Best practice | 25 min read

10 eksempler på et salgspitch, der virker (+ tips til at skrive jeres egen)

Skriv en engagerende salgspitch, der giver de bedste leads i jeres pipeline.

Af Court Bishop, Tekstforfatter

Senest opdateret 14. Juli 2022

En salgspitch defineres traditionelt set som “en tale eller måde at tale på med det formål at overtale nogen til at købe noget”. Men overvej lige det her: Ingen bryder sig om at blive prakket noget på – vores hjerner er gearede til at afvise salgsbudskaber. En salgspitch bør ikke handle om at overbevise en potentiel kunde om at de skal købe. I stedet bør man bruge en salgspitch til at overtale den potentielle kunde til at gå skridtet videre i salgsprocessen. Læs og udforsk mere:

Hvad er en salgspitch?

En salgs pitch er et budskab eller en tale, der er skrevet til at få modtagerne til at foretage en bestemt handling såsom at lave en aftale eller se en demo. Den kan være formel eller uformel, skriftlig eller mundtligt overleveret. Uanset formatet er det vigtigt at gøre det rigtigt – salgspitchen er fundamentet for relationen til kunden. En god salgspitch er kortfattet og skaber værdi for den potentielle kunde. Brug den til at starte en samtale, ikke til at sælge. Begrebet omfatter mange forskellige typer pitches:

 • One-liner
 • Elevatortale
 • Telefonpitch
 • E-mailpitch
 • Pitch på sociale medier
 • Præsentationspitch
 • Opfølgningspitch
 • Investorpitch
 • Pain point-pitch
 • Salgspitch på 1 minut

I kan godt bruge en kombination af disse pitches til den samme potentielle kunde. For eksempel kan man holde en elevatortale til en konference, som man følger op på med en e-mailpitch, før man binder sløjfen med en mere grundig præsentationspitch for den potentielle kunde.

Salgspitchen i 5 trin

Uanset situationen kan følgende struktur bruges i enhver pitch:

 1. Problem

  Begynd med den udfordring som modtageren har lige nu, og brug data til at underbygge dine påstande. Lad os sige, at du arbejder i forsikringsbranchen. Så kan du måske finde på at sige sådan her: “Insurtech er vokset 45 procent over de seneste fem år, og det påvirker måden, små forsikringsbureauer driver forretning på.”

 2. Løsning

  Beskriv i detaljer, hvad der skal ske for at jeres køber kan klare udfordringen.

 3. Værdiudsagn

  Forklar, hvordan jeres produkt eller service kan hjælpe kunden med at løse deres problem og nå deres mål. Del specifikke fordele, ikke kun funktioner.

 4. Social proof

  Brug social proof ved hjælp af kundeudtalelser, referencer og kundehistorier, der viser, at jeres produkt eller service har hjulpet lignende virksomheder med at få succes.

 5. Engagerende spørgsmål og CTA

  Fortsæt samtalen ved at stille et åbent spørgsmål. Og led så kunden videre til næste trin med en klar og tydelig "call to action" (CTA) som f.eks.: “Lad mig vide, hvis I er interesseret, så tales vi ved i telefonen senere på ugen”. Tænk ikke på disse trin som en tjekliste – betragt dem hellere som rammen for den historie, I fortæller jeres potentielle kunder. Brug denne struktur til at gøre jeres pitch til en overbevisende, autentisk fortælling.

Hvordan skriver man en salgspitch?

Det siges, at alt handler om timing. Det gælder i høj grad også, når man pitcher sine produkter eller services til nogen. Udover at sørge for at timingen er rigtig, skal I også vælge jeres målgruppe med omhu. Jeres potentielle kunder er afgørende for jeres pitch, fordi I skal tilpasse jeres budskab for at kunne etablere og skabe en relation til dem. En effektiv måde at fange deres opmærksomhed på? Fortæl en historie. Selvom vores hjerner gerne vil modstå salg, er de temmelig modtagelige over for historier. Uanset om I kommunikerer med potentielle kunder personligt, via e-mail, telefon eller på de sociale medier, er det vigtigt at have en grundlæggende fortælling, der fastholder deres interesse.

