Hoppa till huvudinnehåll

Best practice 26 min läsning

10 exempel på säljargument som fungerar (+ tips på hur du skriver egna)

Formulera övertygade säljargument för att packa pipelinen med leads av hög kvalitet.

Av Court Bishop, Upphovsman

Senast uppdaterad 2022-07-14

Vanligtvis definieras säljargument som: Ett sätt att tala för att övertyga dig om att köpa något. Men saken är den: Människor gillar inte säljsnack. Våra hjärnor är skapade att moststå försäljningsbudskap. Ett säljargument får inte handla om att övertyga en potentiell kund att göra ett köp. Använd i stället säljargument till att övertyga den potentiella kunden att ta nästa steg i säljprocessen. Läs vidare för att utforska:

Vad är säljargument?

Ett säljargument är ett meddelande eller skript utformat att leda målgruppen till en viss handling, såsom att avtala ett möte eller demonstration. Det kan vara formellt eller informellt, i tal eller skrift. Oavsett formatet är det viktigt att utforma det korrekt. Säljargumentet anger tonen för hela kundrelationen. Ett bra säljargument är kortfattat och ger den potentiella kunden värde. Använd det till att starta ett samtal, inte till att sälja. Termen omfattar många olika typer av argument:

 • Säljargument med en rad

 • Hisspresentation

 • Säljargument i telefon

 • Säljargument i e-post

 • Säljargument i sociala media

 • Säljargument i presentation

 • Säljargument för uppföljning

 • Säljargument för investering

 • Säljargument med öm punkt

 • En minuts säljargument

Det går att använda en kombination av säljargument för samma potentiella kund. Det går till exempel att göra en hisspresentation på en konferens och skicka ett e-postmeddelande till en potentiell kund innan du slutligen ger en omfattande presentation.

Säljargumentstruktur i fem steg

Oavsett situationen fungerar följande ramverk för alla säljargument:

 1. Problem


  Inled med utmaningen målgrupper står inför och underbygg dina påståenden med data. Anta att du arbetar på en försäkringsplattform. Du kan dela statistik som t ex "Insurtech har ökat 45 procent under de fem senaste åren och påverkar hur mindre försäkringsbolag gör affärer".
 2. Lösning


  Ange vad köparen måste göra för att klara utmaningen.
 3. Värdeförslag


  Förklara hur er produkt eller tjänst hjälper den potentiella kunden att lösa sitt problem och uppfylla målen. Nämn specifika fördelar, inte bara funktioner.
 4. Sociala bevis


  Använd sociala bevis genom att tillhandahålla rekommendationer, referenser och kundberättelser som visar hur er produkt eller tjänst har hjälpt liknande företag.
 5. Engagerande fråga och uppmaning


  Fortsätt samtalet genom att ställa en öppen fråga. För sedan den potentiella kunden till nästa steg genom en tydlig uppmaning till handling (CTA), såsom "Hör av dig om ni är intresserade så pratar vi vidare på telefon senare i veckan". Se inte dessa steg som en checklista, utan som ett utkast till berättelsen du ger dina potentiella kunder. Använd det här ramverket till att göra säljargumenten till en övertygande och genuin berättelse.

Hur skriver du ett säljargument?

Det sägs att timing är allt. Det stämmer särskilt när du presenterar produkter eller tjänster för någon. Förutom att välja rätt tidpunkt måste du även välja målgruppen med omsorg. De potentiella kunderna anger tonen för ditt säljargument och du måste anpassa meddelandet för att skapa samförstånd och kontakt med dem. Ett effektivt sätt att få deras uppmärksamhet? Berätta en historia. Även om vår hjärna motstår försäljning är den mottaglig för berättelser. Oavsett om du kommunicerar med potentiella kunder personligen, per e-post, telefon eller i sociala media, måste du grunda säljargumentet på en övertygande berättelse för hålla dem intresserade.

1. Kontakta vid rätt tidpunkt och kontakta rätt person

Ett framgångsrikt säljargument handlar om timing enligt Courtney Gupta, specialist inom samhällsengagemang och tidigare ansvarig för små och medelstora företags konton på Zendesk. "Du kan ha fantastiska säljargument men framgången beror till slut på timing", säger Gupta. "Ibland vill potentiella kunder gärna prata men vill inte byta leverantörer eller är mitt i ett annat avtal. Lägg märke till om de föreslår en bättre tidpunkt för kontakt".

"Du kan ha fantastiska säljargument men framgången beror till slut på timing", Coutney Gupta, specialist inom samhällsengagemang på Zendesk

Gupta betonar även betydelsen av att kontakta rätt person. "En del säljare startar till exempel hos chefer på lägre nivå eftersom det verkar vara en enkel väg in, men de har inte alltid befogeneht att göra inköp", säger hon. "Målet måste vara den (vanligen vice VD eller högre) som undertecknar avtalet".

