Hur du förbättrar säljprocesserna

Senast uppdaterad 2022-11-30

En bra försäljningsprocess är grunden för varje framgångsrik säljorganisation. Och precis som i byggbranschen gäller att om du inte har en stadig grund kommer ingen av de andra bitarna (säljare, verktyg, strategier, etc.) att förbli på plats.

I den här guiden får du veta mer om:

      1. Vanliga stötestenar i försäljningsprocessen
      2. Hur du förfinas försäljningsprocessen
      3. Exempel på scenarier

Endast 51 % av de undersökta försäljningsorganisationerna använder en formell steg-för-steg-process som guidar säljare genom olika försäljningsinteraktioner.

Läs den här guiden för att förbättra din försäljningsprocess