1. Ræk ud på det rigtige tidspunkt med den rette person.

En succesfuld salgspitch handler om timing i følge Courtney Gupta, Community Engagement Specialist og tidligere SMV-konsulent hos Zendesk. “Man kan have en fantastisk salgspitch, men om den virker handler mest af alt om timing,” siger Gupta. “Nogle gange vil de potentielle kunder gerne snakke, selvom de er ikke på udkig efter en ny leverandør. Eller også er de midt i en anden forhandling. Læg mærke til, hvis de foreslår et bedre tidspunkt at række ud på”.

“Man kan have en fantastisk salgspitch, men om den virker handler mest af alt om timing”.Courtney Gupta, Zendesk Community Engagement Specialist

Gupta understreger også vigtigheden af at holde forbindelsen til den rette person ved lige. “Nogle sælgere starter for eksempel med ledere på de laveste niveauer, fordi det måske virker som en lettere vej ind. Men de har ikke altid beslutningsevnen,” siger hun. “Den person, der underskriver aftalen (typisk en VP eller højere) bør være jeres mål”.

2. Gør den potentielle kunde til helten i jeres historie

Næste trin er at opbygge en engagerende fortælling i jeres pitch. I denne historie er den potentielle kunde helten – de har et problem, de gerne vil have løst. Produktet er den tro følgesvend, der hjælper dem med at gøre det. Din opgave som sælger er at skabe forbindelse mellem dit produkt og den lykkelige slutning på kundens historie. Brug værdiudsagn, kundeudtalelser og data til at understøtte historien. Vær kreativ – Troops (en kommunikationsplatform) udarbejdede fysiske kort til at aktivere storytelling i salget og hjælpe salgsrepræsentanterne med hurtigt at finde den rette fortælling. Andre virksomheder skriver udførlige briefinger til forskellige sælgertyper for at give dem forskellige måder at gå til historien på. Uanset hvilken information man bruger, skal man altid sørge for at ens pitch fokuserer på et resultat. “Før du præsenterer din pitch, så undersøg, hvad personen fremadrettet kan få ud af at indgå aftalen,” forklarer Gupta. “Hvis de kan blive forfremmet efter det her, så se på, hvordan du kan hjælpe dem med at opnå det, eller klæd dem på til at tale med deres CEO. Det afgørende for enhver salgspitch er at finde ud af, hvad der er på spil og hvilke fordele, der er i det for den person, du skal tale med”.

“Før du præsenterer din pitch, så undersøg, hvad personen fremadrettet kan få ud af at indgå aftalen”.Courtney Gupta

3. Forstå kundens behov, og tilpas løsningen derefter

Man kan ikke fortælle den rette historie, hvis ikke man kender sit publikum. Købere forventer, at salgsrepræsentanter bruger tid på at sætte sig ind i deres forretning og de udfordringer, de har – men virkeligheden lever ikke altid op til forventningerne. Mange kunder mener ikke, at salgsrepræsentanterne virkelig forstår deres udfordringer (eller at de kan løse dem). Din første salgspitch bør derfor demonstrere din viden om kundens forretning, branche og deres unikke udfordringer. De fleste salgspitches gør det muligt at bruge lidt tid på indledningsvist at undersøge den potentielle kunde, og det er helt afgørende at gøre det. Selv 15 minutters research på Google News og LinkedIn kan give en god forståelse af kunden. Elevatortaler er en smule anderledes, fordi man typisk ikke ved på forhånd, hvem man skal tale med. I dette tilfælde kan man fortælle slutkundens historie. Men i stedet for at præsentere jeres virksomhed som eksempelvis en softwareplatform til HR, kan man sige: “Vi hjælper virksomheder af alle størrelser med at give deres medarbejdere rundhåndede fordele af høj kvalitet”. Brug dernæst åbne spørgsmål og aktiv lytning til at dreje samtalen over på kundens specifikke behov. “En god salgspitch leder den handling, du ønsker at kunden skal tage, tilbage til hvorfor det er vigtigt for dem og deres virksomhed,” siger Gupta. “Du har brug for noget fra dem, men hvad kan de vinde ved at samarbejde med dig og din forretning? Der skal være et incitament fra deres side”.

