Artikel | 26 min läsning

10 exempel på säljargument som fungerar (+ tips på hur du skriver egna)

Formulera övertygade säljargument för att packa pipelinen med leads av hög kvalitet.

Av Court Bishop, Upphovsman

Senast uppdaterad 2022-07-14

Vanligtvis definieras säljargument som: Ett sätt att tala för att övertyga dig om att köpa något. Men saken är den: Människor gillar inte säljsnack. Våra hjärnor är skapade att moststå försäljningsbudskap. Ett säljargument får inte handla om att övertyga en potentiell kund att göra ett köp. Använd i stället säljargument till att övertyga den potentiella kunden att ta nästa steg i säljprocessen. Läs vidare för att utforska:

Vad är säljargument?

Ett säljargument är ett meddelande eller skript utformat att leda målgruppen till en viss handling, såsom att avtala ett möte eller demonstration. Det kan vara formellt eller informellt, i tal eller skrift. Oavsett formatet är det viktigt att utforma det korrekt. Säljargumentet anger tonen för hela kundrelationen. Ett bra säljargument är kortfattat och ger den potentiella kunden värde. Använd det till att starta ett samtal, inte till att sälja. Termen omfattar många olika typer av argument:

 • Säljargument med en rad
 • Hisspresentation
 • Säljargument i telefon
 • Säljargument i e-post
 • Säljargument i sociala media
 • Säljargument i presentation
 • Säljargument för uppföljning
 • Säljargument för investering
 • Säljargument med öm punkt
 • En minuts säljargument

Det går att använda en kombination av säljargument för samma potentiella kund. Det går till exempel att göra en hisspresentation på en konferens och skicka ett e-postmeddelande till en potentiell kund innan du slutligen ger en omfattande presentation.

Säljargumentstruktur i fem steg

Oavsett situationen fungerar följande ramverk för alla säljargument:

 1. Problem

  Inled med utmaningen målgrupper står inför och underbygg dina påståenden med data. Anta att du arbetar på en försäkringsplattform. Du kan dela statistik som t ex "Insurtech har ökat 45 procent under de fem senaste åren och påverkar hur mindre försäkringsbolag gör affärer".

 2. Lösning

  Ange vad köparen måste göra för att klara utmaningen.

 3. Värdeförslag

  Förklara hur er produkt eller tjänst hjälper den potentiella kunden att lösa sitt problem och uppfylla målen. Nämn specifika fördelar, inte bara funktioner.

 4. Sociala bevis

  Använd sociala bevis genom att tillhandahålla rekommendationer, referenser och kundberättelser som visar hur er produkt eller tjänst har hjälpt liknande företag.

 5. Engagerande fråga och uppmaning

  Fortsätt samtalet genom att ställa en öppen fråga. För sedan den potentiella kunden till nästa steg genom en tydlig uppmaning till handling (CTA), såsom "Hör av dig om ni är intresserade så pratar vi vidare på telefon senare i veckan". Se inte dessa steg som en checklista, utan som ett utkast till berättelsen du ger dina potentiella kunder. Använd det här ramverket till att göra säljargumenten till en övertygande och genuin berättelse.

Hur skriver du ett säljargument?

Det sägs att timing är allt. Det stämmer särskilt när du presenterar produkter eller tjänster för någon. Förutom att välja rätt tidpunkt måste du även välja målgruppen med omsorg. De potentiella kunderna anger tonen för ditt säljargument och du måste anpassa meddelandet för att skapa samförstånd och kontakt med dem. Ett effektivt sätt att få deras uppmärksamhet? Berätta en historia. Även om vår hjärna motstår försäljning är den mottaglig för berättelser. Oavsett om du kommunicerar med potentiella kunder personligen, per e-post, telefon eller i sociala media, måste du grunda säljargumentet på en övertygande berättelse för hålla dem intresserade.

1. Kontakta vid rätt tidpunkt och kontakta rätt person

Ett framgångsrikt säljargument handlar om timing enligt Courtney Gupta, specialist inom samhällsengagemang och tidigare ansvarig för små och medelstora företags konton på Zendesk. "Du kan ha fantastiska säljargument men framgången beror till slut på timing", säger Gupta. "Ibland vill potentiella kunder gärna prata men vill inte byta leverantörer eller är mitt i ett annat avtal. Lägg märke till om de föreslår en bättre tidpunkt för kontakt".

