งานสำเร็จเพิ่มขึ้น และเร็วขึ้น

ขยายธุรกิจของคุณด้วยการทำงานร่วมกัน

ไม่ว่าจะเป็นระดับพนักงานด้วยกัน ระดับทีมต่างๆ ระดับภายใน-ภายนอก หรือระดับเครื่องมือ-เครื่องมือ Zendesk ก็ทำให้การทำงานร่วมกันทุกประเภทเป็นเรื่องง่าย

เพิ่มประสิทธิผลของทีม

เพิ่มประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือที่ส่งเสริมการสื่อสาร องค์กร และการเข้าถึงข้อมูล

เพิ่มการรักษาลุกค้า

ลดระยะเวลารอตอบกลับและดูแลลูกค้าให้มีความสุขโดยเตรียมข้อมูลประกอบให้ตามที่เอเจนต์ต้องการ โดยไม่ต้องสลับระบบไปมาอีกต่อไป

ขยายธุรกิจของคุณ

เพิ่มรายได้ด้วยการมอบเครื่องมือที่ทีมของคุณต้องการเพื่อจัดการงานต่างๆ ได้มากขึ้นในระดับองค์กรภายในเวลาเสี้ยววินาที และจูงใจลูกค้าให้กลับมาหาคุณเสมอ

ให้ทุกคน
ได้รับรู้

ให้ทีมทั้งภายในและภายนอกร่วมกันจัดการทิกเก็ตด้วย Agent Workspace ของ Zendesk โดยใช้กลุ่มข้อความสนทนา ให้สิทธิ์เฉพาะแก่สมาชิกทีมระดับสำคัญเพื่อให้รับทราบเรื่องทิกเก็ตต่างๆ และแนะนำในเรื่องที่เชี่ยวชาญผ่านข้อคิดเห็นส่วนตัว หรือถ้าจำเป็น สามารถมอบหมายเป็นเอเจนต์ที่มีสิทธิ์โดยจำกัด.

Zendesk Agent Workspace showing conversation with Olivia using Side Conversations.
Slack screen showing Zendesk integration

ทำงานในพื้นที่
ที่ทำให้ได้งานมากที่สุด

ให้สมาชิกทีมต่างๆ ได้รับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เมื่อมีทิกเก็ตใหม่หรือที่อัปเดตโดยส่งไปยังแพลตฟอร์มที่สมาชิกเลือกไว้ ด้วยการผสานระบบ Slack หรือ Microsoft Teams ของเรา รวมทั้งใช้การดำเนินการต่างๆ สำหรับข้อความจากหนึ่งในสองเครื่องมือนี้เพื่อสร้างทิกเก็ตใหม่หรือเพิ่มหมายเหตุภายในต่อจากที่มีอยู่เดิมใน Zendesk

ติดต่อกับลูกค้าได้เสมอ

อนุญาตให้เอเจนต์นัดหมายและพูดคุยกับลูกค้าของคุณผ่าน Zoom ได้จากทิกเก็ตเพื่อช่วยเหลือและบริการของ Zendesk โดยใช้การผสานระบบZoomของเรา เมื่อจบการพูดคุย คลิปการพูดคุยและข้อมูลอื่นๆ จะปรากฏเป็นข้อคิดเห็นส่วนตัวในทิกเก็ตนั้น

Zendesk Agent Workspace showing conversation with Olivia using Zoom integration to schedule a meeting.
Zendesk Agent Workspace showing conversation with Olivia using JIRA integration to create tickets.

จัดระเบียบระหว่างฝ่ายต่างๆ

ฝ่ายการตลาด ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายปฏิบัติงาน รวมทั้งฝ่ายช่วยเหลือและบริการสามารถร่วมกันทำงานและโปรเจกต์ต่างๆ ได้ง่ายๆ ประสานงานกับทุกทีมด้วยการเชื่อมและสร้างทิกเก็ต Zendesk ผ่านแพลตฟอร์มยอดนิยม อย่าง Jira, Trello, monday.com, และ Asana

แต่อย่าเพิ่งเชื่อที่เราพูด

ปรับปรุงการทำงานร่วมกันแบบข้ามฝ่าย

"การทำงานร่วมกันแบบข้ามฝ่ายส่วนใหญ่เกิดขึ้นใน GitHub แต่เมื่อเราต้องการตัวเลือกง่ายๆ เบาๆ สำหรับการพูดคุยชั่วครั้งชั่วคราว บรรดาทีมของเราก็จะใช้ Slack กันเป็นหลัก กลุ่มข้อความสนทนาช่วยให้เราเริ่มการพูดคุยเหล่านี้ได้ด้วยทิกเก็ต Zendesk หรือใน Slack"

Premila Anand

Direction Support Operations at GitHub

อ่านเพิ่มเติม

ขยายการปฏิบัติงานของพวกเขา

"ด้วยการผสานระบบ Jira ทั้งทีมช่วยเหลือและบริการและทีมวิศวกรที่ LimeBike สามารถส่ง จัดการ และปิดทิกเก็ตเกี่ยวกับวิศวกรรมได้โดยตรงใน Zendesk การประสานระหว่างทีมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขยายการปฏิบัติงานที่รวดเร็วของ LimeBike"

Lakeysha Hayes

Customer Service Manager at LimeBike

อ่านเพิ่มเติม