“En god salgspitch leder den handling, du ønsker at kunden skal tage, tilbage til hvorfor det er vigtigt for dem og deres virksomhed”.Courtney Gupta

4. Start dine e-mailpitches med en sublim emnelinje

Hvis du sender din pitch via e-mail, fungerer din emnelinje som dit "Der var engang". Det er den, der præsenterer din salgshistorie til din potentielle kunde. Den er på mange måder essensen af hele din salgspitch. En spændende emnelinje taler til potentielle kunder på et personligt plan og overtaler dem til at tage sig tid til at læse den. Vi har analyseret salgsemails fra 15 forskellige SaaS-virksomheder for at finde de mest effektive taktikker til at skrive en stærk emnelinje. Her er, hvad vi fandt ud af:

 • Gør det personligt ved at bruge kontaktpersonens navn og ordet “dig.” Generiske emnelinjer er lette at ignorere og ender hurtigt i papirkurven.
 • Fang kundens interesse ved at skrive noget meningsfuldt. Inkludér en iøjnefaldende statistik, fremsæt et informativt (eller kontroversielt) udsagn, eller stil et spørgsmål, der demonstrerer din viden om deres branche. Lav din research, og gå efter et personligt pain-punkt.

At skrive emnelinjer, der er relevante for dine kunder, kræver øvelse. Sørg for hele tiden at A/B-teste dine e-mails for at se, hvad der virker og ikke virker i dine tekster.

5 eksempler på salgsemails, der beviseligt engagerer kunderne

5. Vær kreativ

Tag den skridtet videre fra den almindelige e-mailpitch eller kanvassalg – der er mange kreative måder at tage din pitch til det næste niveau. “Hvis dine e-mails ikke virker, kan gaver være en anden indgang,” siger Gupta. "Gaver viser jeres brands karakter. De giver typisk kunderne lyst til at sige ja til et møde, fordi de kan huske dig og kobler det positive indtryk til jeres brand. Selv hvis timingen ikke var rigtig første gang, vil det gode indtryk hænge ved i fremtiden”.

"Hvis dine e-mails ikke virker, kan gaver være en anden indgang. Gaver viser jeres brands karakter”.Courtney Gupta

Her er et par gaveidéer:

 • Firmagaver
 • Vandflasker
 • Trendy teknologi som for eksempel højttalere
 • Goodiebags

6. Hav pitchens længde for øje

Købere er ligeglade med jeres produkt eller service – de tænker kun på deres egne udfordringer. Hvis du bruger al din tid med kunden på at tale om dig selv og din virksomhed, bliver det svært at overbevise dem om, at du rent faktisk vil hjælpe dem med at løse deres problemer. Gør din salgspitch kortfattet, så er der tid og rum til at lytte og engagere sig. Når du gør det kort, er du samtidig tvunget til at gøre det skarpere og fokusere på dit værdiudsagn. Sandsynligheden for at du kommer til at tale om noget irrelevant er mindre, hvis du gør det kort. Den ideelle salgspitch varierer selvfølgelig alt efter formatet, men her er et par retningslinjer til at hjælpe dig i gang:

 • Gå efter 300 ord i din e-mailpitch. En undersøgelse af kold kanvas via e-mail viste, at 1.400-1.500 tegn (ca. 300 ord) gav en væsentlig højere besvarelsesprocent end e-mails på eller mindre end 100 ord.
 • Hold kanvaskald på maks. otte minutter. Samtaleplatformen Chorus opdagede, at kold kanvas via telefonen skal have et gennemsnit på 7,5 minutter for at konvertere til næste trin.
 • Begræns din salgspræsentation til 18 minutter. Brug TED Talk-princippet i dine præsentationer. En TED Talk er begrænset til 18 minutter af en helt enkel og datafunderet årsag: Efter 18 minutter rammer publikum informationsmuren. Opmærksomheden falder, engagementet forsvinder – og så bliver det ret svært at få et "ja".

Hvis disse begrænsninger lyder for svære, kan problemet være din forståelse af dine produkters værdi. Først når du kan tale selvsikkert om fordelene ved dine produkter og services, bliver det langt lettere at levere en kort og engagerende pitch. Start med at finpudse dinpositionering.

Fantastiske eksempler på salgspitches (og hvorfor de virker)

Vi fandt 10 fremtrædende eksempler, der kan inspirere dig til at skrive en sublim pitch. Disse eksempler dækker over forskellige typer salgspitches, men indeholder viden, som du kan bruge til alle typer potentielle kunder.

Salgspitch-eksempel #1: Adam Goldsteins pitch på to sætninger

Kan du koge dit produkt ned til to sætninger? Adam Goldstein kan. Han er CEO og Co-founder af rejsesøgemaskinen Hipmunk og kæmpede med at lande investeringer til sit startup. Han kontaktede CEO'en i United Airlines med følgende pitch på to sætninger: Sådan starter man en salgspitch Efter 15 minutter havde CEO'en svaret Goldstein. Og Hipmunk sikrede mere end 55 million dollars fra investorer. Pointe: Du har brug for at have en one-liner klar til de øjeblikke, når muligheden byder sig (lidt ligesom et tilfældigt møde i lufthavnen eller et dristigt tweet). Tænk på det som din logline – I Hollywood er en logline et kort resumé af en film på 1-2 linjer. Din egen logline skal besvare følgende spørgsmål:

 • Hvad handler din præsentation om?
 • Hvad laver dit startup eller hvad er dit produkt/service?
 • Hvad er din idé?

Googles logline var for eksempel helt enkel: “Google organiserer verdens information og gør den tilgængelig for alle”. Den er kort og let at huske, og den forklarer, hvad Google laver og hvilke fordele, de tilbyder. Prøv at skrive en logline på under 140 tegn for at gøre det let for dine modtagere at fordøje informationen og beslutte, om de vil vide mere.

Salgspitch-eksempel #2: G2Crowds elevatortale

G2Crowd er en platform, der giver softwarebrugere mulighed for at dele deres mening om et produkt. Her er virksomhedens elevatortale:

“G2Crowd er en brugerplatform, hvor folk kan give udtryk for hvad de synes om en software uden om analytikere eller folk, der ikke bruger det, og se udtalelser fra dine bedste kunder”. “Her hører du direkte fra brugeren og interagerer med folk, der rent faktisk bruger produktet”. Selvom den ikke varer mere end 20 sekunder, formidler pitchen klart og tydeligt formålet med G2-platformen, samtidig med at den forklarer det problem, den løser for softwarebrugere. Pointe: Kort er ofte bedst. En kortfattet pitch tvinger dig til at forklare dit produkt eller service, så alle og enhver kan forstå det – og på en måde, som hurtigt vækker interesse. En kort og smart pitch hænger typisk bedre fast i hukommelsen end en lang og usammenhængende pitch, der opremser alle produktets funktioner. Gå efter at skrive en elevatortale, der ikke varer mere end 20-30 sekunder, og som besvarer følgende spørgsmål:

 • Hvad er eller kan dit produkt/service?
 • Hvordan skiller dit produkt eller service sig ud?
 • Hvad er dine mål for produktet eller servicen?

