ทุกวันนี้ต่างคนก็ต่างเร่งรีบ เมื่อพูดถึงการหาวิธีการแก้ปัญหาหรือตอบคำถาม คนส่วนใหญ่ชอบที่จะช่วยเหลือตัวเอง—ซึ่งนั่นก็เป็นเส้นทางธรรมชาติที่จะมีการต่อต้านน้อยที่สุด ในหลายๆ กรณี การบริการตนเองคือการบริการลูกค้าที่ดีที่สุด ผลิตภัณฑ์และบริการมากมายมุ่งหวังให้ "ใช้งานได้ง่าย" สำหรับลูกค้า ความสามารถในการหาวิธีการแก้ปัญหาด้วยการบริการตนเองมักจะเป็นการสนับสนุนลูกค้าที่ง่ายที่สุด

จากการสำรวจของ American Express พบว่า “ลูกค้า 48% อยากพูดคุยกับฝ่ายบริการลูกค้าเมื่อต้องจัดการกับปัญหาที่ซับซ้อน แต่มีเพียง 16% ต้องการใช้วิธีการเดียวกันนั้นในการแก้ปัญหาง่ายๆ” ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะต้องการติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยตรงเมื่อไม่สามารถค้นหาคำตอบได้ด้วยตัวเองเท่านั้น ซึ่งนั่นก็ไม่อาจสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ในแง่บวกได้ อย่าว่าแต่การตอบสนองในแง่บวกต่อฝ่ายบริการลูกค้าของบริษัทของคุณเลย

อีบุ๊ค 6 เคล็ดลับในการพัฒนาศูนย์ความช่วยเหลือ จะกล่าวถึงมูลค่าของการสนับสนุนด้วยการบริการตนเอง และวิธีการทั้งหกในการสร้างและพัฒนาฐานความรู้ รวมถึงการบริหารจัดการความรู้ การลงทุนในการบริการตนเองจะทำให้บริษัทสามารถปรับปรุงการบ่ายเบนใบสั่งงาน ประสบการณ์ของผู้ใช้ และมุมมองที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์ของตนได้

การบริการตนเองสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้การสนับสนุนลูกค้า และช่วยเหลือองค์กรของคุณได้โดย:

  • เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นผ่านทางการบริหารจัดการความรู้ (ด้วยเนื้อหาภายในศูนย์ความช่วยเหลือและฐานความรู้)
  • ลดต้นทุนและเพิ่มความคุ้มค่าด้วยการลดจำนวนคำถามซ้ำๆ ที่เจ้าหน้าที่ต้องเสียเวลาตอบ (และลูกค้าก็ยังคงถามมาอย่างต่อเนื่อง)
  • Grow your community and build deeper connections between your organization and your customers
  • ให้บริการลูกค้าเชิงรุกมากขึ้น ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการวางแผนล่วงหน้า ทำให้มีเวลาเพิ่มเพื่อกิจกรรมโครงการอื่นๆ ของบริษัท

ดาวน์โหลด 6 เคล็ดลับในการพัฒนาศูนย์ความช่วยเหลือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การบริการตนเองและสร้างฐานความรู้ ชุมชน และพอร์ทัลการบริการตนเองแบบครบวงจร