"Du kan ha fantastiska säljargument men framgången beror till slut på timing", Coutney Gupta, specialist inom samhällsengagemang på Zendesk

Gupta betonar även betydelsen av att kontakta rätt person. "En del säljare startar till exempel hos chefer på lägre nivå eftersom det verkar vara en enkel väg in, men de har inte alltid befogeneht att göra inköp", säger hon. "Målet måste vara den (vanligen vice VD eller högre) som undertecknar avtalet".

2. Gör den potentiella kunden till berättelsens huvudperson

Nästa steg är att rama in säljargumentet med en engagerande berättelse. I den här berättelsen är den potentiella kunden hjälten. Den har ett problem som måste lösas. Er produkt är medhjälparen som hjälper dem. Ditt jobb som säljare är att skapa kontakt mellan produkten och den potentiella kundens lyckliga slut. Använd värdeförslaget, referenser och data som stöd för berättelsen. Var kreativ. Troops, en plattform för intäktskommunikation, skapade fysiska kort för att möjliggöra historieberättande inom försäljning och hjälpa säljare att snabbt hitta rätt berättelse. Andra företag skriver detaljerade sammandrag för olika säljroller för att bekanta säljare med olika berättelser. Säkerställ att säljargumentet alltid fokuserar på ett utfall oavsett vilken information eller vilket format ni använder. "Innan du presenterar säljagrumenten måste du känna till vad personen kan tjäna på affären genom att gå vidare", råder Gupta. "Om det blir befordran när affären avslutas måste du känna till hur du kan hjälpa till med att uppnå detta eller att nå framgång under samtalet med VD. "Att känna till vad som står på spel och vad som gynnar personen som du säljer till är viktigt i alla säljargument".

"Innan du presenterar säljagrumenten måste du känna till vad personen kan tjäna på affären genom att gå vidare". Courtney Gupta

3. Förstå kundens behov och anpassa lösningen

Det går inte att berätta rätt historia om du inte känner målgruppen. Köpare vill att säljare tar tid att skaffa sig en god uppfattning om deras företag och utmaningarna de står inför, men verkligheten motsvarar inte alltid förväntningarna. Många kunder tror inte att säljaren verkligen förstår deras problem (eller har ett sätt att lösa dem). Det inledande säljargumentet måste visa dina kunskaper om den potentiella kundens företag, bransch och unika utmaningar. De flesta typer av säljargument har utrymme för att undersöka den potentiella köparen i förväg och det är mycket viktigt att göra det. Bara 15 minuter efterforskning på Google News och LinkedIn är en hel på vägen till att skapa förtroende. Hisspresentationer är lite annorlunda eftersom du inte känner till i förväg vem du talar med. I ett sådant scenario är det bäst att berätta om målkunden. I stället för att presentera ert företag som en plattform för HR-program kan du till exempel säga: Vi hjälper företag i alla storlekar att ge sina anställda generösa förmåner. Använd sedan öppna frågor och lyssna aktivt för att föra samtalet mot den potentiella kundens specifika behov. "Ett bra säljargument relaterar åtgärden du vill att kunden eller den potentiella kunden tar till varför det är viktigt för dem eller deras företag", säger Gupta. "Du behöver något från dem, men vad tjänar de på att samarbeta med dig och ditt företag? Det måste finnas ett incitament på deras sida".

"Ett bra säljargument relaterar åtgärden du vill att kunden eller den potentiella kunden tar till varför det är viktigt för dem eller deras företag". Courtney Gupta

4. Inled säljargument i e-post med en kraftfull ämnesrad

Om du skickat säljargumentet i ett e-postmeddelande är ämnesraden "Det var en gång" som för in potentiella kunder i din säljberättelse. På många sätt är det hela säljargumentets mikrokosmos. En intressant ämnesrad talar till en potentiell kund på ett personligt plan och övertygar den om att ta tid att läsa meddelandet. Vi analyserade säljmeddelanden från 15 different SaaS-företag för att identifiera det effektivaste sättet att skriva kraftfulla ämnesrader. Det här kom vi fram till:

 • Var personlig genom att använda kontaktens namn och ordet "du". Allmänna ämnesrader är lätta att ignorera och hamnar snabbt i papperkorgen.
 • Väck den potentiella kundens intresse genom att skriva något meningsfullt. Inkludera iögonenfallande statistik, ett informativt (eller kontroversiellt) påstående eller ställ en fråga som visa dina kunskaper om deras bransch. Gör dina efterforskningar och rikta in dig på en personlig öm punkt.