Skriv, hvad du gerne vil sige. Undgå fagsprog, og vær specifik. Hvis jeres virksomhed for eksempel “fjerner forsikringagenternes behov for at bruge en masse papir,” kunne man i stedet sige: “Vores e-signaturplatform skærer ned på de store mængder papir, som forsikringsagenter bruger”.

Salgspitch-eksempel #3: Mark Cubans telefonpitch

I begyndelsen af 00'erne var investoren, entreprenøren og milliardæren, Mark Cuban, den nye ejer af Dallas Mavericks. Holdet havde svært ved at vinde kampe, hvilket også betød et sløjt billetsalg. For at få billetsalget i gang igen, gik Cuban forrest i salgsteamet ved at gribe knoglen og ringe til fans, der tidligere havde haft et årskort. “Det er Mark Cuban, den nye ejer af Dallas Mavericks,” startede Cuban typisk med at sige. “Jeg ved, at du har set en kamp, og vil gerne fortælle dig, at vi ville elske det, hvis du kom igen”. I begyndelsen af samtalen blev Cuban mødt med indvendinger, såsom hvor dårligt holdet spillede. Men som svar mindede han de tidligere årskortkunder om deres egen barndomsminder med at tage ind og se en kamp – hvor det ikke betød noget, om et hold vandt eller tabte. Pointen med det hele var selve kampen. Arenaen. Popcorn og at heppe. Tilbringe tid sammen med forældre, venner, naboer osv. Det var en unik oplevelse, der kun kostede 8 dollars per billet, og som gav mere værdi end at gå ind og se en film eller tage på McDonald's. Hans tilgang virkede, og billetsalget begyndte at stige igen. Cuban købte Mavericks for 280 millioner dollars. Holdet er nu værdisat til 2,7 milliarder dollars. Pointe: En telefonpitch handler om at sælge fordele, ikke funktioner. Cuban reklamerede ikke for gode siddepladser, dygtige spillere eller lækre popcorn. Han solgte en helt særlig familieoplevelse – noget, som han og teamet vidste, at tidligere årskortholdere satte pris på. Når du udarbejder et talepapir til din telefonpitch, så inkluder de specifikke fordele, som køberen vil få med jeres produkt eller service. Måske repræsenterer du en B2B-virksomhed, der tilbyder kurser og salgstræning. Frem for at opremse, hvilke kurser I tilbyder, kan du forklare, hvordan de hjælper salgsrepræsentanter med at blive mere selvsikre i kold kanvas og e-mailsalg og øge deres salgsrate. Og giv ikke indtryk af, at jeres produkt eller service er perfekt – Cuban indrømmede, at han ikke vidste, om holdet ville spille godt eller dårligt. Men folk er mere tilbøjelige til at stole på dig, hvis du taler åbent og ærligt om det dårlige. Når folk læser produktbedømmelser, vil en bedømmelse på 4,5 stjerner give flere kunder end en perfekt 5-stjernet bedømmelse ifølge Medill Spiegel Research Center på Northwestern University. Vær ærlig om det, jeres produkt eller service måtte mangle, men forklar, hvordan I skiller jer ud fra konkurrenterne og hvordan I kan hjælpe med at løse kundens udfordringer.

