ทุกสิ่งที่จำเป็นต่อทีมฝ่ายขายของคุณ

Zendesk Suite$49

เริ่มที่ $49/เดือน

มีเฉพาะการช่วยเหลือและบริการพื้นฐาน

ตรวจสอบค่าบริการ

Zendesk Sell

Team

$19 ต่อผู้ใช้/เดือน เรียกเก็บค่าบริการรายปี

ดูฟีเจอร์
 • ไปป์ไลน์การขายที่กำหนดได้ตามต้องการ: สูงสุด 2 กำหนดวิธีการดีลในไปป์ไลน์ของคุณ ด้วยการวางขั้นตอนไปป์ไลน์ตามที่คุณต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับวงจรการขาย
 • การผสานระบบอีเมลและการติดตาม เชื่อมต่อบัญชีอีเมลของคุณและจัดการจากภายใน Sell สามารถติดตามอัตราการเปิดและอัตราการคลิกได้ง่ายดาย
 • การผสานระบบปฏิทิน ผสานระบบกับ Google หรือ Exchange Calendar เพื่อดูการนัดหมายทั้งหมด
 • การตั้งค่างานและการนัดหมาย จัดการกิจกรรมการขายประจำวันของคุณให้เหมาะสม ด้วยการตั้งค่าและจัดการงาน การนัดหมายกับลูกค้าเป้าหมาย ผู้ติดต่อ และดีลต่างๆ
 • พื้นที่จัดเก็บเอกสาร 2 GB/ผู้ใช้ ใช้ประโยชน์จากพื้นที่จัดเก็บไฟล์ที่ใช้ร่วมกันเพื่อเก็บเอกสารที่ทีมของคุณใช้เป็นประจำ
 • การติดตามและการบันทึกการโทร และข้อความตัวอักษร โทรออกและรับสายได้จาก Sell เพื่อบันทึกบทสนทนาและเก็บข้อมูลการโทรโดยอัตโนมัติ
 • การใช้งานโมบายแบบออฟไลน์ ใช้งาน Sell ได้จากทุกที่ด้วยโมบายแอปที่ซิงค์กับเว็บได้อย่างลงตัว พร้อมรองรับการใช้งานแบบออฟไลน์
 • แดชบอร์ดการขายสำเร็จรูป วิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยแดชบอร์ดสำเร็จรูปที่มีเมตริกการขายที่สำคัญแบบพร้อมใช้งาน
 • แอปและการผสานระบบแบบสาธารณะ ติดตั้งแอปและการผสานระบบสำเร็จรูปซึ่งมีอยู่ใน Zendesk Marketplace ได้ง่ายดายในคลิกเดียว
 • API ที่ครบครันและยืดหยุ่น — core สร้าง อ่าน อัปเดต และลบข้อมูล Sell ด้วย Core API
 • ทรัพยากรด้านการเตรียมใช้งานและการนำไปใช้ คู่มือที่มีรายละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดใช้งานฟีเจอร์ ตลอดจนการนำความสามารถหลักของ Zendesk ที่ส่งมอบแบบดิจิทัลไปใช้งานได้ดีขึ้น หรือผ่านการมีส่วนร่วมและโปรแกรมต่างๆ