Det krävs övning att skriva ämnesrader som är relevanta för potentiella kunder. A/B-testa e-postmeddelandena kontinuerligt för att se vad som fungerar och inte i dina meddelanden.

Fem exempel på säljmeddelanden som bevisligen engagerar kunderna

5. Bli kreativ

Gå längre än de vanliga säljargumenten eller kalla samtal. Det finns kreativa sätt att ta säljargumentet till nästa nivå. "Om e-post inte fungerade är gåvor en annan möjlighet", säger Gupta. "Gåvor visar varumärkets karaktär. De leder ofta till att potentiella kunder vill ha ett möte eftersom de kommer ihåg dig och relaterar det positiva minnet till ert varumärke. Även om det inte var första gången kommer de ihåg varma känslorna i framtiden.

"Om e-post inte fungerade är gåvor en annan möjlighet. "Gåvor visar varumärkets karaktär".Courtney Gupta

Gåvoförslag inkluderar:

 • Profilprodukter
 • Vattenflaskor
 • Trendig teknik, t ex högtalare
 • Godisaskar

6. Tänk på säljargumentets längd

Köpare bryr sig inte om er produkt eller tjänst. De bryr sig om sina problem. Om du hela tiden talar med köparen om dig själv eller företaget blir det svårt att övertyga dem om att du verkligen vill häjlpa dem att lösa deras problem. Gör säljargumenten kortfattade för att ge utrymme till lyssning och engagemang. Ett kort säljargument tvingar dig att förfina det och koncentrera dig på värdeförslaget. Det är mindre sannolikt att du talar om ovidkommande funktioner om du är låst till en kort längd. Det perfekta säljargumentet beror självklart på formatet, men det finns några riktlinjer som får dig att komma igång.

 • Begränsa e-post till 300 ord. En studie av kalla säljmeddelanden konstaterade att e-postmeddelanden med 1 400 till 1 500 tecken (omkring 300 ord) hade avsevärt större svarsfrekvens än e-post med 100 ord eller färre.
 • Begränsa kalla telefonsamtal till under åtta minuter. Chorus, en plattform för konversationsinformation, upptäckte att 7,5 minuter är den genomsnittliga längden på kalla samtal som konverterar till nästa steg.
 • Begränsa säljpresentationen till 18 minuter. Använd TED Talk-principen på säljpresentationerna. TED Talk-talare är begränsade till 18 minuters presentationer av en enkel och datagrundad orsak: Efter 18 minuter tappar du publiken på grund av informationsöverflöd. Uppmärksamheten minskar, engagemanget försvagas och det blir mycket svårare att få ett "ja".

Om dessa begränsningar verkar svåra kan problemet vara hur du förstår produktens värde. När du är säker på vilka fördelar ert erbjudande ger blir det mycket enklare att hålla säljargumentet kort och engagerande. Börja med att förfina positioneringsmeddelande.

Exempel på bra säljargument (och varför de fungerar)

Vi hittade tio anmärkningsvärda exempel för att inspirera dig att skapa ett vinnande säljargument. Exemplen täcker olika typer av säljargument men ger lärdomar som går att använda på alla potentiella kunder.

