โอนไปยังโทรศัพท์

คุณสมบัติการโอนสายทางเลือก ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถรับสายจากโทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์แบบใช้สายก็ได้

เป็นที่พึ่งของลูกค้า ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน

Just because an agent isn’t at their desk doesn’t mean you should leave your customers hanging. Whether they’re at an event or out in the field, or you just need to pull in more agents on a busy day, Zendesk makes it easy to forward calls to any phone. Now agents can provide great support wherever they are.

การกำหนดเส้นทางแบบกลุ่ม

ส่งการโทรไปยังกลุ่มใน Zendesk ที่ถูกต้อง เพื่อให้ลูกค้าได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมได้

Group Routing

อีกระดับของข้อความเสียง

ลูกค้าสามารถฝากข้อความเสียงที่จะสร้างเป็นใบสั่งงานและตัวเลือกการทำทรานสคริปต์ได้

Voicemails

ให้ความช่วยเหลือที่ลูกค้าต้องการ

Zendesk includes IVR software, so you can make it easy for customer to connect with the right people and even self-serve

IVR Software