ประสบการณ์ลูกค้าที่คล่องตัวสำหรับบริษัทที่มีการเติบโตสูง

Zendesk helps businesses deliver world-class customer experiences while reducing operational costs and improving agility.

Meet the changing demands of customers and optimize costs with Zendesk.

การตอบสนองความต้องการเหล่านี้ต้องอาศัยความคล่องตัวในการสร้างประสบการณ์ลูกค้า ความคล่องตัวช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ปรับตัวตามความคาดหวังของลูกค้าที่เปลี่ยนไป รวมทั้งไม่พลาดระบบภายในต่างๆ ที่พัฒนาเป็นทวีคูณ และรับมือกับความกดดันเพื่อการแข่งขันธุรกิจ g

Less code, more convention, and faster time to value

Increase agility by taking control of system management and see faster time to value when implementing Zendesk or making ongoing changes.

customer experience

Fewer administrative resources and higher ROI

Save hundreds of thousands of dollars by avoiding the need to hire multiple full-time, specially trained admin and developer resources.

customer experience

Fair, transparent, and predictable pricing for your business

Save money on license costs and get the pricing transparency and cost certainty you want.

customer experience

Forrester TEI report examines the ROI of Zendesk

Forrester แสดงประโยชน์และค่าใช้จ่ายของผลิตภัณฑ์บริการลูกค้าของ Zendesk

ประโยชน์และค่าใช้จ่ายของกลุ่มผลิตภัณฑ์การบริการลูกค้าของ Zendesk

Veyo

Veyo + Zendesk: Healthcare rideshare innovator improves reply times

“ด้วย Zendesk เราประหยัดได้ราว $450,000 ต่อปีสำหรับพนักงานใหม่พร้อมทั้งสร้างความพึงพอใจของลูกค้าได้เกินมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยคิดเป็น 5%"

Allison Hill

Command Center Director of Operations

อ่านเรื่องราวจากลูกค้า

เพิ่มพูนความรู้

สำรวจโลกแห่งซอฟต์แวร์ Community และ Knowledge Base