Säljargument, exempel nr. 1: Adam Goldsteins säljargument i två meningar

Kan du sammanfatta erbjudandet med två meningar? Det kan Adam Goldstein. VD:n och medgrundaren till resebyråsajten Hipmunk hade problem att få finansiering till det nystartade företaget. Han kontaktade United Airlines VD med följande säljargument på två meningar: Att starta ett säljargument VD:n svarade Goldstein direkt inom en kvart. Hipmunk fick över 55 miljoner USD från investerare. Slutsats: Du behöver en kort replik till de korta ögonblicken när tillfället kommer (t ex ett slumpartat möte på en flygplats eller en chansning på Twitter). Se det som din logline. I Hollywood är en logline en sammanfattning av en film med två meningar. Din egen logline måste innehålla svaren på följande frågor:

 • Vad handlar presentationen om?
 • Vad gör det nystartade företaget eller produkten/tjänsten?
 • Vad har du för idé?

Googles logline är helt enkelt: Google ordnar världens information och gör den allmänt åtkomlig. Den är kort och lätt att komma ihåg och förklarar vad Google gör och erbjuder. Försök att skapa en logline under 140 tecken som hjälper målgruppen att ta upp informationen och avgöra om de vill veta mer.

Säljargument, exempel nr. 2: G2Crowds hisspresentation

G2Crowd är en plattform som ger programanvändare möjlighet att dela sina omdömen om en produkt. Här är företagets hisspresentation:

G2Crowd är användarplattformen för personer att säga vad de verkligen tycker om program och inte vill veta vad analytiker eller personer som inte använder det eller referenser från era bästa kunder tycker”, börjar säljargumentet. "Du hör faktiskt direkt från användaren och interagerar med personer som verkligen använder produkten". Även om den är kortare än 20 sekunder förmedlar säljargumentet syftet med G2-plattformen och förklarar problemet de löser för programanvändare. Slutsats: Kortare är ofta bättre. Ett kortfattat säljargument tvingar dig att förklara produkten eller tjänster som en lekman och på ett sätt som snabbt skapar intresse. Ett kort och kvickt säljargument stannar hos en potentiell kund längre än ett svamlande säljargument som räknar upp alla produktfunktionerna. Försök att skapa en 20 till 30 sekunder lång hisspresentation som svarar på följande frågor:

 • Vad gör produkten eller tjänsten?
 • Vad utmärker produkten eller tjänsten?
 • Vad är produktens eller tjänstens syfte?

Skriv ned det du vill säga. Ta bort jargong och var specifik. Om ert företag till exempel "eliminerar behovet för försäkringsagenters att använda mycket papper" kan du i stället säga "vår e-underskriftsplattform minskar den enorma mängd papper som försäkringsagenter måste använda".

Säljargument, exempel nr. 3: Mark Cubans säljargument i telefon

I början av 2000-talet blev miljardären och investeraren Mark Cuban den nya ägaren av Dallas Mavericks. Laget hade svårt att vinna matcher vilket ledde till dålig biljettförsäljning. För att öka biljettförsäljningen ledde Cuban sitt säljteam genom att ringa till tidigare innehavare av säsongsbiljetter. "Det här är Mark Cuban, Dallas Mavericks nya ägare", brukade han säga. "Jag vet att du har sett en match och jag vill tala om för dig att vi gärna vill ha dig tillbaka". I början av samtalen fick Cuban höra olika invändningar, till exempel hur dåligt laget var. Som svar påminde han tidigare biljettinnehavare om deras egna erfarenheter av matcherna som barn, när det inte spelade roll om laget vann eller förlorade. Poängen var själva matchen. Arenan. Popcorn och hejaramsor och tiden med föräldrar, vänner, grannar, osv. Det är en unik händelse som bara kostar 8 USD per biljett och ger större värde än att gå på bio eller McDonald's. Hans tillvägagångssätt fungerade och biljettförsäljningen började öka. Cuban köpte Mavericks för 280 miljoner. Nu är laget värt 2,7 miljarder USD. Slutsats: Sälj fördelarna, inte funktionerna, till potentiella kunder under säljargument per telefon. Cuban marknadsförde inte bra säten, talangfulla spelare och goda popcorn. I stället marknadsförde han en speciell familjeupplevelse, något som han och teamet visste att tidigare innehavare av säsongsbiljetter uppskattade. Inkludera specifika fördelar som köparen får tack vare er produkt eller tjänst när du skapar ett skript för säljargument i telefon. Ni är kanske ett B2B-företag som erbjuder säljutbildning. I stället för en lista med kurserna ni erbjuder är det bättre att förklara hur er utbildning hjälper säljare att känna sig säkrare med kalla samtal och e-post och ökar deras vinstfrekvens. Ge heller inte intrycket att er produkt eller tjänst är perfekt. Cuban medgav att han inte visste om laget skulle spela bra eller inte. Människor är mer benägna att lita på dig om du är ärlig med det dåliga. Enligt Northwestern Universitys Medill Spiegel Research Center ger ett betyg på 4,5 fler kunder än 5 när personer tittar på produktbetyg. Var ärlig med vad produkten eller tjänsten saknar, men förklara hur ni skiljer er från konkurrenterna och hur ni ändå kan lösa den potentiella kundens problem.

