุด ให้ข้อเสนอที่อาจน่าสนใจแก่คุณ วัดประสิทธิภาพของทรัพย์สินดิจิทัล แคมเปญการตลาด และการสื่อสารทางอีเมลของเรา และเพื่อปรับแต่งเนื้อหาออนไลน์ เทคโนโลยีการติดตามเหล่านี้อาจใช้เพื่อติดตามคุณเมื่อเวลาผ่านไปและในอุปกรณ์ เว็บไซต์ และบริการต่าง ๆ

นอกจากนี้ เราอาจใช้พิกเซลการติดตามไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม พิกเซลการติดตามเป็นกราฟิกขนาดเล็กและโปร่งใสพร้อมตัวระบุที่ไม่ซ้ำกัน ซึ่งคล้ายกับฟังก์ชันการทำงานของคุกกี้ และใช้เพื่อจัดเตรียมข้อมูลการวิเคราะห์เกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ใช้ ตลอดจนการสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดที่กำหนดเองสำหรับผู้ใช้ทรัพย์สินดิจิทัลของเรา ในทางตรงกันข้ามกับคุกกี้ซึ่งจัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ พิกเซลการติดตามจะฝังตัวโดยมองไม่เห็นอยู่ในหน้าเว็บ ทรัพย์สินดิจิทัลของเราอาจใช้พิกเซลการติดตามเพื่อช่วยให้เราจัดการเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น เช่นโดยการปรับปรุงส่วนต่อประสานผู้ใช้หรือปรับปรุงโปรแกรมการตลาดของเราหรือการตลาดของบริษัทในเครือของเรา คู่ค้าทางธุรกิจ และบุคคลที่สามอื่น ๆ (รวมถึงการโฆษณาตามความสนใจตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง) ทรัพย์สินดิจิทัลอาจใช้ข้อมูลเพื่อสร้างรายงานข้อมูลการติดตามโดยรวมเกี่ยวกับข้อมูลประชากรของผู้ใช้ รูปแบบการเข้าชม และการซื้อ เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลการติดตามกับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทบุคคลที่สาม: เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจมากขึ้น เราอาจทำงานร่วมกับบริษัทบุคคลที่สามเพื่อแสดงโฆษณาหรือปรับแต่งเนื้อหาบนทรัพย์สินดิจิทัลของเราหรือผ่านช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ บริษัทเหล่านี้อาจใช้เทคโนโลยีการติดตามตามที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ ซึ่งอาจรวมถึงตำแหน่งที่แน่นอนของคุณ การเข้าชมของคุณในทรัพย์สินดิจิทัล และการเข้าชมของคุณที่อื่นบนอินเทอร์เน็ต บริษัทเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้โฆษณาที่เกี่ยวข้องมากขึ้นแก่คุณที่เรียกว่าโฆษณาตามความสนใจ ซึ่งอาจรวมถึงการส่งโฆษณาถึงคุณในบริการออนไลน์อื่นหลังจากที่คุณออกจากทรัพย์สินดิจิทัลของเราแล้ว (ได้แก่ การกำหนดเป้าหมายซ้ำ)

ทางเลือกของคุณ: คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการรับโฆษณาตามความสนใจหรือไม่ หากอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ หรือสหราชอาณาจักร คุกกี้ที่จำเป็นจะต้องถูกใช้เสมอเพื่อให้บริการที่คุณร้องขอ อย่างไรก็ตาม คุณจะสามารถเลือกได้ว่าคุณยินยอมให้ใช้และการประมวลผลข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ที่ไม่จำเป็น (เช่น คุกกี้แบบฟังก์ชันการใช้งาน คุกกี้การวิเคราะห์สถิติ คุกกี้กำหนดเป้าหมาย และคุกกี้โซเชียลมีเดีย) ในเวลาที่คุณเข้าชมเว็บไซต์ Zendesk เป็นครั้งแรก คุณสามารถอัปเดตการตัดสินใจของคุณ (รวมถึงการเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้ก่อนหน้านี้และมีผลในอนาคต) ได้ตลอดเวลาโดยคลิกที่ลิงก์ "การตั้งค่าคุกกี้" ที่ส่วนท้ายของทุกหน้าเว็บ เมื่อคลิกที่ลิงก์นั้นจะทำให้คุณมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ประเภทต่าง ๆ ที่ใช้และบุคคลที่สามเฉพาะที่ใช้คุกกี้เหล่านี้ หากอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป คุณยังสามารถเลือกรับเพื่อใช้คุกกี้ได้โดยทั่วไปโดยการคลิกที่นี่ Digital Advertising Alliance ("DAA") และ Network Advertising Initiative ("NAI") ยังมีกลไกให้คุณเลือกไม่รับโฆษณาตามความสนใจที่ดำเนินการโดยสมาชิกที่เข้าร่วมได้ที่ http://www.aboutads.info/choices/ และ optout.networkadvertising.org คุณยังสามารถไปที่ http://www.aboutads.info/appchoices เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมการเลือกไม่รับของ DAA สำหรับแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยเฉพาะ (รวมถึงการใช้ตำแหน่งที่แน่นอนสำหรับโฆษณาของบุคคลที่สาม) การเลือกไม่รับโฆษณาตามความสนใจไม่ได้ทำให้คุณไม่รับโฆษณาทั้งหมด แต่เป็นเพียงโฆษณาตามความสนใจจากเราหรือตัวแทนหรือผู้แทนของเราเท่านั้น นอกจากนี้ การเลือกไม่รับตามคุกกี้จะต้องดำเนินการบนอุปกรณ์และเบราว์เซอร์แต่ละตัวที่คุณต้องการเลือกไม่รับ ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกไม่ใช้บนเบราว์เซอร์คอมพิวเตอร์ การเลือกไม่รับนั้นอาจไม่มีผลกับอุปกรณ์มือถือของคุณเสมอไป การเลือกไม่รับบนเบราว์เซอร์จาก DAA/NAI จะไม่ทำงานหรืออาจไม่มีผลอีกต่อไปหากเบราว์เซอร์ของคุณได้รับการกำหนดค่าให้ปฏิเสธคุกกี้ หากคุณลบคุกกี้ของคุณในภายหลัง หรือหากคุณใช้อุปกรณ์หรือเว็บเบราว์เซอร์อื่น เราจะไม่รับผิดชอบต่อประสิทธิภาพของตัวเลือกหรือโปรแกรมการเลือกไม่รับเหล่านี้หรือของบุคคลที่สาม

