ออกแบบโดยใส่ใจถึงคุณ

Agent Workspace ที่มุ่งเน้นการสนทนา

เมื่อทุกสิ่งอยู่ถูกที่ทาง

Zendesk สร้างมาเพื่อ Agent เป็นอันดับแรก ซึ่งนั่นก็หมายความว่า Agent Workspace มีไว้เพื่อ Agent โดยเฉพาะ ไม่ว่าอย่างไร Agent ก็ต้องการดูแลช่วยเหลืออย่างราบรื่นโดยไม่ต้องเปลี่ยนสลับระหว่าง Dashboards ต่างๆ หรือต้องให้ลูกค้าบอกข้อมูลซ้ำๆ ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมและข้อมูลที่เพียบพร้อม Agent จะสามารถรักษาการสนทนาแบบเฉพาะตัวที่รู้สึกถึงการเชื่อมโยงกันได้ในทุกช่องทาง

มีสมาธิ

ติดตามอัพเดทการสนทนา

รับข้อมูลอัพเดทเกี่ยวกับข้อความขาเข้าและการตอบกลับในแบบเรียลไทม์ ทั้งใน อีเมล, แชท, โทรศัพท์ และ Messaging มองเห็นการพิมพ์ตอบกลับทางแชทของลูกค้า หรือเมื่อมีข้อความใหม่เข้ามาทาง WhatsApp ด้วยวิธีนี้ คุณจะสามารถรวมความสนใจให้กับสิ่งที่สำคัญที่สุดได้

ปิดจ็อบได้รวดเร็ว

พลังอำนาจแห่งการปรับแต่ง

การย้ายจากบทสนทนาหนึ่งสู่อีกบททำได้ได้ง่ายด้วยความสามารถที่จะอัพเดทข้อมูลเมตาของใบสั่งงานได้จากในที่เดียว ปรับปรุงแบบฟอร์มใบสั่งงานและฟิลด์ในทุกช่องทาง หรือมอบหมายสมาชิกในทีมให้โอนการสนทนาได้อย่างรวดเร็ว ดึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้วยการทำงานร่วมกันกับแอพนับร้อยที่มีอยู่ใน Zendesk App Marketplace ไม่ว่าจเป็นด้านการจัดการบุคลากรไปจนถึงเพื่อประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถเห็นภาพรวมเดียวกันของปัญหาลูกค้าและมอบความช่วยเหลือได้รวดเร็ว

Agent Workspace ทำงานจริง

สร้างความเชื่อมโยงที่เป็นส่วนตัวด้วยวิดีโอ

ความท้าทายของพวกเขา

BombBomb enables 30,000+ customers to connect through the power of video. With a simple Chrome extension or mobile app, BombBomb allows customers to record and send video emails in a matter of seconds. To support their customers, BombBomb uses a variety of channels, including email, chat, phone and social media. But managing these channels all at once can be a challenge, and BombBomb noticed that agent productivity was suffering.

โซลูชันของเรา

ทีมสลับไปใช้ Zendesk Suite ซึ่งเปิดโอกาสให้ Agents ใช้ Agent Workspace ใหม่นี้ ปัจจุบันพวกเขาทำงานได้ในทุกช่องทางจากเครื่องมือเพียงชุดเดียว และด้วยความสามารถในการดึงระยละเอียดลูกค้า แอพ และฟิลด์ใบสั่งงานที่เกี่ยวข้องมาได้ พวกเขาจึงทำเวลาตอบสนองได้เร็วขึ้นในทุกช่องทางบริการหลักเช่น แชท และอีเมล Agents จึงสามารถสนองตอบแชทขาเข้าและติดตามงานทางอีเมลหรือโทรศัพท์ได้จากในที่เดียว BombBomb เปลี่ยนไปอย่างมาก

"ลูกค้าของเราติดต่อมาจากหลายต่อหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นอีเมล แชท และโทรศัพท์ และเราก็อยากจะแน่ใจว่าพวกเขาจะสามารถติดต่อเราได้ด้วยช่องทางที่พวกเขาอยากจะใช้ Agent Workspace ทำให้เราสามารถรวบช่องทางต่างๆ เข้ามาอยู่ในที่เดียวกันเพื่อที่ทีมสนับสนุนจะสามารถมอบประสบการณ์ที่มีบริบทเฉพาะตัว ซึ่งนั่นคือสิ่งที่ท้ายที่สุดแล้วได้ช่วยเพิ่มคะแนน CSAT ของเราไปสู่ 98%

Jonathan Bolton

SVP ฝ่าย Operations

พื้นที่ทำงานเปี่ยมพลัง เจ้าหน้าที่เปี่ยมศักยภาพ