Relate 2022 มาคุยเรื่องธุรกิจกันต่อ ดูว่ามีอะไรใหม่ที่ Zendesk

ค้นหาโซลูชันสำหรับอุตสาหกรรมของคุณ

มาดูว่า CRM เชิงบริการจะนำลูกค้าของคุณจากการขายในขั้นต้นไปสู่ความสัมพันธ์ที่ยืนยาวและแน่นแฟ้นได้อย่างไรด้วยโซลูชันที่ผ่านการออกแบบตามความต้องการเฉพาะของอุตสาหกรรมของคุณ