Zendesk för hälso- och sjukvård

Skapa hälsosammare upplevelser för patienter och personal

Vårdsystemet kan vara frustrerande och övermäktigt för både patienter och vårdpersonal. Patienterna förväntar sig snabb, personlig och bekväm kundservice. Personalen vill kunna erbjuda det, men en uppsjö av separata datakällor och kommunikationskanaler gör det svårt för teamen att samarbeta effektivt och ge en god upplevelse.

Med Zendesk kan vårdorganisationer erbjuda säker, smidig och personligt anpassad kundservice som ger goda upplevelser för patienter och anställda till ett attraktivt pris. Vår flexibla lösning går snabbt att implementera och är enkel att anpassa efter era skiftande behov.

Boka in en demo
Gör som de här innovativa vårdorganisationerna och erbjud en utmärkt patientupplevelse
Logo: One Medical
Logo: Omada Health
Logo: Veeva
Logo: mySugr
Logo: Fullscript
Logo: Virgin Pulse

Zendesks metod för hälso- och sjukvård

Product Photo 1

Se hela bilden

Nu behöver ni aldrig mer slösa tid på att söka efter information. Med Zendesk får ni en helhetsvy över varje patient så att ni kan ge mer personligt anpassad hjälp och vård. Integrera viktig information från journaler, medicinsk utrustning och besökshistorik så att teamet kan ägna mindre tid åt att inhämta information och mer tid åt patienterna.

Läs mer om Zendesk-plattformen
Product Example 1

Alltid jour

Era patienter kan känna sig trygga med att ni finns där när de behöver er. Med Zendesk Support Suite är det lätt att vara tillgänglig i alla kanaler, som telefon, chatt, e-post, text och mobil, så att patienterna kan nå dig när och var de än behöver dig. Dessutom gör proaktiv support och påminnelser att du alltid är steget före deras behov.

Product Photo 2
Product Example 2
Läs mer om Zendesk Support Suite
Product Photo 3

Arbeta som ett team

Vård av hög kvalitet kräver ett team och om man använder effektiva kommunikationsverktyg blir jobbet enklare. Arbeta smidigt tvärs över geografiskt spridda och specialiserade vårdteam och betalarnätverk för att ge patienterna en bättre upplevelse vid varje kontakttillfälle under hela vårdförloppet.

Läs mer om Zendesks samarbetsverktyg
Product Example 3

Genomför regelbundna kontroller

Förstå vad som skapar patienttillfredsställelse och goda resultat genom kraftfulla analyser som kan vägleda planering och beslutsfattande. Kom igång direkt med best practice kontrollpaneler för att analysera patienternas upplevelse. Du kan även enkelt skapa anpassade journaler och kontrollpaneler för att mäta det som är viktigast för er organisation.

Product Photo 4
Product Example 4
Läs mer om Zendesk Explore

Känn dig lugn

Zendesk erbjuder säkerhetsfunktioner som är bäst i klassen för att säkerställa patienternas förtroende. Med rollbaserade behörigheter och ett starkt dokumentationssystem kommer er organisation uppfylla all tillämplig sekretess- och dataskyddslagstiftning, så att patientvården kan förbli det främsta målet.

Product Photo 5
Product Example 5

Läs mer om hur innovativa hälso- och sjukvårdsorganisationer använder Zendesk

Bättre tillsammans

Bättre vård börjar med integration

”I vår organisation har vi aldrig provat en SaaS-produkt vi inte gillat, men de flesta är inte sammankopplade. Zendesk gör det möjligt för oss att integrera med våra andra system för att uppnå effektivitet. Det är ett enda system som uppfyller behoven hos flera grupper.”
Bill Dougherty

VD för IT och säkerhet hos Omada Health

Customer Photo 1 Logo: Omada Health
Läs om hur Omada Health använder Zendesk för smidig patientsupport i stor skala

Modern inköpsprocess

Betala räkningar snabbare

”Jag gillade att lösningen kunde kopplas till vårt ekonomisystem. På så sätt slipper teamet mata in all fakturainformation varje gång de får en problematisk faktura.”
Graeme Carmichael

Financial Accountant på NHSGGC i NHS Greater Glasgow and Clyde

NHS Staff Logo: NHS
Läs om hur NHS använder Zendesk för att effektivisera sin inköpsprocess.

Förändrar patient- och medarbetarupplevelsen i grunden

Förnyar hälso- och sjukvården

”Jag har aldrig saknat en funktion som jag inte har hittat i Zendesks dokumentation. Det handlar bara om att implementera och utforma den.”
Ian Wolfley

Manager of Product and Technology Support på One Medical

Logo: One Medical
Läs om hur One Medical använder Zendesk för att stödja patienter och personal

Förbättra effektiviteten och samarbetet med partnerintegrationer

Logo: Slack
Logo: Tymeshift
Logo: Zoom
Logo: Aircall
Logo: EZOffice Inventory
Logo: SurveyMonkey