Säljargument, exempel nr. 4: Ryan Robinsons säljargument i e-post

Ryan Robinson, konsult inom innehållsmarknadsföring, kontaktar ofta företag för att erbjuda sina tjänster. Innan han överhuvudtaget presenterar sitt säljargument hittar han något av värde att ge den potentiella kunden, såsom en delning på Twitter. Han inkluderar sedan vad han gjorde i säljargumentet till mottagaren. Följande e-postmeddelande gav till slut Robinson ett arvode på 10 000 USD: Slutsats: "Dina e-postmeddelanden måste visa värdet direkt", säger Robinson. Information om sig själv och sina tjänster kommer inte förrän i det tredje stycket. Endast då öppnar han dörren och ger ett mer detaljerat säljargument och ber om ett samtal. Oren Klaff, författare av Flip the Script: Få människor att tro att din idé är deras idé, lägger till den här tankegången: "Tala aldrig om för köparen vad du vill att den gör, pressa aldrig fram ett ja. Du låter dem tala om vad de vill köpa". Säljargumentet i e-postmeddelande måste sticka ut från bruset i den potentiella kundens inkorg. Skicka en guide eller en resurs som hjälper den potentiella kunden att klara en utmaning. Du ser till exempel på den potentiella kundens webbplats att de anställer ett virtuellt team. Eftersom du arbetar för ett personalföretag skickar du en e-bok om att anställa virtuell personal till den potentiella kunden innan du framför säljargumentet.

Säljargument, exempel nr. 5: Anpassade säljargument i sociala media på LinkedIn eller Twitter

Lägg in personuppgifter från profilerna på sociala media för experterna och influerarna i er bransch i kontaktmeddelandet när du skickar kalla säljargument för era produkter eller tjänster till dem. Lägg några minuter på att kolla deras konton på LinkedIn eller Twitter och använd informationen du hittar till er fördel. Du vill förstås inte framstå som obehaglig så undvik att djupdyka i deras offentliga profil. Du bör definitivt inte hänvisa till något för 150 veckor sedan som de troligen redan har glömt. Nämn i stället information som antingen är lättillgänglig efter en snabb skumläsning eller ett intressant inlägg. Visa beslutsfattarna att du bryr dig tillräckligt mycket för att lägga tid på att lära känna dem lite innan du kontaktar. Visa dem att du även värderar deras tid genom att hålla meddelandet kort.

Bildkälla: Highspot
Slutsats: Anpassa säljargumentet genom att titta på den potentiella kundens konton på LinkedIn eller Twitter. Använd 10 till 20 minuter att hitta värdefull information om köparen innan du kontaktar den. Inled med ett socialt samtalsämne, såsom ett gemensamt intresse eller en upplevelse ni delar, för att skapa en relation och visa att du har förberett dig. Koppla sedan ert erbjudande till den potentiella kundens behov. Du bör skicka flera meddelanden för att skapa förtroende innan du ber om ett möte.

Säljargument, exempel nr. 6: Scrub Daddys säljpresentation

Säljargument i en presentation är vanligen mer detaljerade än de andra vi har nämnt. Aaron Krauses säljpresentation i säsong 4 av Shark Tank är värd att ti8tta på igen:

Den leende tvättsvampen fick 200 000 USD från Shark-investeraren Lori Greiner och har sålt för över 50 miljoner. Slutsats: Ta med iögonenfallande bilder och demonstrationer i säljpresentationen. I exemplet ovan är inte bara Scrub Daddys logotyp klart synlig, utan Krause visar även en demonstration som visar hur Scrub Daddy klarar svåra fläckar. Krause ger hajarna en inblick i hur produkten löser att vanligt hushållsproblem. Den här metoden följer det beprövade talesättet "visa, säg inget". Skapa en bild av hur kundens liv ser ut om de köper det du säljer i din egen presentation. Tabeller, diagram och foton kan göra säljargumentet ännu intressantare för den potentiella kunden.

