Hoppa till huvudinnehåll

Guider och e-böcker 15 min läsning

Vad är kundprofiler? En komplett guide, exempel och gratis mallar

Utnyttja data för att skapa omfattande kundprofiler så att du kan ge mer relevanta och personliga upplevelser.

Av David Galic, Upphovsman

Senast uppdaterad 2023-08-31

En individanpassad upplevelse baserad på en kundprofil: En musikapp som förstår dina lyssnarvanor och rekommenderar liknande artister eller spellistor som du kanske gillar.

En exceptionell individanpassad upplevelse baserad på en kundprofil: En musikapp som använder dina data från det senaste året för att skapa en (fiktiv) musikfestivalplanering baserad på de artister du lyssnar mest på, namnger evenemanget efter dig och skickar dig en festivalaffisch som du kan dela med dig av.

Zendesks trendrapport om kundupplevelser 2023 visar att 59 procent av konsumenterna vill att företag ska använda de data de samlar in om dem för att anpassa deras upplevelse. Hur kan du använda data för att ge dina kunder den där extra anpassningen som gör att deras upplevelse går från bra till fantastisk? Genom att skapa en datainriktad kundprofil av din målgrupp.

Följ vår guide om hur du utvecklar kundprofiler så att du kan börja erbjuda hyperpersonliga upplevelser för dina kunder, öka lojaliteten och behålla kunderna.

Vad är en kundprofil?

En kundprofil är ett dokument som innehåller viktig information om din idealkund. Du kan använda den som en strategi för att skapa personliga upplevelser.

Varje profil bör innehålla kundernas problem, intressen, köpmönster, demografiska data, motivationer, interaktionshistorik med mera. Dessa uppgifter kan hjälpa ditt företag att förstå hur konsumenterna engagerar sig i ditt varumärke och dina produkter, så att du kan anpassa marknadsföringskampanjer, skräddarsy meddelanden och konversationer och ge personlig support.

Kom ihåg att vara transparent mot kunderna om vilka uppgifter du samlar in och hur du planerar att använda och lagra dem. Låt alltid dina kunder bestämma om de vill dela med sig av sin information eller inte.

B2B-kunders vs. B2C-kunders profiler

Det finns två typer av kundprofiler: Business-to-business (B2B) och Business-to-customer (B2C). De uppgifter du samlar in för kundprofiler varierar beroende på om du är ett B2B- eller B2C-företag.

 • B2B-kundprofiler kartlägger det typiska företaget som köper dina varor eller tjänster, inklusive företagets storlek, bransch, lokalisering, intäkter och målgrupp. Profilen kan också omfatta beslutsfattarna på kundföretaget.
 • B2C-kundprofiler fokuserar på enskilda kunder och innehåller demografiska uppgifter som ålder, kön och livsstilspreferenser.

Vad är kundprofilering?

Kundprofilering är den process som företag använder för att skapa kundprofiler. Målet är att identifiera, beskriva och segmentera kunder utifrån många egenskaper och variabler, baserat på deras personligheter, köpvanor och beteenden. Kundprofilering fokuserar främst på dina idealiska kunders problem och interaktioner med varumärket.

Fördelar med kundprofilering

Fördelar med kundprofilering

Med hjälp av kundprofilering får du de uppgifter du behöver för att skapa skräddarsydda upplevelser som konsumenterna vill ha. Uppgifterna gör det möjligt att se kundernas motiv och avskräckande faktorer bakom deras köp och ger insikter om vad kunderna värdesätter mest när de interagerar med varumärken. Här är några fördelar som ditt företag kan förvänta sig av kundprofilering.

Förbättra effektiviteten genom att minska segregering

Vägen till djupare individanpassning blockeras ofta av segregerad data. Med ett system som förenar data från olika avdelningar kan teamet snabbt och effektivt hitta de kunddata de behöver. Med en enda kundvy kan medarbetarna få det sammanhang som krävs för att skapa en individanpassad upplevelse utan att behöva byta mellan olika system.