2. Gör den potentiella kunden till berättelsens huvudperson

Nästa steg är att rama in säljargumentet med en engagerande berättelse. I den här berättelsen är den potentiella kunden hjälten. Den har ett problem som måste lösas. Er produkt är medhjälparen som hjälper dem. Ditt jobb som säljare är att skapa kontakt mellan produkten och den potentiella kundens lyckliga slut. Använd värdeförslaget, referenser och data som stöd för berättelsen. Var kreativ. Troops, en plattform för intäktskommunikation, skapade fysiska kort för att möjliggöra historieberättande inom försäljning och hjälpa säljare att snabbt hitta rätt berättelse. Andra företag skriver detaljerade sammandrag för olika säljroller för att bekanta säljare med olika berättelser. Säkerställ att säljargumentet alltid fokuserar på ett utfall oavsett vilken information eller vilket format ni använder. "Innan du presenterar säljagrumenten måste du känna till vad personen kan tjäna på affären genom att gå vidare", råder Gupta. "Om det blir befordran när affären avslutas måste du känna till hur du kan hjälpa till med att uppnå detta eller att nå framgång under samtalet med VD. "Att känna till vad som står på spel och vad som gynnar personen som du säljer till är viktigt i alla säljargument".

"Innan du presenterar säljagrumenten måste du känna till vad personen kan tjäna på affären genom att gå vidare". Courtney Gupta

3. Förstå kundens behov och anpassa lösningen

Det går inte att berätta rätt historia om du inte känner målgruppen. Köpare vill att säljare tar tid att skaffa sig en god uppfattning om deras företag och utmaningarna de står inför, men verkligheten motsvarar inte alltid förväntningarna. Många kunder tror inte att säljaren verkligen förstår deras problem (eller har ett sätt att lösa dem). Det inledande säljargumentet måste visa dina kunskaper om den potentiella kundens företag, bransch och unika utmaningar. De flesta typer av säljargument har utrymme för att undersöka den potentiella köparen i förväg och det är mycket viktigt att göra det. Bara 15 minuter efterforskning på Google News och LinkedIn är en hel på vägen till att skapa förtroende. Hisspresentationer är lite annorlunda eftersom du inte känner till i förväg vem du talar med. I ett sådant scenario är det bäst att berätta om målkunden. I stället för att presentera ert företag som en plattform för HR-program kan du till exempel säga: Vi hjälper företag i alla storlekar att ge sina anställda generösa förmåner. Använd sedan öppna frågor och lyssna aktivt för att föra samtalet mot den potentiella kundens specifika behov. "Ett bra säljargument relaterar åtgärden du vill att kunden eller den potentiella kunden tar till varför det är viktigt för dem eller deras företag", säger Gupta. "Du behöver något från dem, men vad tjänar de på att samarbeta med dig och ditt företag? Det måste finnas ett incitament på deras sida".

"Ett bra säljargument relaterar åtgärden du vill att kunden eller den potentiella kunden tar till varför det är viktigt för dem eller deras företag". Courtney Gupta

4. Inled säljargument i e-post med en kraftfull ämnesrad

Om du skickat säljargumentet i ett e-postmeddelande är ämnesraden "Det var en gång" som för in potentiella kunder i din säljberättelse. På många sätt är det hela säljargumentets mikrokosmos. En intressant ämnesrad talar till en potentiell kund på ett personligt plan och övertygar den om att ta tid att läsa meddelandet. Vi analyserade säljmeddelanden från 15 different SaaS-företag för att identifiera det effektivaste sättet att skriva kraftfulla ämnesrader. Det här kom vi fram till:

 • Var personlig genom att använda kontaktens namn och ordet "du". Allmänna ämnesrader är lätta att ignorera och hamnar snabbt i papperkorgen.
 • Väck den potentiella kundens intresse genom att skriva något meningsfullt. Inkludera iögonenfallande statistik, ett informativt (eller kontroversiellt) påstående eller ställ en fråga som visa dina kunskaper om deras bransch. Gör dina efterforskningar och rikta in dig på en personlig öm punkt.

Det krävs övning att skriva ämnesrader som är relevanta för potentiella kunder. A/B-testa e-postmeddelandena kontinuerligt för att se vad som fungerar och inte i dina meddelanden.

Fem exempel på säljmeddelanden som bevisligen engagerar kunderna

5. Bli kreativ

Gå längre än de vanliga säljargumenten eller kalla samtal. Det finns kreativa sätt att ta säljargumentet till nästa nivå. "Om e-post inte fungerade är gåvor en annan möjlighet", säger Gupta. "Gåvor visar varumärkets karaktär. De leder ofta till att potentiella kunder vill ha ett möte eftersom de kommer ihåg dig och relaterar det positiva minnet till ert varumärke. Även om det inte var första gången kommer de ihåg varma känslorna i framtiden.