Salgspitch-eksempel #4: Ryan Robinsons e-mailpitch

Content Marketing-konsulenten Ryan Robinson kontakter ofte virksomheder for at tilbyde sine services. Men før han overhovedet starter på sin salgspitch, finder han noget værdifuldt at give den potentielle kunde, for eksempel en deling på Twitter. Han inkluderer dernæst, hvad han gjorde for modtageren i sin pitch. Følgende e-mail sikrede i sidste ende Robinson en aftale på 10.000 dollars om måneden: Pointe: “Dine e-mails skal give værdi med det samme,” siger Robinson. Information om ham selv og hans services nævner han ikke før det tredje afsnit. Først dér slår han dørene op og giver en mere detaljeret salgspitch og spørger på en samtale. Oren Klaff, forfatter af Flip the Script: Getting People to Think Your Idea Is Their Idea, tilføjer denne pointe: “Fortæl aldrig køberen, hvad du vil have dem til at gøre – man skal aldrig presse på for at få et ja. Lad dem fortælle dig, at de gerne vil købe”. Din e-mailpitch skal kunne skære igennem støjen i din potentielle kundes indbakke. Send en guide eller anden form for ressource, der hjælper din potentielle kunde med at løse en udfordring. For eksempel har du måske set på kundens hjemmeside, at de har travlt med at hyre et virtuelt salgsteam. Og fordi du arbejder for en HR-virksomhed, sender du dem en e-bog om at onboarde virtuelle medarbejdere, før du skal give din pitch.

Salgspitch-eksempel #5: Tilpasset pitch på LinkedIn eller Twitter

Når du skal pitche produkter eller services til eksperter eller influencere i din branche, så inkluder detaljer fra deres profiler på de sociale medier i din første besked. Brug et par minutter på at læse deres profil på Twitter eller LinkedIn igennem, og brug oplysningerne din til fordel. Du skal selvfølgelig ikke give indtryk af, at du stalker dem, så hvis de har en offentlig profil, så undgå at gå i dybden med den – du skal helt sikkert ikke nævne noget, de lagde op for 150 uger siden, og som de måske ikke engang kan huske selv. Hold dig til at nævne noget, der enten ligger lige for efter du har skimmet deres profil, eller noget interessant indhold, de har produceret. Lad beslutningstagerne vide, at du er interesseret nok til at have brugt tid på at lære dem lidt bedre at kende, før du tager kontakt. Vis dem, at du sætter pris på deres tid ved at gøre det kort.

Billedkilde: Highspot
Pointe: Tilpas din pitch ved at gennemgå den potentielle kundes profil på LinkedIn eller Twitter – Brug 10-20 minutter på at finde værdifulde informationer om dem, før du kontakter dem. Bryd isen ved at nævne en fælles kontakt eller en oplevelse I har til fælles – for at vise, at du har gjort dit hjemmearbejde. Begynd derefter at koble dit produkt til kundens behov. Du bør sende flere beskeder for at skabe tillid, før du beder om at få et møde i kalenderen.

Salgspitch-eksempel #6: Scrub Daddys salgspræsentation

En salgspræsentation er typisk mere dybdegående end de andre typer af pitches. Aaron Krauses salgspræsentation i fjerde sæson af Shark Tank er værd at se nærmere på:

Den smilende svamp fik 200.000 dollars fra Shark-investoren Lori Greiner og har genereret et salg på mere end 50 million dollars. Pointe: Inkluder flotte og iøjnefaldende billeder og præsentationer til din salgspræsentation. I eksemplet ovenfor er Scrub Daddys logo ikke bare synligt, men Krause viser også, hvordan Scrub Daddy klarer genstridige pletter. Krause viser hajerne et glimt af, hvordan produktet løser en af husholdningens kendte udfordringer. Denn tilgang følger devisen "Show, don't tell". I din salgspræsentation skal du male et billede af, hvordan din kundes liv kommer til at se ud, når de køber det, du sælger. Grafer, oversigter og billeder kan være med til at gøre din pitch endnu mere interessant for kunden.

Se vores 13 tips til en perfekt og Shark Tank-værdig salgspræsentation.