Zendesk Sell

Growth

$49 ต่อผู้ใช้/เดือน เรียกเก็บค่าบริการรายปี

ดูฟีเจอร์
 • ไปป์ไลน์การขายที่กำหนดได้ตามต้องการ: สูงสุด 10 กำหนดวิธีการดีลในไปป์ไลน์ของคุณ ด้วยการวางขั้นตอนไปป์ไลน์ตามที่คุณต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับวงจรการขาย
 • การผสานระบบอีเมลและการติดตาม + การส่งอีเมลถึงกลุ่มผู้รับและเทมเพลตแบบไม่จำกัด เชื่อมต่อบัญชีอีเมลของคุณและจัดการจากภายใน Sell สามารถติดตามอัตราการเปิดและอัตราการคลิกได้ง่ายดาย
 • การผสานระบบปฏิทิน ผสานระบบกับ Google หรือ Exchange Calendar เพื่อดูการนัดหมายทั้งหมด
 • การตั้งค่างานและการนัดหมาย จัดการกิจกรรมการขายประจำวันของคุณให้เหมาะสม ด้วยการตั้งค่าและจัดการงาน การนัดหมายกับลูกค้าเป้าหมาย ผู้ติดต่อ และดีลต่างๆ
 • พื้นที่จัดเก็บเอกสาร 5 GB/ผู้ใช้ ใช้ประโยชน์จากพื้นที่จัดเก็บไฟล์ที่ใช้ร่วมกันเพื่อเก็บเอกสารที่ทีมของคุณใช้เป็นประจำ
 • การติดตามและการบันทึกการโทร และข้อความตัวอักษร โทรออกและรับสายได้จาก Sell เพื่อบันทึกบทสนทนาและเก็บข้อมูลการโทรโดยอัตโนมัติ
 • การใช้งานโมบายแบบออฟไลน์ ใช้งาน Sell ได้จากทุกที่ด้วยโมบายแอปที่ซิงค์กับเว็บได้อย่างลงตัว พร้อมรองรับการใช้งานแบบออฟไลน์
 • แดชบอร์ดการขายสำเร็จรูป วิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยแดชบอร์ดสำเร็จรูปที่มีเมตริกการขายที่สำคัญแบบพร้อมใช้งาน
 • แอปสาธารณะ+แอปส่วนตัว และการผสานระบบ สาธารณะ
  ติดตั้งแอปและการผสานระบบสำเร็จรูปซึ่งมีอยู่ใน Zendesk Marketplace ได้ง่ายดายในคลิกเดียว
  ส่วนตัว
  พัฒนาและติดตั้งแอปส่วนตัวเพื่อจัดการกับฟีเจอร์ที่สอดคล้องกับสิ่งที่บริษัทของคุณต้องการ แอปเหล่านี้จะไม่ปรากฏใน Zendesk Marketplace
 • API ที่ครบครันและยืดหยุ่น — core + premium Core
  สร้าง อ่าน อัปเดต และลบข้อมูล Sell ด้วย Core API
  Core และ Premium
  รับสิทธิ์ใช้งานเพิ่มเติมสำหรับ API ของ Sync Firehose และ Search
 • ทรัพยากรด้านการเตรียมใช้งานและการนำไปใช้ คู่มือที่มีรายละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดใช้งานฟีเจอร์ ตลอดจนการนำความสามารถหลักของ Zendesk ที่ส่งมอบแบบดิจิทัลไปใช้งานได้ดีขึ้น หรือผ่านการมีส่วนร่วมและโปรแกรมต่างๆ
 • รายงานและแดชบอร์ดการขายแบบกำหนดเอง สร้างแดชบอร์ดและรายงานการขายแบบกำหนดเอง อีกทั้งใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านประสบการณ์แบบชี้แล้วคลิก
 • การพยากรณ์ยอดขายและการติดตามเป้าหมาย สร้างความเข้าใจที่ชัดเจนต่อรายรับที่คาดการณ์ไว้ และพิจารณาว่ามีโอกาสใดบ้างที่จะปิดการขาย
 • รายงานกิจกรรมขั้นสูง วิเคราะห์จำนวนกิจกรรมและเปรียบเทียบผลกับทีมทั้งหมดรวมทั้งตัวแทนแต่ละราย
 • คู่มือผลิตภัณฑ์และราคา กำหนดสินค้าและบริการที่บริษัทของคุณนำเสนอ
 • 1,000 เครดิตการเพิ่มข้อมูล ต่อผู้ใช้/เดือน เพิ่มข้อมูลลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อที่มีอยู่เดิมด้วยข้อมูลติดต่อที่ได้รับการอัปเดต
 • 25 เครดิตการมองหาลูกค้า ต่อผู้ใช้/เดือน สร้างโปรไฟล์ใหม่หมดจดสำหรับลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อแม้ว่าไม่รู้ข้อมูลใดเลย

