Best practice | 4 min läsning

CRM-data – så tolkar du den

Vad är CRM-data och hur tolkar du den? Läs vidare här om hur du kan utnyttja datan till din fördel.

Av Anna Ohlsson

Senast uppdaterad 2023-11-20

Tänk om du visste vad kunderna tänker eller om du kunde få en prognos för intäkterna resten av året? Den här informationen och mycket mer kan du få genom att analysera CRM-data. Men hur går det till egentligen? Läs vidare så berättar vi mer om hur du kan lära dig mer om dina kunder och fatta smarta beslut med CRM-data.

CRM – förkortning för Customer Relations Management, alltså programvara för kundrelationshantering. Ett CRM-system är ett digitalt verktyg som hjälper företag att ta hand om sina kundrelationer: en digital plattform för att lagra, analysera och använda viktiga kunddata. Om du hanterar kundinformation med ett CRM-system blir resultatet bättre kundupplevelser. Det innebär i sin tur att du kan få din verksamhet att växa, leadsgeneringen får fart och försäljningen blomstrar.

Ett CRM-program innebär också att du får tillgång till data som du kan analysera för att optimera dina strategier inom försäljning, marknadsföring och kundtjänst. Resultatet är nöjdare kunder och ökad försäljning.

Vad är CRM?

Tre vanliga bokstäver som tillsammans blir så viktiga. Men vad innebär det egentligen? Man kan säga att det är en affärsstrategi som används av företag som vill använda sig av teknik för att hantera sina kundrelationer, både nya och gamla. Målet med hantering av kundrelationer är att locka nya köpare och se till att de befintliga kunderna är nöjda. Ett CRM-program är ett system som gör det lättare för dig att bygga upp och behålla ett förtroende för de personer som ser till att ditt företag växer. Ett CRM-system samlar informationen och med hjälp av AI-funktioner kan du få rekommendationer om åtgärder som passar bäst baserat på den insamlade informationen.

Vad är CRM-data?

Data är ju siffror eller information om något: det kan vara siffror som visar hur mycket en kund köper eller försäljning i en butik under ett år. Det finns ingen förklaring eller slutsats som förklarar det här utan den här informationen måste helt enkelt tolkas av någon för att kunna användas – människa eller maskin. Därför är det bättre och enklare att använda sig av ett CRM-program för att samla in och analysera data: vi människor gör misstag under beräkningar eller prognoser. Eller så låter man kanske magkänslan styra. Men ett företag behöver de här analysresultaten från ett CRM-pogram eftersom det är viktigt att kunna lita på resultaten och inta använda sig av gissningar eller felaktig information.

CRM-analysverktyg kan snabbt och korrekt upptäcka både problem och möjligheter. Det innebär att du kan hitta den svaga punkten i din process och därmed fatta datadrivna beslut om hur du ska åtgärda det. Enkelt uttryckt: slösa inte tid på att låta människor utföra det här arbetet när AI-tekniken kan göra det på ett ögonblick. Ett vanligt verktyg för att analysera den här datan är Zendesk Sell.

Varför är det viktigt att tolka data korrekt?

Data består av siffror – och dessa siffror måste du kunna tolka för att få ut någon information från dem. Då krävs det en djupdykning ner i datan och ett helhetsperspektiv för att komma fram till rätt slutsatser. Ungefär som det lilla blåa kakmonstret har ditt CRM-system en oändlig aptit men istället för kakor vill det ha data. Ditt system samlar hela tiden in information om kunder, företag och annan nödvändig information. Det innebär mängder av data som du sedan måste kunna tolka och använda på rätt sätt. Får jag de insikter jag behöver? Är informationen aktuell eller är den lika oätlig som en kaka som legat framme för länge?

Därför behöver du tolka datan på rätt sätt:

  • Slipper gissa
  • Fattar bättre beslut
  • Förbättrar dina processer
  • Hittar lösningar på problem
  • Mäter resultaten och håller koll på hur det går

Skapa en bättre kundupplevelse

Du ligger alltid i framkant om du kan leverera en anpassad och personlig kundupplevelse som får kunder att känna sig sedda och du kan leverera personliga upplevelser. Investera i ett CRM-verktyg så kan du genomföra den här processen med alla kunddata du behöver. Nu kan du prova ett CRM-program utan kostnad – och upptäcka skillnaden.

Få fullständig överblick över pipelinen

Slipp överraskningar i slutet av kvartalet genom att ta fram exakta prognoser och hantera pipelinen i realtid. Med Zendesk får du fullständig inblick, så att du kan planera, spåra och analysera säljprocessen utan större ansträngning.

Få fullständig överblick över pipelinen

Slipp överraskningar i slutet av kvartalet genom att ta fram exakta prognoser och hantera pipelinen i realtid. Med Zendesk får du fullständig inblick, så att du kan planera, spåra och analysera säljprocessen utan större ansträngning.

Läs mer