The Zendesk Customer Service Benchmark

โดดเด่นจากคู่แข่ง

การบริการลูกค้าที่ดีเยี่ยมทำให้ลูกค้ามีความสุข และลูกค้าที่มีความสุขจะทำให้ธุรกิจเติบโตไม่หยุดนิ่ง วิธีหนึ่งในการดูแลลูกค้าให้มีความสุขคือการอยู่เหนือความคาดหวังของลูกค้า โชคดีเลย เพราะเรามีทีม Data Science ทั้งทีมที่จะช่วยลูกค้า Zendesk เรียนรู้รูปแบบและข้อมูลเชิงลึกโดยเฉพาะเพื่อให้ลูกค้าของคุณมีความสุข

ปรับตัวนำหน้าผู้อื่น

Zendesk Benchmark ช่วยให้องค์กรต่างๆ เทียบผลงานด้านการช่วยเหลือและบริการลูกค้ากับองค์กรอื่นในระดับเดียวกัน คล้ายๆ กับการแข่งกระชับมิตร นี่ไม่ใช่การตอบแบบสอบถามหรือความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ แต่เป็นดัชนีข้อมูลที่ดีที่สุดชุดหนึ่งที่มาจากปฏิสัมพันธ์ที่เกิดจากการช่วยเหลือและบริการลูกค้าของบริษัท 90,000 แห่งที่ใช้ Zendesk

โดยอ้างอิงข้อมูลจาก:

5.5B

ใบสั่งงาน

486นาที

ลูกค้า

1.05นาที

เอเจนต์

140

ประเทศ

ดูว่าคุณอยู่จุดไหน

ง่ายๆ เพียงเลือกประเภทอุตสาหกรรมของคุณแล้วดูว่าการดำเนินงานเป็นอย่างไร เมื่อเทียบกับบริษัทในระดับเดียวกัน

รู้แนวโน้มที่เกิดขึ้น

70% ขององค์กรต่างๆ เห็นความเชื่อมโยงโดยตรงระหว่างการบริการลูกค้าและผลการดำเนินงาน และลูกค้า 60% เห็นด้วยว่าวิกฤติในปีที่ผ่านมาทำให้มาตรฐานสูงขึ้น ซึ่งหมายถึงงานที่เพิ่มขึ้น และโอกาสที่มากขึ้น ในการใช้ประโยชน์จากศักยภาพด้าน ROI ของการบริการลูกค้า

เราใช้ข้อมูลจากลูกค้า Zendesk 97,500 รายเพื่อนำมาวิเคราะห์เป็นรายงานแนวโน้ม CX ของปี 2022 รายงานนี้จะให้ความมั่นใจ ความชัดเจน และข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องเพื่อให้คุณไขโอกาสสู่การเติบโตด้วยการบริการลูกค้า

รับรายงาน