Best practice | 3 min läsning

Hur kan CRM förbättra försäljning?

Senast uppdaterad 2022-06-07

Integrera en CRM-programvara för att spåra kundens behov och följ dem steg för steg igenom försäljningsprocessen.

Vad är CRM?

CRM är en förkortning för Customer Relationship Management eller hantering av kundrelationer. CRM är ett verktyg som hjälper ett företag att administrativt interagera med kunden så att företaget kan anpassa kommunikationen efter varje enskild kund, bland annat genom att information från olika kommunikationskanaler sammanställs. CRM möjliggör att företaget kan lära sig mer om målgruppen och dess behov och till följd förbättra försäljning med skräddarsydd marknadsföring anpassad till allt från individer till större grupper.

En rad förändringar har skett inom området, drivet av att interaktionen har ökat online med kunder de senaste decennierna. Ursprungligen utformades CRM för att huvudsakligen samla in stora mängder kontaktdata så att ett företag kan hålla en nära kontakt med sina kunder. Med tiden har olika programvaror utvecklats för att förbättra hanteringen av kundrelationerna. Exempelvis har ett CRM-system med integrerad marknadsföringsautomatisering möjliggjort en mer interaktiv och riktad marknadsföring mot sina kunder, huvudsakligen i form av att webbformulär eller marknadsföringskampanjer via e-post skickas ut till kunderna.
CRM förbättrar försäljningen. En Demand Metric studie visar att 78% av konsumenterna upplevde en relation mellan sig själva och företaget, i de fall där företaget använde kundanpassat innehåll. Detta innebär att den personliga interaktionen med varumärket har blivit mer centralt för att driva en framgångsrik verksamhet. CRM kan även optimera företagets marknadsföring genom att segmentera kontaktlistor. Detta gör att du som företagare kan skicka ut personliga meddelanden och erbjudanden till specifika kunder vid specifika tillfällen.

CRM-programvaran och funktionerna

CRM-programvara erbjuder olika funktioner som kan stärka ett företags försäljning och kundrelation. Beroende på verksamhet, kan olika CRM-system vara fördelaktiga och vilka funktioner som är mest relevanta för ditt företag kan upplevas som svåra att bestämma. Nedan beskriver vi sex viktiga CRM funktioner som kan förbättra din verksamhets kundrelation och försäljning.

Sex viktiga CRM-funktioner att hålla koll på.

Kontakthantering är en huvudfunktion inom CRM som organiserar och samlar data från potentiella kunder. Denna data kan bestå av kontaktdata, demografiska data eller transaktionsdata. Det är essentiellt att informationen är lättåtkomlig och att data är tydligt strukturerad, för att optimera kontakthantering som funktion.

Övervakning av interaktion gör det möjligt för involverade parter i säljprocessen att få tillgång till spårbarheten av interaktionerna mellan kunden och företaget. Detta skapar trovärdighet för kunden genom att dennas förfrågningar och information sparas och blir lättåtkomlig utifall den behöver kommunicera med flera personer på företaget.

Kvalificering av kunder eller leads innebär att kunderna är gediget identifierade, vilket leder vidare till att marknadsföringsåtgärderna blir mer precisa. Detta leder till en smidigare säljprocess samt enklare köp för kunden.

Omni-channel strategin integrerar de olika kanalerna med kunden. Allt ifrån kundbesök i fysisk butik till handel i nätbutik.

Dokumenthantering centraliserar företagets relevanta dokument, i syfte att ge olika parter på företaget möjlighet att erbjuda kunden mer positiv upplevelse.

Hantering av sociala medier är ett CRM system som tillhandahåller beteenden på sociala nätverk, genom att spåra likes, omnämnanden, kommentarer och andra interaktioner från kunderna. En LinkedIn undersökning har visat att 73% av säljarna som använder sociala medier som verktyg presterade bättre än andra säljare. De överträffade även sina säljmål 23% oftare.

Integrera en CRM-programvara för en god kundrelation, för att effektivisera arbetsflöden, för en lättåtkomlig kunddata och för en förbättrad försäljning.