ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Zendesk + Salesforce

เมื่อทีมขายและทีมช่วยเหลือและบริการลูกค้าร่วมมือกัน ประโยชน์จะตกอยู่กับลูกค้าของคุณ ด้วยการผสานระบบกับ Salesforce แบบสำเร็จรูปของเรา ทีมของคุณจะมีข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าที่รวมไว้ในที่เดียว จึงสนทนาได้ดีขึ้นและปิดดีลได้มากขึ้น

ดูแลทั้งสองทีมให้ไปในทิศทางเดียวกัน

ทีมขายกับทีมช่วยเหลือและบริการสามารถดูข้อมูลลูกค้าที่เหมาะสมได้ง่ายกว่าเดิม ใช้เวลาผสานระบบ Zendesk กับ Salesforce แค่ชั่วนาที แล้วคุณจะมีข้อมูลที่เหมาะสมตลอดไป

มอบข้อมูลกิจกรรมลูกค้าเป้าหมายอันมีค่าให้ตัวแทน

ปิดดีลเพิ่มขึ้นและลดระยะเวลาการแก้ปัญหาด้วยการให้ทีมขายเข้าถึงทิกเก็ตลูกค้า เพื่อร่วมวงสนทนากับทีมช่วยเหลือและบริการ ตัวแทนสามารถดู สร้าง และอัปเดตทิกเก็ตได้โดยที่ร่วมมือกับทีมช่วยเหลือและบริการของคุณอย่างราบรื่น

สร้างประสบการณ์ลูกค้า
ในแบบเฉพาะตัว

เอเจนต์จะสามารถเข้าถึงรายละเอียดโปรไฟล์ Salesforce อย่างตำแหน่งงาน ระดับแผนบริการ ซึ่งทั้งหมดปรากฏอยู่ใน Zendesk ด้วยหน้าข้อมูลลูกค้าที่ครบวงจร เอเจนต์สามารถสร้างประสบการณ์การช่วยเหลือและบริการที่เข้าถึงลูกค้า อีกทั้งเพิ่ม CSAT โอกาสในการเสนอขายสินค้าหรือบริการที่มูลค่าสูงขึ้น รวมทั้งประสิทธิภาพการทำงาน

ใช้ประโยชน์จากงานอัตโนมัติแบบสมาร์ท

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมขายกับทีมช่วยเหลือและบริการโดยการกำหนดกิจกรรมทั้งระบบให้เป็นอัตโนมัติ สร้างเวิร์กโฟลว์ที่เชื่อมถึงกันเพื่อการแก้ปัญหาทันที เช่น การมอบหมายทิกเก็ตใหม่โดยอ้างอิงจากสถานะความภักดี (loyalty) ที่บันทึกไว้ใน Salesforce

เข้าใจธุรกิจของคุณ

ค้นพบเทรนด์จากทุกจุดบรรจบของปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ปรับปรุงการรายงานจาก Salesforce โดยรวมข้อมูลทิกเก็ต Zendesk เพื่อให้คุณตัดสินใจด้านธุรกิจได้ดีขึ้นด้วยข้อมูลในมือ

ความสำเร็จของ Evernote โดยใช้ Zendesk + Salesforce

Zendesk + Salesforce
Evernote ได้ปฎิวัติวิธีที่ผู้คนนับล้านจัดระเบียบและแบ่งปันความคิด ด้วยพนักงานที่ทำงานจากหลากหลายแห่งทั่วโลก การสร้างบันทึกข้อมูลกลางสำหรับทุกปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าจึงสำคัญอย่างยิ่ง ด้วยการผสานระบบของเรา Evernote ได้ประสานทีมขายกับทีมช่วยเหลือและบริการเข้าด้วยกัน ทีมขายสามารถสร้างทิกเก็ตช่วยเหลือและบริการใน Salesforce ด้วยคลิกเดียว ส่วนทีมช่วยเหลือและบริการก็สามารถดูปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งหมดได้โดยไม่ต้องออกจาก Zendesk
อ่านเรื่องราวทั้งหมด

เปิดโอกาสให้ทีมขายกับทีมช่วยเหลือและบริการได้ร่วมมือกัน

ติดตั้งฟรี