Se våra 13 tips för en perfekt säljpresentation värdig Shark Tank.

Säljargument, exempel nr. 7: MailboxValidators uppföljning

Ett uppföljande säljargument kan vara ett telefonsamtal, e-post eller ett meddelande i sociala media. En teammedlem hos MailboxValidator skickade det här uppföljande säljargumentet efter ett möte med en potentiell kund under ett evenemang. E-postmeddelandet lyfter fram var de träffadds och hänsvisar till deras samtal. Avsändaren Janet nämner först i tredje stycket Jims problem och hur hon kan hjälpa till. Sedan ber hon direkt om ett möte. Slutsats: Kom ihåg att säljargumentets poäng är att få den potentiella kunden till nästa steg (dvs. ett ny konversation eller ett möte). Janet lägger in en tydlig uppmaning till handling i slutet av säljargumentet: ett telefonsamtal. Hon föreslår en tidpunkt och skickar över bollen till Jim. Föreslå bestämda dagar och tider för ett samtal i dina uppföljningsmeddelanden, särskilt om du redan har skapat förtroende hos mottagaren. Säg inte bara "vill du ha ett möte?" Uppmana mottagaren att handla.

Säljargument, exempel nr. 8: Party on Demands okonventionella investeringsargument

Om du inte visar entusiasm för er produkt eller tjänst, hur kan du då vänta dig att någon annan är det? Willie G saknade verkligen inte entusiasm när han presenterade säljargument för Startupfest. I ett rum fullt av personer med säljargument för tekniska lösningar talade Willie om en unik festupplevelse. Han intog scenen med sin otroligt starka personlighet och använde den och varje ögonblick till sin fördel.

Alla har kanske inte samma karisma, men Willie G:s säljargument handlade inte nödvändigtvis om honom. Hans säljargument fungerade för att han var energetisk, rolig och glad, allt som en fest ska vara. Ha gjorde något annorlunda och gjorde intryck. Slutsats: En djärv och okonventionell framtoning kan vara lämplig om det passar din personlighet och varumärkets. Men innan du börjar bryta mot säljargumentens regler måste du först kunna dem bättre än alla andra och känna till produkten och tjänsten utan och innan. Tänk även på att den här taktiken inte passar alla produkter och tjänster. Säkerställ att du har utvecklat åtminstone ett par allmänna varumärkesriktlinjer och att säljargumentets ton passar varumärkets röst. Du måste göra efterforskningar och vara säker på att en stor uppvisning är det bästa sättet att få rätt sorts uppmärksamhet för det du erbjuder.

Säljargument, exempel nr. 9: Brightwheels säljargument med en personlig öm punkt

Här kommer ytterligare en framgångssaga från Shark Tank. I början av det här säljargumentet visar Brightwells grundare och VD Dave Vasen att han har gjort sitt jobb genom att konstatera att alla Shark-investerarna är föräldrar. Han trycker sedan på en personlig öm punkt hos föräldrar med bebisar och förskolebarn.

Vasens säljargument lyfter fram en öm punkt som alla föräldrar eller vårdnadshavare känner: Att inte veta vad dera barn gör på daghemmet eller i förskolan varje dag. Och med 1,62 miljoner förskolebarn bara i USA är det en massa att inte veta. Han relaterar till målgruppen genom en delad erfarenhet som också ligger mycket varmt om hjärtat. Han använder även sig själv och sin dotter som fallstudie och ger starka bevis för att lösningen fungerar. Det här talar inte bara till investerarnas känslor utan visar även att Vasen verkligen tror på sin produkt, så mycket att han fick in Brightwheel i 2 500 skolor i landet. Brightwheel fick slutligen 600 000 USD från Mark Cuban och Chris Sacca. Sedan dess har företaget genomgått flera investeringsrundor och är nu värderat till 600 miljoner USD. Slutsats: Ett bra sätt att lyckas är att känna igen de ömma punkterna många upplever och utveckla en lösning. Fokusera på de känslomässiga fördelarna i verkliga livet som produkten ger i stället för att gå in djupt i produktens tekniska egenskaper.