ห้ามติดตาม: เบราว์เซอร์บางตัวได้รวมการปรับตั้งค่าห้ามติดตาม (Do Not Track, “DNT”) เมื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ส่วนใหญ่จะส่งสัญญาณไปยังเว็บไซต์ที่คุณกำลังเยี่ยมชมว่าคุณไม่ต้องการให้มีข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการค้นหาและการท่องเว็บออนไลน์ที่เก็บรวบรวมและใช้งาน เนื่องจากยังไม่มีข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับวิธีการตีความสัญญาณ DNT เราจึงไม่ปฏิบัติตามสัญญาณ DNT จากเบราว์เซอร์ของเว็บไซต์ในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถปฏิเสธหรือลบคุกกี้ได้ หากคุณปฏิเสธหรือลบคุกกี้ ฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ของเราบางส่วนอาจบกพร่องหรือโฆษณาบางส่วนที่แสดงแก่คุณอาจไม่เกี่ยวข้องกับคุณอีกต่อไป หากคุณเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ หรือเบราว์เซอร์ หรือใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ หรือเบราว์เซอร์หลายเครื่อง และลบคุกกี้ของคุณ คุณอาจต้องทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ หรือเบราว์เซอร์แต่ละเครื่อง โปรดดูคำแนะนำวิธีใช้เบราว์เซอร์ของคุณเพื่ออ่านรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการจัดการคุกกี้และการใช้เทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการคุกกี้ได้ที่ทั้งหมดเกี่ยวกับคุกกี้ – จัดการคุกกี้

สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเราและวิธีจัดการการตั้งค่าคุกกี้ของคุณ โปรดอ่านและทบทวนบนโยบายคุกกี้ของเราที่ดูได้ที่นี่

ส่วนที่ 6 ไม่ใช้กับคุกกี้ในผลิตภัณฑ์และสามารถดูนโยบายคุกกี้ในผลิตภัณฑ์ของเราได้ที่นี่

7. ความปลอดภัยและการเก็บรักษา

เรารักษากระบวนการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมและมาตรการทางเทคนิคและองค์กรเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการทำลาย การสูญหาย การเปิดเผย การดัดแปลง หรือการใช้โดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ในกรณีที่ Zendesk เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล โดยทั่วไปข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราได้สรุปไว้ในส่วนที่ 4 ของคำชี้แจงนี้ ซึ่งรวมถึงการเก็บรักษาข้อมูลของคุณเพื่อให้บริการที่ร้องขอและโต้ตอบกับคุณ เปิดใช้งานการเข้าร่วมในกิจกรรม รักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคุณ/บริษัทของคุณ เพื่อปรับปรุงธุรกิจของเราเมื่อเวลาผ่านไป เพื่อรับรองความถูกต้องตามกฎหมาย ความปลอดภัย และความมั่นคงของบริการและความสัมพันธ์ของเราอย่างต่อเนื่อง หรือตามขั้นตอนการเก็บรักษาภายในของเรา

เมื่อคุณ / บริษัทของคุณยุติความสัมพันธ์ทางสัญญากับเราหรือยุติความสัมพันธ์ของคุณกับเรา เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในระบบและบันทึกของเราเพื่อ: รับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่คงอยู่อย่างเพียงพอในสัญญาที่สิ้นสุด หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ เช่น เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินธุรกิจและข้อผูกพันตามสัญญา เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราแก่คุณ หรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ภาษี หรือบัญชีที่บังคับใช้ ในทำนองเดียวกัน เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในช่วงระยะเวลาจำกัดที่บังคับใช้สำหรับการจัดตั้ง ดำเนินการ หรือแก้ต่างข้อเรียกร้องทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น

เมื่อเราไม่มีความต้องการทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายอย่างต่อเนื่องหรือเหตุผลทางกฎหมายเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป เราจะลบ ไม่ระบุชื่อ หรือรวบรวมข้อมูล หรือหากไม่สามารถทำได้ (ตัวอย่างเช่น เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกจัดเก็บไว้ในที่เก็บข้อมูลสำรอง) เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัย และแยกออกจากการประมวลผลเพิ่มเติมใด ๆ จนกว่าจะสามารถทำการลบได้ หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาเก็บรักษาที่ใช้กับสถานการณ์เฉพาะของคุณ คุณสามารถติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดที่ให้ไว้ในส่วนที่ 11 ด้านล่าง

8. ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

เว็บไซต์และบริการของเราไม่ได้มุ่งเป้าไปที่เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี และเราไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์จากเด็กโดยเจตนา หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองของเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและเชื่อว่าเด็กได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลออนไลน์แก่เรา โปรดติดต่อ privacy@zendesk.com

เมื่อโต้ตอบกับเรา คุณอาจพบลิงก์ไปยังไซต์ภายนอกหรือบริการออนไลน์อื่น ๆ รวมถึงลิงก์ที่ฝังตัวอยู่ในโฆษณาของบุคคลที่สาม เราไม่ได้ควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อความเป็นส่วนตัวและนโยบายการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับเว็บไซต์และบริการของบุคคลที่สามดังกล่าว คุณควรปรึกษาบุคคลที่สามดังกล่าวและคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือหากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของบุคคลนั้น

10. เงื่อนไขการใช้งาน

สามารถดูข้อตกลงการสมัครสมาชิกหลัก ใบอนุญาตสำหรับผู้ใช้งานขั้นปลาย และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการโต้ตอบกับเราได้ที่: https://www.zendesk.com/company/agreements-and-terms/

11. ข้อมูลผู้ติดต่อ

หากคุณมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคำชี้แจงนี้หรือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของกลุ่มบริษัท Zendesk โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่: euprivacy@zendesk.com หรือ privacy@zendesk.com หรือที่:

บริษัท Zendesk, Inc.
ถึง: Privacy Team and DPO
989 Market Street
San Francisco, CA 94103, United States

หากคุณมีข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวหรือการใช้ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม โปรดติดต่อผู้ให้บริการระงับข้อพิพาทบุคคลที่สามในสหรัฐอเมริกาของเรา (ฟรี) ที่ https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

12. สิทธิ์ในการปกป้องข้อมูลของคุณ

กฎหมายในเขตอำนาจศาลบางแห่งอาจให้สิทธิ์แก่บุคคลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่ระบุไว้ด้านล่าง เราจะเคารพสิทธิ์เหล่านี้ในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

 • การเข้าถึง คุณอาจมีสิทธิ์ที่จะได้รับการยืนยันจากเราหากมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และสิทธิ์ในการรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ระหว่างการประมวลผล
 • การแก้ไขให้ถูกต้อง คุณอาจมีสิทธิ์ร้องขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องและให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
 • การคัดค้าน คุณอาจมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุผลที่กฏหมายบังคับและชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะของคุณ ยกเว้นในกรณีที่บทบัญญัติทางกฎหมายระบุไว้อย่างชัดแจ้งสำหรับการประมวลผลนั้น คุณยังมีสิทธิที่จะคัดค้าน / เลือกไม่รับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรงโดยคลิกลิงก์ยกเลิกการสมัครที่ด้านล่างของอีเมล์การสื่อสารการตลาดที่ได้รับหรือโดยการส่งอีเมลถึงเราที่ privacy@zendesk.com
 • การโอนย้ายข้อมูล คุณอาจมีสิทธิ์ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณให้ไว้กับเรา ในรูปแบบที่มีโครงสร้าง เป็นที่ใช้กันโดยทั่วไป และสามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง และมีสิทธิ์ที่จะส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นโดยไม่มีอุปสรรค สิทธิ์นี้จะมีอยู่ก็ต่อเมื่อการประมวลผลเป็นไปตามความยินยอมหรือสัญญาของคุณ และจะดำเนินการประมวลผลโดยอัตโนมัติ
 • ข้อจำกัด คุณอาจมีสิทธิ์ร้องขอให้จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางกรณี
 • การลบออก คุณสามารถร้องขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้หาก (1) ไม่จำเป็นอีกต่อไปสำหรับวัตถุประสงค์ที่เราได้เก็บรวบรวมไว้ (2) คุณเพิกถอนความยินยอมของคุณและไม่มีมูลทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลอยู่ (3) คุณคัดค้านและไม่มีมูลเหตุที่ชอบด้วยกฎหมายสำหรับการประมวลผลที่มีอยู่ (4) การประมวลผลนั้นมิชอบด้วยกฎหมายหรือจำเป็นต้องลบออกเพื่อให้สอดคล้องกับข้อผูกพันทางกฎหมาย
 • สิทธิ์ในการยื่นเรื่องร้องเรียน คุณยังอาจมีสิทธิ์ยื่นเรื่องร้องเรียนกับหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศที่คุณอาศัยอยู่ รายละเอียดการติดต่อสำหรับหน่วยงานกำกับดูแลข้อมูลใน EEA สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักรมีให้บริการที่นี่
 • สิทธิ์ในการปฏิเสธหรือเพิกถอนความยินยอม ในกรณีที่เราขอความยินยอมจากคุณเพื่อประมวลผล คุณมีอิสระที่จะปฏิเสธที่จะให้ความยินยอมและคุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ทุกเมื่อโดยไม่มีผลกระทบเชิงลบใด ๆ โดยการติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลผู้ติดต่อที่ให้ไว้ข้างต้น ความถูกต้องตามกฎหมายของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกิดขึ้นก่อนการเพิกถอนความยินยอมของคุณจะไม่ได้รับผลกระทบ
 • การตัดสินใจโดยอัตโนมัติ เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าประเภทของการตัดสินใจโดยอัตโนมัติที่อ้างถึงในข้อ 22(1) และ (4) GDPR ไม่ได้เกิดขึ้นในเว็บไซต์ของเราหรือในบริการของเรา หากมีการเปลี่ยนแปลง เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้และข้อเท็จจริงที่คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่อยู่ภายใต้การตัดสินใจประเภทดังกล่าวโดยอิงจากการประมวลผลอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว และเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้น