Salgspitch-eksempel #7: MailboxValidators opfølgende salgspitch

En opfølgende salgspitch kan være et telefonopkald, en e-mail eller en besked på de sociale medier. En medarbejder fra MailboxValidator sendte følgende opfølgende salgspitch til en potentiel kunde efter et møde: E-mailen fremhæver stedet, hvor man mødtes og refererer deres samtale. Først i det tredje afsnit nævner afsenderen, Janet, Jims udfordring og hvordan hun kan hjælpe. Dernæst spørger hun direkte, om de kan sætte et møde op. Pointe: Husk, at pointen med en salgspitch er at få den potentielle kunde til at gå videre til næste trin (f.eks. et nyt møde). Janet inkluderer en tydelig CTA i slutningen af sin pitch – et telefonopkald. Hun foreslår et tidspunkt og spiller bolden over på Jims banehalvdel. I dine opfølgende e-mails kan du foreslå specifikke datoer og tidspunkter for et møde, især hvis du allerede har vakt tillid hos modtageren. Lad være med blot at sige: “Vil du gerne mødes?” Læg op til, at modtageren skal handle på det.

Salgspitch-eksempel #8: Party on Demands utraditionelle investorpitch

Hvis du ikke selv er begejstret for dit produkt eller din service, hvordan kan du så forvente, at andre skal være det? Da han skulle give sin Startupfest-pitch, manglede Willie G i hvert fald ikke begejstring. I et rum fuld af andre, der pitchede tech-løsninger, pitchede Willie en unik festmulighed. Han gik på scenen med alt, hvad han havde, og brugte det til sin fordel.

Men selvom alle ikke nødvendigvis har den samme karisma, handlede Willie G’s pitch faktisk ikke om ham selv. Hans pitch virkede, fordi han var energisk, sjov og glad – alt, hvad en fest skal være. Han gjorde noget anderledes og gjorde et godt indtryk. Pointe: En dristig og utraditionel tilgang kan være passende, hvis det stemmer overens med din personlighed og dit brands personlighed. Men hvis du skal bryde salgspitch-reglerne, må du først kende dem bedre end nogen anden og kende dit produkt ind og ud. Vær opmærksom på, at denne taktik ikke virker for alle produkter og services. Sørg for at have defineret mindst et par få brand guidelines og at tonen i din pitch passer til dit brands tone. Du skal lave din research og være sikker på, at den helt store klinge er den rigtige måde at få den rette opmærksomhed på det, du tilbyder.

Salgspitch-eksempel #9: Brightwheels personlige pain point-pitch

Her er en anden Shark Tank -succeshistorie. I starten af sin pitch viste stifteren og CEO af Brightwheel, Dave Vasen, at han havde gjort sit forarbejde ved at sige, at han vidste, at alle hajerne var forældre. Derefter gik han videre til et personligt pain point for forældre med børn i børnehavealderen.

Vasens pitch fremhævede et pain point, som alle forældre eller værger oplever: ikke at vide, hvad deres børn laver i børnehaven til hverdag. Og med 1,62 millioner børnehavebørn i USA alene er det ret meget uvidenhed. Han fangede sit publikums opmærksomhed ved at dele en oplevelse – én, der ligger hans hjerte nær. Han brugte også sig selv og sin datter som case og gav dermed et solidt bevis for, at løsningen virker. Dette applerede ikke kun til investorernes følelser, det viste dem også, at Vasen tror på sit produkt – endda i en sådan grad at det var lykkedes ham at rulle Brightwheel ud i 2.500 børnehaver landet over. Brightwheel endge med at hive en investering på 600.000 dollars hjem fra Mark Cuban og Chris Sacca. Siden da har virksomheden været igennem adskillige investeringsrunder og er nu værdisat til 600 millioner dollars. Pointe: En god måde at opnå succes er at finde et pain point, som mange mennesker kender til, og udvikle en løsning til det. Og i stedet for at dykke dybt ned i de tekniske aspekter af et produkt, så fokuser på de virkelige og følelsesmæssige fordele, det giver.

Salgspitch-eksempel #10: Formcrafts hurtige salgspitch

Matt Macnamara i arkitektvirksomheden Formcraft viser, at det indimellem ikke tager mere end 60 sekunder at fange den potentielle kundes opmærksomhed. I sin korte og ligefremme pitch, der ikke tager mere end et minut, forklarer han præcis hvad hans virksomhed kan gøre for andre virksomhedslejere i Philadelphia og giver endda også tilhøreren tid til at dagdrømme om deres ideelle kontormiljø.