"Om e-post inte fungerade är gåvor en annan möjlighet. "Gåvor visar varumärkets karaktär".Courtney Gupta

Gåvoförslag inkluderar:

 • Profilprodukter

 • Vattenflaskor

 • Trendig teknik, t ex högtalare

 • Godisaskar

6. Tänk på säljargumentets längd

Köpare bryr sig inte om er produkt eller tjänst. De bryr sig om sina problem. Om du hela tiden talar med köparen om dig själv eller företaget blir det svårt att övertyga dem om att du verkligen vill häjlpa dem att lösa deras problem. Gör säljargumenten kortfattade för att ge utrymme till lyssning och engagemang. Ett kort säljargument tvingar dig att förfina det och koncentrera dig på värdeförslaget. Det är mindre sannolikt att du talar om ovidkommande funktioner om du är låst till en kort längd. Det perfekta säljargumentet beror självklart på formatet, men det finns några riktlinjer som får dig att komma igång.

 • Begränsa e-post till 300 ord. En studie av kalla säljmeddelanden konstaterade att e-postmeddelanden med 1 400 till 1 500 tecken (omkring 300 ord) hade avsevärt större svarsfrekvens än e-post med 100 ord eller färre.
 • Begränsa kalla telefonsamtal till under åtta minuter. Chorus, en plattform för konversationsinformation, upptäckte att 7,5 minuter är den genomsnittliga längden på kalla samtal som konverterar till nästa steg.
 • Begränsa säljpresentationen till 18 minuter. Använd TED Talk-principen på säljpresentationerna. TED Talk-talare är begränsade till 18 minuters presentationer av en enkel och datagrundad orsak: Efter 18 minuter tappar du publiken på grund av informationsöverflöd. Uppmärksamheten minskar, engagemanget försvagas och det blir mycket svårare att få ett "ja".

Om dessa begränsningar verkar svåra kan problemet vara hur du förstår produktens värde. När du är säker på vilka fördelar ert erbjudande ger blir det mycket enklare att hålla säljargumentet kort och engagerande. Börja med att förfina positioneringsmeddelande.

Exempel på bra säljargument (och varför de fungerar)

Vi hittade tio anmärkningsvärda exempel för att inspirera dig att skapa ett vinnande säljargument. Exemplen täcker olika typer av säljargument men ger lärdomar som går att använda på alla potentiella kunder.

Mallar för säljargument

Känner du dig inspirerad nu? Dags att använda magin. Kom igång med dessa e-postmallar från Zendesks egna säljexperter.

Sju mallar för kalla e-postmeddelanden som får svarsfrekvensen att öka

Det svåraste är att få det första svaret på din e-post, särskilt när du skriver utan förvarning. Dessa e-postmallar hjälper dig att anpassa ditt eget kalla säljargument till situationen.

Tolv e-postmallar för varje steg i försäljningspipelinen

Det är frestande att tro att säljargumentet är den enda ingången i affärscykeln. Sanningen är dock att du argumenterar för produkten eller tjänsten till du avslutar affären. Den här samlingen e-postmallar hjälper dig att skapa och utveckla säljargumentet för varje steg i cykeln, från första kontakt till avslut.

Tio uppföljningsmeddelanden som ökar försäljningen

Du satte hisspresentationen, det kalla samtalet och säljpresentationen, men det som händer härnäst avgör utgången. Lägg inte all energi på säljargumentet och sedan bara skicka en urvattnad uppföljning. Använd anpassade resurser (såsom säljvideor) och personliga kontakter för att lägga till värde. Dessa mallar gör det möjligt att skapa uppföljningsmeddelanden som håller i gång konversaitonen.

Den fullständiga guiden till säljmeddelanden (grundat på det som verkligen fungerar)

Använd dessa exempel på säljargument för att skapa dina egna

Målet med ett säljargument är att presentera produkten eller tjänsten på ett sätt som gör att målgruppen vill veta mer. Lägg in tillvägagångssätt från exemplen ovan i era egna säljargument. Oavsett tillfälle är du förberedd med ett lockande meddelande för varje säljargument. Önskar du att du kunde lägga mer på att undersöka dina leads och skriva det perfekta säljargumentet? Läs om hur Zendesk Sell hjälper dig att minska det tomma arbetet och göra något som har betydelse.

Relaterade berättelser

Best practice
5 min läsning

Kan Zendesk användas som CRM?

Vill du veta mer om CRM och om Zendesk kan användas som ett CRM? Customer Relationship…

Best practice
23 min läsning

Skripter för kalla samtal: 14 exempel, mallar och tips

Skript för kallt samtal kan hjälpa dig att få fler leads och nå dina försäljningsmål. Få tips om hur du skriver effektiva manus och börja skapa dina egna med våra gratis mallar som faktiskt fungerar.

Best practice
9 min läsning

100+ slagkraftiga försäljningsslogans och taglines som kunderna kommer att älska.

Minnesvärda försäljningsslogans och taglines är marknadsföringens öronmaskar. Lär dig vad som kännetecknar en bra annons och hur du kan utnyttja dess kraft för att öka försäljningen.