Zendesk Sell

Professional

$99 ต่อผู้ใช้/เดือน เรียกเก็บค่าบริการรายปี

ดูฟีเจอร์
 • ไปป์ไลน์การขายที่กำหนดได้ตามต้องการ: สูงสุด 20 กำหนดวิธีการดีลในไปป์ไลน์ของคุณ ด้วยการวางขั้นตอนไปป์ไลน์ตามที่คุณต้องการเพื่อให้สอดคล้องกับวงจรการขาย
 • การผสานระบบอีเมลและการติดตาม + การส่งอีเมลถึงกลุ่มผู้รับและเทมเพลตแบบไม่จำกัด เชื่อมต่อบัญชีอีเมลของคุณและจัดการจากภายใน Sell สามารถติดตามอัตราการเปิดและอัตราการคลิกได้ง่ายดาย
 • การผสานระบบปฏิทิน ผสานระบบกับ Google หรือ Exchange Calendar เพื่อดูการนัดหมายทั้งหมด
 • การตั้งค่างานและการนัดหมาย จัดการกิจกรรมการขายประจำวันของคุณให้เหมาะสม ด้วยการตั้งค่าและจัดการงาน การนัดหมายกับลูกค้าเป้าหมาย ผู้ติดต่อ และดีลต่างๆ
 • พื้นที่จัดเก็บเอกสาร 10 GB/ผู้ใช้ ใช้ประโยชน์จากพื้นที่จัดเก็บไฟล์ที่ใช้ร่วมกันเพื่อเก็บเอกสารที่ทีมของคุณใช้เป็นประจำ
 • การติดตามและการบันทึกการโทร และข้อความตัวอักษร โทรออกและรับสายได้จาก Sell เพื่อบันทึกบทสนทนาและเก็บข้อมูลการโทรโดยอัตโนมัติ
 • การใช้งานโมบายแบบออฟไลน์ ใช้งาน Sell ได้จากทุกที่ด้วยโมบายแอปที่ซิงค์กับเว็บได้อย่างลงตัว พร้อมรองรับการใช้งานแบบออฟไลน์
 • แดชบอร์ดการขายสำเร็จรูป วิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยแดชบอร์ดสำเร็จรูปที่มีเมตริกการขายที่สำคัญแบบพร้อมใช้งาน
 • แอปสาธารณะ+แอปส่วนตัว และการผสานระบบ สาธารณะ
  ติดตั้งแอปและการผสานระบบสำเร็จรูปซึ่งมีอยู่ใน Zendesk Marketplace ได้ง่ายดายในคลิกเดียว
  ส่วนตัว
  พัฒนาและติดตั้งแอปส่วนตัวเพื่อจัดการกับฟีเจอร์ที่สอดคล้องกับสิ่งที่บริษัทของคุณต้องการ แอปเหล่านี้จะไม่ปรากฏใน Zendesk Marketplace
 • API ที่ครบครันและยืดหยุ่น — core + premium Core
  สร้าง อ่าน อัปเดต และลบข้อมูล Sell ด้วย Core API
  Core และ Premium
  รับสิทธิ์ใช้งานเพิ่มเติมสำหรับ API ของ Sync Firehose และ Search
 • ทรัพยากรด้านการเตรียมใช้งานและการนำไปใช้ คู่มือที่มีรายละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดใช้งานฟีเจอร์ ตลอดจนการนำความสามารถหลักของ Zendesk ที่ส่งมอบแบบดิจิทัลไปใช้งานได้ดีขึ้น หรือผ่านการมีส่วนร่วมและโปรแกรมต่างๆ
 • รายงานและแดชบอร์ดการขายแบบกำหนดเอง สร้างแดชบอร์ดและรายงานการขายแบบกำหนดเอง อีกทั้งใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่านประสบการณ์แบบชี้แล้วคลิก
 • การพยากรณ์ยอดขายและการติดตามเป้าหมาย สร้างความเข้าใจที่ชัดเจนต่อรายรับที่คาดการณ์ไว้ และพิจารณาว่ามีโอกาสใดบ้างที่จะปิดการขาย
 • รายงานกิจกรรมขั้นสูง วิเคราะห์จำนวนกิจกรรมและเปรียบเทียบผลกับทีมทั้งหมดรวมทั้งตัวแทนแต่ละราย
 • คู่มือผลิตภัณฑ์และราคา กำหนดสินค้าและบริการที่บริษัทของคุณนำเสนอ
 • 3,500 เครดิตการเพิ่มข้อมูล ต่อผู้ใช้/เดือน เพิ่มข้อมูลลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อที่มีอยู่เดิมด้วยข้อมูลติดต่อที่ได้รับการอัปเดต
 • 150 เครดิตการมองหาลูกค้า ต่อผู้ใช้/เดือน สร้างโปรไฟล์ใหม่หมดจดสำหรับลูกค้าเป้าหมายและผู้ติดต่อแม้ว่าไม่รู้ข้อมูลใดเลย
 • การให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายและดีล วางสูตรการให้คะแนนเพื่อจัดลำดับความสำคัญและรับรู้ได้อย่างรวดเร็วว่าลูกค้าเป้าหมายและดีลใดบ้างที่ควรทุ่มเทเวลาและความใส่ใจ
 • ทำงานให้เป็นระบบอัตโนมัติ ตั้งค่าทริกเกอร์เพื่อให้มีการสร้างงานและมอบหมายให้ผู้ใช้เฉพาะรายโดยอัตโนมัติ
 • บทบาทและสิทธิ์ขั้นสูง สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลแบบหลายระดับโดยใช้โครงสร้างองค์กรในการกำหนดลำดับชั้น ทีม และกลุ่มต่างๆ ได้อย่างชัดเจน
 • ลำดับชั้นในบริษัท ขอแนะนำให้สร้างผังลำดับชั้นเพื่อกำหนดโครงสร้างบริษัทแม่/บริษัทลูกอย่างชัดเจน

