แนะนำ Zendesk

ยินดีต้อนรับ สู่การแนะนำ Zendesk เราพร้อมแนะนำว่าคุณสามารถสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่ดีที่สุดได้อย่างไร การสัมมนาผ่านเว็บนี้เป็นการบันทึกไว้ล่วงหน้า แต่คุณสามารถสอบถามได้ตามต้องการโดยใช้ปุ่ม "Chat with Sales" ที่มุมขวาล่าง

trialSelection:fld_lbl

เมื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้ Zendesk รวบรวม ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลตามที่ระบุในประกาศความเป็นส่วนตัวของ Zendesk

นี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่งดงาม