Skapa lojalitet genom individanpassade och proaktiva upplevelser

Att erbjuda proaktiva och individanpassade upplevelser är viktigt för att bygga upp förtroende och främja kundlojalitet. Enligt vår rapport CX-trender säger 60 procent av kunderna att de kan se när de får personliga rekommendationer från ett varumärke och att de tycker att de är värdefulla. När kunderna känner att varumärket förstår dem är de mer benägna att stanna kvar. Använd data för att engagera dig i dina kunder och skapa en djupare kontakt med dem.

Öka samarbetet mellan olika team

Varje team inom ditt företag har värdefulla insikter som kan förbättra dina kundprofiler. Genom att öka samarbetet mellan olika team kan du skapa målinriktade marknadsföringskampanjer och ge individanpassad support för att skapa bra kundupplevelser. Ett system som Zendesk Agent Workspace hjälper till att förbättra samarbetet mellan olika team genom att konsolidera information i realtid i en enda vy som varje avdelning kan se.

Öka försäljningen

Kundprofilering visar vilka grupper du ska rikta dig till. Detta hjälper ditt säljteam att identifiera högkvalitativa leads och skräddarsy sitt tillvägagångssätt. Som ett resultat av detta kan de göra fler affärer.

Säg att en kundprofil visar att det finns intresse för en produktfunktion som ditt företag nu erbjuder. Du kan skräddarsy dina meddelanden när du kontaktar kunden och påbörja processen för att avsluta försäljningen.

Samla insikter för att fatta datainformerade beslut

Genom att samla in relevanta data som kan vara spridda i olika system och konsolidera dem – med hjälp av en kunddataplattform (CDP) – kan du få värdefulla insikter som hjälper dig att fatta välgrundade beslut. Marknadsföringsteam kan ha viktig information som kan hjälpa till att avsluta en försäljning, medan kundsupport kan ha viktiga uppgifter för en mer individanpassad marknadsföringskampanj.

Typer av kundprofilering

Den kundprofil du vill skapa hjälper dig att avgöra vilka typer av data du behöver samla in. Här är vanliga sätt att segmentera dina kunder för att skapa en så bra kundprofil som möjligt.

Demografisk

Demografisk profilering definierar dina kunder utifrån vem de är. Denna typ av segmentering grupperar kunderna efter personliga egenskaper som:

 • Ålder

 • Kön

 • Civilstånd

 • Etnicitet

 • Inkomst

 • Befattning

 • Utbildning

Marknadsförings- och supportteam använder ofta denna information för att skapa individanpassade meddelanden och för att identifiera preferenser för kommunikationskanaler.

Psykografisk

Psykografisk profilering definierar varför kunder köper dina produkter eller tjänster. Denna typ av kundprofilering segmenterar kunderna efter:

 • Personlighetsdrag

 • Attityder

 • Åsikter

 • Värderingar och övertygelser

 • Livsstil

 • Religioner

 • Politisk tillhörighet

Även om den här typen av uppgifter är subjektiva och vanligtvis svårast att identifiera kan de vara den mest värdefulla informationen i kundprofilen. Det hjälper ditt företag att förstå tankarna och motivationen bakom köp och hur kunderna känner för ditt varumärke (även känt som kunduppfattning).

Beteende

Beteendeprofilering definierar hur dina kunder interagerar med ditt varumärke. Den här typen av segmentering grupperar kunderna efter beteendemässiga tendenser som t.ex:

 • Inköpsmönster

 • Utgiftsvanor

 • Interaktioner mellan varumärken

 • Hur de använder dina produkter eller tjänster

 • Typer av återkoppling

Företag kan använda beteendedata för att identifiera möjligheter till mer- och korsförsäljning, förbättra den övergripande kundupplevelsen och ge individanpassade rekommendationer.