เพื่อใช้สิทธิ์ของคุณ (หรือสิทธิ์อื่น ๆ ที่อาจใช้ได้ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่นของคุณ) โปรดติดต่อเราโดยใช้เว็บฟอร์มของเรา หรือส่งอีเมลหาเราที่ privacy@zendesk.com เราจะพยายามตอบกลับคำร้องขอที่ชอบด้วยกฎหมายทั้งหมดภายในหนึ่งเดือนนับจากได้รับคำร้องขอหรือตามที่กฎหมายกำหนด หากการตอบกลับใช้เวลานานขึ้น เราจะแจ้งให้คุณทราบ หากเรามีข้อสงสัยตามสมควรเกี่ยวกับตัวตนของคุณ เราอาจร้องขอให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่เราเพื่อยืนยันตัวตนของคุณ

13. ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนีย

ตามกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนีย (California Consumer Privacy Act, “CCPA”) ส่วนนี้จะใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลบางประการที่เก็บรวบรวมเกี่ยวกับผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนียที่ Zendesk กระทำการเป็น “ธุรกิจ” และเป็นส่วนเพิ่มเติมของคำชี้แจงที่เหลือของเราข้างต้น ส่วนนี้จะใช้ไม่ได้กับข้อมูลต่อไปนี้:

 • ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ไม่ใช่ผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนีย
 • ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน ผู้ทำสัญญา ตัวแทน และผู้สมัครงานของเรา ข้อมูลดังกล่าวอยู่ภายใต้คำชี้แจงความเป็นส่วนตัวแยกต่างหากที่เราจะเปิดเผยต่อบุคคลต่าง ๆ
 • ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมจากบุคคลที่เรามีส่วนร่วมในการติดต่อและการทำธุรกรรมระหว่างธุรกิจกับธุรกิจเท่านั้น เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานของคู่ค้าทางธุรกิจและลูกค้าของเรา และ
 • ข้อมูลที่เราประมวลผลในฐานะ “ผู้ให้บริการ” แก่ลูกค้าธุรกิจของเรา ในกรณีดังกล่าว เราจะทำตามคำแนะนำของธุรกิจที่ว่าจ้างเราเมื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และคุณควรติดต่อธุรกิจนั้นเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล: ดูส่วนที่ 2 ด้านต้น

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: วัตถุประสงค์ทางธุรกิจและวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลมีรายละเอียดอยู่ในส่วนที่ 4 และ 6 ด้านต้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล: แนวปฏิบัติเพื่อเปิดเผยข้อมูลของเรามีรายละเอียดอยู่ในแผนภูมิด้านล่างและสอดคล้องกับข้อมูลที่ให้ไว้ข้างต้นในส่วนที่ 3 (การเก็บรวบรวม) ส่วนที่ 5 (การเปิดเผยข้อมูล) และส่วนที่ 6 (คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตาม) เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคล (ตามข้อกำหนดดังกล่าวภายใต้ CCPA) รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี

ประเภทของข้อมูล
ส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม
ประเภทของบุคคลที่สามที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
ตัวระบุ
 • บริษัทในเครือและบริษัทย่อย
 • ผู้ให้บริการ
 • กับบุคคลที่สามตามคำสั่งของคุณหรือที่จำเป็นเพื่อธุรกรรมให้เสร็จสิ้น
 • กับคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อจุดประสงค์ของตนเอง
 • ที่ปรึกษาทางวิชาชีพ
 • ผู้ให้บริการด้านความช่วยเหลือและทรัพยากรด้านกฎหมาย ความมั่นคง และความปลอดภัย
 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมขององค์กร
 • บริษัทที่ดำเนินการคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 6
 • นิติบุคคลที่คุณยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล
 • ต่อสาธารณะหากคุณเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
บันทีกของลูกค้า
 • บริษัทในเครือและบริษัทย่อย
 • ผู้ให้บริการ
 • กับบุคคลที่สามตามคำสั่งของคุณหรือที่จำเป็นเพื่อธุรกรรมให้เสร็จสิ้น
 • กับคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อจุดประสงค์ของตนเอง
 • ผู้ให้บริการด้านความช่วยเหลือและทรัพยากรด้านกฎหมาย ความมั่นคง และความปลอดภัย
 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมขององค์กร
 • บริษัทที่ดำเนินการคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 6
 • นิติบุคคลที่คุณยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลประชากร
 • บริษัทในเครือและบริษัทย่อย
 • ผู้ให้บริการ
 • กับบุคคลที่สามตามคำสั่งของคุณหรือที่จำเป็นเพื่อธุรกรรมให้เสร็จสิ้น
 • กับคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อจุดประสงค์ของตนเอง
 • ผู้ให้บริการด้านความช่วยเหลือและทรัพยากรด้านกฎหมาย ความมั่นคง และความปลอดภัย
 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมขององค์กร
 • นิติบุคคลที่คุณยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลเชิงพาณิชย์และการตั้งค่า
 • บริษัทในเครือและบริษัทย่อย
 • ผู้ให้บริการ
 • กับบุคคลที่สามตามคำสั่งของคุณหรือที่จำเป็นเพื่อธุรกรรมให้เสร็จสิ้น
 • กับคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อจุดประสงค์ของตนเอง
 • ผู้ให้บริการด้านความช่วยเหลือและทรัพยากรด้านกฎหมาย ความมั่นคง และความปลอดภัย
 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมขององค์กร
 • บริษัทที่ดำเนินการคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 6
 • นิติบุคคลที่คุณยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล
 • ต่อสาธารณะหากคุณเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ข้อมูลอินเทอร์เน็ตหรือกิจกรรมเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลอุปกรณ์
 • บริษัทในเครือและบริษัทย่อย
 • ผู้ให้บริการ
 • กับบุคคลที่สามตามคำสั่งของคุณหรือที่จำเป็นเพื่อธุรกรรมให้เสร็จสิ้น
 • กับคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อจุดประสงค์ของตนเอง
 • ผู้ให้บริการด้านความช่วยเหลือและทรัพยากรด้านกฎหมาย ความมั่นคง และความปลอดภัย
 • บริษัทที่ดำเนินการคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 6
 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมขององค์กร
 • นิติบุคคลที่คุณยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
 • บริษัทในเครือและบริษัทย่อย
 • ผู้ให้บริการกับบุคคลที่สามตามคำสั่งของคุณหรือที่จำเป็นในการทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้น
 • กับคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อจุดประสงค์ของตนเอง
 • ผู้ให้บริการด้านความช่วยเหลือและทรัพยากรด้านกฎหมาย ความมั่นคง และความปลอดภัย
 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมขององค์กร
 • บริษัทที่ดำเนินการคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 6
 • นิติบุคคลที่คุณยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล
ข้อมูลเสียงอิเล็กทรอนิกส์ ภาพ หรือข้อมูลทางประสาทสัมผัสที่คล้ายคลึงกัน
 • บริษัทในเครือและบริษัทย่อย
 • ผู้ให้บริการ
 • กับบุคคลที่สามตามคำสั่งของคุณหรือที่จำเป็นเพื่อธุรกรรมให้เสร็จสิ้น
 • กับคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อจุดประสงค์ของตนเอง
 • ผู้ให้บริการด้านความช่วยเหลือและทรัพยากรด้านกฎหมาย ความมั่นคง และความปลอดภัย
 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมขององค์กร
 • บริษัทที่ดำเนินการคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 6
 • นิติบุคคลที่คุณยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล
 • ต่อสาธารณะหากคุณเลือกที่จะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
การอนุมาน
 • บริษัทในเครือและบริษัทย่อย
 • ผู้ให้บริการ
 • กับบุคคลที่สามตามคำสั่งของคุณหรือที่จำเป็นเพื่อธุรกรรมให้เสร็จสิ้น
 • กับคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อจุดประสงค์ของตนเอง
 • ผู้ให้บริการด้านความช่วยเหลือและทรัพยากรด้านกฎหมาย ความมั่นคง และความปลอดภัย
 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมขององค์กร
 • บริษัทที่ดำเนินการคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่อธิบายไว้ในส่วนที่ 6
 • นิติบุคคลที่คุณยินยอมให้มีการเปิดเผยข้อมูล

สิทธิ์ของคุณ:

ภายใต้ข้อจำกัดทางกฎหมาย ผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนียบางรายอาจใช้สิทธิ์ดังต่อไปนี้โดยใช้เว็บฟอร์มของเรา หรือส่งอีเมล์หาเราได้ที่ privacy@zendesk.com

 • สิทธิ์ที่จะทราบ คุณมีสิทธิที่จะร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ ประเภทของแหล่งข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทของบุคคลที่สามที่เราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และวัตถุประสงค์ที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (“รายงานตามประเภท”) คุณยังสามารถร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมไว้เกี่ยวกับคุณ (“รายงานเฉพาะส่วน”)

  สิทธิ์ในการลบ คุณมีสิทธิที่จะร้องขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมจากคุณ

  สิทธิ์ในการเลือกไม่รับ เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่เลือกปฏิบัติต่อคุณในลักษณะใดก็ตามที่กฎหมายที่บังคับใช้ห้ามไว้สำหรับการใช้สิทธิ์เหล่านี้

การยืนยัน: เพื่อประมวลผลคำร้องขอ เราจะต้องได้รับข้อมูลเพื่อค้นหาคุณในบันทึกของเราหรือยืนยันตัวตนของคุณขึ้นอยู่กับลักษณะของคำร้องขอ ในกรณีส่วนใหญ่ เราจะร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับคุณ ซึ่งอาจรวมถึงชื่อ ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลอื่น ๆ ของคุณ หากคุณส่งรายงานเฉพาะส่วนสิทธิที่จะทราบ เราอาจร้องขอคำประกาศที่ลงนามภายใต้บทลงโทษการเบิกความเท็จว่าคุณเป็นบุคคลที่คุณกล่าวว่าคุณเป็นด้วย เราอาจร้องขอข้อมูลอื่นในบางกรณีและ/หรือใช้บุคคลที่สามเพื่อช่วยยืนยันตัวตนของคุณ

ตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจ: ตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจอาจใช้สิทธิ์ในนามของผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนีย แต่เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบตัวตนของผู้บริโภคโดยตรงตามที่อธิบายไว้ข้างต้น ตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจจะต้องติดต่อเราโดยส่งคำร้องขอผ่านเว็บฟอร์มของเราและระบุว่าบุคคลดังกล่าวได้ส่งคำร้องขอในฐานะตัวแทน ตัวแทนต้องแสดงหลักฐานระบุตัวตนของตัวแทน หลักฐานการลงทะเบียนกับรัฐมนตรีกิจการแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย (หากตัวแทนเป็นธุรกิจ) และเอกสารอย่างน้อยหนึ่งเอกสารต่อไปนี้ที่พิสูจน์หลักฐานของอำนาจทางกฎหมายของตัวแทนในการดำเนินการแทนผู้บริโภครายบุคคล: (1) หนังสือมอบอำนาจที่เราสามารถตรวจสอบได้ตามสมควร หรือ (2) ลงนามคำอนุญาตโดยผู้บริโภค

เวลา เราจะตอบกลับ "การร้องขอเพื่อลบ (Requests to Delete)" และ "การร้องขอเพื่อรับรู้ (Requests to Know)" ภายในสี่สิบห้าวัน เว้นแต่เราต้องการเวลามากขึ้น ซึ่งเราจะแจ้งให้คุณรับทราบและอาจใช้เวลามากถึงเก้าสิบวันโดยรวมในการตอบกลับคำร้องขอของคุณ

14. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ EEA สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร

ข้อกำหนดต่อไปนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมของคำชี้แจงที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราในเขตเศรษฐกิจยุโรป (ได้แก่ ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ และนอร์เวย์) สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร ในขอบเขตที่ใช้บังคับ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างส่วนอื่น ๆ ของคำชี้แจงและข้อกำหนดของส่วนที่ 14 นี้ ส่วนที่ 14 จะใช้บังคับและมีผลเหนือกว่าในส่วนที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใน EEA สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร

 1. ผู้ควบคุมข้อมูล: หน่วยงานของ Zendesk ที่คุณมีความสัมพันธ์หลักด้วย (เช่น หน่วยงานที่ทำสัญญาขาย/บริการ/จัดหากับคุณ หน่วยงานที่จัดเตรียมสื่อการตลาดและการส่งเสริมการขายและการติดต่อสื่อสารแก่คุณ หน่วยงานหลักในภูมิภาคที่คุณเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา) เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากบุคคลภายในขอบเขตของคำชี้แจงนี้ ในกรณีส่วนใหญ่ จะเป็นบริษัท Zendesk, Inc. เว้นแต่เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นอย่างอื่นโดยเฉพาะ ในบางครั้ง หน่วยงานของ Zendesk มากกว่าหนึ่งหน่วยงานอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับการควบคุมข้อมูล โปรดติดต่อเรา (ดูส่วนที่ 11 สำหรับข้อมูลการติดต่อ)
 2. ฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผล: เราอาศัยเหตุผลทางกฎหมายต่อไปนี้สำหรับการเก็บรวบรวม การประมวลผล และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ:

  • การประมวลผลจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามสัญญาที่คุณเป็นคู่สัญญาหรือดำเนินการตามคำร้องขอของคุณก่อนที่จะทำสัญญา ซึ่งรวมถึงกรณีที่เราต้องเปิดใช้งานการโต้ตอบระหว่างคุณกับเรา และเพื่อให้บริการของเราแก่คุณ เมื่อเราต้องการอำนวยความสะดวกในความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคุณ/บริษัทที่ทำหน้าที่เป็นนักลงทุน ซัพพลายเออร์ และหุ้นส่วนทางธุรกิจอื่น ๆ และเมื่อเราสรุปและปฏิบัติตามส่วนหนึ่งของสัญญากับลูกค้าของเรา
  • การประมวลผลจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายหรือทางระเบียบข้อบังคับที่เราอยู่ภายใต้บังคับ ซึ่งรวมถึงกรณีที่กฎหมายธุรกิจต่าง ๆ กำหนดให้เราต้องดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ (เช่น การควบคุมการส่งออก) ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า นักลงทุน ซัพพลายเออร์ และคู่ค้าทางธุรกิจอื่น ๆ ของเรา นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงข้อผูกพันในการปฏิบัติตามภาษีและการบัญชีในท้องถิ่นต่าง ๆ ที่เราต้องปฏิบัติตามเนื่องจากการดำเนินธุรกิจของเรา
  • การประมวลผลจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายที่เราหรือบุคคลที่สามดำเนินการ ซึ่งรวมถึงกรณีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงธุรกิจภายในของเราเอง การสำรวจและแบบสอบถามบางอย่างที่เราอาจดำเนินการ และกิจกรรมการตลาดของเรา (เช่น โดยการส่งการตลาดดิจิทัลทางตรงที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์/บริการที่คล้ายคลึงกันที่เราได้จัดเตรียมไว้แก่คุณ) เว้นแต่จะต้องได้รับความยินยอมภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ เรายังอาจให้การสนับสนุนเสริมบางอย่างแก่บริการของเราตามผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการทำเช่นนั้น แม้ว่าเราจะไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นภายใต้สัญญาของเรา รวมถึงผ่านการสื่อสารดิจิทัลต่าง ๆ และเครื่องมืออื่น ๆ ที่เราจัดหาให้ในระหว่างการดำเนินการของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ / บริการของเรากับคุณ
  • ในกรณีที่คุณให้ความยินยอมแก่เราในการประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างน้อยหนึ่งรายการ ซึ่งรวมถึงการสื่อสารการตลาดดิจิทัลทางตรงที่กฎหมายต้องการความยินยอมจากคุณ หรือในกรณีอื่น ๆ ที่เราขอความยินยอมจากคุณเพื่อเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เราจะแจ้งให้คุณทราบในแต่ละครั้ง)
  • การประมวลผลมีความจำเป็นด้วยเหตุผลที่เป็นประโยชน์สาธารณะในด้านสาธารณสุข ซึ่งอาจรวมถึงผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายและข้อผูกพันทางกฎหมายของเราเพื่อเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลด้านสุขภาพจากผู้เข้าชมสำนักงานหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรมในบริบทของการระบาดใหญ่หรือสถานการณ์ที่คุกคามสุขภาพที่เกี่ยวข้อง เพื่อปกป้องบุคคลจากภัยคุกคามสุขภาพข้ามพรมแดนที่ร้ายแรงหรือสร้างความมั่นใจในมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลสุขภาพระดับสูง
  • การประมวลผลจำเป็นสำหรับผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราในการจัดตั้ง ดำเนินการ หรือแก้ต่างข้อเรียกร้องทางกฎหมาย ไม่ว่าจะในกระบวนการพิจารณาคดีหรือในกระบวนพิจารณาทางปกครองหรือนอกศาล
 3. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ: เนื่องจากลักษณะการดำเนินงานของเราทั่วโลก ผู้รับบางส่วนที่กล่าวถึงในส่วนที่ 5 ของคำชี้แจงอาจอยู่ในประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ หรือสหราชอาณาจักร ซึ่งไม่ได้ให้การปกป้องข้อมูลในระดับที่เพียงพอตามที่กำหนดโดยกฎหมายการปกป้องข้อมูลใน EEA สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร ประเทศที่สามบางประเทศได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่มีอำนาจของ EEA สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักรว่าให้การคุ้มครองในระดับที่เพียงพอและไม่จำเป็นต้องมีการป้องกันเพิ่มเติม ต่อไปนี้จะแสดงวิธีที่เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อทำการถ่ายโอนข้อมูลออกนอกประเทศเหล่านั้น

  1. ภายในกลุ่ม: การโอนระหว่างประเทศภายในกลุ่มจะเป็นไปยังประเทศที่หน่วยงานของ Zendesk ตั้งอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริกา การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนอก EEA สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักรไปยังกลุ่มบริษัทของเราที่ตั้งอยู่ในประเทศที่สามซึ่งไม่มีระดับการป้องกันที่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานความเป็นส่วนตัวของ EEA สวิตเซอร์แลนด์ หรือสหราชอาณาจักร จะขึ้นอยู่กับการป้องกันต่อไปนี้:

   • กฎข้อบังคับของบริษัทที่มีผลผูกพันที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป และทำให้เราสามารถถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้องตามกฎหมายจากประเทศสมาชิก EEA ไปยังบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มบริษัท Zendesk ทั่วโลก มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ (รวมถึงสำเนา) ของกฎข้อบังคับของบริษัทที่มีผลผูกพันของเราที่นี่ และหลักฐานการอนุมัติกฎข้อบังคับของบริษัทที่มีผลผูกพันของเราอยู่ในเว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการยุโรปที่นี่ หรือ
   • ข้อสัญญามาตรฐานของสหราชอาณาจักร ตามที่บังคับใช้ เราอาจใช้ภาคผนวกและข้อตกลงการโอนข้อมูลอื่น ๆ เฉพาะสำหรับบางประเทศ
  2. บุคคลที่สาม: บุคคลที่สามบางรายที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนั้นอยู่นอก EEA สวิตเซอร์แลนด์ หรือสหราชอาณาจักรในประเทศที่สาม ซึ่งไม่ได้ให้การปกป้องข้อมูลในระดับที่เพียงพอตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลใน EEA สวิตเซอร์แลนด์ หรือสหราชอาณาจักร การถ่ายโอนไปยังบุคคลที่สามที่อยู่ในประเทศที่สามดังกล่าวเกิดขึ้นโดยใช้กลไกการถ่ายโอนข้อมูลที่ยอมรับได้ เช่น ข้อสัญญามาตรฐานของสหภาพยุโรป/สหราชอาณาจักร หลักจรรยาบรรณและการรับรองที่ได้รับอนุมัติ บนพื้นฐานของการละเลยทางกฎหมายที่อนุญาต หรือกลไกการถ่ายโอนข้อมูลที่ถูกต้องอื่น ๆ ออกโดยหน่วยงานของ EEA สวิตเซอร์แลนด์ หรือสหราชอาณาจักร โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลการติดต่อด้านบน หากคุณต้องการรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือสำเนาของกลไกการถ่ายโอนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (หากมี)