Säljargument, exempel nr. 10: Formcrafts snabba säljargument

Matt Macnamara på arkitektbyrån Formcraft visar att det ibland inte tar mer än 60 sekunder att få den potentiella kundens uppmärksamhet. I det här enkla säljargumentet på en minut förklarar han exakt vad företaget kan göra för företag som hyr lokaler i Philadelphia och ger till och med tid för lyssnaren att dagdrömma och det perfekta kontorsutymmet.

Även om den här videon förklarar hur han presenterar säljargument för potentiella kunder är den även ett säljargument i sig. Macnamara tar inte ens upp material- eller lönekostnader, ritningar eller information om sitt företag. Vad han gör är att ge målgruppen möjlighet att visualisera hur en bättre arbetsplats kan se ut. Han fokuserar på fördelarna Formcraft tillhandahåller snarare än på själva företaget. Han höjer spänningen genom att placera en timer nere till höger i videon för att bevisa för tittaren att han kan framföra ett engagerande säljargument på endast en minut. Han lägger även in en uppmaning till handling och säger att han kan hjälpa andra att skapa ett enminuts säljargument, vilket vidgar målgruppen ännu mer. Slutsats: Öva på att ta fram det viktigaste i företagets produkt eller tjänst och ta tiden för att kolla dig själv. Kom ihåg att fokusera på målgruppens slutmål. Framhäv fördelarna de får inte detaljerna om hur de uppnår det. Du ska inte slösa tid på att förklara processerna bakom det du erbjuder.

Mallar för säljargument

Känner du dig inspirerad nu? Dags att använda magin. Kom igång med dessa e-postmallar från Zendesks egna säljexperter.

Sju mallar för kalla e-postmeddelanden som får svarsfrekvensen att öka

Det svåraste är att få det första svaret på din e-post, särskilt när du skriver utan förvarning. Dessa e-postmallar hjälper dig att anpassa ditt eget kalla säljargument till situationen.

Tolv e-postmallar för varje steg i försäljningspipelinen

Det är frestande att tro att säljargumentet är den enda ingången i affärscykeln. Sanningen är dock att du argumenterar för produkten eller tjänsten till du avslutar affären. Den här samlingen e-postmallar hjälper dig att skapa och utveckla säljargumentet för varje steg i cykeln, från första kontakt till avslut.

Tio uppföljningsmeddelanden som ökar försäljningen

Du satte hisspresentationen, det kalla samtalet och säljpresentationen, men det som händer härnäst avgör utgången. Lägg inte all energi på säljargumentet och sedan bara skicka en urvattnad uppföljning. Använd anpassade resurser (såsom säljvideor) och personliga kontakter för att lägga till värde. Dessa mallar gör det möjligt att skapa uppföljningsmeddelanden som håller i gång konversaitonen.

Den fullständiga guiden till säljmeddelanden (grundat på det som verkligen fungerar)

Använd dessa exempel på säljargument för att skapa dina egna

Målet med ett säljargument är att presentera produkten eller tjänsten på ett sätt som gör att målgruppen vill veta mer. Lägg in tillvägagångssätt från exemplen ovan i era egna säljargument. Oavsett tillfälle är du förberedd med ett lockande meddelande för varje säljargument. Önskar du att du kunde lägga mer på att undersöka dina leads och skriva det perfekta säljargumentet? Läs om hur Zendesk Sell hjälper dig att minska det tomma arbetet och göra något som har betydelse.

Massor av e-postmallar för säljare

Vi har tagit fram 24 e-postmallar som täcker in varje steg av försäljningspipelinen, från kundutveckling till avslut.

Massor av e-postmallar för säljare

Vi har tagit fram 24 e-postmallar som täcker in varje steg av försäljningspipelinen, från kundutveckling till avslut.

Se kostnadsfria mallar nu