Geografisk

Geografisk profilering definierar dina kunder utifrån deras fysiska plats och var de handlar. Denna typ av profilering skiljer kunderna åt efter personliga egenskaper, till exempel:

 • Fysisk plats

 • Språk

 • Kultur

 • Arbetsplats

Faktorer som geografiska data, t.ex. klimat, kulturella influenser, leveransalternativ och miljöbehov och preferenser på landsbygden respektive i städerna, påverkar kundernas inflytande och köpvanor.

3 metoder för kundprofilering

Kundprofilering grupperar kunder med liknande drag, egenskaper, beteenden, motivationer eller beslutsfattande stilar. Du kan ta dig an kundprofilering på tre olika sätt: psykografiskt, typologiskt och karakteristiskt.

Psykografisk metod

Den psykografiska metoden använder konsumentens egenskaper, drag och livsstil för att definiera marknadssegment. Den omfattar:

 • Demografi: ålder, plats, kön, civilstånd, etnicitet, inkomst, tillgång till internet, jobbtitel, bostadsinnehav och utbildningsnivå.
 • Livsstil: hobbyer, aktiviteter, intressen, värderingar, attityder, åsikter och samtalsämnen (politik, religion, mänskliga rättigheter osv.).

Typologisk metod

Typologimetoden fokuserar på vad som driver konsumenten att interagera med dig. Den definierar kunden utifrån dess motivationstyp:

 • Behovsbaserad: kunder som bara köper det de behöver
 • Affärsbaserade: kunder som letar efter rabatter och bryr sig mest om prispunkter.
 • Impulsbaserade: känslomässigt drivna kunder som spenderar utifrån känslor och impulser.
 • Lojalitetsbaserade: kunder som konsekvent köper från dig och marknadsför dig till andra i sitt nätverk.

Metod för varumärkesegenskaper

Metoden med egenskaper fokuserar på de egenskaper som påverkar köpet. Några gemensamma drag för detta tillvägagångssätt är följande:

 • Bekvämlighet: Du gör det snabbt och enkelt för köparna att göra affärer med dig.
 • Individanpassning: Du kan vädja till konsumenterna på en personlig nivå. De inser att du skräddarsyr upplevelser efter deras specifika önskemål och behov.
 • Tillhörighet: Kunderna känner att de är en del av en gemenskap. De har kontakt med andra kunder, uppmärksammar recensioner och interagerar regelbundet med dig.

Hur du skapar en kundprofil i 5 steg

De mest framgångsrika profilerna innehåller mer än bara grundläggande uppgifter – de bör innehålla en mängd olika uppgifter som visar hur din målgrupp interagerar med ditt varumärke. För att skapa en datainriktad kundprofil behöver du verktyg för kunddatabaser för att spåra kundinformation. Så här skapar du en kundprofil i fem steg.

1. Använd mallar för kundprofiler

Att skapa en kundprofil på egen hand kan vara en tidskrävande process. I stället för att börja om från början kan du använda färdigkonfigurerade kundprofilmallar för att lägga in dina kunddata och bygga en profil snabbt och enkelt.

2. Identifiera kundernas problem och lösningar

Nästa steg är att identifiera kundernas vanligaste problem och hur din produkt eller tjänst löser dem. Många kunder kan ha liknande problem, och kundprofiler kan hjälpa dig att hitta de sammanhängande delarna.

3. Fastställa gemensamma demografiska uppgifter och beteenden

Det leder till det tredje steget: att fastställa gemensamma demografiska uppgifter och beteenden. Kundprofileringsdata kan hjälpa dig att hitta likheter mellan vissa kundgrupper, t.ex. egenskaper, platser eller motivationer. Detta gör det möjligt för dig att bättre rikta in dig på kunderna och individanpassa uppsökande verksamhet, marknadsföring och kundtjänstkommunikation.