   บริษัท Zendesk, Inc. บริษัท FutureSimple Inc. และบริษัท Smooch Technologies US Inc. ปฏิบัติตามและได้รับการรับรองการปฏิบัติตามหลักการของกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว สหภาพยุโรป-สหรัฐฯ และสวิตเซอร์แลนด์-สหรัฐฯ ตามที่กำหนดโดย กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้ยึดถือการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเป็นกลไกที่ชอบด้วยกฎหมายในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร หรือสวิตเซอร์แลนด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวในการโอนข้อมูลและดูขอบเขตการรับรองของ Zendesk โปรดไปที่ https://www.privacyshield.gov/list

 4. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล: โปรดดูรายละเอียดการติดต่อด้านล่างสำหรับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรของเรา

  บริษัท Zendesk, Inc.
  ถึง: Privacy Team and DPO
  989 Market Street
  San Francisco, CA 94103, United States
  privacy@zendesk.com
  euprivacy@zendesk.com

15. ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับภูมิภาคอื่น ๆ

ออสเตรเลีย: ข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัท Zendesk เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลตามที่ชี้แจงไว้ในคำชี้แจงนี้จะถูกเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของออสเตรเลีย ปี 1988 (เครือจักรภพ) และหลักการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของออสเตรเลีย ตามที่เราให้รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ หากคุณไม่พอใจกับการจัดการเรื่องร้องเรียนของเราหรือไม่เห็นด้วยกับการแก้ปัญหาของเรา คุณสามารถร้องเรียนไปยังสำนักงานคณะกรรมาธิการด้านข้อมูลแห่งออสเตรเลีย (Office of the Australian Information Commissioner, “OAIC”) โดยสามารถติดต่อ OAIC ได้ตามช่องทางที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ที่ http://www.oaic.gov.au อีกทางหนึ่ง คุณอาจร้องขอให้เราส่งต่อรายละเอียดการร้องเรียนของคุณไปยัง OAIC ได้โดยตรง

บราซิล: ข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัท Zendesk เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ จะเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลตาม Lei Geral de Proteção de Dados (“LGPD”) บุคคลเหล่านั้นที่ใช้งานหรือเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการของเราได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งในการเก็บรวบรวม ใช้งาน จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองโดยเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงนี้

แคนาดา: กลุ่มบริษัท Zendesk จะเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตามคำที่กำหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Personal Information Protection and Electronic Documents Act, “PIPEDA”) ตามข้อผูกพันของกลุ่มบริษัท Zendesk ภายใต้ PIPEDA

ญี่ปุ่น: ข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัท Zendesk เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลตามที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงนี้ จะเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของญี่ปุ่น (Act on the Protection of Personal Information, “APPI”)

เนวาดา: เราจะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลในปัจจุบัน หากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในเนวาดา คุณยังสามารถส่งอีเมลถึงเราโดยใช้ข้อมูลข้างต้นเพื่อใช้สิทธิ์ของคุณในการเลือกไม่รับการขายภายใต้กฎเกณฑ์การแก้ไขของเนวาดา §603A et seq.

นิวซีแลนด์: ข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัท Zendesk เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผล ตามที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงนี้ และจะเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของนิวซีแลนด์ และหลักการความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 13 ข้อของกฎหมาย (Information Privacy Principles, “NZ IPP”) ตามที่เราให้รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

สิงคโปร์: ข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัท Zendesk เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผล ตามที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงนี้ จะเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลตามข้อผูกพันของกลุ่มบริษัท Zendesk ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ปี 2012 (Personal Data Protection Act, “PDPA”) ตามที่เราให้รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

สหราชอาณาจักร: ข้อมูลส่วนบุคคลที่กลุ่มบริษัท Zendesk เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผล ตามที่อธิบายไว้ในคำชี้แจงความเป็นส่วนตัวนี้ จะถูกเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้งาน และ/หรือประมวลผลตามข้อผูกพันของกลุ่มบริษัท Zendesk ภายใต้ กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหราชอาณาจักร ปี 2018 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยระเบียบว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูล ความเป็นส่วนตัว และการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ) (EU Exit) ปี 2019 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม แทนที่ หรือทดแทน (“UK GDPR”)

16. การควบคุมเวอร์ชันภาษาอังกฤษ

คำแปลที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษของคำชี้แจงนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกเท่านั้น ในกรณีที่มีความคลุมเครือหรือข้อขัดแย้งระหว่างการแปล ให้ถือว่าฉบับภาษาอังกฤษเป็นที่เชื่อถือได้และมีการควบคุม

 

บริษัท Zendesk Inc. และบริษัทในเครือ:

Zendesk, Inc., Zendesk Brasil Software Corporativo Ltda, Zendesk UK Limited, Zendesk International Limited, Zendesk APS, Zendesk Pty., Ltd, Kabushiki Kaisha Zendesk, Zendesk Incorporated, Zendesk GmbH, Zendesk Singapore Pte. Ltd., We Are Cloud SAS, Base sp. z o. o. (Base spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), Zendesk Technologies Private Limited, FutureSimple Inc., Zendesk Korea LLC, Smooch Technologies ULC, Cleverly, Unipessoal, LDA., ZD Sub Holdings (U.S.), Goldcup 30290 AB (Sweden), Smooch Technologies US Inc. (U.S.), Zendesk S. de R.L. de C.V. (Mexico), Zendesk Technologies Spain S.L.U. (Spain)