Zendesk Sell Enterprise

ดัดแปลง Zendesk Sell ให้เหมาะสมกับสิ่งที่ธุรกิจของคุณต้องการด้วยการเพิ่มการปรับแต่ง ไปป์ไลน์แบบไม่จำกัด ลำดับต่างๆ และอีกมากมาย เริ่มที่ $150 ต่อผู้ใช้/เดือน

คำถามที่ถามกันบ่อย พร้อมคำตอบ

ฉันทดลองใช้ Sell ก่อนซื้อได้หรือไม่

ได้สิ คุณทดลองใช้ Sell ได้ฟรีโดยสร้างบัญชี Sell ใหม่ การทดลองใช้งานเพื่อประเมินผลทั้ง 14 วันจะครอบคลุมฟีเจอร์ของ Sell ทั้งหมด เมื่อคุณพร้อมเปิดใช้งานบัญชี คุณจะสามารถเลือกแผนที่ต้องการใช้

ฉันจะซื้อ Sell ได้อย่างไร

เรารับบัตรเครดิตจากผู้ให้บริการรายใหญ่ทั้งหมด สำหรับการสมัครใช้งานรายปีที่มีผู้ใช้มากกว่า 25 คน เราสามารถออกใบแจ้งหนี้เพื่อการโอนเงินผ่านธนาคารหรือเช็ค พนักงานบริหารงานลูกค้าสามารถออกใบแจ้งหนี้การสั่งซื้อให้คุณได้

ผู้ใช้ทุกคนต้องใช้แผนบริการเดียวกันใช่หรือไม่

ใช่ เรากำหนดให้ผู้ใช้ทุกคนใช้แผนบริการที่มีราคาระดับเดียวกัน จึงเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ใช้ส่วนหนึ่งจะใช้แผนบริการ Professional และอีกส่วนใช้ Enterprise เป็นต้น

มีโมบายแอป สำหรับ Sell หรือไม่

มีแน่นอน Sell รองรับทั้งอุปกรณ์ iOS และ Android เพื่อช่วยงานด้านการขายไม่ว่าคุณไปที่ใด

มีผลิตภัณฑ์ Zendesk อะไรอีกบ้างที่ใช้กับ Sell ได้

ปัจจุบัน Zendesk Sell ผสานระบบกับ Zendesk Support และ Chat โดยจำเป็นต้องสมัครใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้เพิ่มเติม

Sell ผสานระบบกับผู้ให้บริการอีเมลใดบ้าง

Zendesk Sell ผสานระบบกับ Gmail, G Suite, Office 365 และผู้ให้บริการอีเมลรายอื่นๆ ซึ่งเป็นที่นิยม

ฉันจะอ่านรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับฟีเจอร์ของ Sell ได้จากที่ไหน

ลองดูที่หน้าฟีเจอร์ Sell ของเราเพื่อลงลึกรายละเอียดต่างๆ