4. Samla in och analysera kundernas feedback

Genom att samla in och analysera feedback kan du få en bild av hur din idealiska kund ser ut i olika kundgrupper. Du kan samla in feedback via:

 • Kundnöjdhetsundersökningar (CSAT, Net Promoter Score® osv.)
 • Kundinteraktioner och intervjuer

 • Fokusgrupper

 • Socialt lyssnande

 • Recensioner online

 • Webbforum

När du väl har samlat in dessa kvantitativa och kvalitativa kundprofiluppgifter kan du spåra och analysera dem med ett CRM-system (Customer Relationship Management).

5. Hitta rätt programvara för att integrera data mellan verktyg och system

Använd CRM för att kontinuerligt förfina dina kundgrupper och integrera data i olika verktyg och system. Med rätt CRM-programvara kan du samla in data från dina nuvarande kunder – namn, plats, historik och information från hela kundresan – för att skapa de mest exakta profilerna.

Mallar för kundprofiler

Våra mallar för kundprofiler gör det enkelt att komma igång. Med din kostnadsfria nedladdning får du fem PDF-filer att fylla ut i tomrummet:

 • Mall för grundläggande kundprofil: Den här lättskannade mallen innehåller – du gissade rätt – den grundläggande information som du behöver på ett ögonblick.
 • Mall för omfattande kundprofil: Med den här mallen kan du gå på djupet i kundinformationen, och det finns gott om tomt utrymme för att lägga till relevanta kunddata.
 • B2B-kundprofilmall: Den här kundprofilmallen ger dig utrymme att lägga till viktiga uppgifter om dina idealiska B2B-kunder, inklusive företagsstorlek, intäkter, struktur, styrkor, svagheter, plats, budget, problemområden och lösningar.
 • B2C-kundprofilmall: Den här mallen innehåller allt du behöver för att skapa en profil för B2C-kunder, inklusive deras yrkesöversikt, de produkter de använder, fördelarna och utmaningarna med produktanvändningen, problem och en sammanfattning av kunden.
 • Mall för styrkortet för den idealiska kundprofilen (ICP): Med ICP-mallen för poängkort kan du använda ett poängsystem för att bedöma om en kund passar in. Den innehåller kategorier för behov, tidsplan, budget och beslutsbefogenheter.

Gratis mallar för kundprofiler

Lär känna din idealiska kundbas bättre med våra gratis mallar för kundprofiler.

Exempel på kundprofiler

Här får du en liten titt på några av våra exempel på idealiska kundprofiler. Ladda ned nu för att komma igång.

Grundläggande kundprofil

Den grundläggande kundprofilen innehåller demografiska uppgifter, produkter eller tjänster som används, problemområden och lösningar.

Grundläggande kundprofil

Ladda ned gratis mallar för kundprofiler

Poängkort för den idealiska kundprofilen (ICP)

Som vi nämnde tidigare hjälper ICP:s poängkortsmetod dig att utvärdera dina potentiella kunder med hjälp av ett enkelt poängsystem. Poängen varierar från noll till två beroende på hur väl de uppfyller de tilldelade kriterierna. Om en kunds poäng överstiger tröskelvärdet är det troligt att kunden är en idealisk kund.

Poängkort för den idealiska kundprofilen (ICP)

Ladda ned gratis mallar för kundprofiler

Kundprofil för Zendesk Agent Workspace

Kundprofilen i Zendesk Agent Workspace visar hur en kundprofil ser ut när kunddata samlas i en enda enhetlig vy. Med det här exemplet på marknadsföringsprofil kan du se kontaktinformation, aktivitetshistorik, ärendeinformation, ytterligare kundinformation och en fullständig konversationshistorik.

Kundprofil för Zendesk Agent Workspace

9 verktyg som du kan använda för att samla in uppgifter om kundprofiler

Konsumenter ger företag sina uppgifter på dussintals olika sätt varje dag. Potentiella kunder kan surfa runt på din webbplats, diskutera med ditt varumärke i sociala medier, ringa kundtjänst och så vidare. Varje interaktion ger dig möjlighet att samla in kunduppgifter, men den informationen är bara användbar om du har tillgång till den, och helst ska du ha tillgång till all information på ett och samma ställe.

