ตัวสร้างฟอร์มออนไลน์

Build an online form, and they come
This is not a news flash. Nobody wants to be 'redirected' away from your website or app to manually fill out a form. Nobody. We all want an immersible experience. A seamless experience. Click here, click there, answer this, say yes to that—and done. That being said, do you give your customers that? If you are here, then the answer is no.

An online form builder is a step in the right direction. A company template form builder is another step. And an online, template form that's embedded into your customer's experience—is a giant leap for mankind!

Embed an online form, and they will do

Create and build contact forms, support forms, web forms, registration forms, order forms, surveys, online forms, and feedback forms. Just to name a few. Embed them into your website and app with a snippet of javascript. And you collect information, without disruption to your customer, and keep business moving forward.

Zendesk Embeddables allow businesses to put help right at their customers’ fingertips. With Embeddables, companies can reach out and offer support, provide information, or start a conversation. And because it’s so seamlessly integrated into the mobile app or web page, the experience feels magical.

What makes embeddable magical

ประสบการณ์ของลูกค้าที่ดีขึ้น

การสนับสนุนไม่ควรจะอยู่ชั้นต่ำสุดของประสบการณ์ของลูกค้า การฝังการสนับสนุนในที่ที่ลูกค้าของคุณอยู่ ทั้งในทุกช่องทาง อุปกรณ์ และสภาพแวดล้อม ช่วยลดความจำเป็นในการขอความช่วยเหลือและทำให้การบริการลูกค้าที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์

แก้ปัญหาได้เร็วขึ้น เมื่อมีข้อมูลข้างเคียง

ลูกค้าไม่ควรจะต้องรับบทนักสืบด้วยตัวเอง เมื่อพูดถึงปัญหาทางเทคนิค Zendesk Embeddables จะสร้างข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือเวอร์ชันของแอพที่กำลังใช้อยู่โดยอัตโนมัติเมือเกิดปัญหาขึ้น ซึ่งทำให้คุณรู้ล่วงหน้าและให้การสนับสนุนได้อย่างรวดเร็ว

เปิดโอกาสให้คุณ
ได้เติบโต

Embeddables ช่วยลดภาระที่ไม่จำเป็นด้วยการให้บริการข้อมูลที่ถูกต้อง ในเวลาที่ใช่ ในสถานที่ที่เหมาะสม การผสมผสานกันอย่างราบรื่นของการบริการลูกค้าและเวิร์กโฟลว์ที่คล่องตัวนี้จะทำให้การสนับสนุนมีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดการใช้งานทรัพยากรที่จำเป็นต่อการเติบโตของธุรกิจ

Inspire the magic. Try it for free.
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

เรายังมีเรื่องที่อยากจะบอก ลองดูข้างล่างสิ

There are many ways to learn from and survey your customers through an online form builder. Keep reading to find out more!