Selvom denne video forklarer, hvordan han griber sin pitch an, er det også en pitch i sig selv. Macnamara nævner ikke engang omkostninger til materialer eller løn, tegninger eller andre detaljer om sin virksomhed. Det han gør er at give tilhørerne tilladelse til at forestille sig, hvordan et bedre kontormiljø kunne se ud. Han fokuserer på fordelene, som Formcraft kan tilbyde, mere end på selve virksomheden. Og for at gøre det mere spændende sætter han en timer i bunden af videoen for at bevise over for seeren, at det rent faktisk er muligt at lave en engagerende pitch på kun et minut. Han inkluderer også en CTA, der viser, at han kan hjælpe andre med at udarbejde en pitch på et minut, hvilket udvider hans publikum endnu mere. Pointe: Øv dig i at koge virksomhedens produkt eller service ned til det mest essentielle, og tag tid på dig selv. Husk at fokusere på din målgruppes slutmål. Fremhæv de fordele, de vil opleve, ikke alle detaljerne om, hvordan de når dem. Du skal ikke spilde tiden med at forklare dine processer.

Salgspitchskabeloner

Føler du dig inspireret? Så er det på tide at gribe den mojo og gå med den. Kom godt i gang med disse e-mailskabeloner fra Zendesks egne salgseksperter.

7 skabeloner til kold kanvas via e-mail, der får svarprocenten til at ryge i vejret

Det første svar på din e-mail er typisk det sværeste at få, især når man laver kold kanvas. Disse e-mailskabeloner hjælper dig med at skræddersy din pitch den den givne situation.

12 e-mailskabeloner til hvert trin i salgs-pipelinen

Det er fristende at tro, at salgspitchen er den eneste indgang til at lande en aftale med kunden. Men sandheden er, at du pitcher dit produkt eller din service, indtil du lukker salget. Denne samling af e-mailskabeloner hjælper dig med at skrive en salgspitch til hver fase af processen – fra det første møde til når du lukker handlen.

10 skabeloner til opfølgende e-mails, der booster dit salg

Du klarede elevatortalen, kold kanvas over telefonen og salgspræsentationen – men det er det, der sker bagefter, der afgør, om du får succes eller ej. Læg ikke alle kræfterne i din salgspitch for så at sende en generisk opfølgning. Brug skræddersyede ressourcer (som for eksempel salgsvideoer) og personlige forbindelser til at tilføre værdi. Disse skabeloner gør det lettere for dig at skrive opfølgende e-mails og holde samtalen kørende.

Den samlede guide til salgsemails (baseret på hvad der virkelig virker)

Brug disse eksempler på salgspitches til at skabe din egen.

Målet med en salgspitch er at præsentere dit produkt eller din service på en måde, der giver modtagerne lyst til at vide mere. Brug de forskellige tilgange i eksemplerne ovenfor i dine egne salgspitches. Uanset anledningen vil du være forberedt med et fængslende budskab, uanset hvornår du får brug for at lave en pitch. Ville du ønske, at du havde bedre tid til at lave research på dine leads og skrive den perfekte pitch? Se, hvordan Zendesk Sell kan hjælpe dig med at skære ned på arbejdsmængden, så du kan koncentrere dig om de opgaver, der betyder noget.

En guldmine af skabeloner til e-mailsalg

Vi har samlet 24 e-mailskabeloner, der dækker hver fase i salgspipelinen, fra det indledende salgsarbejde, til I lukker salget.

En guldmine af skabeloner til e-mailsalg

Vi har samlet 24 e-mailskabeloner, der dækker hver fase i salgspipelinen, fra det indledende salgsarbejde, til I lukker salget.

Se gratis skabeloner nu