Hoppa till huvudinnehåll

Best practice 4 min läsning

Hemligheten bakom högt CLV

Vad är CLV och hur fungerar det? Det är ett mått som anger hur viktig en kund är för ditt företag. Vi berättar hur du ökar det.

Av Anna Ohlsson

Senast uppdaterad 2023-05-23

Customer Lifetime Value, eller kundens livstidsvärde som det även kallas på svenska, är ett mått på hur viktig en kund är för ditt företag. Det här innebär att du kan hitta rätt kunder för just ditt företag och på så sätt skapa lönsamhet. Men hur går det till egentligen? Läs vidare så berättar vi mer om hur du kan arbeta med CLV för att öka värdet på din kundportfölj.

Varje dag uppstår problem som påverkar dina kunder, inget konstigt med det då det händer de flesta företag. Men hemligheten ligger i hur du löser de här problemen: de påverkar kundernas framtida köp och därmed dina kunders livstidsvärde.

Alla vill ha nya fantastiska kunder och strålande resultat. Men ofta snubblar man på krångliga CRM-system, dåliga kundrelationer och långsam generering av nya leads. Kundens livstidsvärde är ett av många viktiga nyckeltal, det här är siffran som mäter värdet som varje kund tillför ditt företag.

Men varför är det ett så viktigt mått för att mäta framgång? En orsak är att du får en bättre förståelse för hela kundresan. Varför återkommer kunderna? Hur kan du optimera marknadsföringen för att locka de kunder du vill ha? En genomtänkt strategi är avgörande för att slippa snubbla på dessa hinder i framtiden.

Vad är CLV?

Customer Lifetime Value, kundens livstidsvärde på svenska, visar hur mycket pengar en kund lägger på ditt företag. Det här värdet mäter hur viktig kunden är för ditt företag idag och de förväntade intäkterna i framtiden. Samtidigt får du ett slags facit på om du erbjuder en bra kundupplevelse. Högre värden innebär att du är duktig på att ta hand om dina kundrelationer, och bygga upp en stabil och lojal kundbas.

Därför är CLV viktigt

Det är mycket dyrare att hitta nya kunder än att behålla de du redan har. Om du övervakar dina kunders livstidsvärde visar det hur mycket varje ny kund innebär för ditt företag och du kan samtidigt spåra tillväxten.

CLV visar hur viktig kunden är för ditt företag under en längre tid. Ökar kundlojaliteten får du samtidigt mer värdefulla kunder. När ditt CLV ökar innebär det att du samtidigt får mer pengar att investera i företaget. Läs mer i den här rapporten om varför CLV är så viktigt.

Beräkna med olika metoder

I ett företag finns det många olika nyckeltal som behöver mätas och kontrolleras. Det som skiljer CLV från mängden är att detta värde fokuserar på den strategiska och ekonomiska aspekten: hur dina kundrelationer ser ut, helt enkelt.
Du kan välja flera olika metoder för att beräkna CLV. Bland annat kan du använda historiska säljdata för att beräkna det eller räkna på hur mycket kunderna kommer att spendera i ditt företag i framtiden. Du kan läsa mer här om hur du beräknar ditt CLV.

Förbättra ditt CLV

Företag som skapar långa och lyckliga relationer med sina kunder upptäcker också att CLV blir högre. Men det finns ändå några knep för att boosta det här måttet.

1. Analysera upplevelsen
CLV är ett mått på användarupplevelsen och du kan kartlägga varje del i kundresan: från generering av leads och att behålla kunderna till eventuellt kundbortfall (churn). Ett sätt att öka det här värdet på är att ha koll på hela kundresan, ta in feedback från kunderna och förändra det som behövs.

2. Skapa ett kundlojalitetsprogram
Det finns olika sätt att skapa kundlojalitet, både genom dina produkter och genom ett anpassat lojalitetsprogram. Se till att kunderna fortsätter handla hos dig genom att erbjuda förmåner, rabatter och andra specialbelöningar. Dessa små insatser kan innebära stor skillnad för ditt CLV.

3. Håll ett öga på kundretentionen
Det finns en enkel anledning till att kundretention är så viktigt: det är mycket mer ekonomiskt att behålla dina kunder än att hitta nya. Lojala kunder marknadsför ditt varumärke och ger feedback så att du kan förbättra din produkt eller tjänst.
Det innebär också att det är viktigt att veta hur stort kundbortfallet är. Det kanske känns lite läskigt att se det i svart på vitt, men det är ett bra sätt att ta reda på vad det är som fungerar i relationen med dina kunder och vad som behöver förbättras.

Vad är kundretentionsgrad?

Kundretentionsgrad är ett mått som visar hur många kunder ett företag behåller under en viss tidsperiod. Det uttrycks som en procentandel av dina nuvarande kunder som är lojala mot ditt företag inom den tidsramen. Exempelvis om ditt företag har 10 kunder i början av året och tappar två av dem har du en retentionsgrad på 80 procent.

Det finns dock lite mer än så att tänka på – bland annat dina nya kunder. För om du börjar med tio kunder och förlorar två av dem men sedan får fyra nya innebär det inte att du har en retentionsgrad på 120 procent. Det går inte att kompensera kundbortfall genom att locka nya kunder, du måste ta itu med bristerna i ditt företag.

Med Zendesk kan du samla både traditionellt och nytt i en lösning och anpassa processer, rapportering och verktyg. Du får en överblick över alla kunder i alla kommunikationskanaler och underlättar för medarbetarna att kunna möta kunderna precis där de är i kundresan – med nöjda kunder som resultat och ett högre CLV.

Relaterade berättelser

Best practice
5 min läsning

Hur beräknar du din kundrentionsgrad?

Kundlojalitet skapas genom att man respekterar och ständigt överträffar kundens förväntningar. Enligt en studie som har…

Best practice
6 min läsning

Kundlojalitet | Så skapar du den

Kundlojalitet är när kunder belönar ett företag genom att återkomma. Det finns olika definitioner men vi…

Best practice
7 min läsning

Zendesk Messaging: Kundtjänst i en digital värld

Ladda konfettikanonen! Zendesk Messaging bidrar till positiva samtalsupplevelser som är sammankopplade mellan era webbplatser, appar och kanaler på sociala medier.