ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

Routing และ Intelligence

ส่งใบสั่งงานให้เจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมกับความชำนาญเพื่อให้พวกเขาได้รับใบสั่งงานที่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆ ครั้ง

ให้งานของคุณไม่หยุดนิ่ง

อัปเดตล่าสุด 11 พฤษภาคม 2023

Built-in Routing และ Intelligence จะช่วยให้แน่ใจได้ว่าทุกคำร้องขอจะได้รับการนำสู่การแก้ปัญหาอย่างราบรื่นไม่ว่าจะอยู่ในลำดับความสำคัญหรือต้องการความเชี่ยวชาญใดก็ตาม และ AI จะช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในที่เดียว ทำให้ปิดใบสั่งงานได้มากกว่าและเร็วกว่าที่เคยใช้คนที่เหมาะกับงานที่สุด

ส่งใบสั่งงานที่ใช่ไปให้ Agents ที่เหมาะสมได้ทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นภาษา ประเภทคำร้องขอ หรือช่องทาง ผู้ดูแลระบบสามารถสร้างหมวดหมู่ทักษะให้ตรงกับความเชี่ยวชาญของ Agents เพื่อนำทุกคำร้องไปถึงปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วย Agents ทำงานได้ตามกำหนดการ

จัดการคิวใบสั่งงานอัตโนมัติเพื่อแก้ไขปัญหาสำคัญที่มีความเร่งด่วนที่สุดก่อน โดยไม่เสียเวลาเลือกคำร้องขอที่ต้องใช้เวลาแก้ไขมากกว่า

รักษาความต่อเนื่องของบทสนทนา

รวบรวมรายละเอียดสำคัญของลูกค้าได้ทันทีเพื่อให้ทีมทราบทุกอย่างที่จำเป็นต่อการพุ่งตรงเข้าทำการช่วยเหลือ

สร้างฟิลด์ใบสั่งงานขึ้นอัตโนมัติจากข้อมูลลูกค้าที่เก็บรวบรวมไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถนำกฎทางธุรกิจมาใช้ได้ทันทีและกำหนดเส้นทางส่งข้อมูลไปยัง Workflow ที่ถูกต้อง

นำทางลูกค้าผ่านโฟลว์การสนทนาที่สร้างไว้ล่วงหน้าด้วยการใช้ AI ช่วยระบุจุดประสงค์ หากมีความซับซ้อนเกินไปสำหรับบอท ก็สามารถส่งต่อให้ Agent ที่เป็นมนุษยได้ง่าย