Här är några verktyg som hjälper dig att samla in kunddata för att förstå köparna bättre.

Vilka uppgifter behövs för att skapa en idealisk kundprofil?

Här är tre typer av data som behövs för att skapa en idealisk kundprofil.

Marknadsföringsuppgifter om kunder

Marknadsföringsteam kan använda en konsumentprofil för att skapa en effektiv marknadsföringskampanj med skräddarsydda budskap, förutsäga kundernas beteenden och identifiera köpmönster och trender.

Om ditt marknadsföringsteam till exempel vet vilka produkter som kunden tidigare har returnerat kommer de förmodligen inte att skicka mer information om dessa specifika produkter. På samma sätt kan en målmarknadsprofil berätta för ditt marknadsföringsteam om en kund öppnar ett e-postmeddelande om en viss produkt dussintals gånger. Om de har klickat på länkar men aldrig gjort något köp är det förmodligen ett tecken på att kunden vill ha mer information om produkten.

Uppgifter om kundernas försäljning

Försäljningsteam kan använda data från kundprofiler för att avgöra hur de ska närma sig en kund. Informationen i konsumentprofilen kan hjälpa en säljare att få en tydlig bild av om en kund kan vara öppen för en uppgradering eller om de är en osannolik kandidat för en merförsäljning. Kundprofiler kan också göra det möjligt för säljare att hitta bättre potentiella kunder och avsluta fler affärer.

Med Zendesk kan du skräddarsy integrationer för att samla in kundens aktivitet (t.ex. när de lägger en beställning) och kundens egenskaper (t.ex. klädstorlek) som ger säljarna mer sammanhang så att de bättre kan förstå kunden.

Uppgifter om kundsupport

Supportteam kan använda kundprofiler för att ge individanpassad kundtjänst. När en konsument söker hjälp registreras detaljerna om interaktionen. Detta ger medarbetarna värdefull information om kunden så att de kan skräddarsy varje upplevelse. Om dina medarbetare till exempel kan se vilka lösningar som en kund redan har provat kommer det att förbättra kvaliteten på den support de ger.

Alla på företaget är ansvariga för att skapa en positiv varumärkesupplevelse, så en datainriktad kundprofil kan göra livet enklare för alla avdelningar.

Använd dina kundprofiler för att skräddarsy upplevelser

Genom att bygga datainriktade profiler kan du förbättra din marknadsföring, försäljning och support genom att förutse vad kunderna behöver. När du har alla dessa uppgifter kan du börja lägga upp en strategi för hur du ska gå tillväga härnäst.

En omfattande profil hjälper dig att veta vilka dina kunder är och vad de vill ha innan de ens har ställt en fråga. Dina kunder kommer troligen att vara mer lojala mot ditt varumärke eftersom de vet att du kan lösa deras problem. Dessa positiva upplevelser bör leda till minskad kundförlust.

Relaterade berättelser

Best practice
3 min läsning

Rapporter som förbättrar kundupplevelsen

Vill du få rapporter som gör det lättare för dig att förstå kunderna och förbättra deras…

Best practice
5 min läsning

Fem enkla sätt att öka ditt NPS

På en skala från 0 till 10: Hur mycket bryr du dig om vad dina kunder…

Best practice
7 min läsning

Tid till första svar 6 tips för att leverera snabbare kundservice

Kunderna förväntar sig snabba svar, och med rätt verktyg kan du vara både snabb och hjälpsam.

Best practice
20 min läsning

Vad är kundnöjdhet? Definition + betydelse

Kundnöjdhet är ett mått på hur nöjda dina kunder är med din produkt eller tjänst. Och för många företag är det skillnaden mellan framgång och misslyckande – ingen press.