ซอฟต์แวร์การรายงานและการวิเคราะห์สถิติ

รายงานโดยตรง

ใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเพื่อวัดและปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้าโดยรวม

Screenshot: summary counts

รู้จักกันในชื่อ Zendesk Explore

ค้นพบข้อมูลเชิงลึกลูกค้า

ข้อมูลทั้งหลายอาจทำให้คุณหวั่นใจ ไม่ว่าแผนภูมิ ตัวเลข และสเปรดชีตต่าง ๆ แต่ด้วย Zendesk การทำความเข้าใจข้อมูลด้านการบริการลูกค้าของคุณจะเป็นเรื่องง่าย ซอฟต์แวร์การรายงานและการวิเคราะห์สถิติของเรา ทำให้คุณเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าได้ทันทีเพื่อนำไปใช้ปรับปรุงธุรกิจ โดยไม่จำเป็นต้องจบปริญญาสาขาสถิติ

  • ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานด้าน CX ของคุณ

    ระบุสิ่งที่เป็นปัญหาและแก้ไขได้ทันที ทำให้ทีมของคุณได้ใช้เวลากับลูกค้าและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าได้มากขึ้น

  • เพิ่มผลิตภาพเอเจนต์และตัวแทน

    ติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานและระบุสิ่งที่ทีมของคุณต้องปรับปรุง

  • เข้าใจลูกค้าของคุณ

    เรียนรู้ว่าลูกค้าปฏิสัมพันธ์กับคุณอย่างไรบ้าง เพื่อให้คุณได้นำไปปรับปรุงประสบการณ์โดยรวม

การวิเคราะห์สถิติแบบ omnichannel

รับทัศนวิสัยข้อมูลของทุกปฏิสัมพันธ์

การช่วยเหลือและบริการลูกค้าและการขายเกิดขึ้นได้ทุกที่ ไม่ว่าอีเมล แชท โทรศัพท์ หรือช่องทางโซเชียลของคุณ คุณต้องมีเครื่องมือสำหรับข้อมูลเชิงลึกเพื่อตามให้ทัน โซลูชันการรายงานของเราผสานข้อมูลจากทุกช่องทาง คุณจึงวัดได้อย่างทั่วถึงว่าลูกค้าปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์อย่างไร

ให้การวิเคราะห์สถิติที่เปี่ยมประสิทธิภาพนำทางทีม CX

ข้อมูลที่อยู่นอกแผนภูมิ

Stylized screenshot: tickets created by month
ข้อมูลแบบเรียลไทม์และย้อนหลัง

เข้าถึงการรายงานที่เปี่ยมประสิทธิภาพเพื่อให้เข้าใจเทรนด์ที่ผ่านมา รวมทั้งลงมือทำตามที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

Stylized screenshot: dashboard charts
แดชบอร์ดสำเร็จรูปสำหรับทุกช่องทาง

วิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริการของคุณด้วยแดชบอร์ดสำเร็จรูป ที่มีเมตริกการบริการลูกค้าซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ อย่างครบครัน

Stylized screenshot: dashboard customization
แดชบอร์ดและแผนภูมิที่กำหนดได้ตามต้องการ

แนวทางนับพันในการปรับแต่งเมตริก แผนภูมิ ตัวกรอง และแดชบอร์ดผ่านประสบการณ์แบบชี้แล้วคลิก

Stylized screenshot: sharing settings
การแชร์และการทำงานร่วมกัน

แชร์และกำหนดเวลาสำหรับแดชบอร์ดและรายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบข้อมูลเชิงลึกและเทรนด์ที่สำคัญอยู่เสมอ

ข้อมูลแบบเรียลไทม์และย้อนหลัง

เข้าถึงการรายงานที่เปี่ยมประสิทธิภาพเพื่อให้เข้าใจเทรนด์ที่ผ่านมา รวมทั้งลงมือทำตามที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

แดชบอร์ดสำเร็จรูปสำหรับทุกช่องทาง

วิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริการของคุณด้วยแดชบอร์ดสำเร็จรูป ที่มีเมตริกการบริการลูกค้าซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ อย่างครบครัน

แดชบอร์ดและแผนภูมิที่กำหนดได้ตามต้องการ

แนวทางนับพันในการปรับแต่งเมตริก แผนภูมิ ตัวกรอง และแดชบอร์ดผ่านประสบการณ์แบบชี้แล้วคลิก

การแชร์และการทำงานร่วมกัน

แชร์และกำหนดเวลาสำหรับแดชบอร์ดและรายงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบข้อมูลเชิงลึกและเทรนด์ที่สำคัญอยู่เสมอ

"ความชัดเจนที่การรายงานของ Zendesk ทำให้เห็นนั้นช่วยเราปรับปรุงงานปฏิบัติด้านการสนับสนุนได้อย่างมาก ปัจจุบันเราสามารถเผยพื้นที่ปัญหาให้ปรากฎได้จากใบสั่งงาน แก้ไขกฎ Routing ได้อย่างรวดเร็ว และระบุโอกาสการฝึกอบรมสำหรับทีมเราได้

Colin Wilkinson

Senior Manager, Agent Enablement, Member Services ของ Etsy

บริษัทที่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างเต็มที่พบว่า

แก้ไขปัญหาเร็วขึ้น 36%

เวลาที่ลูกค้ารอลดลง 79%

คำขอของลูกค้าได้รับการแก้ไขเพิ่มขึ้น 4 เท่า